1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
KRS 0000289386

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ratujemy Zabytki!

Dlaczego my?

Fundacja podejmuje działania mające na celu ochronę i promocję idei ochrony obiektów poprzemysłowych dokumentujących historię techniki oraz rozwój gospodarczy historycznego Śląska. Misja Fundacji realizowana jest  poprzez fizyczną ochronę dóbr będących w zakresie naszych zainteresowań oraz poprzez działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Fundację tworzą:

 • Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
 • Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach Szopienicach,
 • Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
 • Parowozownia Dzierżoniów   [w organizacji]
 • Muzeum Śląskiej Porcelany w Tułowicach k. Opola [w organizacji]
 • Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowicach Świdnickich k. Jaworzyny Śląskiej

Wszystkie te obiekty pełne są oryginalnych zabytków techniki. Np. Muzeum Kolejnictwa to ponad 140 jednostek oryginalnego taboru kolejowego; Młyn Hilberta posiada zachowany cały ciąg technologiczny maszyn z początku XX wieku, a Muzeum Hutnictwa Cynku to dwie olbrzymie hale pełne nie tylko różnorodnych walcarek, ale także maszyn parowych, silników i innych zabytków techniki.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Co się dzieje ze środkami pozyskanymi przez Fundację?

W kwestiach finansowych najważniejsza jest dla nas transparentność. Rokrocznie Fundacja opracowuje i publikuje  Sprawozdanie Finansowe, które w szczegółowy i przejrzysty sposób ilustrują sposób pozyskiwania i pożytkowania środków finansowych.

Co zyskujesz przekazując swój 1% na działalność Fundacji?

W aktywny i widoczny sposób włączają się Państwo w ratowanie dóbr kultury technicznej. Każdy nasz Darczyńca, bez względu na wysokość przekazanego nam 1%, otrzymuje od nas całoroczny bilet wstępu ( tzw. złoty bilet) uprawniający go do nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach,  a także umożliwiający udział we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach.

Jak przekazać nam swój 1%?

Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS.

Nasz numer KRS:

0000289386

Więcej o nas

Więcej o nas

FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA

Organizacja Pożytku Publicznego

Proces zmian gospodarczych w Polsce, rozpoczęty reformami społecznymi i gospodarczymi końca XX wieku spowodował likwidację wielu historycznych gałęzi przemysłowych, w niektórych przypadkach, całych okręgów przemysłowych. Likwidacji materialnych śladów rozwoju przemysłowego kraju nie towarzyszył i nie towarzyszy racjonalny plan zachowania najważniejszych świadectw rozwoju gospodarczego Polski. Dziedzictwo przemysłowe trwa jeszcze tam gdzie zachowały się już nieliczne zakłady prowadzące często archaiczne procesy produkcji.

Huty, kopalnie, zakłady włókiennicze i szereg innych obiektów przemysłowych przez lata były powodem do dumy zatrudnionych w nich pracowników oraz okolicznych mieszkańców. Wraz z nadejściem procesu transformacji gospodarczej obiekty te zaczęły być dowodem zacofania technologicznego i niskiej jakości życia mieszkańców. Dzisiaj coraz trudniej znaleźć w krajobrazie polskich miast sylwetki wielkich pieców, szybów kopalnianych, chłodni kominowych czy ceglanych kominów dawnych kotłowni. Mimo wzrostu zainteresowania dziedzictwem przemysłowym proces likwidacji ostatnich świadectw historii przemysłowej regionów postępuje. Wycofywane z eksploatacji ważne, często ostatnie świadectwa przemysłowej aktywności są nadal niszczone. Tak na przykład dzieje się z zabytkami likwidowanych kopalń na Górnym Śląsku.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego założona przez Piotra Gerbera powstała w 2007 roku w celu aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Prowadzone przez Fundację działania mają różnorodny charakter. Fundacja podejmuje działania z zakresu: badań nad historią przemysłową Śląska (szereg publikacji), praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego.

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska obiektów techniki. Ochrona odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie chronionego zabytku w muzeum. Ochrona poprzez „umuzealnienie” ratowanego zabytku prowadzana jest w oparciu o różnorodne modele. Wybór formy ochrony zmierza przede wszystkim do maksymalnej ochrony i jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności chronionego zabytku. Podejmując wybór obiektu do ochrony, brane są pod uwagę obiekty o szczególnej wadze dla regionu oraz te reprezentujące najważniejsze dziedziny przemysłu rozwijającego się w na terenie Górnego czy Dolnego Śląska.

Obecnie w ramach Fundacji działa założone w 2005 roku Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, otwarte w 2016 roku Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach -Katowicach oraz Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, który można zwiedzać od 2018 roku. W przygotowaniu są muzea: Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach koło Opola, Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Śląskich koło Świdnicy, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Dzierżoniowie jako oddział Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.

1. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

To duże – na skalę europejska Muzeum kolejowe – założone zostało w 2005 roku na terenie zabytkowej lokomotywowni z 1908 roku w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku. Muzeum położone jest na terenach kolejowych o powierzchni ponad 2 hektarów z zachowaną infrastrukturą kolejową, budynkami lokomotywowni oraz zapleczem technicznym. Zbiory to ponad 120 pojazdów kolejowych z lat od 1880 do lat 70 XX wieku. Zwiedzanie Muzeum odbywa się miedzy innymi przez przejazd zabytkowym pociągiem po tzw. „Trasie Parowozowej” na terenie Muzeum. Od 2015 roku w oparciu o wyremontowany własnymi siłami parowóz, Tkt48/18 oraz zabytkowe wagony z lat dwudziestych XX wieku Muzeum prowadzi regularne przejazdy dla turystów do różnych atrakcyjnych miejsc na Śląsku.

Muzeum zwiększa swoja ofertę turystyki kolejowej dzięki pracy zatrudnionych specjalistów w pracowni konserwacji i remontów zabytkowego taboru kolejowego. Pracownia podejmuje remonty kolejnych zabytkowych lokomotyw i wagonów. W Muzeum organizowane jest szereg akcji społecznych w tym „Miasto Dzieci” -wakacje, organizowane od dziewięciu lat, dla dzieci z ubogich rodzin.

2. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie

Młyn powstał w latach 40-tych XIX wieku. Został zbudowany i był prowadzony do II wojny światowej przez członków rodziny Hilbert. W latach trzydziestych XX wieku Młyn został rozbudowany i znacznie unowocześniony. Wyposażony został w napęd elektryczny. Należał do największych tego typu na Dolnym Śląsku. Po II wojnie światowej przez pierwsze 10 lat był w zarządzie Armii Czerwonej, a następnie użytkowany przez zmieniające się przedsiębiorstwa państwowe. Bez modernizacji i istotnych zmian w wyposażeniu pracował do końca 2016 roku. Zachował się w pełni kompletny, obrazujący poziom rozwoju techniki młynarskiej z lat trzydziestych XX wieku.

W ramach Działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, Młyn zostanie przekształcony w Muzeum Młynarstwa. Projekt obejmuje konserwację czynnego obiektu z pełnym zabytkowym wyposażeniem produkcyjnym z lat 30 tych XX wieku.

Młyn Hilberta udostępniany jest zwiedzającym codziennie.

3. Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach

Pierwszego udanego przetopu cynku na Śląsku, dokonał w 1798 roku Johann Christian Ruberg w Wesołej, niedaleko Katowic. Dzięki swoim właściwościom cynk szybko znalazł szerokie zastosowanie. Jednym z kluczowych producentów cynku stała się firma Georg Giesche’s Erben A.G. Przełomowym wydarzeniem w dziejach firmy było otwarcie w 1834 roku huty „Wilhelmina” w Szopienicach. Od tego momentu rozbudowywano zakład tworząc kombinat hutniczy dostarczający na początku XX wieku 25 000 ton cynku rocznie i dający zatrudnienie ponad 2100 osobom. W 1903 roku koncern wybudował walcownię blachy cynkowej. Zespół walcowniczy składał się z pieców do wytopu cynku, ruchomego stołu odlewniczego oraz walcarek napędzanych przez maszyny parowe. Produkcję uruchomiono w 1904 roku, a prowadzono ją do w 2002 roku. Po zakupie budynku Walcowni w 2013 roku rozpoczęto prace konserwatorskie i remontowe w celu utworzenia Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia”. Muzeum, Fundacja uruchomiła w 2016 roku. W oryginalnym budynku Walcowni prezentowana jest historia rozwoju hutnictwa cynku na Górnym Śląsku. W oparciu o zachowaną i zakonserwowaną kompletną linię produkcyjną przedstawiana jest historia przerobu cynku. Oprócz zabytkowych maszyn w Muzeum prezentowana jest kolekcja 120 zabytkowych silników przemysłowych z lat 1903-1970. Muzeum tworzy dokumentację życiorysów pracowników przemysłu cynkowego. Życiorysy są dokumentowane w formie dostępnej bazy internetowej www.szychtownica.pl

4. Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach

Tułowice to wioska o bogatej tradycji produkcji porcelany. Muzeum powstaje na terenie, zamkniętego w 2000 roku zakładu produkcji porcelany „Porcelit” założonego w 1886 roku przez rodzinę Schlegelmilch przybyłą tu z Turyngii. Przed 1945 rokiem Fabryka w Tułowicach należała do jednych z największych wytwórni porcelany na Śląsku. Wyroby, ze względu na jakość i wzornictwo, były dobrze znane w Europie oraz w USA. Od początku XX wieku do pierwszej wojny światowej większość produkcji trafiała do USA, gdzie Fabryka z Tułowic posiadała swoje przedstawicielstwa. Po drugiej wojnie światowej zakład zwiększył produkcję koncentrując się na popularnych, tanich, wyrobach z porcelitu. Produkcję zakończono w 2001 roku.

Zaadaptowane wnętrza fabryki pomieszczą zbiory porcelany pochodzące z najważniejszych Śląskich wytwórni porcelany. W pomieszczeniach fabrycznych prezentowane będą wystawy ukazujące postęp w procesie produkcji porcelany. Wystawy zorganizowane będą w formie warsztatów dostępnych dla zwiedzających . Dla kolekcjonerów będzie to miejsce służące organizacji konferencji spotkań oraz aukcji historycznej porcelany.

Osobną częścią Muzeum będzie willa rodziny Schlegelmilch, gdzie w historycznych, zachowanych wnętrzach, powstanie wystawa poświęcona „kulturze stołu”.

Muzeum znajduje się w organizacji i nie jest udostępnione dla zwiedzających.

5.Muzeum Techniki Rolniczej na Śląsku w Piotrowicach Świdnickich

Budowniczym dworu w Piotrowicach Świdnickich był Jacob von Zedlitz. budowę prowadził w latach 1585 – 1590. Majątek przez lata stopniowo tracił na znaczeniu i popadał w długi. Istotny remont przeprowadzono dopiero w 1799 roku, gdy właścicielem obiektu zostaje hrabia Nikolas August Wilhelm von Burghaus. Nowy właściciel, filantrop, budowniczy, członek licznych stowarzyszeń, finansował wiele działań charytatywnych i naukowych. Był pomysłodawcą i inwestorem jednego z pierwszych na kontynencie, żeliwnego mostu zbudowanego w pobliskich Łażanach.

Przez wiek XIX i do 1945 roku wieś, a wraz z nią Dwór i Folwark przeżywa okres rozwoju. Dwór poddany był kolejnym przebudowom, a Folwark rozbudowie i unowocześnieniu. Po 1945 roku dobra Piotrowickie były zrujnowane i nieużywane. W latach 1972-1976 przeprowadzona została częściowa konserwacja, dworu, wykonano nową więźbę dachową. Do 2003 roku Folwark i Dwór był w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
Obecnie w ramach działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska prowadzone są prace adaptacyjne kompleksu Dworu i Folwarku na cele planowanego Muzeum Techniki Rolniczej na Dolnym Śląsku. W remontowanych obiektach powstaje „Żywy Folwark” – Muzeum w którym prezentowana będzie nie tylko historia rozwoju rolnictwa ale także przedstawione będzie życie w gospodarstwach rolnych XIX i początku XX wieku.
W Muzeum, po zakończeniu prac remontowych i adaptacyjnych funkcjonować będą: stodoły, chlewnie, stajnie, kurniki, spichlerz, kuźnia. Obiekty pełnić będą swoje pierwotne funkcje. Zobaczyć będzie można, typowe dla historii śląskiego rolnictwa, zwierzęta hodowlane. Na pobliskich polach uprawiane będą rośliny charakterystyczne dla gospodarki Dolnego Śląska z przełomu XIX i XX wieku jak len, konopie, czy czerwień. Ważną częścią Muzeum będzie ekspozycja maszyn stosowanych w rolnictwie w XIX i XX wieku.

Muzeum udostępniane jest okazjonalnie przy okazji organizacji wydarzeń plenerowych!

6. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Dzierżoniowie

Muzeum, powstaje w oparciu o zabytkową lokomotywownię z przełomu XIX i XX wieku. położoną w Dzierżoniowie na trasie kolejowej Wałbrzych – Kłodzko. Po wykonaniu remontów i konserwacji zachowanych budynków lokomotywowni i kolejowej infrastruktury na terenie Muzeum prezentowany będzie tabor kolejowy pochodzący z lat II Wojny Światowej i lat powojennych.

Już obecnie organizowane są regularne przejazdy z Muzeum w Jaworzynie Śląskiej do lokomotywowni w Dzierżoniowie, gdzie udostępniona jest kolekcja historycznych lokomotyw parowych. Część ekspozycji w przyszłym Muzeum przeznaczona będzie na prezentacje rozwoju lokalnego przemysłu. Planowana jest ekspozycja zabytkowych radioodbiorników pochodzących ze znanej wytwórni „Diora” z Dzierżoniowa.

Muzeum nie jest udostępnione dla zwiedzających.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000289386
 • Konto:30 1240 6670 1111 0010 5888 5368
 • Adres:ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
 • WWW:http://www.muzeatechniki.pl/jedenprocent/
 • E-mail:rezerwacje@muzeatechniki.pl
 • Telefon:692407401Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

KRS 0000289386

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

 • Ratujemy Zabytki!

  Dlaczego my?

  Fundacja podejmuje działania mające na celu ochronę i promocję idei ochrony obiektów poprzemysłowych dokumentujących historię techniki oraz rozwój gospodarczy historycznego Śląska. Misja Fundacji realizowana jest  poprzez fizyczną ochronę dóbr będących w zakresie naszych zainteresowań oraz poprzez działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Fundację tworzą:

  • Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
  • Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach Szopienicach,
  • Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
  • Parowozownia Dzierżoniów   [w organizacji]
  • Muzeum Śląskiej Porcelany w Tułowicach k. Opola [w organizacji]
  • Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowicach Świdnickich k. Jaworzyny Śląskiej

  Wszystkie te obiekty pełne są oryginalnych zabytków techniki. Np. Muzeum Kolejnictwa to ponad 140 jednostek oryginalnego taboru kolejowego; Młyn Hilberta posiada zachowany cały ciąg technologiczny maszyn z początku XX wieku, a Muzeum Hutnictwa Cynku to dwie olbrzymie hale pełne nie tylko różnorodnych walcarek, ale także maszyn parowych, silników i innych zabytków techniki.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Co się dzieje ze środkami pozyskanymi przez Fundację?

  W kwestiach finansowych najważniejsza jest dla nas transparentność. Rokrocznie Fundacja opracowuje i publikuje  Sprawozdanie Finansowe, które w szczegółowy i przejrzysty sposób ilustrują sposób pozyskiwania i pożytkowania środków finansowych.

  Co zyskujesz przekazując swój 1% na działalność Fundacji?

  W aktywny i widoczny sposób włączają się Państwo w ratowanie dóbr kultury technicznej. Każdy nasz Darczyńca, bez względu na wysokość przekazanego nam 1%, otrzymuje od nas całoroczny bilet wstępu ( tzw. złoty bilet) uprawniający go do nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach,  a także umożliwiający udział we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach.

  Jak przekazać nam swój 1%?

  Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS.

  Nasz numer KRS:

  0000289386

 • Więcej o nas

  FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA

  Organizacja Pożytku Publicznego

  Proces zmian gospodarczych w Polsce, rozpoczęty reformami społecznymi i gospodarczymi końca XX wieku spowodował likwidację wielu historycznych gałęzi przemysłowych, w niektórych przypadkach, całych okręgów przemysłowych. Likwidacji materialnych śladów rozwoju przemysłowego kraju nie towarzyszył i nie towarzyszy racjonalny plan zachowania najważniejszych świadectw rozwoju gospodarczego Polski. Dziedzictwo przemysłowe trwa jeszcze tam gdzie zachowały się już nieliczne zakłady prowadzące często archaiczne procesy produkcji.

  Huty, kopalnie, zakłady włókiennicze i szereg innych obiektów przemysłowych przez lata były powodem do dumy zatrudnionych w nich pracowników oraz okolicznych mieszkańców. Wraz z nadejściem procesu transformacji gospodarczej obiekty te zaczęły być dowodem zacofania technologicznego i niskiej jakości życia mieszkańców. Dzisiaj coraz trudniej znaleźć w krajobrazie polskich miast sylwetki wielkich pieców, szybów kopalnianych, chłodni kominowych czy ceglanych kominów dawnych kotłowni. Mimo wzrostu zainteresowania dziedzictwem przemysłowym proces likwidacji ostatnich świadectw historii przemysłowej regionów postępuje. Wycofywane z eksploatacji ważne, często ostatnie świadectwa przemysłowej aktywności są nadal niszczone. Tak na przykład dzieje się z zabytkami likwidowanych kopalń na Górnym Śląsku.

  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego założona przez Piotra Gerbera powstała w 2007 roku w celu aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Prowadzone przez Fundację działania mają różnorodny charakter. Fundacja podejmuje działania z zakresu: badań nad historią przemysłową Śląska (szereg publikacji), praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego.

  Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska obiektów techniki. Ochrona odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie chronionego zabytku w muzeum. Ochrona poprzez „umuzealnienie” ratowanego zabytku prowadzana jest w oparciu o różnorodne modele. Wybór formy ochrony zmierza przede wszystkim do maksymalnej ochrony i jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności chronionego zabytku. Podejmując wybór obiektu do ochrony, brane są pod uwagę obiekty o szczególnej wadze dla regionu oraz te reprezentujące najważniejsze dziedziny przemysłu rozwijającego się w na terenie Górnego czy Dolnego Śląska.

  Obecnie w ramach Fundacji działa założone w 2005 roku Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, otwarte w 2016 roku Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach -Katowicach oraz Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, który można zwiedzać od 2018 roku. W przygotowaniu są muzea: Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach koło Opola, Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Śląskich koło Świdnicy, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Dzierżoniowie jako oddział Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.

  1. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

  To duże – na skalę europejska Muzeum kolejowe – założone zostało w 2005 roku na terenie zabytkowej lokomotywowni z 1908 roku w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku. Muzeum położone jest na terenach kolejowych o powierzchni ponad 2 hektarów z zachowaną infrastrukturą kolejową, budynkami lokomotywowni oraz zapleczem technicznym. Zbiory to ponad 120 pojazdów kolejowych z lat od 1880 do lat 70 XX wieku. Zwiedzanie Muzeum odbywa się miedzy innymi przez przejazd zabytkowym pociągiem po tzw. „Trasie Parowozowej” na terenie Muzeum. Od 2015 roku w oparciu o wyremontowany własnymi siłami parowóz, Tkt48/18 oraz zabytkowe wagony z lat dwudziestych XX wieku Muzeum prowadzi regularne przejazdy dla turystów do różnych atrakcyjnych miejsc na Śląsku.

  Muzeum zwiększa swoja ofertę turystyki kolejowej dzięki pracy zatrudnionych specjalistów w pracowni konserwacji i remontów zabytkowego taboru kolejowego. Pracownia podejmuje remonty kolejnych zabytkowych lokomotyw i wagonów. W Muzeum organizowane jest szereg akcji społecznych w tym „Miasto Dzieci” -wakacje, organizowane od dziewięciu lat, dla dzieci z ubogich rodzin.

  2. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie

  Młyn powstał w latach 40-tych XIX wieku. Został zbudowany i był prowadzony do II wojny światowej przez członków rodziny Hilbert. W latach trzydziestych XX wieku Młyn został rozbudowany i znacznie unowocześniony. Wyposażony został w napęd elektryczny. Należał do największych tego typu na Dolnym Śląsku. Po II wojnie światowej przez pierwsze 10 lat był w zarządzie Armii Czerwonej, a następnie użytkowany przez zmieniające się przedsiębiorstwa państwowe. Bez modernizacji i istotnych zmian w wyposażeniu pracował do końca 2016 roku. Zachował się w pełni kompletny, obrazujący poziom rozwoju techniki młynarskiej z lat trzydziestych XX wieku.

  W ramach Działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, Młyn zostanie przekształcony w Muzeum Młynarstwa. Projekt obejmuje konserwację czynnego obiektu z pełnym zabytkowym wyposażeniem produkcyjnym z lat 30 tych XX wieku.

  Młyn Hilberta udostępniany jest zwiedzającym codziennie.

  3. Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach

  Pierwszego udanego przetopu cynku na Śląsku, dokonał w 1798 roku Johann Christian Ruberg w Wesołej, niedaleko Katowic. Dzięki swoim właściwościom cynk szybko znalazł szerokie zastosowanie. Jednym z kluczowych producentów cynku stała się firma Georg Giesche’s Erben A.G. Przełomowym wydarzeniem w dziejach firmy było otwarcie w 1834 roku huty „Wilhelmina” w Szopienicach. Od tego momentu rozbudowywano zakład tworząc kombinat hutniczy dostarczający na początku XX wieku 25 000 ton cynku rocznie i dający zatrudnienie ponad 2100 osobom. W 1903 roku koncern wybudował walcownię blachy cynkowej. Zespół walcowniczy składał się z pieców do wytopu cynku, ruchomego stołu odlewniczego oraz walcarek napędzanych przez maszyny parowe. Produkcję uruchomiono w 1904 roku, a prowadzono ją do w 2002 roku. Po zakupie budynku Walcowni w 2013 roku rozpoczęto prace konserwatorskie i remontowe w celu utworzenia Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia”. Muzeum, Fundacja uruchomiła w 2016 roku. W oryginalnym budynku Walcowni prezentowana jest historia rozwoju hutnictwa cynku na Górnym Śląsku. W oparciu o zachowaną i zakonserwowaną kompletną linię produkcyjną przedstawiana jest historia przerobu cynku. Oprócz zabytkowych maszyn w Muzeum prezentowana jest kolekcja 120 zabytkowych silników przemysłowych z lat 1903-1970. Muzeum tworzy dokumentację życiorysów pracowników przemysłu cynkowego. Życiorysy są dokumentowane w formie dostępnej bazy internetowej www.szychtownica.pl

  4. Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach

  Tułowice to wioska o bogatej tradycji produkcji porcelany. Muzeum powstaje na terenie, zamkniętego w 2000 roku zakładu produkcji porcelany „Porcelit” założonego w 1886 roku przez rodzinę Schlegelmilch przybyłą tu z Turyngii. Przed 1945 rokiem Fabryka w Tułowicach należała do jednych z największych wytwórni porcelany na Śląsku. Wyroby, ze względu na jakość i wzornictwo, były dobrze znane w Europie oraz w USA. Od początku XX wieku do pierwszej wojny światowej większość produkcji trafiała do USA, gdzie Fabryka z Tułowic posiadała swoje przedstawicielstwa. Po drugiej wojnie światowej zakład zwiększył produkcję koncentrując się na popularnych, tanich, wyrobach z porcelitu. Produkcję zakończono w 2001 roku.

  Zaadaptowane wnętrza fabryki pomieszczą zbiory porcelany pochodzące z najważniejszych Śląskich wytwórni porcelany. W pomieszczeniach fabrycznych prezentowane będą wystawy ukazujące postęp w procesie produkcji porcelany. Wystawy zorganizowane będą w formie warsztatów dostępnych dla zwiedzających . Dla kolekcjonerów będzie to miejsce służące organizacji konferencji spotkań oraz aukcji historycznej porcelany.

  Osobną częścią Muzeum będzie willa rodziny Schlegelmilch, gdzie w historycznych, zachowanych wnętrzach, powstanie wystawa poświęcona „kulturze stołu”.

  Muzeum znajduje się w organizacji i nie jest udostępnione dla zwiedzających.

  5.Muzeum Techniki Rolniczej na Śląsku w Piotrowicach Świdnickich

  Budowniczym dworu w Piotrowicach Świdnickich był Jacob von Zedlitz. budowę prowadził w latach 1585 – 1590. Majątek przez lata stopniowo tracił na znaczeniu i popadał w długi. Istotny remont przeprowadzono dopiero w 1799 roku, gdy właścicielem obiektu zostaje hrabia Nikolas August Wilhelm von Burghaus. Nowy właściciel, filantrop, budowniczy, członek licznych stowarzyszeń, finansował wiele działań charytatywnych i naukowych. Był pomysłodawcą i inwestorem jednego z pierwszych na kontynencie, żeliwnego mostu zbudowanego w pobliskich Łażanach.

  Przez wiek XIX i do 1945 roku wieś, a wraz z nią Dwór i Folwark przeżywa okres rozwoju. Dwór poddany był kolejnym przebudowom, a Folwark rozbudowie i unowocześnieniu. Po 1945 roku dobra Piotrowickie były zrujnowane i nieużywane. W latach 1972-1976 przeprowadzona została częściowa konserwacja, dworu, wykonano nową więźbę dachową. Do 2003 roku Folwark i Dwór był w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
  Obecnie w ramach działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska prowadzone są prace adaptacyjne kompleksu Dworu i Folwarku na cele planowanego Muzeum Techniki Rolniczej na Dolnym Śląsku. W remontowanych obiektach powstaje „Żywy Folwark” – Muzeum w którym prezentowana będzie nie tylko historia rozwoju rolnictwa ale także przedstawione będzie życie w gospodarstwach rolnych XIX i początku XX wieku.
  W Muzeum, po zakończeniu prac remontowych i adaptacyjnych funkcjonować będą: stodoły, chlewnie, stajnie, kurniki, spichlerz, kuźnia. Obiekty pełnić będą swoje pierwotne funkcje. Zobaczyć będzie można, typowe dla historii śląskiego rolnictwa, zwierzęta hodowlane. Na pobliskich polach uprawiane będą rośliny charakterystyczne dla gospodarki Dolnego Śląska z przełomu XIX i XX wieku jak len, konopie, czy czerwień. Ważną częścią Muzeum będzie ekspozycja maszyn stosowanych w rolnictwie w XIX i XX wieku.

  Muzeum udostępniane jest okazjonalnie przy okazji organizacji wydarzeń plenerowych!

  6. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Dzierżoniowie

  Muzeum, powstaje w oparciu o zabytkową lokomotywownię z przełomu XIX i XX wieku. położoną w Dzierżoniowie na trasie kolejowej Wałbrzych – Kłodzko. Po wykonaniu remontów i konserwacji zachowanych budynków lokomotywowni i kolejowej infrastruktury na terenie Muzeum prezentowany będzie tabor kolejowy pochodzący z lat II Wojny Światowej i lat powojennych.

  Już obecnie organizowane są regularne przejazdy z Muzeum w Jaworzynie Śląskiej do lokomotywowni w Dzierżoniowie, gdzie udostępniona jest kolekcja historycznych lokomotyw parowych. Część ekspozycji w przyszłym Muzeum przeznaczona będzie na prezentacje rozwoju lokalnego przemysłu. Planowana jest ekspozycja zabytkowych radioodbiorników pochodzących ze znanej wytwórni „Diora” z Dzierżoniowa.

  Muzeum nie jest udostępnione dla zwiedzających.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000289386
 • Konto:30 1240 6670 1111 0010 5888 5368
 • Adres:ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
 • WWW:http://www.muzeatechniki.pl/jedenprocent/
 • E-mail:rezerwacje@muzeatechniki.pl
 • Telefon:692407401
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00