1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

KRS 0000302155

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

KRS 0000302155

Prezent OPP

Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport

Głównym naszym celem jest popularyzacja sportu, kolarstwa tandemowego wśród osób niewidomych i słabowidzących, jako doskonałej formy rehabilitacji – integracji i rozwoju osobistego.

Podstawową działalnością klubu jest propagowanie kolarstwa poprzez organizowanie zajęć sportowych szkoleń oraz udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych Organizujemy także imprezy o charakterze turystycznym – rajdy na trasach krajowych i zagranicznych.

Jesteśmy organizatorem corocznych zgrupowań szkoleniowych gdzie podnosimy kwalifikacje i umiejętności sportowe, które następnie weryfikujemy w startach krajowych i zagranicznych. Organizujemy najstarszy wyścig tandemowy w Polsce

Istniejący od 1998r. wieloetapowy wyścig kolarski Hetman Tandem Cup z udziałem osób niewidomych i słabo – widzących to aktualnie najstarsza tego typu impreza w naszym kraju i w Europie o charakterze międzynarodowym.

Od początku istnienia klubu nasi zawodnicy zajmowali czołowe miejsca w zawodach krajowych w szosowym kolarstwie tandemowym

Na forum międzynarodowym zawodnicy z Kolarskiego Klubu Tandemowego „Hetman” odnoszą znaczące sukcesy w kilku minionych latach w konkurencji żeńskiej i męskiej.

Klub organizuje także imprezy turystyczne – rajdy.

W czasie takiej imprezy, uczestnicy przejeżdżają z miejsca na miejsce, po określonej trasie w dowolnym tempie. Celem nie jest wynik sportowy a poznawanie w czasie przejazdu na tandemach trasy, krajobrazów, zabytków, dóbr kultury i wysiłek sportowy.

Od początku lat dwutysięcznych klub cyklicznie organizuje, co najmniej jeden rajd rocznie na trasach międzynarodowych lub krajowych w zależności od posiadanych na ten cel środków.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wszystkie środki, które zechcecie Państwo przekazać nam w ramach 1 % z Państwa podatku, przeznaczymy w całości realizację wyżej wymienionych zadań i celów.

Za całą Państwa hojność serdecznie dziękujemy !

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród osób z dysfunkcą wzroku.

HISTORIA

Kolarstwo dla niepełnosprawnych wzrokowo to jedna z nowszych dyscyplin sportowych. Wyścigi kolarzy tandemowych w Europie zaczęto organizować dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, a pierwsze poważne międzynarodowe zawody odbyły się w 1984 r. Przypomnieć należy, iż wyścigi tandemów na torze wśród osób pełnosprawnych były dyscypliną olimpijską od początku istnienia kolarstwa torowego na olimpiadach. Zaniechano ich w latach 90-tych kiedy uznano je za zbyt ryzykowne dla zawodników, bowiem prędkości rozwijane zaczęły przekraczać możliwości wytrzymałościowe sprzętu. W 1988 r. na paraolimpiadzie w Seulu po raz pierwszy rozegrano szosowe wyścigi tandemowe z udziałem osób niewidomych i słabo widzących. Natomiast wyścigi na torze trafiły dopiero do programu amerykańskiej paraolimpiady w Atlancie w 1996 roku, po dokonaniu technicznych udoskonaleń sprzętu.

Prekursorem polskiego kolarstwa tandemowego jest Ryszard Kożuch z Poznania. Uprawia kolarstwo od ponad 20 lat. Początkowo w wyścigach startował głównie za granicą, bo w Polsce nikt ich wówczas nie organizował. Pierwsze Mistrzostwa Polski zostały rozegrane w 1997 r. w Bielinach k. Kielc. W tych zawodach wystartowało 19 załóg z całej Polski, w tym 3 załogi z Klubu Hetman z Lublina, wówczas utworzona została sekcja kolarstwa tandemowego w ramach klubu sportowego niewidomych, słabo widzących Hetman. W I Mistrzostwach Polski w Bielinach w obu konkurencjach w wyścigu ze startu wspólnego i w jeździe indywidualnej na czas zwyciężyła załoga Robert Boguszewski z przewodnikiem Michałem Wit-Rusieckim, reprezentujący KS Hetman z Lublina. Sekcja kolarstwa tandemowego w Klubie niewidomych, słabo widzących Hetman w Lublinie w pierwszych swoich latach istnienia była największą sekcją w Polsce, w II Mistrzostwach Polski zorganizowanych w Jastkowie k. Lublina wystartowało aż 8 załóg reprezentujących sekcje kolarską KS Hetman.

W Mistrzostwach Polski w Jastkowie wygrała także z załoga Robert Boguszewski z przewodnikiem Michałem Wit-Rusieckim, lecz reprezentując już inny lubelski klub. Ta lubelska załoga wygrywała wszystkie wyścigi tandemów w Polsce przez następne 3 lata! Pierwszą porażkę Robert Boguszewski odniósł dopiero na MP w 2000 r., rozegranych w Strykowie k. Łodzi w wyścigu na czas ulegając kolegom z Lublina – Andrzejowi Góździowi z przewodnikiem Piotrem Sugierem. Notabene Piotr Sugier w następnych kilku latach startował z Robertem Boguszewskim jako reprezentanci Olsztyńskiego Klubu odnosząc dalsze sukcesy. Członkowie sekcji kolarskiej KS Hetman byli czołowymi zawodnikami w Polsce i już od 1998 r. najlepsi z nich reprezentowali kolarstwo tandemowe w zawodach międzynarodowych. Sekcja kolarska w Lublinie dla niewidomych słabo widzących Hetman pod kierownictwem prezesa Klubu Andrzeja Góźdź rozwijała się dynamicznie przyciągając do swych szeregów wiele osób młodych, którzy uprawiając kolarstwo rozwijali swe zainteresowania sportowe w trakcie nauki i często po jej zakończeniu. Do 2005 roku przewinęło się przez kolarska sekcję KS Hetman 24 załogi, w tym 4 załogi mieszane i damskie.

W 2006 r. z przyczyn organizacyjnych i technicznych kolarska sekcja KS Hetman wyodrębniła się w samodzielny klub. W październiku 2006 r. odbyło się zebranie założycielskie grupy inicjatywnej Kolarskiego Klubu Tandemowego Hetman, który w listopadzie został zarejestrowany przez Prezydenta Miasta Lublina jako samodzielny klub sportowy.

Dzisiaj w całej Polsce istnieje 13 kolarskich sekcji w klubach, a Kolarski Klub Tandemowy Hetman jest jednym z trzech Klubów zajmujących się tylko kolarstwem tandemowym. Klub nasz przejął działalność w ramach dyscypliny działalność kolarstwo tandemowe z terenu całej Lubelszczyzny, zrzesza aktualnie około 40 członków, którzy uprawiają kolarstwo tandemowe zarówno w wersji sportowej jak i turystycznej. Klub oprócz regularnych treningów organizuje także imprezy. W ramach imprez o charakterze sportowym organizujemy obozy szkoleniowe, rajdy po Polsce i za granica oraz tradycyjny wyścig kolarski O Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Wyścig ten jest najstarszą wieloetapową imprezą w naszym kraju, w którym bierze udział corocznie 20-30 załóg z kraju i za granicy. Rozgrywany jest on tradycyjnie po drogach Lubelszczyzny w dniach 30 kwietnia – 3 maja.

W latach 2000-2009 członkowie sekcji kolarskiej KS Hetman, a następnie kolarskiego Klubu Tandemowego Hetman byli współorganizatorami rajdu kolarskiego Eurotour, który był imprezą międzynarodową. W ramach tej imprezy uczestnicy pochodzący z różnych krajów przejeżdżali na rowerach na trasie np. z Brukseli do Polski do Lublina (2002r.) , Z Lipska do Aten ( 2003), z Bydgoszczy do Rzymu (2004) , z Lublina na Krym (2006 r.) lub Lwów- Rumunia-Mołdawia- Kamieniec-Podolski (2007r.) W czasie tych rajdów oprócz sportowego dużego wysiłku uczestnicy zapoznają się z lokalną kulturą, zwiedzając zabytki i spotykając się z przedstawicielami administracji i miejscowej ludności. W ostatnich latach z powodu problemów finansowych impreza zwana Eurotourem została zawieszona, lecz mamy nadzieję na powrót jej do kalendarza nadchodzących lat najbliższych. W ostatnich latach sportowa praca członków KKT Hetman doprowadziła do sukcesów na forum krajowym.

Dwie najlepsze nasze pary w 2011 roku zdobyły tytuły Mistrzostw Polski w konkurencji kobiet Iwona Podkościelna z Aleksandrą Wnuczek wygrały wszystkie cztery konkurencje tych zawodów oraz w konkurencji mężczyzn Marcin Polak z Michałem Ładoszem czterokrotnie stanęli na najwyższym podium zawodów na Mistrzostwach Polski. 

Przy organizacji imprez jak i bieżących prac treningowo-rehabilitacyjno-rekreacyjnych wielokrotnie korzystano z pomocy wolontariuszy oraz sponsorów. Działalność naszą w znacznej części opieramy na dotacjach celowych z Ministerstwa Sportu, organów administracji lokalnej i samorządowej, a także od sponsorów, których wkład rzeczowy lub finansowy mocno uzupełnia i wspiera naszą działalność. Zapraszając do dalszej współpracy i wspierania, wszystkim sponsorom i osobom życzliwym chcemy przekazać wyrazy szacunku, uznania i podziękowania.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000302155
 • Konto:35 1600 1446 1841 7884 3000 0001
 • Adres:ul. Jana Sawy 5/13 20-632 Lublin
 • WWW:http://hetman-cycling.eu
 • E-mail:hetman.cycling@gmail.com
 • Telefon:601 963 627

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN

KRS 0000302155

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00