1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka

KRS 0000306021

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka

KRS 0000306021

Prezent OPP

Gramy, bo lubimy - aktywność fizyczna i rozwój to klucz do kształtowania samego siebie.

Ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Współczesny świat i postęp cywilizacji usypia potrzebę ruchu. Równocześnie zwiększa się liczba dzieci z wadami postawy, nadmierną masą ciała. Poza tym bierny tryb życia współczesnych dzieci, nadmierne spędzanie czasu przed komputerem, brak umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, brak pasji, pozytywnych wzorców i autorytetów wpływa nie tylko negatywnie na rozwój fizyczny, ale również psychiczny oraz społeczny.

             Aby temu zapobiec chcieliśmy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców pogłębiać przekonanie o potrzebie aktywności fizycznej, zakorzenić ją już od najmłodszych lat, jako stały element konieczny do zachowania zdrowia i redukujący ujemne wpływy cywilizacyjne.

       Dlatego właśnie My, miejscowi pasjonaci zdrowia, sportu i osobistego rozwoju utworzyliśmy Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka, gdzie realizujemy następujące cele:

     Cel główny:

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Wytworzenie u dzieci i młodzieży nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz rozwoju osobistego

    Cele szczegółowe:

- Stworzenie systemu szkolenia sportowego - realizowanie walorów koszykówki w różnych jej odmianach poprzez kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej

- Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

- Rozwijanie zainteresowań dzieci

- Wyrobienie nawyków prozdrowotnych (Zdrowe i efektywne spędzanie wolnego czasu)

- Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu zapobieganie
patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy i otyłości

- Wychowawcze wspomaganie rodziny, środowiska lokalnego.

- Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego
rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.

- Działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci

- Wzmacnianie rozwoju osobistego, rozwoju wartości takich jak: wytrwałość, pracowitość, odpowiedzialność, praca zespołowa, szacunek dla zasad i dla innych ludzi, pewność siebie, poczucie godności i samokontrola.

Lokalizacja

     Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka działa w Wiśle - niewielkim, turystycznym mieście na południu kraju. Wisła to miejscowość, która składa się z pięciu dolin. Dzieci mieszkające w dolinach nie mają na swoim terenie bogatej oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych. Dlatego , chcąc zainwestować w ich sportowy i osobisty rozwój stworzyliśmy zajęcia w Centrum Wisły, gdzie posiadamy odpowiednie zaplecze sportowe i gdzie każdy może dojechać z poszczególnych dolin. Oprócz walorów sportowych i zdrowotnych, taka lokalizacja sprzyja integracji dzieci i rodziców. W związku z tym , iż w naszym mieście większość zajęć sportowych skierowana jest do chłopców, my wyszliśmy naprzeciw potrzebom dziewczynek, aby mogły odnaleźć swoje miejsce w koszykówce, rozwijać zainteresowania tą dyscypliną sportu, co w konsekwencji może przyczynić się do wyłonienia talentów koszykarskich wśród naszych dzieci.

Zakres podejmowanych działań

    Działalność stowarzyszenia skupia się głównie na popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie treningów koszykarskich prowadzonych w siedmiu grupach szkoleniowych i skupiających dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Stowarzyszenie umożliwia młodzieży grę w rozgrywkach ligowych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. W ramach swojej działalności organizuje letnie i zimowe obozy sportowe, organizuje i bierze udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Sport, jako jedna z dróg rozwoju młodych ludzi wymaga znacznych nakładów finansowych. Niestety bez nich trudno rozwijać pasje i kształtować dobrego zawodnika. Transporty na mecze, profesjonalny sprzęt, stroje, opłata sędziowska, medyczna, wynajem hali, wynagrodzenie to ogrom kosztów, które jako stowarzyszenie ponosimy, żeby móc profesjonalnie działać.

Podejmujemy wszelkie możliwe starania aby pozyskać pieniądze na naszą działalność i intensywnie szukamy różnych źródeł finansowania:

- współpracujemy z samorządem lokalnym i powiatowym skąd uzyskujmy dotację na naszą działalność

- uczestniczymy w Rządowym Programie „ Klub” i Śląskim Programie „ Klub”

- uzyskujemy wsparcie darczyńców

- otrzymujemy pieniądze ze składek członkowskich

- przy ogromnym wsparciu rodziców organizujemy zbiórki publiczne, pikniki koszykarskie, angażujemy się w świąteczne jarmarki

- środki pochodzące z odliczenia 1,5 % podatku, w głównej mierze wykorzystywane są na transport dzieci na rozgrywki ligowe i turnieje. Środki przeznaczane są również na dofinansowanie organizacji meczów (opłaty sędziowskie i obsługa medyczna) oraz na sprzęt konieczny do prawidłowego szkolenia.

Niestety, pomimo naszego ogromnego zaangażowania w pozyskiwanie pieniędzy i wsparcie finansowe wielu ludzi i instytucji, cały czas brakuje nam finansów na realizację wszystkich zamierzonych celów.

Tak jak każdy pojedynczy rzut zbliża drużynę do zwycięstwa tak każda przeznaczona dla nas złotówka pozwala na ciągły rozwój młodych ludzi i realizację ambitnych planów szkoleniowych, które mają pozytywny wpływ na dzieci i młodzież w naszym mieście. Nie tylko wpływają na rozwój sportowy, ale i emocjonalno-społeczny co pozwala nam przyczynić się do ukształtowania nie tylko dobrego sportowca, ale i człowieka.  A dobry człowiek to taki, który kieruje się w życiu pozytywnymi wartościami opartymi na szacunku wobec drugiego człowieka, na umiejętności zgodnej współpracy i wzajemnej pomocy. Dlatego warto inwestować w młodych ludzi, mieć pozytywny wpływ na ich rozwój, bo to oni tworzą przyszłość naszego kraju.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "Start", powstało w 2008 roku. Powołano przez Zarząd 7 sekcji sportowych . Dla sportowców niepełnosprawnych z terenu Wisły i Istebnej, stworzono dwie sekcje: lekkoatletyczna i narciarstwa biegowego. Młodzieży pełnosprawnej, umożliwiono podnoszenie sportowych umiejętności w następujących sekcjach: piłka nożna chłopców, pływanie, szachy, lekkoatletyka oraz koszykówka dziewcząt. Od początku działalności stowarzyszenia, wiodącą sekcją była właśnie – koszykówka dziewcząt. Sukcesy wiślańskich zawodniczek w turniejach szkolnych, spowodowały zgłoszenie Stowarzyszenia "Start" Wisła do rozgrywek ligowych. Od pięciu sezonów stowarzyszenie, jest praktycznie klubem jedno sekcyjnym - koszykarskim, prowadzącym zajęcia obecnie w 7 grupach wiekowych. W 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na : Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka.

Zespół

            Nasz zespół tworzą nierozerwalne trzy filary: zawodnicy, trenerzy, rodzice

Zawodnicy:

            Obecnie w klubie trenujemy 130 dzieci i młodzieży. 6 drużyn ligowych oraz dzieci z klas 1-5, które jeszcze nie grają w lidze, ale dzięki treningom połączonym z zabawą rozwijają swoją koszykarską pasję.

            Spod naszych skrzydeł , dzięki bardzo dobremu szkoleniu, wyszło wiele zawodniczek, które zostały powołane do Polskiej Kadry Narodowej. Dwie dziewczyny grają również w amerykańskich klubach.

Trenerzy:

             Kadra trenerska to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni i pełni pasji ludzie. Każdy z nich wnosi do zespołu coś innego, wartościowego, co w połączeniu umożliwia profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

            Obecnie w klubie mamy 6 trenerów. Wykorzystują swoje najlepsze cechy w pracy z dziećmi i młodzieżą równocześnie ucząc ich umiejętności, kształtując cechy, które pozwolą na osiągnięcie sportowego sukcesu i ukształtują osobowość godną dobrego człowieka.

Justyna, Laura- pracowitość, wytrwałość, systematyczność, poświęcenie

Marcin- precyzja, konsekwencja, dyscyplina, motywacja, organizacja

Przemysław- cierpliwość, opanowanie, umiejętności strategiczne, logistyczne

Daniel- otwartość, relacyjność, motywacja, optymizm

Zbigniew- ciepło, troska, bezkonfliktowość, empatia

 

Rodzice

            Rodzice to filar, który spełnia bardzo ważną funkcję. Ich działalność logistyczna, organizacyjna, motywacyjna, pomoc finansowa daje ogromne wparcie.

Realizowane projekty/programy

SMOK-Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie to program, którego celem jest rozwijanie pasji i indywidualnych umiejętności dzieci. Uczestniczą w nich dzieci z klas 1-5 szkół podstawowych. Proces szkoleniowy prowadzony jest w segmencie szkolenia podstawowego szkolenia koszykarskiego oraz gier i zabaw ruchowych

Rządowy Program „Klub” i Ślaski Program „KLUB” – Udział w tych programie pozwala nam na rządowe wsparcie finansowe. Dzięki temu możemy realizować cele programu m.in. upowszechniać aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży

Turnieje- w celu ciągłego rozwoju nie tylko bierzemy udział w rozgrywkach ligowych, ale uczestniczymy w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. Sami również organizujemy turnieje, zapraszając do nas drużyny z Polski i z poza granic naszego kraju. Taka współpraca pozwala na kształtowanie umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń.

Obozy- dwa razy w roku, w okresie letnim i zimowym organizujemy dla naszych zawodniczek obozy szkoleniowe, na których doskonalą swoje umiejętności.

Potrzeby materialne/szkoleniowe

Nasza sekcja koszykówki dziewcząt  rozwija się bardzo dynamicznie. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Profesjonalizm i pasja trenerów podnosi jakość prowadzonych spotkań, co wpływa korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny naszych dzieci. W trosce o ich dobro chcemy utrzymać wysoki poziom podejmowanych działań i kłaść szczególny nacisk na coraz lepszą organizację. Jest to ogromny wysiłek pod względem finansowym i logistycznym ze względu na to, iż już brakuje nam miejsca. Mamy tylko jedną halę i dużo planów treningowych dla tak wielu grup .

Dlatego potrzeby finansowe są kluczowe, aby stowarzyszenie mogło się rozwijać w profesjonalny sposób i poprzez odpowiednie szkolenie kształcić zawodniczki na wysokim poziomie, które już, godnie reprezentują nas na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Potrzeba rozwoju

Cel naszego stowarzyszenia to szeroko pojęty rozwój dzieci i młodzieży. Rozwijanie samego siebie, swoich pasji oraz możliwości powinno być priorytetem dla każdego człowieka, nieważne w jakiej sytuacji życiowej aktualnie się znajduje. Dlatego staramy się młodym ludziom wskazywać wartości jakie płynął z rozwoju osobistego. Poprzez praktyczne działania (szkolenie koszykarskie) i rozmowy, dzieci i młodzież uzupełniają wiedzę o zdrowym trybie życia, nabywają nowe umiejętności potrzebne w ich dalszym życiu . Wszystko to niesie za sobą korzyści, które dla wielu z nich są motywacją do nieustannego rozwoju .  Zyskują satysfakcję, pewność siebie oraz wyższe kompetencje. Jednak wiedzą, że nic nie przychodzi łatwo. Każdy rozwój wymaga zaangażowania. Im więcej czasu poświęcą na pracę nad ulepszeniem siebie tym większe szanse mają na osiągnięcie postawionego przez nich celu. Wspieramy ich w całym tym procesie, uczymy jak go zaplanować i realizować. Dzieci i młodzież potrzebują trenerów, doradców, którzy wskażą im odpowiednią drogę , pomogą przez nią przejść.

Dlatego uważam, że jako stowarzyszenie mamy ważne zadanie. Nie tylko wyszkolić dobrego zawodnika, ale pomóc mu w rozwoju osobistym , który trwa najczęściej przez całe życie. Dzięki naszej pracy przyczyniamy się do udoskonalania naszych wychowanków i ich umiejętności, nawyków zdrowotnych. Ich rozwój osobisty prowadzi do uzyskania mądrości życiowej, większej satysfakcji z życia oraz realizacji marzeń i planów, zarówno w obszarze społecznym, emocjonalnym, zawodowym czy pasji. Szczególnie jest to ważne w tak małym środowisku jak nasze. Gdzie musimy nauczyć dzieci pewności siebie, walki o siebie w dzisiejszym, trudnym świecie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000306021
 • Konto:47 1140 2004 0000 3702 8168 5331
 • Adres:Plac Hoffa 5, 43-460 Wisła
 • WWW:www.iswj.pl
 • E-mail:admin@iswj.pl
 • Telefon:502878359

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka

KRS 0000306021

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00