1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Nadzieja"

KRS 0000287832

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Nadzieja"

KRS 0000287832

Prezent OPP

Dla dobra osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie "Nadzieja" jest organizacją katolicką przy Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach zrzeszającym osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Spotykając się tworzymy coraz silniejsze więzi poprzez dzielenie się trudnościami i nadziejami. Centrum naszych spotkań stanowi Eucharystia. Celem naszym jest wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin we wszystkich sytuacjach i obszarach życia. Dbanie o równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie oraz integracja w duchu chrześcijańskich wartości. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Twój jeden procent pomoże m.in.:

 • finansować rehabilitację dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością,

 • umożliwi im kontakt z naturą oraz obiektami dziedzictwa kulturalno - historycznego,

 • przyczyni się do integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Kilkudniowy wyjazd dla podopiecznych Stowarzyszenia w raz z opiekunami niezdolnych do samodzielnego wyjazdu, połączony z rehabilitacją osób niepełnosprawnych jest aktywacją tego środowiska ze środowiskiem osób sprawnych.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość integracji, edukacji, poznania nowych miejsc, ludzi, Kontakt z osobami pełnosprawnymi, poprawia zdrowie psychiczne i jakość życia. Osoby niepełnosprawne nie maja możliwości finansowych i organizacyjnych na samodzielne zorganizowanie wyjazdu z noclegiem. Wyjazd w grupie jest korzystny dla osób, które na co dzień mają ograniczony kontakt z rówieśnikami. Bliski kontakt z naturą, oraz poznawanie ludzi w nowym środowisku pozwala na lepszą jakość życia osoby niepełnosprawnej. Rozwijanie ogólnej sprawności poprzez uczestnictwo w wycieczkach. Wzmocnienie poczucia pewności siebie. Oprócz zwykłej przyjemności z wyjazdu i walorów edukacyjnych związanych ze zwiedzaniem nowego miejsca, osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z podróży w jeszcze innym sensie. Podczas wyjazdu, zwiedzania, zapominają o swojej trudnej niejednokrotnie codzienności i na jakiś czas stają turystami, jak wszyscy inni ludzie. Wyjazd integracyjny jest ważnym elementem terapii rewalidacyjnej tak dla niepełnosprawnych jak i dla ich rodzin.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Nadzieja” organizuje różne formy życia kulturalnego, duchowego, rekreacji i wypoczynku, rehabilitacji oraz integracji środowiska w ramach stałych spotkań osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół.

Działalność ta jest realizowana poprzez:

 • organizację dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich opiekunów kilkudniowych wyjazdów połączonych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;

 • działalność edukacyjna o charakterze geograficznym, historycznym, technicznym i przyrodniczym w ramach wycieczek krajoznawczych, zwiedzania centrów edukacyjnych, obiektów przyrodniczych, wycieczek śladami znanych Polaków;

 • działalność o charakterze kulturalnym poprzez udział w sztukach teatralnych, konkursach plastycznych, zapraszanie grup teatralnych i muzycznych;

 • działalność ewangelizacyjna w ramach udziału ww wspólnych mszach świętych i uroczystościach kościelnych, pielgrzymkach do sanktuariów w Polsce, spotkaniach z zaproszonymi misjonarzami chrześcijańskimi, księżmi rekolekcjonistami oraz słuchaniu muzyki chrześcijańskiej;

 • działalność integracyjna w ramach wspólnych wyjazdów, wycieczek oraz organizowanych imprez plenerowych, pikników i ognisk integracyjnych, cyklicznych spotkań opłatkowych, zabaw andrzejkowych, karnawałowych i organizacji paczek od Św. Mikołaja.

 • Niebagatelną rolę w integracji naszego środowiska odgrywają imprezy cykliczne i plenerowe. Organizujemy coroczne spotkania wigilijne, imprezy karnawałowe i andrzejkowe oraz przygotowujemy paczki mikołajkowe. Udział w ogniskach integracyjnych i imprezach plenerowych daje możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą oraz pomaga we wzajemnych kontaktach.

W ramach dotychczasowej działalności nasi podopieczni mieli możliwość uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia „Nadzieja” m.in.. takich jak:

2008 - wycieczko-pielgrzymka do Rabki i Ludźmierza–3 dni, wycieczka do Kurozwęk, Spotkanie integracyjne-ognisko  (2 razy), Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2009 - Wycieczka do Niedzicy-3 dni, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin, Spotkanie integracyjne-ognisko.

2010 – Kulig, Pielgrzymka do Łagiewnik i zwiedzanie ZOO w Krakowie, Wycieczka do Kałkowa i Bałtowa, Pielgrzymka do Gidel, Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Ognisko połączone z edukacją leśną w Arboretum, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2011 - Kulig w Borkowie, Wyjście do Wyższego Seminarium Duchownego na sztukę pt. „ŚWIT–CZYLI OPOWIEŚĆ O WAMPIRZE”, Wycieczka do Pińczowa i Wiślicy, Sielpia-wyjazd integracyjno-rekreacyjny 3 dni, Ognisko, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2012 - Zabawa karnawałowa, Ognisko w Skalbmierzu, zwiedzanie Skalbmierza, Dzień matki–dzień poświęcony Matkom, Wycieczka do Koprzywnica–Opatów–Sandomierz 2 dni, Wycieczka do Krakowa 2 dni, Zabawa andrzejkowa, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2013 - kulig w Borkowie, Zabawa karnawałowa, Dzień Matki–dzień poświęcony matkom, Wyjazd rekreacyjny do Kałkowa, Wycieczka do Krakowa, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2014 - Dzień Matki – dzień poświęcony matkom, Wyjazd do Zator–ZATORLAND, Impreza plenerowa z okazji 7 rocznicy Stowarzyszenia „Nadzieja", Andrzejki, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2015 - Zabawa karnawałowa, Spotkanie członków Stowarzyszenia z Biskupem Ordynariuszem, Maleniec–Wycieczka. Zwiedzanie Muzeum Techniki, Piknik w plenerze, Wycieczka do Bochni. Zwiedzanie Muzeum oraz Osady Archeologicznej, Andrzejki – zabawa dla Członków Stowarzyszenia, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2016 - JASEŁKA. Zaproszeni goście z przedstawieniem, Zabawa karnawałowa. wyjazd do Kałkowa na Misterium Męki Pańskiej, Finał konkursu plastycznego pt. „W objęciach Miłosierdzia Bożego” Konkurs skierowany do osób niepełnosprawnych z Diecezji kieleckiej, PIKNIK na działkach, MAŁA LOTERIA FANTOWA, Pielgrzymka „Szlakiem Jana Pawła II” do Krakowa i Wadowic,  Zabawa Andrzejkowa, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin.

2017 – wyjście na sztukę do WSD w Kielcach pt.: „Tygrys według Brożka”, Zabawa karnawałowa, wyjazd do Kałkowa na Misterium Męki Pańskiej, Dzień Matki – dzień poświęcony matkom, Pielgrzymka do Częstochowy, PIKNIK w plenerze, Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja wraz ze wsparciem dla rodzin

2018 – ognisko, zwiedzanie ZOO w Lisowie, Wyjazd do Myczkowce, Ośrodek rehabilitacyjno-rekolekcyjny  4 dni,  Spotkanie opłatkowe, paczki od Świętego Mikołaja w raz ze wsparciem dla rodzin.

W dniu 27 października 2015 r. otrzymaliśmy wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a od 2016 r. korzystamy z 1%  podatku.

Stowarzyszenie wspierają sponsorzy i darczyńcy, także poprzez coroczne wpłaty 1% podatku dochodowego.

TY  RÓWNIEŻ  MOŻESZ  WESPRZEĆ  STOWARZYSZENIE  „NADZIEJA”

PRZEKAZUJĄC SWÓJ 1% PODATKU

Stowarzyszenie można wesprzeć również poprzez wpłaty na konto bankowe z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia”.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000287832
 • Konto:42 1750 0012 0000 0000 3023 9776
 • Adres:Kielce 25-545 ul. Turystyczna 3
 • WWW:www.nadzieja-kielce.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.nadzieja@op.pl
 • Telefon:784057818

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie "Nadzieja"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie "Nadzieja"

KRS 0000287832

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00