1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu
KRS 0000282287

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.

 • Działamy na rzecz i dla dobra dzieci, szczególnie tych defaworyzowanych.  
 • Wspieramy rodziny będące w potrzebie.
 • Organizujemy wypoczynek letni i zimowy o charakterze integracyjnym.
 • Realizujemy projekty promujące rodzinę i zdrowy styl  życia, bezpieczeństwo - samodzielnie i we współpracy z samorządem i innymi stowarzyszeniami
 • Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
 • Tworzymy ruch społeczny na rzecz przestrzegania praw dziecka i tworzenia lepszych warunków życia.
 • Podejmujemy działania charytatywne, by wspierać potrzebujacych.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki Ludziom Dobrej Woli, którzy zechcą podarować nam 1% swojego podatku będziemy mogli stworzyć bardziej atrakcyjny program zajęć dla naszych podopiecznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym.
Dzieci marzą o systematycznym uczestniczeniu w zajęciach sportowych, tanecznych, artystycznych. Chcą korzystać z wyjść do kina, czy wyjazdów na wycieczkę za miasto. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze to placówka dla  dzieci i młodzież z rodzin słabo zamożnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z róznych przyczyn. Nasi podopieczni mają udzielaną pomoc w nauce, mogą ciekawie i bezpiecznie spędzić czas wolny, rozwijają swoje talenty i zainteresowania. Otrzymują posiłek. Rodzice naszych podopiecznych mogą skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu wychowania i edukacji, porady w sprawach rodzinnych i życiowych. Rodzinom udzielana jest też pomoc materialna i finansowa. Jej rozmiar zależy od hojności naszych Dobroczyńców. Placówka wychowawcza jest dla dzieci i młodzieży bezpiecznym azylem, chroniącym ich od złych wpływów środowiska, a niekiedy jedynym bezpiecznym i spokojnym miejscem.

Razem możemy spełnić marzenia dzieci i pomóc ich rodzinom lepiej funkcjonować.

W trakcie wakacji poopieczni  będą mieć zorganizowany atrakcyjny wypoczynek połaczony z wyjazdami na wycieczki. To będzie dla nich  okazja na zmianę środowiska, w którym żyją na codzień. Wyjazd w grupie rówieśniczej to okazja do nabycia wielu niezbędnych umiejetności: samodzielności, odpowiedzialności, wspólpracy, przestrzegania zasad życia w grupie.

Pozyskane z 1% środki pozwolą też na wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, głównie na ich specjalistyczną rehabilitację, bo jej koszt przekracza możliwości  tych rodzin.

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy oddziałem gólnopolskiego stowarzyszenia  -Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego, wpisanej  w rejestrze KRS pod numerem 0000282287. w 2019 roku świętowaliśmy setną rocznicę działaności na rzecz dzieci i ich rodzin, a szczególnie dzieci z rodzin zagrożonych różnymi problemami. Działalność statutową w imieniu stowarzyszenia prowadzi Zarząd, a w terenie Koła TPD – aktualnie nasz oddział zrzesza 15 takich kół działających głównie przy szkołach i jedno Koło Specjalistyczne TPD, założone przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Członkami stowarzyszenia są głównie nauczyciele i chętni rodzice działający wspólnie na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia.

Misją stowarzyszenia jest  tworzenie społecznego ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego celem jest w szczególności troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.
Dlatego naszą działalność kierujemy głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze słabo sytuowanych rodzin, bądź zagrożonych z różnych powodów wykluczeniem społecznym. Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziców. Pomagamy dzieciom, które doznały krzywdy i przemocy.

Nasze główne działania:
Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, w którym opieką obejmujemy dzieci i młodzież.Nasi podopieczni spędzają w palcówce czs po lekcjach, korzystają z pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych, odrabiają zadania domowe, ucza się, ale tez rozwijają swoje talenty pod okiem wychowawców. Uczestniczą w wyjściach, zabawach, zajęciach zgodnych z zainteresowaniami. w miarę posiadanych środków moga tez skorzystać ze wsparcia psychologa czy socjoterapeuty. Dzięki udziałowi w Programie dożywiania " Żółty Talerz" dzieci  korzystają z dożywiania i uczestniczą w bardzo atrakcyjnym programie edukacyjnym na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

Szczególnym działaniem na rzecz dzieci i młodzieży jest od lat organizacja zimowego i letniego wypoczynku, w tym kolonii zdrowotnych, obozów sportowych kolonii artystycznych. Każdego roku zabieramy na kolonie tyle dzieci ile uda się pozyskać środków z różnych źródeł. W ostatnich latach udawało się w wakacje zabierać na fundowany wypoczynek po około 100 dzieci. Nasze kolonie mają charakter integracyjny obok dzieci z rodzin słabo sytuowanych uczestniczą w nich dzieci z rodzin, które stać na opłacenie wypoczynku dziecka. Co roku prowadzimy też Akcję Zima i Lato w Mieście, opieką obejmujemy zarówno dzieci słabo sytuowane jak tez dzieci pracujących rodziców- głownie chodzi o dzieci małe w wieku 6-10 lat.

Jesteśmy autorami i realizatorami wielu projektów na rzecz szczęśliwego bezpiecznego dzieciństwa i mądrego rodzicielstwa, między innymi: "Wychowanie przez mądre kochanie", Klub Integracji Rodzin, "Otwarci na Integrację" i inne. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej i samorządami. Prowadzimy kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami np. "Stop Klapsom",  "Nie dla przemocy wocbec dzieci", od 10 lat audycje z cyklu "Wychowanie przez mądre kochanie"- dzięki którym propagujemy wiedzę pedagogiczną i psychologiczną na temat wychowania dzieci i młodzieży, wspierając w tem sposób rodziców. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzimy działaność charytatywną w ramach której udzielamy potrzebującym rodzinom pomocy materialnej i finansowej.  Od 18 lat istnieje przy naszym oddziale Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom, a  zbierane tam środki przeznaczamy na leczenie chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wrażliwości wolontariuszy oraz Ludzi Dobrej Woli, którzy są gotowi nas wesprzeć finansowo w różnej formie, między innymi przekazując nam swój 1% podatku, czy darowizny. Prowadzimy też co roku zbiórki publiczne na rzecz wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin słabo sytuowanych i na pomoc w leczeniu chorych dzieci. Pozyskujemy wsparcie finansowe od samorządu oraz od różnych grantodawców w konkursach ofert.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000282287
 • Konto:58 9096 0004 2001 0000 0329 0001
 • Adres:os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław
 • WWW:facebook.com/tpd.jaroslaw1 www.tpd.nstrefa.pl
 • E-mail:tpd.jaroslaw@gmail.com
 • Telefon:16 621 4687 5097030

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu

KRS 0000282287

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu

 • Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.

  • Działamy na rzecz i dla dobra dzieci, szczególnie tych defaworyzowanych.  
  • Wspieramy rodziny będące w potrzebie.
  • Organizujemy wypoczynek letni i zimowy o charakterze integracyjnym.
  • Realizujemy projekty promujące rodzinę i zdrowy styl  życia, bezpieczeństwo - samodzielnie i we współpracy z samorządem i innymi stowarzyszeniami
  • Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
  • Tworzymy ruch społeczny na rzecz przestrzegania praw dziecka i tworzenia lepszych warunków życia.
  • Podejmujemy działania charytatywne, by wspierać potrzebujacych.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki Ludziom Dobrej Woli, którzy zechcą podarować nam 1% swojego podatku będziemy mogli stworzyć bardziej atrakcyjny program zajęć dla naszych podopiecznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym.
  Dzieci marzą o systematycznym uczestniczeniu w zajęciach sportowych, tanecznych, artystycznych. Chcą korzystać z wyjść do kina, czy wyjazdów na wycieczkę za miasto. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze to placówka dla  dzieci i młodzież z rodzin słabo zamożnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z róznych przyczyn. Nasi podopieczni mają udzielaną pomoc w nauce, mogą ciekawie i bezpiecznie spędzić czas wolny, rozwijają swoje talenty i zainteresowania. Otrzymują posiłek. Rodzice naszych podopiecznych mogą skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu wychowania i edukacji, porady w sprawach rodzinnych i życiowych. Rodzinom udzielana jest też pomoc materialna i finansowa. Jej rozmiar zależy od hojności naszych Dobroczyńców. Placówka wychowawcza jest dla dzieci i młodzieży bezpiecznym azylem, chroniącym ich od złych wpływów środowiska, a niekiedy jedynym bezpiecznym i spokojnym miejscem.

  Razem możemy spełnić marzenia dzieci i pomóc ich rodzinom lepiej funkcjonować.

  W trakcie wakacji poopieczni  będą mieć zorganizowany atrakcyjny wypoczynek połaczony z wyjazdami na wycieczki. To będzie dla nich  okazja na zmianę środowiska, w którym żyją na codzień. Wyjazd w grupie rówieśniczej to okazja do nabycia wielu niezbędnych umiejetności: samodzielności, odpowiedzialności, wspólpracy, przestrzegania zasad życia w grupie.

  Pozyskane z 1% środki pozwolą też na wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, głównie na ich specjalistyczną rehabilitację, bo jej koszt przekracza możliwości  tych rodzin.

 • Więcej o nas

  Jesteśmy oddziałem gólnopolskiego stowarzyszenia  -Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego, wpisanej  w rejestrze KRS pod numerem 0000282287. w 2019 roku świętowaliśmy setną rocznicę działaności na rzecz dzieci i ich rodzin, a szczególnie dzieci z rodzin zagrożonych różnymi problemami. Działalność statutową w imieniu stowarzyszenia prowadzi Zarząd, a w terenie Koła TPD – aktualnie nasz oddział zrzesza 15 takich kół działających głównie przy szkołach i jedno Koło Specjalistyczne TPD, założone przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Członkami stowarzyszenia są głównie nauczyciele i chętni rodzice działający wspólnie na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia.

  Misją stowarzyszenia jest  tworzenie społecznego ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego celem jest w szczególności troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.
  Dlatego naszą działalność kierujemy głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze słabo sytuowanych rodzin, bądź zagrożonych z różnych powodów wykluczeniem społecznym. Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziców. Pomagamy dzieciom, które doznały krzywdy i przemocy.

  Nasze główne działania:
  Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, w którym opieką obejmujemy dzieci i młodzież.Nasi podopieczni spędzają w palcówce czs po lekcjach, korzystają z pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych, odrabiają zadania domowe, ucza się, ale tez rozwijają swoje talenty pod okiem wychowawców. Uczestniczą w wyjściach, zabawach, zajęciach zgodnych z zainteresowaniami. w miarę posiadanych środków moga tez skorzystać ze wsparcia psychologa czy socjoterapeuty. Dzięki udziałowi w Programie dożywiania " Żółty Talerz" dzieci  korzystają z dożywiania i uczestniczą w bardzo atrakcyjnym programie edukacyjnym na temat zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

  Szczególnym działaniem na rzecz dzieci i młodzieży jest od lat organizacja zimowego i letniego wypoczynku, w tym kolonii zdrowotnych, obozów sportowych kolonii artystycznych. Każdego roku zabieramy na kolonie tyle dzieci ile uda się pozyskać środków z różnych źródeł. W ostatnich latach udawało się w wakacje zabierać na fundowany wypoczynek po około 100 dzieci. Nasze kolonie mają charakter integracyjny obok dzieci z rodzin słabo sytuowanych uczestniczą w nich dzieci z rodzin, które stać na opłacenie wypoczynku dziecka. Co roku prowadzimy też Akcję Zima i Lato w Mieście, opieką obejmujemy zarówno dzieci słabo sytuowane jak tez dzieci pracujących rodziców- głownie chodzi o dzieci małe w wieku 6-10 lat.

  Jesteśmy autorami i realizatorami wielu projektów na rzecz szczęśliwego bezpiecznego dzieciństwa i mądrego rodzicielstwa, między innymi: "Wychowanie przez mądre kochanie", Klub Integracji Rodzin, "Otwarci na Integrację" i inne. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej i samorządami. Prowadzimy kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami np. "Stop Klapsom",  "Nie dla przemocy wocbec dzieci", od 10 lat audycje z cyklu "Wychowanie przez mądre kochanie"- dzięki którym propagujemy wiedzę pedagogiczną i psychologiczną na temat wychowania dzieci i młodzieży, wspierając w tem sposób rodziców. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Prowadzimy działaność charytatywną w ramach której udzielamy potrzebującym rodzinom pomocy materialnej i finansowej.  Od 18 lat istnieje przy naszym oddziale Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom, a  zbierane tam środki przeznaczamy na leczenie chorych i niepełnosprawnych dzieci.

  Działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wrażliwości wolontariuszy oraz Ludzi Dobrej Woli, którzy są gotowi nas wesprzeć finansowo w różnej formie, między innymi przekazując nam swój 1% podatku, czy darowizny. Prowadzimy też co roku zbiórki publiczne na rzecz wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin słabo sytuowanych i na pomoc w leczeniu chorych dzieci. Pozyskujemy wsparcie finansowe od samorządu oraz od różnych grantodawców w konkursach ofert.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000282287
 • Konto:58 9096 0004 2001 0000 0329 0001
 • Adres:os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław
 • WWW:facebook.com/tpd.jaroslaw1 www.tpd.nstrefa.pl
 • E-mail:tpd.jaroslaw@gmail.com
 • Telefon:16 621 4687 5097030
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00