1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Autonomia

KRS 0000286784

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Autonomia

KRS 0000286784

Prezent OPP

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna.

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem w innymi wpływać na kształt świata.

Od 2007 roku nieprzerwanie wzmacniamy kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców i społeczności, by aktywnie współtworzyły i współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę pokoju i porozumienia. Społeczeństwo zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji.

W swoich działaniach uwzględniamy perspektywę intersekcjonalną i systemowe podłoża dyskryminacji i przemocy.
Upełnomocnienie, edukację emancypacyjną i włączanie perspektywy osób z grup dyskryminowanych uznajemy za kluczowe dla zmiany społecznej.

Obszary działań:

Empowerment/upełnomocnienie

Edukacja [dla równości, antydyskryminacyjna i o prawach człowieka]

Zapobieganie przemocy i dyskryminacji [budowanie kompetencji, mobilizacja i działanie]

Rzecznictwo [dla skutecznej ochrony przed przemocą i dyskryminacją]

 

Empowerment – upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną lub wykluczenie.

Edukacja m.in. kompleksowy program „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”; organizacja krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmów Watch Docs. Prawa człowieka w filmie i in..

Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, w szczególności motywowanej uprzedzeniami, m.in. poprzez budowanie kompetencji profesjonalistów_ek, budowanie i wdrażanie programów dla placówek edukacyjnych, podnoszenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy.

Rzecznictwo (ogólnopolskie, lokalne i branżowe) zmierzające do włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej, w tym edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej i programów antyprzemocowych.

 

Dbamy o dostępność. Swoje działania staramy się dostosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy w niemal 100% bezpłatny udział dla wszystkich, w realizowanych przez nas działaniach oraz dofinansowanie części lub całości kosztów podróży, wyżywienia i noclegów. Organizujemy lub  pokrywamy koszty zastępstwa, dla pracy opiekuńczej osób korzystających z naszej oferty.

 

Problemy, na które Autonomia stara się odpowiedzieć swoimi działaniami to m.in.:

przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć (przede wszystkim wobec kobiet i dziewczynek) oraz inne współwystępujące przesłanki, mająca skalę epidemii.

nietolerancja, dyskryminacja i inna przemoc motywowana uprzedzeniami (w tym mowa nienawiści) ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, narodowe, wiek, stopień sprawności, status społeczno-ekonomiczny, wyznanie/bezwyznaniowość i inne przesłanki,

stereotypy i uprzedzenia, a także społeczne i kulturowe wzorce przypisywane mężczyznom i kobietom, które skutkują przemocą ze względu na płeć,

oparcie relacji i instytucji społecznych na zasadach dominacji i podległości (władzy)

brak powszechnej edukacji w zakresie praw człowieka, równości i niedyskryminacji, krytycznego myślenia i analizy przekazu medialnego.

brak programów wzmacniania odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,

brak i/lub nieskuteczność działań państwa, których celem jest zapobieganie dyskryminacji i przemocy

rozproszenie siły i solidarności osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych

niska świadomość dotycząca feminizmu, praw człowieka i równości płci,

słabnące mechanizmy demokratyczne, niska świadomość i aktywność obywatelska oraz niewystarczająca współpraca między jednostkami i grupami.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Warsztaty WenDo- metody przeciwdziałania przemocy, asertywności i samoobrony dla dziewczyn,  spotkania,warsztaty, prelekcje w Solidarnościowym Centrum Feministycznym.

W kwietniu 2022 roku w odpowiedź na trudną sytuację organizacji równościowych w Polsce, represje i areszty aktywistek w Białorusi oraz wybuch wojny w Ukrainie uruchomiłyśmy Solidarnościowe Centrum Feministyczne (SCF) aby wspólnie tworzyć przestrzeń dla dialogu i dyskusji, budowania porozumienia i pokoju. Minęło pół roku od początku działań, SCF stało się miejscem, w którym wsparcie oraz wspólny język znalazły osoby z różnych państw.

Od listopada 2022 do kwietnia 2024 r. poniższe wydarzenia w Solidarnościowym Centrum Feministycznym będą mogły być realizowane dzięki dofinansowaniu ramach programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Czym dziś jest Solidarnościowe Centrum Feministyczne?

Przede wszystkim otwartą i bezpieczną przestrzenią dla kobiet*, osób LGBTQ+ oraz aktywistek, działających w zakresie szeroko pojętych praw człowieka. Centrum prowadzą osoby z różnym doświadczeniem życiowym oraz o różnych korzeniach – są to Polki, Białorusinki, Ukrainki i inne, migrantki i uchodźczynie. Pielęgnowanymi wartościami centrum są wolność i równość, wsparcie i siostrzeństwo, solidarność i tolerancja wobec płci, pochodzenia i innych przesłanek. Z tego powodu w centrum mówimy po polsku, rosyjsku, ukraińsku, białorusku, angielsku i dbamy o to, żeby każda osoba została zrozumiana.

SCF działa po to, żeby:

edukować w zakresie praw człowieka,

powiększać dostępność wsparcia,

poszerzać wiedzę o prewencji przemocy, asertywności, miejscach pomocowych,

przeciwdziałać dyskryminacji,

na różne sposoby wzmacniać empowerment.

Co robimy w ramach SCF?

Działalność SCF polega na realizacji szeregu bezpłatnych cyklicznych zajęć, spotkań i wydarzeń:

Grupa wsparcia dla migrantek i osób z doświadczeniem uchodźstwa, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy

Cotygodniowe spotkania, prowadzone przez osobę z takim samym doświadczeniem – feministkę i aktywistkę Nastę Bazar i mające na celu stworzyć warunki dla wzajemnego zaufania i dzielenia się własnymi uczuciami. “Nie jesteś sama” – tak brzmi główna idea grupy.

Konwersacje po polsku i rosyjsku

Dbanie o porozumienie na każdym poziomie przerosło w pomysł uczenia się języków nawzajem w bezpośrednim, naturalnym środowisku.  Tak powstały konwersacje – proste rozmowy w przyjaznym gronie, które pozwalają osłuchać się z językiem i nauczyć się nowego słownictwa.

Warsztaty Wen-Do

WenDo (w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”) – jedyna w Polsce metoda feministycznej samoobrony i asertywności opracowaną przez kobiety i dla kobiet*, która łączy metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Co miesiąc przekazujemy uczestniczkom wiedzę o tym jak przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych – w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu, uczymy jak reagować na naruszenie granic i przemoc, wzmacniamy poczucie pewności siebie i własnej wartości. W WenDo uczestniczą dziewczynki* od 7. roku życia oraz kobiety starsze i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Warsztaty techniczne

Walczymy ze stereotypowym podziałem ról społecznych ze względu na płeć i prowadzimy dla kobiet* warsztaty naprawy roweru, podstaw stolarki, elektryki, używania wiertarki czy wkrętarki. Robimy to w komfortowych warunkach, bez zgryźliwych komentarzy i dominacji mężczyzn.

Spotkania przy wspólnym gotowaniu

Wbrew stereotypom wobec feministek spotykamy się również w kuchni. Wspólnie gotujemy wegańskie jedzenie, ponieważ wiemy, że  z tego procesu może płynąć sporo przyjemności –  niewymuszone rozmowy, wzajemne pomaganie i otwieranie się i, co też istotne, radość spożywania przygotowanych dań.

Spotkania o działaniach feministycznych grup

Poszerzamy wiedzę na temat aktywizmu feministycznego i queerowego w Polsce, Ukrainie, Białorusi i innych krajów po stronie wschodniej granicy. Dlatego spotkamy się w wielokulturowym gronie aktywistek i działaczek, żeby wymienić się doświadczeniem i informacją o działaniach równościowych, ciekawych wydarzeniach, trudnościach. Chcemy wiedzieć jak to wygląda w innych krajach, przy okazji wymieniać się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać strategię jak wpływać na zmiany.

Historia kobiet w muzyce

Chcemy opowiedzieć o głosie kobiet* w muzyce, o tych muzyczkach, które śpiewały wprost o dyskryminacji i przemocy, poruszały ważne tematy, brały udział w kampaniach na rzecz praw kobiet i o tych, które były niedocenione czy wręcz zapomniane ze względu na panujący patriarchat. W trakcie spotkania poznamy je życiorysy, oglądniemy i posłuchamy archiwalne i współczesne nagrania.

Womens’ Rock Camp – obóz muzyczny dla kobiet*

Muzyka rockowa jest znakomitą formą do wydobycia potencjału emancypacyjnego. Ze względu na to organizujemy 7-dniowy muzyczny obóz dla kobiet* z Polski, Białorusi, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Przy wsparciu nauczycielek* uczestniczki zdobędą podstawowe umiejętności grania na wybranych przez siebie instrumentach,  połączą się w zespoły i zagrają koncert finałowy otwarty dla publiczności. Zajęcia muzyczne będą połączone z treningami wpływającymi na pewność siebie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy jedną z dłużej działających w Polsce organizacji które wspierają dziewczynki, dziewczyny i kobiety.
Nasze działania skupiamy na prewencji przemocy. Działamy od 2007 r. Prowadzimy warsztaty WenDo - metodę przesidziwłania przemocy, asertywności i samoobrony dla kobiet*, oraz realizujemy Akademię treningu WenDo. Jest to na skalę zapewne nawet światową niecodzienna sytuacja, gdzie jedna organizacja wyszkoliła niemalże 100 trenerek feministycznej samoobrony. W marcu 2022 r. utworzyłyśmy Solidarnościowe Centrum Feministyczne to bezpiecza przestrzeń dla kobiet* z Polski i państ rosyjskojęzycznych, w której organizujemy róznego rodzaju warsztaty i spotkania.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000286784
 • Konto:67 1240 4650 1111 0010 4204 4254
 • Adres:ul. Konrada Wallenroda 55/75 30-867 Kraków
 • WWW:https://autonomia.org.pl
 • E-mail:fundacja@autonomia.org.pl
 • Telefon:515 476 659

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Autonomia” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Autonomia

KRS 0000286784

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00