1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Dzieciom Pomagaj
  KRS 0000285433

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc niepełnosprawnym i zarożonym niepełnosprawnością

Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA w miejscowości Wolica pod Kaliszem to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy utworzony w 2012 roku, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Szkolny obowiązek realizuje tu ok. 60 uczniów w wieku 3-15 lat, którzy cierpią na ciężką niepełnosprawność intelektualną lub borykają się niepełnosprawnościami sprzężonymi czy z autyzmem.

U nas dzieci rozwijają się społecznie intelektualnie i ruchowo. Dzięki pracy nasi podopieczni lepiej dają sobie radę z komunikowaniem i co najważniejsze stają się mniej zależne od innych w codziennym życiu.

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze otrzymane z 1% są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim oferujemy naszym podopiecznym:

 • darmowy transport podopiecznych (od 5 roku życia).
 • możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską.
 • dodatkową rehabilitację dla dzieci z nauczaniem indywidualnym w domu
 • sprzęt i pomoce edukacyjne na najwyższym poziomie
 • pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów naszych uczniów

Więcej o nas

Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza powstało w 2012 r. w miejscowości Wolica pod Kaliszem, jest to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Do ośrodka uczęszcza ok. 60 uczniów, w rożnym wieku, którzy borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (intelektualną, sprzężoną czy autyzmem).

 

W placówkach fundacji podopieczni rozwijają się intelektualnie a także ruchowo. Dzięki codziennej pracy uczniowie stają się bardziej samodzielni w życiu codziennym i lepiej sobie radzą w komunikowaniu. Fundacja dzieciom Pomagaj zajmuje się rehabilitacją osób z Kalisza oraz sąsiednich powiatów. Posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem zajęć, są to: nauczyciele, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi i personel pomocniczy, którzy przygotowani są do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracownicy fundacji wspierają nie tylko dzieci, udzielają także konsultacji i porad rodzicom uczniów.

Inicjatorem utworzenia a także inwestorem niepublicznego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego dla dzieci w Wolicy  jest Fundacja Dzieciom Pomagaj.Fundacja Dzieciom POMAGAJ  (nr KRS 0000285433) powstała w 2007 roku. Głównym celem Fundacji jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Fundacja dzieciom „Pomagaj” to jedna z prężniej działających organizacji dobroczynnych w regionie.Adres Fundacji to: ul. Radosna 1, Wolica, 62-872 Godziesze Małe. Powstanie Fundacji i Centrum wiąże się z historią rodziców niepełnosprawnego dziecka.

Państwo Nowakowie w 2005 roku zostali szczęśliwymi rodzicami  - urodził się im syn. Po pewnym czasie  okazało się,  że chłopczyk będzie dzieckiem niepełnosprawnym, a więc wymagającym szczególnej  opieki. Jego rodzice poszukiwali specjalistów, aby  zapewnić dziecku profesjonalną, systematyczną rehabilitację i terapię. Rzeczywistość okazała się bolesna  dla rodziców, gdyż dostępność  ośrodków i specjalistów w tym zakresie jest niewystarczająca.

Dlatego  Państwo Nowakowie postanowili sami pomóc sobie i innym rodzinom, którzy znajdują się  w podobnej sytuacji. W 2007 roku utworzyli Fundację Dzieciom Pomagaj, która zbierała fundusze pomocowe. Wkrótce też powstał pomysł stworzenia powszechnie dostępnego ośrodka edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zatrudniającego najlepszych specjalistów i zapewniającego fachową opiekę.

Ośrodek zbudowano i przygotowano na przyjęcie podopiecznych w ciągu zaledwie 12 miesięcy. We wrześniu 2012  roku niepubliczne Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjne ,,Tęcza'" w Wolicy pod Kaliszem przyjęło pierwszych uczniów. Był to wielki sukces  Fundacji Dzieciom POMAGAJ oraz dobroczyńców, którzy w odpowiedzi na jej apel, przekazywali na rzecz ośrodka 1 % podatku. Fundusze zgromadzone przez fundację pozwoliły na wybudowanie i wyposażenie, kosztem ponad 6 mln zł, nowoczesnego obiektu na rozległej działce w otoczeniu lasów.

Obowiązek szkolny mogą tu realizować uczniowie w wieku od 3-35 lat. Zajęcia prowadzone są w formie zespołowej w oddziale przedszkolnym, zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych oraz w formie indywidualnej w domu ucznia.

Ośrodek położony jest w pięknej okolicy wśród łąk i lasów na działce  o powierzchni 1,5 ha. Nowy budynek posiada  nowoczesne wyposażenie,  własną kuchnię i jadalnię. W budynku mieści się 10 sal dydaktycznych, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, sala zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wiele gabinetów  takich jak: psychologa, pedagoga, lekarski, dogoterapii, arteterapii.

Jako główny cel ośrodek zakłada przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności w zakresie samoobsługi i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych m in. nauka samodzielnego jedzenia, ubieranie; rozwój psychoruchowy; rozwijanie różnych sposobów komunikowania się.

Ośrodek pracuje 8 godzin dziennie. Podopieczni mają zapewniony pobyt co najmniej 6 godzin dziennie. Powierzenie dziecka na kilka godzin dziennie  opiece ośrodka, pozwala rodzicom na powrót do aktywności zawodowej oraz na odpoczynek. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Zapewniony jest też bezpłatny transport podopiecznych (od 5 roku życia). Jest tez możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską.

Ośrodek oferuje bogatą gamę dodatkowych zajęć indywidualnych. Sprzęt i pomoce edukacyjne są na najwyższym poziomie. Z dodatkowej rehabilitacji mogą korzystać podopieczni z nauczaniem indywidualnym w domu. Organizowane są także liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin. Zapewniana jest pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów  uczniów.

Dzieci trafiają do CER ,,Tęcza" na podstawie wniosków rodziców. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez  Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  oraz zgodę dyrektora szkoły obwodowej na realizację obowiązku szkolnego w tymże ośrodku.
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000285433
 • Wizytówka:www.pitax.pl/tecza
 • Konto:74 1090 1128 0000 0001 0792 8671
 • Adres:Wolica, ul. Zdrojowa 22, 62-872 Godziesze Małe
 • WWW:www.pomagaj.org.pl
 • E-mail:fundacja@pomagaj.org.pl
 • Telefon:62 597 60 27 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Dzieciom Pomagaj

  KRS 0000285433

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Dzieciom Pomagaj

 • Pomoc niepełnosprawnym i zarożonym niepełnosprawnością

  Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA w miejscowości Wolica pod Kaliszem to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy utworzony w 2012 roku, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Szkolny obowiązek realizuje tu ok. 60 uczniów w wieku 3-15 lat, którzy cierpią na ciężką niepełnosprawność intelektualną lub borykają się niepełnosprawnościami sprzężonymi czy z autyzmem.

  U nas dzieci rozwijają się społecznie intelektualnie i ruchowo. Dzięki pracy nasi podopieczni lepiej dają sobie radę z komunikowaniem i co najważniejsze stają się mniej zależne od innych w codziennym życiu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze otrzymane z 1% są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim oferujemy naszym podopiecznym:

  • darmowy transport podopiecznych (od 5 roku życia).
  • możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską.
  • dodatkową rehabilitację dla dzieci z nauczaniem indywidualnym w domu
  • sprzęt i pomoce edukacyjne na najwyższym poziomie
  • pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów naszych uczniów
 • Więcej o nas

  Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza powstało w 2012 r. w miejscowości Wolica pod Kaliszem, jest to Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową. Do ośrodka uczęszcza ok. 60 uczniów, w rożnym wieku, którzy borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (intelektualną, sprzężoną czy autyzmem).

   

  W placówkach fundacji podopieczni rozwijają się intelektualnie a także ruchowo. Dzięki codziennej pracy uczniowie stają się bardziej samodzielni w życiu codziennym i lepiej sobie radzą w komunikowaniu. Fundacja dzieciom Pomagaj zajmuje się rehabilitacją osób z Kalisza oraz sąsiednich powiatów. Posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem zajęć, są to: nauczyciele, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi i personel pomocniczy, którzy przygotowani są do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracownicy fundacji wspierają nie tylko dzieci, udzielają także konsultacji i porad rodzicom uczniów.

  Inicjatorem utworzenia a także inwestorem niepublicznego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego dla dzieci w Wolicy  jest Fundacja Dzieciom Pomagaj.Fundacja Dzieciom POMAGAJ  (nr KRS 0000285433) powstała w 2007 roku. Głównym celem Fundacji jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Fundacja dzieciom „Pomagaj” to jedna z prężniej działających organizacji dobroczynnych w regionie.Adres Fundacji to: ul. Radosna 1, Wolica, 62-872 Godziesze Małe. Powstanie Fundacji i Centrum wiąże się z historią rodziców niepełnosprawnego dziecka.

  Państwo Nowakowie w 2005 roku zostali szczęśliwymi rodzicami  - urodził się im syn. Po pewnym czasie  okazało się,  że chłopczyk będzie dzieckiem niepełnosprawnym, a więc wymagającym szczególnej  opieki. Jego rodzice poszukiwali specjalistów, aby  zapewnić dziecku profesjonalną, systematyczną rehabilitację i terapię. Rzeczywistość okazała się bolesna  dla rodziców, gdyż dostępność  ośrodków i specjalistów w tym zakresie jest niewystarczająca.

  Dlatego  Państwo Nowakowie postanowili sami pomóc sobie i innym rodzinom, którzy znajdują się  w podobnej sytuacji. W 2007 roku utworzyli Fundację Dzieciom Pomagaj, która zbierała fundusze pomocowe. Wkrótce też powstał pomysł stworzenia powszechnie dostępnego ośrodka edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zatrudniającego najlepszych specjalistów i zapewniającego fachową opiekę.

  Ośrodek zbudowano i przygotowano na przyjęcie podopiecznych w ciągu zaledwie 12 miesięcy. We wrześniu 2012  roku niepubliczne Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjne ,,Tęcza'" w Wolicy pod Kaliszem przyjęło pierwszych uczniów. Był to wielki sukces  Fundacji Dzieciom POMAGAJ oraz dobroczyńców, którzy w odpowiedzi na jej apel, przekazywali na rzecz ośrodka 1 % podatku. Fundusze zgromadzone przez fundację pozwoliły na wybudowanie i wyposażenie, kosztem ponad 6 mln zł, nowoczesnego obiektu na rozległej działce w otoczeniu lasów.

  Obowiązek szkolny mogą tu realizować uczniowie w wieku od 3-35 lat. Zajęcia prowadzone są w formie zespołowej w oddziale przedszkolnym, zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych oraz w formie indywidualnej w domu ucznia.

  Ośrodek położony jest w pięknej okolicy wśród łąk i lasów na działce  o powierzchni 1,5 ha. Nowy budynek posiada  nowoczesne wyposażenie,  własną kuchnię i jadalnię. W budynku mieści się 10 sal dydaktycznych, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, sala zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wiele gabinetów  takich jak: psychologa, pedagoga, lekarski, dogoterapii, arteterapii.

  Jako główny cel ośrodek zakłada przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności w zakresie samoobsługi i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych m in. nauka samodzielnego jedzenia, ubieranie; rozwój psychoruchowy; rozwijanie różnych sposobów komunikowania się.

  Ośrodek pracuje 8 godzin dziennie. Podopieczni mają zapewniony pobyt co najmniej 6 godzin dziennie. Powierzenie dziecka na kilka godzin dziennie  opiece ośrodka, pozwala rodzicom na powrót do aktywności zawodowej oraz na odpoczynek. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Zapewniony jest też bezpłatny transport podopiecznych (od 5 roku życia). Jest tez możliwość bezpośredniego dojazdu z Kalisza komunikacją miejską.

  Ośrodek oferuje bogatą gamę dodatkowych zajęć indywidualnych. Sprzęt i pomoce edukacyjne są na najwyższym poziomie. Z dodatkowej rehabilitacji mogą korzystać podopieczni z nauczaniem indywidualnym w domu. Organizowane są także liczne spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin. Zapewniana jest pomoc psychologiczna i prawna dla rodziców/opiekunów  uczniów.

  Dzieci trafiają do CER ,,Tęcza" na podstawie wniosków rodziców. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez  Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  oraz zgodę dyrektora szkoły obwodowej na realizację obowiązku szkolnego w tymże ośrodku.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000285433
 • Wizytówka:www.pitax.pl/tecza
 • Konto:74 1090 1128 0000 0001 0792 8671
 • Adres:Wolica, ul. Zdrojowa 22, 62-872 Godziesze Małe
 • WWW:www.pomagaj.org.pl
 • E-mail:fundacja@pomagaj.org.pl
 • Telefon:62 597 60 27
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00