1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
KRS 0000305072

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Chroń z nami polską przyrodę!

Prowadzimy działania na rzecz gatunków chronionych – niedźwiedzi, wilków, rysi i żbików. Chcemy wpisania na listę gatunków chronionych szakala, łosia i 13 gatunku ptaków. Działamy na rzecz utworzenia stref ochrony w Puszczy Karpackiej dla rzadkich i chronionych orłów przednich, orlików krzykliwych, bocianów czarnych, sóweczek i kilku gatunków porostów. Chcemy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego i poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Twój 1% pomoże nam prowadzić działania na rzecz utworzenia nowych obszarów chronionych i stref ochrony w Puszczy Karpackiej. Dzięki Twojemu procentowi przekazanemu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze będziemy mogli stać na straży gatunków chronionych, podejmować działania prawne. Zadbamy również o te gatunki, które wciąż nie są na liście gatunków chronionych i będziemy apelować o zmianę ich statusu prawnego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Jesteśmy organizacją ekspercką. Są wśród nas przyrodnicy i leśnicy, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Nasze działania prowadzimy w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie możesz spotkać łosia. Stoimy na straży polskiej przyrody.

Celem działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest ocalenie najdzikszych miejsc w Polsce.

Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody.

Realizujemy działania prawne i podejmujemy interwencje w terenie. Wysyłamy wnioski o utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody.

Chroń z nami polską przyrodę!

OCHRONA PUSZCZY KARPACKIEJ

Jeden z naszych głównych celów jest skuteczna ochrona najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej. Działania koncentrujemy na obszarze 15 karpackich  nadleśnictw: Bircza, Baligród, Brzozów, Cisna, Dukla, Dynów, Gorlice, Komańcza, Krasiczyn, Lesko, Lutowiska, Łosie, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne.

W celu ochrony najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej działamy dwutorowo:

Prowadzimy działalność badawczą i podejmujemy interwencje prawne.

Obszar na jakim działamy pokrywa ponad 132 tys. ha drzewostanów ponad stuletnich (według kryteriów prof. Tomasza Wesołowskiego). Na tym obszarze znajdują się fragmenty lasu o cechach lasu pierwotnego. Dla zlokalizowania tych fragmentów, prowadzimy poszukiwania terenowe stanowisk gatunków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych są wśród nich m.in. porost puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum czy chrząszcz kowalina łuskoskrzydła Lacon lepidopterus.

Nasza praca to wyścig z czasem. Co 10 lat wielkość pozyskania drewna w karpackich nadleśnictwach znacząco wzrasta, przykładowo w nadleśnictwie Bircza wzrost wyniósł ponad 42%. Wzrost intensywności pozyskania odbywa się najczęściej w starodrzewach. Dlatego musimy zdążyć przed wycinką, aby odnaleźć i zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nowe stanowiska gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. W wyniku naszych poszukiwań udało się odnaleźć tysiące stanowisk gatunków chronionych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe na terenie naszego kraju (kategoria EX w Czerwonej Księdze).

Działania terenowe nie wystarczą. Dlatego prowadzimy działania prawne. Dzięki naszym prawnikom składamy wnioski o wyłączenie z pozyskania drewna najcenniejszych fragmentów lasu, stworzenie stref dla gatunków wymagających ochrony strefowej (m.in. bocian czarny, sóweczka, orlik krzykliwy, granicznik płucnik). Aktywnie bierzemy udział w konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasu dla nadleśnictw i zachęcamy miłośników karpackiej przyrody, aby również uczestniczyli w tych konsultacjach. Dla lepszego zrozumienia procesu konsultacji wydaliśmy podręcznik “Jak Twój głos może uratować Twój las?” do pobrania w PDF.

Prowadzimy też inne działania:

Wydaliśmy podręcznik prawny dla przyrodników. Prowadzimy geoportal przyrodniczy, w którym można sprawdzić np. w której części lasu prowadzone będą cięcia w bieżącym roku: www.straznicypuszczy.pl. Uruchomiliśmy interwencyjny “Zielony telefon”, gdzie można zasięgnąć porad prawnych i otrzymać pomoc w konkretnych przypadkach niszczenia karpackiej przyrody: 609 008 039 oraz e-mail spk@przyrodnicze.org.

Nasze działania prowadzimy przede wszystkim na obszarze Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000305072
 • Konto:71 1050 1562 1000 0090 8012 6981
 • Adres:ul.Królewska 65A/1, 30-081 Kraków
 • WWW:przyrodnicze.org
 • E-mail:kontakt@przyrodnicze.org
 • Telefon:881035586Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

KRS 0000305072

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00