1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
KRS 0000298714

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK.

Od samego początku byliśmy blisko człowieka i to właśnie jego stawiamy na pierwszym miejscu podczas podejmowania wszelkich inicjatyw. Zabezpieczając osobom bezdomnym ich podstawowe potrzeby bytowe pragniemy za każdym razem iść dalej i rozbudzać w nich na nowo potrzebę bycia osobą wartościową i przydatną społecznie. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Nasze potrzeby są właściwie nieograniczone. Wynika to z liczby osób, którym udzielamy pomocy. Obecnie w naszych placówkach przebywa 700 podopiecznych. Gdybyśmy chcieli w jednym momencie zbudować domy dla wszystkich tych ludzi, powstałaby nowa miejscowość na mapie Polski. 

Staramy się zapewnić naszym mieszkańcom wszystko co niezbędne do zapewnienia warunków do normalnego funkcjonowania i rozwoju, są to:

•    jedzenie

•    ubranie

•    leki i środki opatrunkowe

•    środki czystości

•    opieka medyczna

•    opieka terapeutyczna (psycholog, terapeuta od uzależnień)

•    ogrzewanie Schronisk i Noclegowni

Więcej o nas

Więcej o nas

W miarę upływu czasu i dynamicznie zmieniających się warunków życia oraz funkcjonowania w przestrzeni naszego miasta, dostosowaliśmy ofertę pomocy dla osób żyjących w niedostatku. W ostatnich latach z pobytu w naszych placówkach korzysta w ciągu roku średnio 3000 osób. Jednak tu licznik się nie zatrzymuje. W okresie jesienno – zimowym uruchamiamy ogrzewalnię, w której np. w zeszłym roku schronienie znalazło ponad 400 osób – kobiet i mężczyzn. Jesteśmy także przygotowani na zabezpieczenie podstawowych potrzeb ubogich mieszkańców gminy Wrocław nie będących Podopiecznymi Wrocławskiego Koła TPBA. Na przestrzeni 10 lat wydaliśmy prawie 172 000 posiłków i prowiantu, liczba kąpieli dla osób z zewnątrz w łaźni na ul. Małachowskiego wyniosła ponad 55 000. Bardzo ważnym elementem w wymiarze świadczonej przez nas pomocy jest liczba osób, która w różnych formach usamodzielniła się, a która kształtuje się na poziomie 3078. Celowo podaję tu dokładną liczbę, ponieważ każda z tych usamodzielnionych osób, to dla nas ogromny sukces, do którego przyczyniło się bardzo wielu pracowników i wolontariuszy tworzących nasz zespół. Na ten wynik składa się również szereg inicjatyw podejmowanych przez liderów naszych placówek, którzy potrafili swoją pasją wesprzeć działania terapeutyczne osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. I tak w 2005 roku powstała w Kole Wrocławskim TPBA nieformalna grupa filmowa Cinema Albert Production pod przewodnictwem Darka Dobrowolskiego – kierownika Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na Tarnogaju. Udział mieszkańców w produkcji filmów ma doskonały wpływ terapeutyczny w ich aktywizacji społecznej. Przynależność do grupy realizującej materiał filmowy zmniejsza poczucie odrzucenia i osamotnienia. Z kolei dzięki zamiłowaniu Maćka Gudry – kierownika Noclegowni na ul. Małachowskiego od 10 lat jesteśmy współorganizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych. Jak pokazuje doświadczenie, piłka nożna uliczna jest doskonałym wsparciem w procesie wychodzenia z uzależnień czy bezdomności. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach uczą się, jak w sposób konstruktywny spędzać wolny czas. Motywacja do uprawiania sportu i podejmowania rywalizacji sportowej skutecznie przenosi się na walkę o cele życiowe. Pod kierunkiem Andrzeja Ptaka – koordynatora Streetworkerów -  wspólnie z Fundacją Homo Sacer zostało powołane do życia MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia. Jest to miejsce, w którym osoby wykluczone mogą współtworzyć i organizować wydarzenia o charakterze kulturalnym, wpływające na proces ich własnego rozwoju i zmiany swojej sytuacji życiowej. Metodologia oddziaływań MiserArt oparta została na metodzie streetworkingu – pracy w środowisku osoby bezdomnej – i asystowaniu osobie wykluczonej w długofalowym procesie wychodzenia z bezdomności.

W roku 2015 powstała Wrocławska Spółdzielnia Socjalna założona przez Wrocławskie Koło TPBA oraz Fundację św. Józefa. Jest to przedsiębiorstwo społeczne łączące dwa cele: ekonomiczny i społeczny. Dzięki współpracy z samorządem pracownicy Spółdzielni będący jednocześnie Podopiecznymi Towarzystwa mają szansę wyjść z systemu pomocy społecznej wykonując takie prace jak: pielęgnowanie terenów zielonych, sprzątanie mieszkań na zlecenie Gminy Wrocław, czy proste prace remontowo – budowlane. Zaangażowanie w świadczenie tych usług ma wymiar terapeutyczny. Pomaga uwierzyć we własne siły i daje motywację do dalszych zmian.

Od samego początku byliśmy blisko człowieka i to właśnie jego stawiamy na pierwszym miejscu podczas podejmowania wszelkich inicjatyw.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000298714
 • Wizytówka:www.pitax.pl/bratalbert
 • Konto:87 1020 5242 0000 2502 0151 6897
 • Adres:ul. Biskupa Bogedaina 5, 50-514 Wrocław
 • WWW:http://www.bratalbert.wroc.pl
 • E-mail:biuro@bratalbert.wroclaw.pl
 • Telefon:570363144Formularze PIT 2020/2021 dla
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

KRS 0000298714

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

 • NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK.

  Od samego początku byliśmy blisko człowieka i to właśnie jego stawiamy na pierwszym miejscu podczas podejmowania wszelkich inicjatyw. Zabezpieczając osobom bezdomnym ich podstawowe potrzeby bytowe pragniemy za każdym razem iść dalej i rozbudzać w nich na nowo potrzebę bycia osobą wartościową i przydatną społecznie. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Nasze potrzeby są właściwie nieograniczone. Wynika to z liczby osób, którym udzielamy pomocy. Obecnie w naszych placówkach przebywa 700 podopiecznych. Gdybyśmy chcieli w jednym momencie zbudować domy dla wszystkich tych ludzi, powstałaby nowa miejscowość na mapie Polski. 

  Staramy się zapewnić naszym mieszkańcom wszystko co niezbędne do zapewnienia warunków do normalnego funkcjonowania i rozwoju, są to:

  •    jedzenie

  •    ubranie

  •    leki i środki opatrunkowe

  •    środki czystości

  •    opieka medyczna

  •    opieka terapeutyczna (psycholog, terapeuta od uzależnień)

  •    ogrzewanie Schronisk i Noclegowni

 • Więcej o nas

  W miarę upływu czasu i dynamicznie zmieniających się warunków życia oraz funkcjonowania w przestrzeni naszego miasta, dostosowaliśmy ofertę pomocy dla osób żyjących w niedostatku. W ostatnich latach z pobytu w naszych placówkach korzysta w ciągu roku średnio 3000 osób. Jednak tu licznik się nie zatrzymuje. W okresie jesienno – zimowym uruchamiamy ogrzewalnię, w której np. w zeszłym roku schronienie znalazło ponad 400 osób – kobiet i mężczyzn. Jesteśmy także przygotowani na zabezpieczenie podstawowych potrzeb ubogich mieszkańców gminy Wrocław nie będących Podopiecznymi Wrocławskiego Koła TPBA. Na przestrzeni 10 lat wydaliśmy prawie 172 000 posiłków i prowiantu, liczba kąpieli dla osób z zewnątrz w łaźni na ul. Małachowskiego wyniosła ponad 55 000. Bardzo ważnym elementem w wymiarze świadczonej przez nas pomocy jest liczba osób, która w różnych formach usamodzielniła się, a która kształtuje się na poziomie 3078. Celowo podaję tu dokładną liczbę, ponieważ każda z tych usamodzielnionych osób, to dla nas ogromny sukces, do którego przyczyniło się bardzo wielu pracowników i wolontariuszy tworzących nasz zespół. Na ten wynik składa się również szereg inicjatyw podejmowanych przez liderów naszych placówek, którzy potrafili swoją pasją wesprzeć działania terapeutyczne osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie. I tak w 2005 roku powstała w Kole Wrocławskim TPBA nieformalna grupa filmowa Cinema Albert Production pod przewodnictwem Darka Dobrowolskiego – kierownika Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na Tarnogaju. Udział mieszkańców w produkcji filmów ma doskonały wpływ terapeutyczny w ich aktywizacji społecznej. Przynależność do grupy realizującej materiał filmowy zmniejsza poczucie odrzucenia i osamotnienia. Z kolei dzięki zamiłowaniu Maćka Gudry – kierownika Noclegowni na ul. Małachowskiego od 10 lat jesteśmy współorganizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych. Jak pokazuje doświadczenie, piłka nożna uliczna jest doskonałym wsparciem w procesie wychodzenia z uzależnień czy bezdomności. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach uczą się, jak w sposób konstruktywny spędzać wolny czas. Motywacja do uprawiania sportu i podejmowania rywalizacji sportowej skutecznie przenosi się na walkę o cele życiowe. Pod kierunkiem Andrzeja Ptaka – koordynatora Streetworkerów -  wspólnie z Fundacją Homo Sacer zostało powołane do życia MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia. Jest to miejsce, w którym osoby wykluczone mogą współtworzyć i organizować wydarzenia o charakterze kulturalnym, wpływające na proces ich własnego rozwoju i zmiany swojej sytuacji życiowej. Metodologia oddziaływań MiserArt oparta została na metodzie streetworkingu – pracy w środowisku osoby bezdomnej – i asystowaniu osobie wykluczonej w długofalowym procesie wychodzenia z bezdomności.

  W roku 2015 powstała Wrocławska Spółdzielnia Socjalna założona przez Wrocławskie Koło TPBA oraz Fundację św. Józefa. Jest to przedsiębiorstwo społeczne łączące dwa cele: ekonomiczny i społeczny. Dzięki współpracy z samorządem pracownicy Spółdzielni będący jednocześnie Podopiecznymi Towarzystwa mają szansę wyjść z systemu pomocy społecznej wykonując takie prace jak: pielęgnowanie terenów zielonych, sprzątanie mieszkań na zlecenie Gminy Wrocław, czy proste prace remontowo – budowlane. Zaangażowanie w świadczenie tych usług ma wymiar terapeutyczny. Pomaga uwierzyć we własne siły i daje motywację do dalszych zmian.

  Od samego początku byliśmy blisko człowieka i to właśnie jego stawiamy na pierwszym miejscu podczas podejmowania wszelkich inicjatyw.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000298714
 • Wizytówka:www.pitax.pl/bratalbert
 • Konto:87 1020 5242 0000 2502 0151 6897
 • Adres:ul. Biskupa Bogedaina 5, 50-514 Wrocław
 • WWW:http://www.bratalbert.wroc.pl
 • E-mail:biuro@bratalbert.wroclaw.pl
 • Telefon:570363144
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00