1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  eSMail
  KRS 0000289506

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Potrzeba dużo sił, aby po upadku wstać i dalej iść do celu

Skupiamy głównie osoby chore na stwardnienie rozsiane. Naszym celem jest wsparcie fizyczne - rehabilitacja i duchowe - spotkania, rozmowy, porady.  Większość chorych nie ma możliwości częstego wychodzenia z domu, przebywania między ludźmi, dlatego zorganizowanie spotkania, wyjazdu, rehebilitacja, rozmowy, to DUŻA POMOC i WSPARCIE.

Jak wykorzystamy 1%

Podstawowym celem jest wyszukanie i zorganizowanie rehabilitacji, ćwiczeń, spotkań ze specjalistami.

Więcej o nas

"eSMail" to Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z siedzibą w Słubicach.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na SM.
Spełniamy go poprzez:
-   organizowanie spotkań dla chorych oraz członków ich rodzin
-   organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w mieście i na obozach rehabilitacyjnych
-   prowadzenie działalności popularyzatorskiej informacyjno - uświadamiającej, zmierzającej   do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych.
-   organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
-   inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem  rozsianym.
-   udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze
    stwardnieniem rozsianym.
-   współpracę z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej,
    placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.

To fragment statutu. Koniec formalnych treści. Teraz od siebie.
Pomagamy zagubionym w świecie choroby ludziom. Wiadomość o nieuleczalnym SM wbija w ziemię. Nogi miękną nie tylko przez "Samą Miłość". Świadomość, że już się nie jest w pełni sprawnym i widmo wózka pogarsza tylko stan.
Staramy się to zmienić. Uświadamianie społeczeństwa, że ta przypadłość to nie koniec jest naszym głównym celem.
Pomoc w dostępie do ogólno ustrojowej rehabilitacji (jeden procent podatku to umożliwia) i rozmowa z kimś kto rozumie pomaga bardziej niż leki.

Do metod rehabilitacji, którą dzięki jednemu procentowi możemy stosować należy kriokomora. Niskie temperatury są dla eSeMowców zbawienne. Minus stodwadzieścia i mięsnie zaczynają nas słuchać.

Kontakt z koniami w ramach hipoterapii, pływalnia, gimnastyka na tak zwanym UGULu to elementy rehabilitacji na jaką dzięki jednemu procentowi możemy sobie pozwolić.

Jeden procent to niewiele jednak grosz do grosza i ... .
"Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. "

Poza jednym procentem zbieramy też fundusze dzięki fundacji "fanimani".
Serwis FaniMani.pl wystartował w grudniu 2014 roku i jest pierwszym portalem w Polsce, który umożliwia wspieranie organizacji społecznych bez dodatkowych kosztów, podczas zakupów internetowych.
Przed dokonaniem zakupów w jednym z 530 partnerskich sklepów online, użytkownicy serwisu wskazują cel, który chcą wspierać i następnie robią swoje zakupy tak jak zwykle.
Od każdej zrealizowanej transakcji, dla wybranego celu przekazana zostaje darowizna w wysokości kilku procent wartości zakupów. Pieniądze te pochodzą z budżetu marketingowego sklepu.

Współpracujemy także z Idea Fairplay. To miejsce, gdzie kupuje się i segreguje swoje ubezpieczenia. Darowiznę dla Fundacji, Stworzyszenia, Podopiecznego lub Klubu sportowego z każdego zakupionego ubezpieczenia.

Utrzymujemy się też z darowizn.
Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.
Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organi­zacji.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000289506
 • Wizytówka:www.pitax.pl/esmail
 • Konto:46 836 9 00 08 0 068 3522 200 0 00 10
 • Adres:Piłsudskiego 5/7 69-100 Słubice
 • WWW:esmail.org.pl
 • E-mail:esmail.org.pl@gmail.com
 • Telefon:607769172 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  eSMail

  KRS 0000289506

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

eSMail

 • Potrzeba dużo sił, aby po upadku wstać i dalej iść do celu

  Skupiamy głównie osoby chore na stwardnienie rozsiane. Naszym celem jest wsparcie fizyczne - rehabilitacja i duchowe - spotkania, rozmowy, porady.  Większość chorych nie ma możliwości częstego wychodzenia z domu, przebywania między ludźmi, dlatego zorganizowanie spotkania, wyjazdu, rehebilitacja, rozmowy, to DUŻA POMOC i WSPARCIE.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Podstawowym celem jest wyszukanie i zorganizowanie rehabilitacji, ćwiczeń, spotkań ze specjalistami.

 • Więcej o nas

  "eSMail" to Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z siedzibą w Słubicach.
  Celem Stowarzyszenia jest niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na SM.
  Spełniamy go poprzez:
  -   organizowanie spotkań dla chorych oraz członków ich rodzin
  -   organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w mieście i na obozach rehabilitacyjnych
  -   prowadzenie działalności popularyzatorskiej informacyjno - uświadamiającej, zmierzającej   do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych.
  -   organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
  -   inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem  rozsianym.
  -   udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze
      stwardnieniem rozsianym.
  -   współpracę z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej,
      placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.

  To fragment statutu. Koniec formalnych treści. Teraz od siebie.
  Pomagamy zagubionym w świecie choroby ludziom. Wiadomość o nieuleczalnym SM wbija w ziemię. Nogi miękną nie tylko przez "Samą Miłość". Świadomość, że już się nie jest w pełni sprawnym i widmo wózka pogarsza tylko stan.
  Staramy się to zmienić. Uświadamianie społeczeństwa, że ta przypadłość to nie koniec jest naszym głównym celem.
  Pomoc w dostępie do ogólno ustrojowej rehabilitacji (jeden procent podatku to umożliwia) i rozmowa z kimś kto rozumie pomaga bardziej niż leki.

  Do metod rehabilitacji, którą dzięki jednemu procentowi możemy stosować należy kriokomora. Niskie temperatury są dla eSeMowców zbawienne. Minus stodwadzieścia i mięsnie zaczynają nas słuchać.

  Kontakt z koniami w ramach hipoterapii, pływalnia, gimnastyka na tak zwanym UGULu to elementy rehabilitacji na jaką dzięki jednemu procentowi możemy sobie pozwolić.

  Jeden procent to niewiele jednak grosz do grosza i ... .
  "Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. "

  Poza jednym procentem zbieramy też fundusze dzięki fundacji "fanimani".
  Serwis FaniMani.pl wystartował w grudniu 2014 roku i jest pierwszym portalem w Polsce, który umożliwia wspieranie organizacji społecznych bez dodatkowych kosztów, podczas zakupów internetowych.
  Przed dokonaniem zakupów w jednym z 530 partnerskich sklepów online, użytkownicy serwisu wskazują cel, który chcą wspierać i następnie robią swoje zakupy tak jak zwykle.
  Od każdej zrealizowanej transakcji, dla wybranego celu przekazana zostaje darowizna w wysokości kilku procent wartości zakupów. Pieniądze te pochodzą z budżetu marketingowego sklepu.

  Współpracujemy także z Idea Fairplay. To miejsce, gdzie kupuje się i segreguje swoje ubezpieczenia. Darowiznę dla Fundacji, Stworzyszenia, Podopiecznego lub Klubu sportowego z każdego zakupionego ubezpieczenia.

  Utrzymujemy się też z darowizn.
  Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.
  Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organi­zacji.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000289506
 • Wizytówka:www.pitax.pl/esmail
 • Konto:46 836 9 00 08 0 068 3522 200 0 00 10
 • Adres:Piłsudskiego 5/7 69-100 Słubice
 • WWW:esmail.org.pl
 • E-mail:esmail.org.pl@gmail.com
 • Telefon:607769172
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00