1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie KIEŁPIE
  KRS 0000279676

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Działamy, by aktywizować i integrować społeczność lokalną

Od wielu lat prowadzimy świetlicę wiejską, gdzie proponujemy zajęcia rozwijające talenty dzieci i młodzieży. Organizujemy festyny, wystawy, wyjazdy do teatru, filharmonii, dla mieszkańców wsi.

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskany 1% przeznaczamy na organizację wyjazdów min.: do teatru, filharmonii, teatru muzycznego, dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich.

Więcej o nas

Celami statutowymi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”, są:

 1. Aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi.
 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawiskom patologicznym.
 4. Wspieranie imprez kulturalnych i inicjatyw społecznych.
 5. Działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.
 6. Integracja społeczeństwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
 7. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
 8. Rozwój sportu i turystyki.
 9. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury "KIEŁPIE", jest niewielką, liczącą 20 członków, organizacją pożytku publicznego, funkcjonującą nieprzerwanie od 2007 roku. Działamy na terenie wiejskim. Naszym głównym celem jest organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w świetlicy wiejskiej, gdzie oferujemy uczestnikom szereg zajęć, będących aktywną formą spędzania wolnego czasu. Są to miedzy innymi: zajęcia muzyczne, zajęcia ludyczne, zajęcia teatralne, kółko szachowe. Opierają się na programie profilaktycznym opracowanym specjalnie dla tej społeczności. Zajęcia realizowane w świetlicy są propozycją towarzyszenia młodym ludziom w odkrywaniu ich talentów, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, podniesieniu samooceny, poszukiwaniu różnych, form spędzania wolnego czasu czy też, ujawnianiu własnych zainteresowań. Działania są sprofilowane tak, by sprzyjać kształtowaniu w uczestnikach cech osobowości, które w przyszłości zaowocują zdolnościami do odpowiedzialnego, zgodnego z normami społecznymi życia. Za istotne i pożądane uznaliśmy korygowanie niewłaściwych z jednoczesnym utrwalaniem poprawnych, postaw społecznych, kształcenie umiejętności w zakresie samorealizacji, samospełnienia i przystosowania, co może zapoczątkować proces przemiany u osób, które takich zmian potrzebują.

Jednym z niemniej istotnych obszarów działań naszego stowarzyszenia jest integracja społeczności lokalnej i wspieranie rozwoju kultury na obszarze wiejskim.
Z myślą o realizacji takich założeń powzięliśmy organizację, koncertów i małych imprez plenerowych. Mamy w dorobku pięć festynów zorganizowanych dla szerokiego grona odbiorców okolicznych miejscowości i współorganizację trzech małych eventów rodzinnych. Od trzech lat organizujemy festiwal muzyczny pod nazwą „Quis ut Deus”, którego odbiorcami są mieszkańcy Kiełpina, a beneficjentami zespoły z okolicznych miejscowości, wykonujące muzykę chrześcijańską.

Kolejne działanie, które stowarzyszenie „KIEŁPIE” od trzech lat realizuje we współpracy z kiełpińską parafią pod wezwaniem św. Michała Archanioła, to współorganizacja i obsługa półkolonii letnich dla dzieci szkolnych. Przedsięwzięcie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i licznym gronem odbiorców.

Współpracujemy z innymi lokalnymi organizacjami i instytucjami w realizacji imprez kulturalno-sportowych w naszej miejscowości. Miedzy innymi od trzech lat współdziałamy z kiełpińską Akademią Biegową przy organizacji kolejnych edycji największej imprezy biegowej w tym regionie, jaką jest: „Bieg Arasmusa”.

Środki na prowadzone przez nas działania, pozyskujemy głównie z dotacji pochodzących między innymi z dofinansowania realizacji zadań publicznych oraz ze składek członkowskich.

Zebrane fundusze, pochodzące z 1% podatku, inwestujemy w rozwój kulturalny i rokrocznie przeznaczamy w całości, na organizację wyjazdów do Trójmiejskich Teatrów oraz Filharmonii, czy też opery. Naszą ofertę kierujemy do zróżnicowanej grupy odbiorców w szczególności są to: dzieci i młodzież szkolna oraz seniorzy. Pragniemy w ten sposób propagować i wspierać rozwój kultury wysokiej oraz kompetencji kulturowej mieszkańców wsi, te zaś, liczymy, że przełożą się na budowę kapitału społecznego w kontekście lokalnym, który w naszym przekonaniu wpływa na budowę społeczności w ujęciu globalnym.

Stowarzyszenie „Kiełpie” zawiązało się i działa w trosce o rozwój małych miejscowości, po to, by wspierać inicjatywy kulturalne i aktywizację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. By działania te nabrały realnego kształtu i mogły być świadczone na większą - nie tylko mikro - jak do tej pory skalę, zawiązaliśmy współpracę z Parafią pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz Gminą Kartuzy, w celu utworzenia, Domu Kreatywności i Aktywności „Wspólna Chata”, przeznaczonego dla mieszkańców Kiełpina i okolic. Miejsce to ma pełnić funkcję swoistego domu kultury. Ma przyjąć formę otwartej przestrzeni społecznej. Domu otwartego na wszelakie twórcze inicjatywy ludności zamieszkującej tą miejscowość. Ma za zadanie, przyczynić się do aktywizacji oraz stworzyć warunki do rozwoju dla każdego chętnego mieszkańca wsi. Szczególnymi grupami odbiorców będą: dzieci, młodzież, seniorzy oraz niepełnosprawni. W tym działaniu szczególnie zależy nam na szeroko pojętej integracji, budowaniu relacji międzypokoleniowych
i wytworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju kapitału społecznego Kiełpina.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000279676
 • Konto:61 830 9 00 00 0 071 3680 200 0 00 10
 • Adres:ul. Księdza Arasmusa 2a, 83-307 Kiełpino
 • WWW:kielpie.pl
 • E-mail:kielpiestowarzyszenie@gmail.com
 • Telefon:665 963 008 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie KIEŁPIE

  KRS 0000279676

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie KIEŁPIE

 • Działamy, by aktywizować i integrować społeczność lokalną

  Od wielu lat prowadzimy świetlicę wiejską, gdzie proponujemy zajęcia rozwijające talenty dzieci i młodzieży. Organizujemy festyny, wystawy, wyjazdy do teatru, filharmonii, dla mieszkańców wsi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskany 1% przeznaczamy na organizację wyjazdów min.: do teatru, filharmonii, teatru muzycznego, dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich.

 • Więcej o nas

  Celami statutowymi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”, są:

  1. Aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego.
  2. Organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi.
  3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawiskom patologicznym.
  4. Wspieranie imprez kulturalnych i inicjatyw społecznych.
  5. Działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.
  6. Integracja społeczeństwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
  7. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
  8. Rozwój sportu i turystyki.
  9. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
  10. Działalność na rzecz integracji europejskiej.

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury "KIEŁPIE", jest niewielką, liczącą 20 członków, organizacją pożytku publicznego, funkcjonującą nieprzerwanie od 2007 roku. Działamy na terenie wiejskim. Naszym głównym celem jest organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w świetlicy wiejskiej, gdzie oferujemy uczestnikom szereg zajęć, będących aktywną formą spędzania wolnego czasu. Są to miedzy innymi: zajęcia muzyczne, zajęcia ludyczne, zajęcia teatralne, kółko szachowe. Opierają się na programie profilaktycznym opracowanym specjalnie dla tej społeczności. Zajęcia realizowane w świetlicy są propozycją towarzyszenia młodym ludziom w odkrywaniu ich talentów, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, podniesieniu samooceny, poszukiwaniu różnych, form spędzania wolnego czasu czy też, ujawnianiu własnych zainteresowań. Działania są sprofilowane tak, by sprzyjać kształtowaniu w uczestnikach cech osobowości, które w przyszłości zaowocują zdolnościami do odpowiedzialnego, zgodnego z normami społecznymi życia. Za istotne i pożądane uznaliśmy korygowanie niewłaściwych z jednoczesnym utrwalaniem poprawnych, postaw społecznych, kształcenie umiejętności w zakresie samorealizacji, samospełnienia i przystosowania, co może zapoczątkować proces przemiany u osób, które takich zmian potrzebują.

  Jednym z niemniej istotnych obszarów działań naszego stowarzyszenia jest integracja społeczności lokalnej i wspieranie rozwoju kultury na obszarze wiejskim.
  Z myślą o realizacji takich założeń powzięliśmy organizację, koncertów i małych imprez plenerowych. Mamy w dorobku pięć festynów zorganizowanych dla szerokiego grona odbiorców okolicznych miejscowości i współorganizację trzech małych eventów rodzinnych. Od trzech lat organizujemy festiwal muzyczny pod nazwą „Quis ut Deus”, którego odbiorcami są mieszkańcy Kiełpina, a beneficjentami zespoły z okolicznych miejscowości, wykonujące muzykę chrześcijańską.

  Kolejne działanie, które stowarzyszenie „KIEŁPIE” od trzech lat realizuje we współpracy z kiełpińską parafią pod wezwaniem św. Michała Archanioła, to współorganizacja i obsługa półkolonii letnich dla dzieci szkolnych. Przedsięwzięcie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i licznym gronem odbiorców.

  Współpracujemy z innymi lokalnymi organizacjami i instytucjami w realizacji imprez kulturalno-sportowych w naszej miejscowości. Miedzy innymi od trzech lat współdziałamy z kiełpińską Akademią Biegową przy organizacji kolejnych edycji największej imprezy biegowej w tym regionie, jaką jest: „Bieg Arasmusa”.

  Środki na prowadzone przez nas działania, pozyskujemy głównie z dotacji pochodzących między innymi z dofinansowania realizacji zadań publicznych oraz ze składek członkowskich.

  Zebrane fundusze, pochodzące z 1% podatku, inwestujemy w rozwój kulturalny i rokrocznie przeznaczamy w całości, na organizację wyjazdów do Trójmiejskich Teatrów oraz Filharmonii, czy też opery. Naszą ofertę kierujemy do zróżnicowanej grupy odbiorców w szczególności są to: dzieci i młodzież szkolna oraz seniorzy. Pragniemy w ten sposób propagować i wspierać rozwój kultury wysokiej oraz kompetencji kulturowej mieszkańców wsi, te zaś, liczymy, że przełożą się na budowę kapitału społecznego w kontekście lokalnym, który w naszym przekonaniu wpływa na budowę społeczności w ujęciu globalnym.

  Stowarzyszenie „Kiełpie” zawiązało się i działa w trosce o rozwój małych miejscowości, po to, by wspierać inicjatywy kulturalne i aktywizację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. By działania te nabrały realnego kształtu i mogły być świadczone na większą - nie tylko mikro - jak do tej pory skalę, zawiązaliśmy współpracę z Parafią pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz Gminą Kartuzy, w celu utworzenia, Domu Kreatywności i Aktywności „Wspólna Chata”, przeznaczonego dla mieszkańców Kiełpina i okolic. Miejsce to ma pełnić funkcję swoistego domu kultury. Ma przyjąć formę otwartej przestrzeni społecznej. Domu otwartego na wszelakie twórcze inicjatywy ludności zamieszkującej tą miejscowość. Ma za zadanie, przyczynić się do aktywizacji oraz stworzyć warunki do rozwoju dla każdego chętnego mieszkańca wsi. Szczególnymi grupami odbiorców będą: dzieci, młodzież, seniorzy oraz niepełnosprawni. W tym działaniu szczególnie zależy nam na szeroko pojętej integracji, budowaniu relacji międzypokoleniowych
  i wytworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju kapitału społecznego Kiełpina.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000279676
 • Konto:61 830 9 00 00 0 071 3680 200 0 00 10
 • Adres:ul. Księdza Arasmusa 2a, 83-307 Kiełpino
 • WWW:kielpie.pl
 • E-mail:kielpiestowarzyszenie@gmail.com
 • Telefon:665 963 008
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00