• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie „Nasz Świat”
  KRS 0000284607

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

To jest też Nasz Świat

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się pomocą i wsparciem rodzin dzieci z problemami rozwojowymi.

Jak wykorzystamy 1%

Jak co roku przychody z 1% przeznaczymy na doposażenie pracowni terapeutycznych w tym roku planujemy doposażyć salę do terapii integracji sensorycznej.

Więcej o nas

Celem statutowym stowarzyszenia jest zakładanie i prowadzenie placówek świadczących specjalistyczną pomoc oświatową, organizacja turnusów terapeutycznych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Organizacja prowadzi dwie placówki niepubliczne, w których przez cały rok prowadzona jest systematyczna terapia dzieci i rodzin, przeprowadzamy szkolenia dla rodziców i specjalistów w zakresie dostosowywania metod pracy, tworzenia indywidualnych planów terapii oraz holistycznego wspierania rozwoju dzieci, w tym niemowląt.
Niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
• urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
• z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
• ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
• z problemami około urodzeniowymi
• z problemami zachowania
• z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
• z autyzmem
• z zespołami genetycznymi
Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z rozpoznanymi wadami rozwojowymi, schorzeniami i opóźnieniami w rozwoju.
Dokumenty do pobrania w Poradni.
Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę.

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy najnowsze standaryzowane metody diagnostyczne oraz skuteczne metody z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej:
Metoda M. Montessori
Integracji sensorycznej
Metoda pedagogiki zabawy
Metoda W. Sherborne
Metoda Dobrego Startu
Metoda wczesnego nauczania matematyki „Świat liczb Willego”
Kinezjologia edukacyjna – metoda skutecznego rozwoju i uczenia się
Niedyrektywna Terapia Zabawowa
Zabawy paluszkowe
Dziecięce masażyki
Zabawy FundaMentalne
Logorytmika
Metody dramowe
Terapia ręki
Elementy terapii wzroku
Sensoplastyki
Poza działalnością poradni do tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty:
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” projekt prowadzony dla dzieci i młodzieży z miasta Wrocław – organizacja kolonii i półkolonii z programem prozdrowotnym i proekologicznym, kampanię przeciwuzależnieniową, kształtowano samodzielność uczestników oraz nawyki higieniczne. Wyjazdy organizowano w latach 2008 – 2010. Projekty współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia.
„Projekt sportowy” – cykl imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
„Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Trzebnicy” projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Oborniki Śląskie.
Szkolenia i warsztaty dla rodziców w zakresie wychowania i wspierania rozwoju dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – projekt realizowany przez okres 7 lat w terminie 2010 -2017.
Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce logopedycznej i psychologicznej.
„Żłobek – Klub rozwoju Dziecka Nasz Świat” – prowadzenie niepublicznego żłobka, w tym opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech, pedagogizacja rodziców małych dzieci w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania dziecka w wieku żłobkowym, współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocław w latach 2010 – 2017
Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi nt. schematów w pracy terapeutycznej.
„Wczesne wspomaganie rozwoju” – prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w nauce.


  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000284607
  • Adres:ul. Żelazna 44/4, 53-428 Wrocław
  • WWW:naszswiat.org
  • E-mail:biuro@naszswiat.org  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Stowarzyszenie „Nasz Świat”

   KRS 0000284607

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika