1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
POLSKA FUNDACJA CHORÓB RZADKICH "POMÓŻMY JASIOWI I MAŁGOSI"
KRS 0000286932

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
POLSKA FUNDACJA CHORÓB RZADKICH "POMÓŻMY JASIOWI I MAŁGOSI"
KRS 0000286932

Prezent OPP

Pomagaj z nami!

Polska Fundacja wspiera chorych cierpiących na genetyczne choroby metaboliczne, czyli choroby związane z wrodzonym zaburzeniem szlaków metabolicznych substancji. Chociaż trzonem naszej działalności są fenyloketonuria i mukowiscydoza, Polska Fundacja nie zamyka się na pomoc innym chorym w ramach swej działalności statutowej. Jak do tej pory wsparciem obejmujemy, oprócz wymienionych, także osoby z poniższymi jednostkami: chorobą z niedoboru BH4, chorobą Wilsona, homocystynurią, wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Program dostaw bezpośrednich

Flagowy projekt Polskiej Fundacji, w który zaangażowani jesteśmy od początku działalności. Polega na realizacji zamówień podopiecznych i dostawie leków, preparatów medycznych i sprzętu wprost do miejsca zamieszkania zupełnie bezpłatnie.

Regularna pomoc finansowa

Staramy się sprawiedliwie dzielić nasze środki od darczyńców i zapewniamy dofinansowanie do kosztów kuracji podstawowych.

Turnusy rehabilitacyjno-lecznicze

Dla chorych na fenyloketonurię ze współistniejącymi chorobami dolnych dróg oddechowych realizowaliśmy już pięciokrotnie wyjazd trzytygodniowy do ośrodka Bucze w Górkach Małych. To miejsce jest pięknie położone w górach, ma status szpitala, więc chorzy mają kontakt ze specjalistami. Ośrodek posiada również własną szkołę z akceptacją MEN. Pobyt dla podopiecznych bezpłatny.

Wakacyjne wyjazdy wypoczynkowe

Organizowane cyklicznie od kilku lat wyjazdy typowo regenerujące dla chorych oraz ich rodzin w pięknie położonej miejscowości Lipnica Wielka na Orawie. Zapewniamy pobyt, wyżywienie oraz opiekę animatorów. Pobyt dla podopiecznych bezpłatny.

Fundusz Pomocy Doraźnej

Projekt nowy, który uruchamiamy dla wyjątkowo potrzebujących chorych, którzy zwracają się o pomoc dodatkową na konkretny cel.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja zgodnie ze swoim statutem wspiera chorych na choroby metaboliczne o podłożu genetycznym, tj. fenyloketonurię, mukowiscydozę, wrodzony obrzęk naczynioruchowy, homocystynurię, chorobę Wilsona. Nie odmawiamy wsparcia potrzebującym z innymi chorobami metabolicznymi.

CELE FUNDACJI:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

 2. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

 3. Współpraca z instytutami medycznymi i uczelniami medycznymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 4. Upowszechnianie działań na rzecz leczenia osób chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne i rzadkie.

 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich programów badawczych i badań naukowych mających na celu dostarczenie wiedzy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 6. Skupienie wokół idei osób działających w środowisku lekarskim.

 7. Pomoc finansowa chorym i ich rodzinom, w szczególności tym, którym stan zdrowia, świadomości lub majątku uniemożliwia, względnie utrudnia dostęp do właściwych form leczenia i rehabilitacji lub aktywności życiowej.

 8. Pomoc chorym i ich rodzinom w pozyskiwaniu i zakupie leków, specjalistycznej żywności oraz wyposażenia medycznego, pomoc i wpieranie placówek medycznych i rehabilitacyjnych.

 9. Organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci z chorobami metabolicznymi i rzadkimi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i wspieranie:

 • programów naukowych i badawczych mających dostarczyć wiedzy z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

 • programów i przedsięwzięć dotyczących osób chorych, a podejmowanych przez placówki i instytucje prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

 • szkoleń, kursów z zakresu leczenia osób chorych, a zwłaszcza chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne i rzadkie,

 • programów z zakresu leczenia osób chorych, a zwłaszcza chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne i rzadkie,

 • ośrodków rehabilitacyjnych oraz opieki zdrowotnej,

 • zbiórek pieniężnych, aukcji oraz akcji społecznych na rzecz osób chorych, a zwłaszcza chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne i rzadkie,

 • finansowe i rzeczowe wspieranie chorych i ich rodzin,

 • wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami chorymi i ich rodzinami. 

2. Finansowanie:

 • szkoleń z zakresu leczenia osób chorych, a zwłaszcza chorych na fenyloketonurię, mukowiscydozę i inne choroby metaboliczne i rzadkie,

 • badań nad lekami zwalczającymi i zapobiegającymi oraz minimalizującymi skutki fenyloketonurii, mukowiscydozy i innych chorób metabolicznych i rzadkich,

 • działalności punktów zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu zapobiegania i leczenia chorób, a zwłaszcza fenyloketonurii, mukowiscydozy i innych chorób metabolicznych i rzadkich.

3. Pozyskiwanie i dystrybucje leków zwalczających i minimalizujących skutki chorób, a zwłaszcza fenyloketonurii, mukowiscydozy i innych chorób metabolicznych i rzadkich.

4. Organizowanie i finansowanie działalności krajowych i zagranicznych centrów leczenia, zapobiegania i i minimalizowania skutków fenyloketonurii, mukowiscydozy i innych chorób metabolicznych i rzadkich.

5. Ułatwianie dostępu do żywności specjalistycznej i leków.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej na temat chorób, w tym: fenyloketonurii, mukowiscydozy i innych chorób metabolicznych i rzadkich poprzez wydawanie broszur, materiałów edukacyjnych, kalendarzy i innych wydawnictw służących realizacji celów statutowych Fundacji.

7. Nawiązywanie współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

8. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

10. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

FORMY WSPARCIA:

1. Wsparcie finansowe: dotowanie zakupów niezbędnych leków (Fundacja pokrywa w całości lub częściowo zakupy niezbędnych leków); dotowanie zakupów specjalistycznych produktów PKU oraz leków uzupełniających; dotowanie zakupu specjalistycznych akcesoriów niezbędnych w indywidualnej opiece.

2. Działania edukacyjne: realizowanie programów grantowych; wskazywanie specjalistycznych wydawnictw i publikacji internetowych.

3. Działania informacyjne: informacje o zjazdach, spotkaniach, imprezach, turnusach rehabilitacyjnych, nowych programach i projektach.

4. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów indywidualnych: nasi Wolontariusze chętnie próbują pomóc w każdej ważnej sytuacji (zdarzało nam się rozmawiać z nauczycielami i dyrektorami szkół, a także z pracodawcami).

5. Turnusy rehabilitacyjne 

6. Program Dostaw Bezpośrednich: bezpłatne dostarczanie do domu niezbędnych preparatów i leków.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000286932
 • Konto:43 1020 2892 0000 5402 0226 6278
 • Adres:ul. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO, nr 29, 31-315 KRAKÓW
 • WWW:https://www.polskafundacja.pl/
 • E-mail:kontakt@polskafundacja.pl
 • Telefon:505232495

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2021/2022 dla
POLSKA FUNDACJA CHORÓB RZADKICH "POMÓŻMY JASIOWI I MAŁGOSI"

KRS 0000286932

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00