1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie „Oligos”
  KRS 0000288002

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Rozliczaj się z sercem - pomaganie procentuje

Od 2007 roku działamy w kierunku rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. W swoich działaniach poszukujemy nowych rozwiązań i form wsparcia umożliwiających integrację ze środowiskiem oraz pełny udział w życiu społecznym.

 

Jak wykorzystamy 1%

Pokrycie kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Więcej o nas

Od 2007 roku działamy w kierunku rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. W swoich działaniach poszukujemy nowych rozwiązań i form wsparcia umożliwiających integrację ze środowiskiem oraz pełny udział w życiu społecznym.

Od 2009 roku prowadzimy Środowiskowy dom samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest przeznaczona dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Świadczymy usługi w ramach treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W naszym domu organizujemy wsparcie i prowadzimy terapię indywidualnie oraz grupowo. W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzimy:

 • terapię zajęciową,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym (pranie, sprzątanie, przygotowanie posiłków, dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą),
 • treningi umiejętności planowania swoich obowiązków oraz spędzania czasu wolnego,
 • organizujemy wycieczki edukacyjno-rekreacyjne oraz bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach o charakterze sportowym i kulturalnym,
 • zapewniamy poradnictwo psychologiczne,
 • wspieramy w samodzielności i pomagamy w codziennych problemach.

W ramach projektów realizujemy:

1. Usługi Asystenckie dla osób z niepełnosprawnością; 

Organizujemy wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, które obejmuje m.in.:

 • pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym,
 • wsparcie samoobsługi i niezależnego funkcjonowania,
 • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • organizację czasu wolnego (wyjścia do kina, na basen spacer itp.),
 • asystenckie wsparcie edukacyjne,
 • pomoc w zakupach z udziałem osoby z niepełnosprawnością,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków,
 • pomoc w czytaniu książek i prasy,
 • pomoc w korzystaniu ze wsparcia teleinformatycznego.

2. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne oraz usługi sąsiedzkie dla seniorów 60+

 • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
 • Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.

3. Usługi przerwy wytchnieniowej;

Naszym celem jest utworzenie placówki przerwy wytchnieniowej. Placówka będzie świadczyć całodobową, specjalistyczną i krótkoterminową opiekę dla osób z niepełnosprawnością. Zapewni opiekę zarówno w sytuacjach nagłych (np. pobyt opiekuna w szpitalu), jak i planowych (np. wyjazd opiekunów).

Osoby z niepełnosprawnością otrzymają kompleksową pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Poza świadczonymi usługami bytowymi takimi jak miejsce pobytu i wyżywienie, placówka zapewni oddziaływania terapeutyczne, prowadząc m.in. treningi usamodzielniające oraz organizując czas wolny.

Organizujemy wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy inicjatorem imprezy miejskiej "Rybnicka Gala Wolontariatu". Nasza organizacja posiada Certyfikat: Organizacja przyjazna wolontariuszom.

 


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000288002
 • Adres:ul. Karłowicza 48 44-200 Rybnik
 • WWW:oligos.pl
 • E-mail:oligos@oligos.pl
 • Telefon:32 750 5796

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie „Oligos”

  KRS 0000288002

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie „Oligos”

 • Rozliczaj się z sercem - pomaganie procentuje

  Od 2007 roku działamy w kierunku rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. W swoich działaniach poszukujemy nowych rozwiązań i form wsparcia umożliwiających integrację ze środowiskiem oraz pełny udział w życiu społecznym.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pokrycie kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 • Więcej o nas

  Od 2007 roku działamy w kierunku rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. W swoich działaniach poszukujemy nowych rozwiązań i form wsparcia umożliwiających integrację ze środowiskiem oraz pełny udział w życiu społecznym.

  Od 2009 roku prowadzimy Środowiskowy dom samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest przeznaczona dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Świadczymy usługi w ramach treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

  W naszym domu organizujemy wsparcie i prowadzimy terapię indywidualnie oraz grupowo. W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzimy:

  • terapię zajęciową,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym (pranie, sprzątanie, przygotowanie posiłków, dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą),
  • treningi umiejętności planowania swoich obowiązków oraz spędzania czasu wolnego,
  • organizujemy wycieczki edukacyjno-rekreacyjne oraz bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach o charakterze sportowym i kulturalnym,
  • zapewniamy poradnictwo psychologiczne,
  • wspieramy w samodzielności i pomagamy w codziennych problemach.

  W ramach projektów realizujemy:

  1. Usługi Asystenckie dla osób z niepełnosprawnością; 

  Organizujemy wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, które obejmuje m.in.:

  • pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym,
  • wsparcie samoobsługi i niezależnego funkcjonowania,
  • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • organizację czasu wolnego (wyjścia do kina, na basen spacer itp.),
  • asystenckie wsparcie edukacyjne,
  • pomoc w zakupach z udziałem osoby z niepełnosprawnością,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków,
  • pomoc w czytaniu książek i prasy,
  • pomoc w korzystaniu ze wsparcia teleinformatycznego.

  2. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne oraz usługi sąsiedzkie dla seniorów 60+

  • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
  • Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.

  3. Usługi przerwy wytchnieniowej;

  Naszym celem jest utworzenie placówki przerwy wytchnieniowej. Placówka będzie świadczyć całodobową, specjalistyczną i krótkoterminową opiekę dla osób z niepełnosprawnością. Zapewni opiekę zarówno w sytuacjach nagłych (np. pobyt opiekuna w szpitalu), jak i planowych (np. wyjazd opiekunów).

  Osoby z niepełnosprawnością otrzymają kompleksową pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Poza świadczonymi usługami bytowymi takimi jak miejsce pobytu i wyżywienie, placówka zapewni oddziaływania terapeutyczne, prowadząc m.in. treningi usamodzielniające oraz organizując czas wolny.

  Organizujemy wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy inicjatorem imprezy miejskiej "Rybnicka Gala Wolontariatu". Nasza organizacja posiada Certyfikat: Organizacja przyjazna wolontariuszom.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000288002
 • Adres:ul. Karłowicza 48 44-200 Rybnik
 • WWW:oligos.pl
 • E-mail:oligos@oligos.pl
 • Telefon:32 750 5796
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00