1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja SPEM DONARE

KRS 0000300810

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja SPEM DONARE

KRS 0000300810

Prezent OPP

1,5% Twojego podatku zaprocentuje dobrem i pomocą potrzebującym

Jesteśmy pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest prowadzenie działalności dobroczynnej, nakierowanej na pomaganie ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego. Pomoc ta jest wyrażona na wiele sposobów, od pomocy duchowej i psychologicznej osobom uzależnionym, skłóconym w rodzinie,  samotnym i pokrzywdzonym, wsparcie dla małżeństw w leczeniu niepłodności, po uczynienie godnym ostatniego okresu życia ludzi nieuleczalnie chorych.

Nazwa Fundacji - Spem Donare, czyli „Dawać Nadzieję” możliwie najpełniej wyraża podstawową ideę naszej organizacji, której leży na sercu godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, miejsce zamieszkania czy status społeczny.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Ze względu na przeważającą część działalności Fundacji polegającej na organizowaniu i finansowaniu opieki paliatywnej dla osób chorych na postępujące choroby o niekorzystnym rokowaniu, środki z 1,5% podatku będą przekazywane głównie do wspierania tej działalności, a w szczególności: zakup produktów leczniczych, środków opatrunkowych i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Pokrycie kosztów diagnostyki, transportu medycznego, odbioru i utylizacji odpadów medycznych czy sterylizacji narzędzi.

W pozostałym zakresie środki pozyskane z 1,5% podatku przeznaczane są na:

- wydatki na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w tym na działalność w zakresie leczenia niepłodności metodą naprotechnologii oraz na organizowanie  rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych;

- wydatki na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym , w tym na pracę terapeutyczną, pomoc psychologiczną oraz rekolekcje dla osób cierpiących z powodu różnego rodzaju uzależnień oraz przemocy w rodzinie;

- wydatki na promocję i organizację wolontariatu, w tym na organizowanie naboru oraz szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i szerzenie idei hospicyjnej

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja SPEM DONARE została ustanowiona 14 lutego 2008r przez Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym.

Fundacja realizuje swe cele statutowe poprzez prowadzenie:

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego

Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Świetlicy dla dzieci i młodzieży

1. Jednym z podstawowych powodów, dla jakich powołano do życia Fundację jest niesienie pomocy ludziom chorym i opuszczonym, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu oraz wsparcie bliskich im osób w trakcie choroby i w okresie żałoby. Cel ten jest realizowany poprzez opiekę paliatywną i hospicyjną świadczoną chorym w Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego.

Opieka prowadzona jest w formie oddziału stacjonarnego, gdzie pomoc może otrzymać jednocześnie 23 chorych. Troszcząc się o osoby u kresu drogi życia staramy się poprawić komfort ich codzienności poprzez łagodzenie bólu i innych skutków choroby. Dbamy także o chorych w zakresie ich potrzeb psychologicznych, socjalnych czy duchowych. Nasz wielodyscyplinarny zespół hospicyjny wspierany przez wolontariuszy towarzyszy chorym, niesie ulgę w cierpieniu, otacza życzliwością, przygotowując ich do spokojnej i godnej śmierci.

Pobyt pacjentów w hospicjum jest całkowicie bezpłatny, a opieka jest całodobowa.

2. Cel Fundacji, jakim jest pomoc rodzinie, osobom uzależnionym i zagubionym w życiu  realizowany jest przez Licheńskie Centrum pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Psycholog, doradca rodzinny, duszpasterz i wolontariusze w ramach bezpłatnej pomocy prowadzą rozmowy dotyczące uzależnienia od alkoholu, gier, internetu, zakupów, narkotyków, nikotyny, seksu, a także współuzależnienia, przemocy w rodzinie. Rozmowy prowadzone są osobiście, a także drogą telefoniczną oraz mailową. LCPRiOU prowadzi stronę www.pomoc.lichen.pl oraz przygotowuje ulotki informacyjne na temat uzależnień. Organizowane są corocznie Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe oraz rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych  i warsztaty psychologiczne dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem.

W ramach pomocy rodzinie organizowane są rekolekcje dla narzeczonych, rekolekcje małżeńskie a latem Piknik Rodzinny, obejmujący koncerty, gry i zabawy dla rodzin oraz wykłady na temat życia rodzinnego i wychowywania dzieci.

3. Cel Fundacji, jakim jest świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie realizuje Ośrodek Wsparcia Płodności „Naprotechnologia” - instruktorzy metody w ramach profilaktyki i promocji zdrowia prokreacyjnego uczą samoobserwacji zdrowia i płodności prowadząc otwarte  spotkania  wprowadzające dla osób zainteresowanych obserwacją cyklu miesiączkowego, a także spotykając się indywidualnie z małżeństwami, które decydują się na naukę obserwacji i rozpoczęcie diagnostyki problemów z płodnością.

W poradni ginekologicznej Ośrodek Wsparcia Płodności „Naprotechnologia  świadczone są usługi z zakresu NaProTECHNOLOGY® - nowoczesnej formy diagnostyki oraz kompleksowego leczenia wspierającego naturalną prokreację. Oferta Ośrodka skierowana jest do wszystkich pacjentów, którzy chcą dbać o własne zdrowie ginekologiczne oraz rozrodcze a nadrzędnym celem działalności jest pomoc małżeństwom mającym trudności z poczęciem dziecka lub utrzymaniem ciąży. Lekarze Ośrodka nie przepisują środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych, nie proponują procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

4. Prowadzona jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w formie świetlicy przy Parafii pw. św. Doroty w Licheniu. Celem świetlicy jest rozwijanie umiejętności posiadanych talentów, zagospodarowanie wolnego czasu, poprawa relacji między rówieśnikami. Szczególny nacisk kładziony jest na przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku. Są to korepetycje z chemii, matematyki, j.polskiego i angielskiego, odrabianie lekcji i zajęcia dowolne mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000300810
 • Konto:32 1320 1016 2760 2760 2000 0001
 • Adres:ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
 • WWW:www.fundacja.lichen.pl
 • E-mail:hospicjum@lichen.pl
 • Telefon:63 270 86 00

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja SPEM DONARE

KRS 0000300810

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00