• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu
  KRS 0000282287

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Podaruj dzieciom odrobinę radości

 Organizujemy wypoczynek dla dzieci ze słabo sytuowanych rodzin. Prowadzimy świetlicę środowiskową z punktem poradnictwa specjalistycznego dla rodzin. 

Jak wykorzystamy 1%

Dzieci i młodzież z rodzin słabo zamożnych i zagrożonych wykluczeniem otoczymy opieką w całorocznej świetlicy środowiskowej, a w wakacje zabierzemy na kolonie i obozy.

Więcej o nas

Jesteśmy stowarzyszeniem pożytku publicznego o długiej tradycji działania - oddziałem stowarzyszenia ogólnopolskiego z osobowością prawną. Działalność statutową w imieniu stowarzyszenia prowadzi Zarząd, a w terenie Koła TPD – aktualnie nasz oddział zrzesza 16 takich kół działających głównie przy szkołach
i jedno Koło Specjalistyczne TPD, założone przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Członkami stowarzyszenia są głównie nauczyciele i chętni rodzice działający wspólnie na rzecz dzieci
i młodzieży potrzebujących wsparcia. Jesteśmy rzecznikami praw dzieci, a szczególnie prawa do życia w rodzinie oraz wszechstronnego rozwoju, bez doznawania krzywdy i przemocy.
Kierujemy naszą działalność głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze słabo sytuowanych rodzin, bądź zagrożonych z różnych powodów wykluczeniem społecznym. Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziców. Pomagamy dzieciom, które doznały krzywdy i przemocy. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzimy kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami. Udzielamy potrzebującym rodzinom pomocy materialnej i finansowej. Inicjujemy kampanie społeczne na rzecz respektowania praw dziecka. Jesteśmy autorami i realizatorami wielu projektów na rzecz szczęśliwego bezpiecznego dzieciństwa i mądrego rodzicielstwa. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej i samorządami..
Szczególnym działaniem na rzecz dzieci i młodzieży jest od lat organizacja zimowego i letniego wypoczynku, w tym kolonii zdrowotnych, obozów sportowych kolonii artystycznych. Każdego roku zabieramy na kolonie tyle dzieci ile uda się pozyskać środków z różnych źródeł. W ostatnich latach udawało się w wakacje zabierać na fundowany wypoczynek po i więcej 100 dzieci. Nasze kolonie mają charakter integracyjny obok dzieci z rodzin słabo sytuowanych uczestniczą w nich dzieci z rodzin, które stać na opłacenie wypoczynku dziecka.
Prowadzimy na terenie miasta Jarosław świetlicę środowiskową z punktem poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców. Od 15 lat istnieje przy naszym oddziale Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom dzięki, któremu Zbierane tam środki przeznaczamy na leczenie chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wrażliwości wolontariuszy oraz Ludzi Dobrej Woli, którzy są gotowi nas wesprzeć finansowo w różnej formie, między innymi przekazując nam swój 1% podatku, czy darowizny. Prowadzimy też co roku zbiórki publiczne na rzecz wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin słabo sytuowanych i na pomoc w leczeniu chorych dzieci. Pozyskujemy wsparcie finansowe od Gminy Jarosław oraz od różnych grantodawców w konkursach ofert.
  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000282287
  • Adres:os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław
  • WWW:facebook.com/tpd.jaroslaw1
  • E-mail:tpd.jaroslaw@gmail.com
  • Telefon:16 621 4687 lub 509 703 085  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu

   KRS 0000282287

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika