1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja św. Stefana
KRS 0000302605

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Cieplice + 1%

Fundacja św. Stefana wspiera działania Prawosławnego Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach.

Kształci, wychowywuje i pomaga ludziom różnych wyznań, narodowości i kultur.

Podejmuje działania na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i stoi na straży wielokulturowego dziedzictwa Polski i Europy.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pochodzące z 1% przekazujemy na dofinansownie wypoczynku dzieci i młodzieży, projektów służących wsparciu rodziny i osób w wieku senioralnych w projektach podejmowanych przez Prawosławny Dom Opieki św. Stefana w Cieplicach.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Świętego Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana została założona przez świętej pamięci Arcybiskupa Jeremiasza. Na kontynuwanie działalności błogosławieństwa udzielił Arcybiskup Wrocławski i Sczeciński Jerzy. Od momentu założenia Fundacji w roku 2008, dzięki wsparciu podatników, organizacja pomgła w przeprowadzeniu dziesiątek prokejtów. Dofiansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z diasporalnych środowisk spowodowało duże ożywienie i intergrację najmłodszych. Wspólnie wspędzony czas jest bezcenny w procesie zapobiegani stygmatyzacji. Buduje silną siatkę społeczną i zapobiega wielu problemom społecznym i wychowawczym.

Fundacja wspiera działania Bractwa Młodzeiży Praowsławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, na której barkach spoczywa odpowiedzialność za przyszłość prawosławnej tradycji.

Cieplickie Spotkania Familijne służą wzmacnianaiu rodziny i szukaniu odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania w procesie wychowania dzieci.

Projekty skierowane do osób w wieku senioralnym stanowia niezwykle ważny wkład na drodze walki z wykluczeniem spłecznym i poprawy jakości życia.

Fundacja św. Stefana wspiera działania kulturalne, które maja na celu promocję i upowszechaniania dziedzictwa polskiego prawosławia. Wspiera również działalność wydawniczą.

Prowadzi szereg przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych. Wspiera działalność Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Fundacja św. Stefana promuje uniwerslane wartości chrześciajńskie, które są gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Służy krzewieniu wiary i tradycji prawosławnej. Prowadzi działalność ekumeniczną, współpracuje z kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce jak i zagranicą.

Dzięki wsparciu przyjaciół podatników Fundacja św. Stefana pragnie niestrudzenie prowadzić swoją misję i być pomocną w wartościowych inicjtywach. 

Za przekazany 1% serdecznie dziękujemy!

Działalnść Fundacji św. Stefana obejmuje następujący obszar:

Wspieranie rozwoju kultury, nauki i wartości chrześcijańskich.

Ochrona, konserwacja, modernizacja, restauracja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych, sakralnych i kościelnych.

Pobudzanie i promowanie działalności ukierunkowanej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu w zakresie zachowania dóbr kultury i substancji zabytkowej znajdującej się w regionie.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym  rozwój lokalnej drobnej przedsiębiorczości.

Promowanie awansu społecznego osób z grup wykluczonych społecznie.

Popieranie badań naukowych.

Ochrona środowiska.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Działalność charytatywna .

Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność w sferze rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Przeciwdziałania patologiom społecznym.

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000302605
 • Konto:63 1090 2633 0000 0001 2428
 • Adres:ul. Cieplicka 70a, 58-560 Jelenia Góra
 • WWW:www.cieplice.cerkiew.pl
 • E-mail:dom.opieki1@wp.pl
 • Telefon:609453424Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja św. Stefana

KRS 0000302605

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja św. Stefana

 • Cieplice + 1%

  Fundacja św. Stefana wspiera działania Prawosławnego Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach.

  Kształci, wychowywuje i pomaga ludziom różnych wyznań, narodowości i kultur.

  Podejmuje działania na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej i stoi na straży wielokulturowego dziedzictwa Polski i Europy.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pochodzące z 1% przekazujemy na dofinansownie wypoczynku dzieci i młodzieży, projektów służących wsparciu rodziny i osób w wieku senioralnych w projektach podejmowanych przez Prawosławny Dom Opieki św. Stefana w Cieplicach.

   

 • Więcej o nas

  Fundacja Świętego Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana została założona przez świętej pamięci Arcybiskupa Jeremiasza. Na kontynuwanie działalności błogosławieństwa udzielił Arcybiskup Wrocławski i Sczeciński Jerzy. Od momentu założenia Fundacji w roku 2008, dzięki wsparciu podatników, organizacja pomgła w przeprowadzeniu dziesiątek prokejtów. Dofiansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z diasporalnych środowisk spowodowało duże ożywienie i intergrację najmłodszych. Wspólnie wspędzony czas jest bezcenny w procesie zapobiegani stygmatyzacji. Buduje silną siatkę społeczną i zapobiega wielu problemom społecznym i wychowawczym.

  Fundacja wspiera działania Bractwa Młodzeiży Praowsławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, na której barkach spoczywa odpowiedzialność za przyszłość prawosławnej tradycji.

  Cieplickie Spotkania Familijne służą wzmacnianaiu rodziny i szukaniu odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania w procesie wychowania dzieci.

  Projekty skierowane do osób w wieku senioralnym stanowia niezwykle ważny wkład na drodze walki z wykluczeniem spłecznym i poprawy jakości życia.

  Fundacja św. Stefana wspiera działania kulturalne, które maja na celu promocję i upowszechaniania dziedzictwa polskiego prawosławia. Wspiera również działalność wydawniczą.

  Prowadzi szereg przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych. Wspiera działalność Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

  Fundacja św. Stefana promuje uniwerslane wartości chrześciajńskie, które są gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Służy krzewieniu wiary i tradycji prawosławnej. Prowadzi działalność ekumeniczną, współpracuje z kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce jak i zagranicą.

  Dzięki wsparciu przyjaciół podatników Fundacja św. Stefana pragnie niestrudzenie prowadzić swoją misję i być pomocną w wartościowych inicjtywach. 

  Za przekazany 1% serdecznie dziękujemy!

  Działalnść Fundacji św. Stefana obejmuje następujący obszar:

  Wspieranie rozwoju kultury, nauki i wartości chrześcijańskich.

  Ochrona, konserwacja, modernizacja, restauracja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych, sakralnych i kościelnych.

  Pobudzanie i promowanie działalności ukierunkowanej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu w zakresie zachowania dóbr kultury i substancji zabytkowej znajdującej się w regionie.

  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym  rozwój lokalnej drobnej przedsiębiorczości.

  Promowanie awansu społecznego osób z grup wykluczonych społecznie.

  Popieranie badań naukowych.

  Ochrona środowiska.

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

  Działalność charytatywna .

  Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

  Ochrona i promocja zdrowia.

  Działalność w sferze rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

  Przeciwdziałania patologiom społecznym.

  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Promocja i organizacja wolontariatu.

  Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000302605
 • Konto:63 1090 2633 0000 0001 2428
 • Adres:ul. Cieplicka 70a, 58-560 Jelenia Góra
 • WWW:www.cieplice.cerkiew.pl
 • E-mail:dom.opieki1@wp.pl
 • Telefon:609453424
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00