1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Jasnogórska Szkoła Chóralna

KRS 0000280871

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Jasnogórska Szkoła Chóralna

KRS 0000280871

Prezent OPP

Krztałcenie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność organizacyjną na rzecz kształcenia muzycznego oraz formacji dzieci i młodzieży.

Najważniejszymi osiągnięciami są m.in.

 1. Założenie i prowadzenie Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie.
 2. Założenie i prowadzenie Jasnogórskiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Częstochowie.
 3. Prowadzenie Warsztatów Muzycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 4. Organizacja Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores na Jasnej Górze.
 5. Współorganizacja Ogólnopolskiego Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego.
 6. Współorganizacja Jasnogórskich Wieczorów Adwentowych.
 7. Organizacja i współorganizacja dla członków Jasnogórskiego Chóru Cłopięco-Meskiego "Pueri Claromontani" oraz uczniów Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie wyjazdów warsztatowych krajowych i zagraniznych połączonych z wypoczynkiem.
 8. Organizacja koncertów i innych imprez artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży.
 9. Działalność wydawnicza na rzecz lokalnych twórców (cykl tomików wierszy Joanny Szymańskiej).

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze oraz w mieście, regionie, kraju i za granicą.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% podatku dochodowego wykorzystujemy do:

 1. organizacji wypoczynku i warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą
 2. wsparcia prowadzonych Jasnogórskich Szkół Muzycznych I i II stopnia
 3. dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie
Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna powstało 17 maja 2007 roku jako inicjatywa o. Nikodema Kilnara OSPPE - ówczesnego podprzeora Jasnej Góry, Jarosława Jasiury - dyrygenta Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego "Pueri Claromontani" oraz rodziców chórzystów Chóru. Głównym celem założenia stowarzyszenia było wspieranie działalności zespołów muzycznych działających przy Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze, oraz założenie i prowadzenie ogólnokształcącej szkoły muzycznej o profilu wokalnym.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich,
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
d) troski o rozwój duchowy dzieci i młodzieży,
e) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
i) ochrony i promocji zdrowia,
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
l) promocji i organizacji wolontariatu,
m) działalności charytatywnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) prowadzenie szkoły chóralnej, szkół ogólnokształcących różnych typów oraz szkół artystycznych,
b) pomoc, wsparcie i opiekę nad chórami oraz zespołami muzycznymi działającymi przy Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze,
c) zaangażowanie w muzyczną oprawę uroczystości religijnych zwłaszcza w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze,
d) prowadzenie działalności kulturalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych
(recitali, koncertów, festiwali, warsztatów),
e) promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystyczniej
f) organizowanie dla dzieci i młodzieży wyjazdów formacyjnych, wypoczynkowych i krajoznawczych,
g) zakładanie i prowadzenie zespołów muzycznych, chóralnych i instrumentalnych,
h) realizację lub udział w programach prozdrowotnych,
i) realizację lub udział w programach współpracy międzynarodowej,
j) współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele i działania są zbliżone do celów
Stowarzyszenia,
k) działalność wydawniczą i inne formy upowszechniania osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych
i artystycznych,
l) organizowanie różnych form doskonalenia, w tym: rekolekcji, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji,
seminariów i sesji naukowych,
m) przygotowywanie i realizację programów działania grup wolontariatu,
n) przygotowywanie i realizację programów profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym,
o) pozyskiwanie środków na działalność statutową od sponsorów i darczyńców oraz z różnych programów
i projektów.

Najważniejszymi osiągnięciami są m.in.

 1. Założenie i prowadzenie Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie.
 2. Założenie i prowadzenie Jasnogórskiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Częstochowie.
 3. Prowadzenie Warsztatów Muzycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 4. Organizacja Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores na Jasnej Górze.
 5. Współorganizacja Ogólnopolskiego Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego.
 6. Współorganizacja Jasnogórskich Wieczorów Adwentowych.
 7. Organizacja i współorganizacja dla członków Jasnogórskiego Chóru Cłopięco-Meskiego "Pueri Claromontani" oraz uczniów Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Częstochowie wyjazdów warsztatowych krajowych i zagraniznych połączonych z wypoczynkiem.
 8. Organizacja koncertów i innych imprez artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży.
 9. Działalność wydawnicza na rzecz lokalnych twórców (cykl tomików wierszy Joanny Szymańskiej).

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000280871
 • Konto:89 1540 1014 2101 9149 7644 0002
 • Adres:Al. Jana Pawła 126/130
 • WWW:www.jsch.pl/jedenprocent/
 • E-mail:biuro@jsch.pl
 • Telefon:500003790

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Jasnogórska Szkoła Chóralna” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Jasnogórska Szkoła Chóralna

KRS 0000280871

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00