1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie „Nasz Świat”
  KRS 0000284607

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

To jest też Nasz Świat

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się pomocą i wsparciem rodzin dzieci z problemami rozwojowymi.

Jak wykorzystamy 1%

Jak co roku przychody z 1% przeznaczymy na doposażenie pracowni terapeutycznych w tym roku planujemy doposażyć salę do terapii integracji sensorycznej.

Więcej o nas

Celem statutowym stowarzyszenia jest zakładanie i prowadzenie placówek świadczących specjalistyczną pomoc oświatową, organizacja turnusów terapeutycznych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Organizacja prowadzi dwie placówki niepubliczne, w których przez cały rok prowadzona jest systematyczna terapia dzieci i rodzin, przeprowadzamy szkolenia dla rodziców i specjalistów w zakresie dostosowywania metod pracy, tworzenia indywidualnych planów terapii oraz holistycznego wspierania rozwoju dzieci, w tym niemowląt.
Niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
• urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
• z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
• ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
• z problemami około urodzeniowymi
• z problemami zachowania
• z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
• z autyzmem
• z zespołami genetycznymi
Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z rozpoznanymi wadami rozwojowymi, schorzeniami i opóźnieniami w rozwoju.
Dokumenty do pobrania w Poradni.
Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę.

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy najnowsze standaryzowane metody diagnostyczne oraz skuteczne metody z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej:
Metoda M. Montessori
Integracji sensorycznej
Metoda pedagogiki zabawy
Metoda W. Sherborne
Metoda Dobrego Startu
Metoda wczesnego nauczania matematyki „Świat liczb Willego”
Kinezjologia edukacyjna – metoda skutecznego rozwoju i uczenia się
Niedyrektywna Terapia Zabawowa
Zabawy paluszkowe
Dziecięce masażyki
Zabawy FundaMentalne
Logorytmika
Metody dramowe
Terapia ręki
Elementy terapii wzroku
Sensoplastyki
Poza działalnością poradni do tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty:
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” projekt prowadzony dla dzieci i młodzieży z miasta Wrocław – organizacja kolonii i półkolonii z programem prozdrowotnym i proekologicznym, kampanię przeciwuzależnieniową, kształtowano samodzielność uczestników oraz nawyki higieniczne. Wyjazdy organizowano w latach 2008 – 2010. Projekty współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia.
„Projekt sportowy” – cykl imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
„Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Trzebnicy” projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Oborniki Śląskie.
Szkolenia i warsztaty dla rodziców w zakresie wychowania i wspierania rozwoju dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – projekt realizowany przez okres 7 lat w terminie 2010 -2017.
Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce logopedycznej i psychologicznej.
„Żłobek – Klub rozwoju Dziecka Nasz Świat” – prowadzenie niepublicznego żłobka, w tym opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech, pedagogizacja rodziców małych dzieci w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania dziecka w wieku żłobkowym, współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocław w latach 2010 – 2017
Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi nt. schematów w pracy terapeutycznej.
„Wczesne wspomaganie rozwoju” – prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w nauce.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000284607
 • Adres:ul. Żelazna 44/4, 53-428 Wrocław
 • WWW:naszswiat.org
 • E-mail:biuro@naszswiat.org • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie „Nasz Świat”

  KRS 0000284607

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie „Nasz Świat”

 • To jest też Nasz Świat

  Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się pomocą i wsparciem rodzin dzieci z problemami rozwojowymi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jak co roku przychody z 1% przeznaczymy na doposażenie pracowni terapeutycznych w tym roku planujemy doposażyć salę do terapii integracji sensorycznej.

 • Więcej o nas

  Celem statutowym stowarzyszenia jest zakładanie i prowadzenie placówek świadczących specjalistyczną pomoc oświatową, organizacja turnusów terapeutycznych oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
  Organizacja prowadzi dwie placówki niepubliczne, w których przez cały rok prowadzona jest systematyczna terapia dzieci i rodzin, przeprowadzamy szkolenia dla rodziców i specjalistów w zakresie dostosowywania metod pracy, tworzenia indywidualnych planów terapii oraz holistycznego wspierania rozwoju dzieci, w tym niemowląt.
  Niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:
  • urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
  • z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
  • ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
  • z problemami około urodzeniowymi
  • z problemami zachowania
  • z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
  • z autyzmem
  • z zespołami genetycznymi
  Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z rozpoznanymi wadami rozwojowymi, schorzeniami i opóźnieniami w rozwoju.
  Dokumenty do pobrania w Poradni.
  Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę.

  Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy najnowsze standaryzowane metody diagnostyczne oraz skuteczne metody z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej:
  Metoda M. Montessori
  Integracji sensorycznej
  Metoda pedagogiki zabawy
  Metoda W. Sherborne
  Metoda Dobrego Startu
  Metoda wczesnego nauczania matematyki „Świat liczb Willego”
  Kinezjologia edukacyjna – metoda skutecznego rozwoju i uczenia się
  Niedyrektywna Terapia Zabawowa
  Zabawy paluszkowe
  Dziecięce masażyki
  Zabawy FundaMentalne
  Logorytmika
  Metody dramowe
  Terapia ręki
  Elementy terapii wzroku
  Sensoplastyki
  Poza działalnością poradni do tej pory zrealizowaliśmy następujące projekty:
  „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” projekt prowadzony dla dzieci i młodzieży z miasta Wrocław – organizacja kolonii i półkolonii z programem prozdrowotnym i proekologicznym, kampanię przeciwuzależnieniową, kształtowano samodzielność uczestników oraz nawyki higieniczne. Wyjazdy organizowano w latach 2008 – 2010. Projekty współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia.
  „Projekt sportowy” – cykl imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
  „Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Trzebnicy” projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Oborniki Śląskie.
  Szkolenia i warsztaty dla rodziców w zakresie wychowania i wspierania rozwoju dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym – projekt realizowany przez okres 7 lat w terminie 2010 -2017.
  Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce logopedycznej i psychologicznej.
  „Żłobek – Klub rozwoju Dziecka Nasz Świat” – prowadzenie niepublicznego żłobka, w tym opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech, pedagogizacja rodziców małych dzieci w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania dziecka w wieku żłobkowym, współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocław w latach 2010 – 2017
  Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi nt. schematów w pracy terapeutycznej.
  „Wczesne wspomaganie rozwoju” – prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w nauce.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000284607
 • Adres:ul. Żelazna 44/4, 53-428 Wrocław
 • WWW:naszswiat.org
 • E-mail:biuro@naszswiat.org
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00