1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska"
KRS 0000305648PodajCel

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Fundacji jest:
a) pomoc dzieciom i młodocianym dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych oraz społecznych.
b) udzielanie pomocy osobom oraz rodzinom dotkniętym problemem uzależnień.
c) Fundacja może udzielać pomocy instytucjom działającym na rzecz dzieci, takim jak: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka, inne fundacje i stowarzyszenia, a także instytucjom, fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób i rodzin z problemem uzależnień.

Fundacja realizuje cele określone w Statucie przez:
1. Dofinansowanie lub finansowanie odpłatnych form leczenia i rehabilitacji.
2.Udzielanie pomocy szpitalom, ośrodkom rehabilitacyjnym, innym placówkom medycznym, domom dziecka, innym fundacjom i stowarzyszeniom.
3. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom i młodocianym dorosłym zaliczonych do grona podopiecznych fundacji.
4. Udzielanie pomocy rodzinom bądź opiekunom dzieci lub młodocianych dorosłych będących pod opieką fundacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach krajowych i zagranicznych.
6. Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze.
7. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.
8. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych, naukowych i publicystycznych dotyczących działalności Fundacji.
9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
10. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami dotyczącymi osób, które zostały zaliczone do grona podopiecznych Fundacji.
11. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
12. Udzielanie pomocy osobom dorosłym dotkniętym problemem uzależnień.
13. Prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego.
14. Gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymania i wspierania tych działań, programów i placówek.
15. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.
16. Prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów, placówek. Programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń, w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
17. Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z alkoholem i narkotykami oraz problematyka innych uzależnień i zdrowia psychicznego.
18. Współprace z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego w kraju i za granicą.
19. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie lecznictwa zamkniętego w szpitalach, lecznictwa otwartego w przychodniach. Poradniach i ośrodkach,
20. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy i opieki społecznej osobom uzależnionym, chorym psychicznie oraz ich rodzinom poprzez zapewnienie opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
21. Realizowanie zadań zlecanych przez administracje państwową i samorządową.
22. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.

Formularze PIT 2020/2021 dla

KRS 0000305648

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska"

 • Więcej o nas

  Celem Fundacji jest:
  a) pomoc dzieciom i młodocianym dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych oraz społecznych.
  b) udzielanie pomocy osobom oraz rodzinom dotkniętym problemem uzależnień.
  c) Fundacja może udzielać pomocy instytucjom działającym na rzecz dzieci, takim jak: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka, inne fundacje i stowarzyszenia, a także instytucjom, fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób i rodzin z problemem uzależnień.

  Fundacja realizuje cele określone w Statucie przez:
  1. Dofinansowanie lub finansowanie odpłatnych form leczenia i rehabilitacji.
  2.Udzielanie pomocy szpitalom, ośrodkom rehabilitacyjnym, innym placówkom medycznym, domom dziecka, innym fundacjom i stowarzyszeniom.
  3. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom i młodocianym dorosłym zaliczonych do grona podopiecznych fundacji.
  4. Udzielanie pomocy rodzinom bądź opiekunom dzieci lub młodocianych dorosłych będących pod opieką fundacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
  5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach krajowych i zagranicznych.
  6. Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze.
  7. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.
  8. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych, naukowych i publicystycznych dotyczących działalności Fundacji.
  9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
  10. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami dotyczącymi osób, które zostały zaliczone do grona podopiecznych Fundacji.
  11. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
  12. Udzielanie pomocy osobom dorosłym dotkniętym problemem uzależnień.
  13. Prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego.
  14. Gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymania i wspierania tych działań, programów i placówek.
  15. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.
  16. Prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów, placówek. Programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń, w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
  17. Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z alkoholem i narkotykami oraz problematyka innych uzależnień i zdrowia psychicznego.
  18. Współprace z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego w kraju i za granicą.
  19. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie lecznictwa zamkniętego w szpitalach, lecznictwa otwartego w przychodniach. Poradniach i ośrodkach,
  20. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy i opieki społecznej osobom uzależnionym, chorym psychicznie oraz ich rodzinom poprzez zapewnienie opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
  21. Realizowanie zadań zlecanych przez administracje państwową i samorządową.
  22. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.
 • KRS:0000305648
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00