1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Rozwiń Skrzydła
KRS 0000305952

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wesprzyj z nami lubelskie rodziny

Szkolenia i konsultacje pedagogiczne dla rodziców, szkolenia i superwizje dla nauczycieli, lekcje tematyczne, imprezy animowane, organizacja wypoczynku i zajęć dodatkowych dla dzieci.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wzmacnianie instytucji rodziny poprzez wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci w atmosferze rozumnej miłości (dostarczanie wiedzy i kształtowanie umiejętności).

Więcej o nas

Więcej o nas

W maju 2016 roku świętowaliśmy 8 lat istnienia Fundacji Rozwiń Skrzydła. Z tej okazji przez 30 kolejnych dni przypominaliśmy sobie różne akcje realizowane od momentu powstania. Zapraszamy i Państwa do zapoznania się z cyklem “Wspomnienia" oraz prześledzenia tych przełomowych jak i najcodzienniejszych chwil.

Pierwszy był list od mamy Mateusza. W związku z tym, że fundusz założycielski FRS był bardzo skromny stwierdziliśmy, że nie możemy pomóc. Zresztą nie tak zamierzała działać Fundacja. No i na pewno nie na początku. Gdy jednak przeczytałam list raz jeszcze, okazało się, że Mateuszek urodził się 13 stycznia – tak, jak ja. Nie miałam wątpliwości, że to znak. On nas potrzebował i tyle. Zaangażowaliśmy naszych znajomych i udało się. Po kilku tygodniach mieliśmy wkład w zakup wózka dla Mateuszka. Podziękowania specjalne dla Agnieszki Kiełb (wtedy jeszcze Przybysławskiej), Haliny Kadłubowskiej oraz Basi Biskupskiej, które przyłączyły się do akcji i wspierały nas czynem za sprawą swoich szkolnych wolontariuszy.

Dużo było w naszej historii projektów międzynarodowych. Wiele spotkań, nowych znajomości, wiele wspólnych doświadczeń. A zaczęło się od programu Study Tours to Poland. W dniach 7-13 grudnia 2008 roku gościliśmy 10 przedstawicielek oświaty z Obwodu Kaliningradzkiego. Tematyka wizyty koncentrowała się wokół zarządzania jakością w oświacie. Uczestniczki wizyty studyjnej odwiedzały w Lublinie i Warszawie instytucje oraz organizacje zajmujące się jakością pracy szkół. Udało nam się również wspólnie zwiedzić Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. a także lubelską i warszawską Starówkę.

Od 1 marca do 30 czerwca 2009 roku realizowaliśmy projekt „miniART – mini Akademia Rozwoju Twórczości”, dofinansowany przez Fundację Kronenberga przy CITI Handlowy. Głównym celem było rozbudzanie zainteresowań artystycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka w Lublinie. W trakcie projektu odbyły się warsztaty plastyczne, taneczne, cyrkowe i teatralne oraz wizyty studyjne. Na zakończenie zorganizowaliśmy uroczysty pokaz umiejętności dla całej szkoły. Warsztaty poprowadziły: Magdalena Bałabuszek (taniec), Małgorzata Adamczyk (zajęcia plastyczne), Ewelina Wronka-Sitnik (teatr) oraz Joanna Reczek-Szwed (cyrk).

Pewnego dnia do FRS przyszedł Irek. Powiedział, że chciałby poprowadzić zajęcia sportowe dla dzieci. Sam trenował koszykówkę, jednak kontuzja uniemożliwiła dalszą karierę.

Powiedzieliśmy – TAK! Zabraliśmy się do pracy (oczywiście bez żadnych pieniędzy zewnętrznych). Pomysł był taki: zbierzemy dzieci, które lubią sport i potrzebują pomocy w nauce i damy im jedno i drugie. Tak się stało. Rzecz miała się w 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie. Załoga: Monika, Agnieszka i Kasia (wolontariuszki – zajęcia wyrównawcze) oraz Irek i Michał (wolontariusze – zajęcia sportowe).

Rok 2009 był początkiem fascynacji Kośminkiem i jego historią. Owocem tego była organizacja pierwszej edycji Weekendu Artystycznego na Kośminku. Idea była prosta i szczytna – zjednoczyć środowisko, zrobić coś wspólnie, razem i dużo. Chciaeliśmy nawiązać współpracę z każdą instytucją – parafią, radą dzielnicy, szkołami, przedszkolami, organizacjami. U podstaw – kolejny zalążek mojej (AM) koncepcji człowieka: poznanie i akceptacja historii swojego życia jest fundamentem kształtowania się tożsamości. Teraz, z perspektywy czasu widzę, jak mało wiedzieliśmy o świecie. Wchodziliśmy z energią i entuzjazmem w każdy projekt, nie dbając o budżet i nie licząc własnego czasu. Myślałam, że innym zależy na tym samym… Takie słodko-gorzkie wspomnienie. Weekend był organizowany przez 3 lata.

Projekt pn. Szkolny Program Profilaktyki kluczem do podnoszenia jakości edukacji realizowaliśmy na przełomie roku 2009/10. Do udziału zaprosiliśmy 4 szkoły: 2 z Lublina (XXIII i XXI LO) oraz 2 z Kaliningradu (G 32 i G 7). Przez siedem miesięcy 20 nauczycieli pod naszym kierunkiem zdobywało wiedzę na temat tworzenia dokumentu, jakim jest szkolny program profilaktyki. Zależało nam na tym (i wciąż bardzo zależy), aby dokumenty tworzone jako obowiązkowe były także życiowe, tj. odpowiadały faktycznym potrzebom i problemom placówki. Zrealizowaliśmy trzy sesje szkoleniowe – dwie w Polsce i jedną w Kaliningradzie. Działania sfinansowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w programie RITA.

Kolejny projekt realizowany z uczniami 15 Gimnazjum w Lublinie to “Rozwijamy skrzydła – stawiamy na wolontariat!". Chodziło o to, aby młodzi mogli doświadczyć na sobie jak to jest być wolontariuszem. Tradycją stały się wyjazdy do Motycza, gdzie nieopisane działy się rzeczy i sprawy (anegdota: jedna z mam po przyjeździe córki do domu zadzwoniła do mnie pytając, co ja zrobiłam dziecku, bo 26 godzin już śpi…). Uczyłam gimnazjalistów jak pomagać innym – wspólnie zorganizowaliśmy spotkanie mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz spotkanie animowane dla podopiecznych DPS. Wszystko na Kośminku. Na koniec wyjechaliśmy do Warszawy, gdzie m.in. odwiedziliśmy Parlament.

W 2010 roku nawiązaliśmy także współpracę z Lubelskim Klubem Kolekcjonerów, której owocem był projekt dofinansowany przez UM Lublin pn. Od pocztówki do kolekcji sztuki – Szkolny Klub Kolekcjonera. Przesłanie było proste – by w dobie kolekcjonowania gotowych sklepowych gadżetów powodowanych ekspresowo przemijającą modą zainspirować dzieci tradycyjnym kolekcjonerstwem wynikającym z pasji i serca. Były spotkania, wizyty, wystawy… Całością działań koordynowała Asia Rząd.

“Przez taniec do integracji" to pierwsza międzynarodowa wymiana młodzieży realizowana przez naszą Fundację i współfinansowana przez dawny program Młodzież w Działaniu (obecnie: Erasmus Plus). Powstała na fundamencie współpracy z Gimnazjum nr 32 w Kaliningradzie. W projekcie wzięły udział dwie grupy taneczne “AKVIK" z Kaliningradu i Extreme Team z Domu Kultury Kolejarza w Lublinie. Efektem spotkania było przygotowanie wspólnego pokazu dance show. Projekt koordynowała Grażyna Joachimowicz.

Klub Pomocy Środowiskowej to projekt, którego realizację w 2011 roku dofinansowało nam Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Skierowany był do 18 ekspertów z dziedziny pomocy społecznej z Białorusi. Wspaniali ludzie, godziny intensywnych treningów i naprawdę dużo dobra, które razem wyprodukowaliśmy. Pamiętam niezapomnianą podróż do Grodna, Brześcia, Mołodeczna i Mińska… Gościnność Tani i zachwyt nad Niemnem. I warsztaty dla studentów “Wszystko, czego potrzebujesz".

Pamiątki rodzinne we współczesnej kulturze to pomysł Asi Rząd. Bardzo istotne cele i wartości – rodzina, pamiątki, tożsamość. Zaprosiliśmy do współpracy Lubelski Klub Kolekcjonerów, Muzeum Lubelskie oraz Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Całość dofinansował UM Lublin, zaś patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty. Rzecz działa się w 2011 roku. Były warsztaty (trenerzy: ja, Asia, Klaudyna Bieda, p. Barbara Oratowska, Piotr Glądała) oraz wystawy kolekcji (kolekcjonerzy: Z. Wasilewski, Z Kardasiewicz, S. Wilk, J. Lemieszek, E. Kąkol, M. Zamorowska – Lambert). W działaniach wzięło udział ponad 400 uczniów z lubelskich szkół (SP 51, SP 10, G 15, G 8, LO 24, LP 7, LO 27).

Twoja kolej!

Polsko-ukraińsko-białoruski projekt wymiany młodzieży skierowany do studentów, którzy chcieli zdobyć wiedzę o tym, jak realizować akcję społeczną – od pomysłu do ewaluacji. Przez tydzień pracowaliśmy dużo i intensywnie, zaś efektem końcowym było Święto Jesieni, na które zaprosiliśmy dzieci w dużej ilości. Radości moc. Za tłumaczenie odpowiadała Beatka Karczmarz i Sylwia Świerżewska.

Od kilku już lat regularnie organizujemy letni i zimowy wypoczynek dla dzieciaków ze szkół podstawowych. Stałym punktem w naszym kalendarzu są półkolonie letnie i zimowe oraz kolonie wyjazdowe.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000305952
 • Konto:37 2030 0045 1110 0000 0226 8560
 • Adres:al. Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin
 • WWW:rozwinskrzydla.org
 • E-mail:biuro@rozwinskrzydla.org
 • Telefon:506 737 140 lub 81 4Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Rozwiń Skrzydła

KRS 0000305952

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00