1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Nasza Wola"
  KRS 0000307811

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

Stowarzyszenie liczy 25 osób, działamy od 2008 r. w małej wsi Wola Rafałowska. Wszyscy członkowie pracują społecznie.

DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

Zbieramy, opracowujemy i wydajemy w postaci książek historię naszej miejscowości Woli Rafałowskiej:

- Jesienią 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na dzieło literackie i prace historyczną pt. „Ocalić od zapomnienia moją małą Ojczyznę” – nagrodzone prace wydaliśmy w pokonkursowym tomiku „Z Mojej Małej Ojczyzny”. Było to inspiracją do dalszego zbierania i uwieczniania dla potomnych historii naszej małej Ojczyzny.

- W 2011, 2012,2015 i 2018 wydaliśmy kolejne części książkiZ Mojej Małej Ojczyzny – Historia wsi życiem ludzi pisana”, które powstała z potrzeby ocalania od zapomnienia dziejów Woli Rafałowskiej. Powstała, aby utrwalić sylwetki Ludzi, którym wieś i jej mieszkańcy wiele zawdzięczają

piąte jubileuszowe wydanie z 2018r składa się z dwóch części, pierwsza to kilka rozdziałów o różnej tematyce (X lecie Stowarzyszenia, wspomnienia o nauczycielach, o wolańskich organistach od 1922 r., historia rodziny naszego rodaka, który z Wołynia został wywieziony na Syberię i tam stracił zdrowie i życie), zaś druga w całości mówi o historii Woli Rafałowskiej w XIX w

Prowadzimy Izbę Tradycji

Członkowie Stowarzyszenia wyszukują stare przedmioty, które dawniej niezbędne były
w gospodarstwie, dokumenty i zdjęcia związanych z życiem naszej wsi.
Są one przez nas odnawiane i konserwowane. W swojej siedzibie,  w Domu Ludowym, utworzyliśmy w 2010 r. Kącik Regionalny, gdzie zgromadziliśmy pozyskane „skarby”.

W 2012 roku po adaptacji strychu utworzyliśmy Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji przedmiotów, zdjęć i dokumentów mówiących o historii wsi oraz miejsce spotkań i warsztatów.

W roku 2016 pozyskiwaliśmy od mieszkańców stare religijne obrazy, które niejednokrotnie leżały zakurzone na strychach, odnawialiśmy je czyszcząc i konserwując.

W 2017 dzięki środkom z FS i bardzo dużemu zaangażowaniu Członków Stow. zaadoptowano kolejną część strychu, powstała tam Stałą Galerię Starych Religijnych Obrazów.

W Izbie Tradycji organizujemy Dni Otwarte oraz lekcje muzealne

Odwiedzają nas dzieci z terenu naszej gminy i sąsiednich, Hyżne, Albigowa oraz panie z KGW, które wspominają dawne czasy, tradycje, zwyczaje.

Podejmujemy działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów poprzez organizowanie spotkania i imprezy integrujących środowisko

Przy współpracy z Radą Sołecką, OSP, SP i Biblioteką w Woli Rafałowskiej, zorganizowaliśmy 8 imprez plenerowych, festynów, pikników z okazji Dnia Dziecka, dożynek, w których brało udział wielu mieszkańców wsi i okolicy. Mieli oni okazję do obejrzenia ciekawych programów artystycznych oraz korzystania z wielu zgromadzonych na placu atrakcji.

Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych

Stowarzyszenie wspólnie z Caritasem i SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w latach 2009 – 2011 organizowało w szkole oraz świetlicy Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych. W 2013 r. wspólnie z Parafialnym Kołem Caritas i ks. Proboszczem, na plebanii zorganizowaliśmy Dzień Chorego. Od tego też roku współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz paniami z KGW Gminy Chmielnik przy przygotowaniu tradycyjnego „opłatka” dla osób starszych
i samotnych z terenu  Gminy.

W latach 2008 -2010 organizowane były Mikołajki dla najmłodszych, a od roku 2011 do 2017 „Mikołaj z Teatrem”. Do najmłodszych z prezentami, pozyskanymi przez Stowarzyszenie od sponsorów, przychodził Święty Mikołaj, była zabawa przy muzyce, konkursy, oglądanie profesjonalnego spektaklu teatralnego w wykonaniu Teatr z Krakowa, dzieci obejrzały 8 bajek.
W 2018 r. było to spotkanie z muzyką - zabawa mikołajkowa ze Szkołą Muzyczną Yamacha.

Organizujemy rajdy piesze „Szlakiem Wolańskich Przysiółków” - od roku 2008

Pragniemy, aby mieszkańcy, zwłaszcza najmłodsi, lepiej poznali swoją „Małą Ojczyznę”, jej historię (nazwy przysiółków), kapliczki na trasie rajdu. Chcemy popularyzować piesze wędrówki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uwrażliwiać na piękno przyrody, wzmacniać poczucie tożsamości i identyfikacji z najbliższym otoczeniem W ciągu 10 lat zorganizowaliśmy ich 8, w tym 2 o zasięgu gminnym.

Organizujemy wycieczki dla mieszkańców,

aby umożliwić im zwiedzanie różnych zakątków naszego regionu i Polski. Chcemy rozbudzić w nich zamiłowanie do wędrówek. Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy z naszymi mieszkańcami w 15 wycieczkach. W 2018 r. odbyła sie wycieczka w Bieszczady "Szlakiem znanych Polaków" - Jesiorka Dusztyńskie, Komańcza, Zagórz oraz Zalipie- malowana wieś i Solec Zdrój.

Od 2010 roku Stowarzyszenie włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu „Ogniska Patriotyzmu” dlatego 3-maja i 11 listopada  na Placu Arena w Woli Rafałowskiej lub obok Domu Ludowego, o godz.18tej  rozpalamy ognisko przy którym zebrani śpiewają pieśni i piosenki patriotyczne.

Przygotowujemy wystawy „Odkrywamy talenty i pasje mieszkańców Woli Rafałowskiej”

Robimy to, aby pokazać prace naszych mieszkańców oraz dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, którzy tworzą, mają swoje pasje i chcieliby się nimi podzielić, a może „zarazić” innych. Pierwsza wystawa to rok 2010, podobną zorganizowaliśmy również w 2014 roku, robimy je  również przy każdej imprez plenerowych na Placu Arena – Dzień Dziecka, Dożynki, 2017r. Święto Przedsiębiorczości.

Organizujemy szereg warsztatów pozwalających mieszkańcom rozwinąć swoje predyspozycje, zainteresowania, zdolności. Odbyły się warsztaty: bibułkarstwo – kwiaty i ozdoby z bibuły, plenery malarskie, ozdoby ze wstążki (bombki, pisanki) oraz filcu, decupage – ozdabianie różnych starych przedmiotów, wykonywanie bombek, pisanek, malowanie na szkle, rzeźbiarskie, wykonywanie dekoracji stołu na różne okazje, wyroby ze słomy – pająki, łańcuchy, modelarskie, kulinarne itp.

Celem zdobycia środków na działania dla dobra społeczności lokalnej pozyskujemy środki w ramach ogólnodostępnych konkursów, na realizację projektów.

W ramach zadań publicznych z UG w Chmielniku

2013 -2018 realizujemy zadanie „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik", a w 2019 „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” w ramach których organizowano rajdy, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, warsztaty artystyczne, garncarskie, cyrkowe, spotkania z teatrem dla dzieci, w ostatnim Gminnym Rajdzie Pieszym dla Niepodległej – wzięło w nim udział 150 osób

W ramach dotacji z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej- Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalny Fundację Generator Inspiracji od 2012 r. zrealizowaliśmy  6 projektów

 • 2012 r. „Izba Tradycji - łączy pokolenia" utworzono Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji oraz miejsce spotkań i warsztatów. Odbyły się lekcje muzealne „Opowieści z babcinego kuferka”, warsztaty rękodzieła ludowego: kwiaty z bibuły, wyjazd do Skansenu w Markowej. Wykonaliśmy fotografie wszystkich drewnianych zabudowań w naszej wsi.
 • 2013 r. Projekt „Od kłóska do kiczki” Były to warsztaty w plenerze i w Izbie Tradycji, które pozwoliły przypomnieć i udokumentować ciężką prace rolnika oraz piękno naszej wsi. Wzięło w nich udział kilkanaście osób: członkowie Stowarzyszenia, młodzież, dzieci. Była to rekonstrukcja prac gospodarskich: żniwa, zwózka, młócenie zboża cepami, robienie kiczek. Powstał film „Żniwa w Woli Rafałowskie” oraz dokumentacja zdjęciowa do Izby Tradycji.
 • 2014 r. „AKTA w DL” (Aktywni, Kreatywni, Twórczy Amatorzy w Domu Ludowym) Głównym celem projektu był tętniący życiem 80-cio letni Dom Ludowy oraz odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań mieszkańców w różnym wieku. Zorganizowano: plener malarski „Wolańskie pejzaże”; warsztaty modelarskie, których efektem była makieta wiejskiej zagrody; warsztaty wokalne MUZA; spotkanie mieszkańców z miłośnikami podróży, zaadoptowano w piwnicy DL pomieszczenie na siłownię oraz przygotowano trzy wystawy: „Odkrywamy pasje i talenty mieszkańców” „25 lat wolnej Polski” „80 lat Domu Ludowego”.
 • 2015r ”Rusz głowa i mięśniami”  użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej, która realizując projekt  prowadziła zajęcia w siłowni, dni z grami planszowymi oraz zajęcia artystyczne sutasz i malowanie na szkle.
 • 2016 r. „Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje” pozyskaliśmy od mieszkańców stare, religijne obrazy, które odnowili je czyszcząc i konserwując. Odbyły się warsztaty artystyczne: malowanie na szkle, robienie bombek choinkowych. Wspólnie ze Szkołą Podstawową obchodziliśmy 11 listopada - Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na plebanii zorganizowano czasową wystawę zebranych obrazów.
 • 2017 r.- "Ze Sztuką i Tradycją za pan brat" zorganizowano Stałą Galerię Obrazów.  Młodzież uwiła tradycyjne wieńce, zostały wyhaftowane gorsety dla zespołu. Odbył się również plener malarski.

W ramach Programu FIO 2015, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  zrealizowaliśmy projekt „NASZA WOLA- Historia wsi życiem ludzi pisana”. Zorganizowano: dożynki wiejskie, wystawę zdjęć drewnianej zabudowy wsi Wola Rafałowska, wycieczkę dla mieszkańców do Kopalni Soli w Bochni, wystawę „Dawna sala lekcyjna” oraz przeprowadzono 3 lekcje muzealne, Odbyła się dwudniową wizyta studyjna w Bieszczady. prezentacja obrzędów związanych z dożynkami i Świętami Bożego Narodzenia - zaprezentowano szopkę. Wydano książkę „Z mojej małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana” cz.3, Zakupiono materiał i uszyto stroje dla zespołu ludowego, gabloty do Izby Tradycji, zmodernizowano kuchnię, pozyskano składaną podłogę do tańca.

W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych:

 •  w 2017 r. Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej grupie nieformalnej, która zrealizowała projekt „Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu!” Odbył się Rajd  Pieszy „Szlakiem Wolańskich Przysiółków”, przebudowano boisko do piłki plażowej na placu Arena, młodzież prowadziła z dziećmi zajęcia, odbył się Turniej Gminny w Piłce Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”.
 • w 2018 r. ponownie użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi i na baseny z leczniczą wodą siarkową do Solca Zdroju. Odbyło się spotkanie z autorem opracowania „Historia Wsi Wola Rafałowska w XIX wieku”. Uczestniczyliśmy w Filharmonii Rzeszowskiej w koncercie "Na Cygańską nutę” w wykonaniu Teatru Operetki Kijowskiej, w wyjeździe do Muzeum Ulmów w Markowej

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000307811

Organizujemy zbiórki publiczne dla osób potrzebujących: pogorzelców, chorych dzieci – wszystkie zebrane kwoty trafiły do adresatów oraz zbiórkę na urządzanie Placu Arena.

Dom Ludowy wybudowany czynem społecznych przez naszych przodków i oddany do użytku w 1934 r. oraz  Plac Arena w Woli Rafałowskiej to nasze dobro wspólne.

Stowarzyszenie od momentu powstania dąży do poprawy infrastruktury  w obu tych miejscach. Wykonaliśmy społecznie szereg prac poprawiających ich funkcjonalność i estetykę.

Chcemy, aby Dom Ludowy odzyskał rolę aktywnego ośrodka integracji i działalności kulturalno-oświatowej społeczności wiejskiej, a Plac Aren był ważnym zapleczem do organizacji imprez plenerowych. Plac ten jednak wymaga szeregu inwestycji - zadaszonej sceny, siłowni na świeżym powietrzu, zbudowania placu zabaw, grzybka grillowego. Wymaga także zamontowania ogrodzenia, urządzenia sanitarnego. Mamy nadzieję, że wreszcie na Placu Arena stanie wiata taneczno-widowiskowa, na której w każdej chwili będzie można zorganizować imprezę plenerową.

Chcąc dobrze realizować cele statutowe

członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i wyjazdach studyjnych podnosząc  swoje umiejętności i kwalifikacje uczestniczyliśmy się wizytach studyjnych w Bieszczadach i na Polesiu Lubelskim w Krainie Rumianku, podczas których spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej, pasjonatami. Wizyty te dostarczyły nam pomysłów na dalsze działania.

Opracowaliśmy Plan działań na lata 2015-2020 dla Stowarzyszenia „Nasza Wola”.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”  otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” w III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Współpraca z mediami

O działalności Stowarzyszenia można było usłyszeć w Polskim Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, w Katolickim Radio Via. Współpracujemy z Pismem Samorządu Terytorialnego w Chmielniku, redakcją Kwartalnika Wieść Gminna. Systematycznie opisujemy swoją działalność, aby poinformować o niej mieszkańców naszej gminy. 

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, instytucjami i firmami co pomaga nam w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z 1% pomagają nam realizować cele statutowe. Umożliwiły zabezpieczenie wkładów własnych przy realizacji projektów.
Przy realizacji projektu „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik" dofinansowaliśmy wyjazd w Bieszczady oraz organizację Mikołajek. Wspomogliśmy również Grupię Nieformalną „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów, dofinansowaliśmy wyjazd do filharmonii oraz wyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Pieniądze z 1% pomogły w urządzeniuStałej Galerii Starych Religijnych Obrazów oraz w zorganizowaniu dla społeczeństwa Xlecie Stowarzyszenia i promocji jubileuszowej, 5 książki "Z mojej małej Ojczyzny - historia wsi życiem ludzi pisana cz. IV".

Pozwoliły również na dofinansowanie rehabilitacji chorych dzieci z naszej wsi, 17letniego Pawła po przeszczepie serca oraz Wiktorii - 6letniej dziewczynce po 3 operacjach na serduszku. Środki przekazywane są zgodnie z życzeniem podatników.

Więcej o nas

Jako mieszkańcy Woli Rafałowskiej, a jednocześnie członkowie Stowarzyszenia staramy się wcielać w życie słowa Jan Paweł II, który powiedział:

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania

o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie
bez odpowiedzi! "

Głównym naszym celem jest  rozwój i promocja naszej wsi, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych i towarzyskich mieszkańców. DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

Realizując cele statutowe podejmujemy różne działania:

Zbieramy, opracowujemy i wydajemy w postaci książek historię naszej miejscowości Woli Rafałowskiej:

- Jesienią 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na dzieło literackie i prace historyczną pt. „Ocalić od zapomnienia moją małą Ojczyznę” – nagrodzone prace wydaliśmy w pokonkursowym tomiku „Z Mojej Małej Ojczyzny”. Było to inspiracją do dalszego zbierania i uwieczniania dla potomnych historii naszej małej Ojczyzny.

- W 2011, 2012,2015 i 2018 wydaliśmy kolejne części książkiZ Mojej Małej Ojczyzny – Historia wsi życiem ludzi pisana”, które powstała z potrzeby ocalania od zapomnienia dziejów Woli Rafałowskiej. Powstała, aby utrwalić sylwetki Ludzi, którym wieś i jej mieszkańcy wiele zawdzięczają.

Piąte jubileuszowe wydanie z 2018 r. składa się z dwóch części, pierwsza to kilka rozdziałów o różnej tematyce (X lecie Stowarzyszenia, wspomnienia o nauczycielach, o wolańskich organistach od 1922 r., historia rodziny naszego rodaka, który z Wołynia został wywieziony na Syberię i tam stracił zdrowie i życie), zaś druga w całości mówi o historii Woli Rafałowskiej w XIX w. („Życie mieszkańców Woli Rafałowskiej w XIX w. czyli co wyczytałem z ksiąg metrykalnych tutejszej parafii?”).

Przystępując w 2008 r. do spisywania losów mieszkańców Woli Rafałowskiej, mieliśmy przekonanie i mamy je do dziś, że jest to naszą powinnością, naszym obowiązkiem wobec przodków oraz następnych pokoleń.  Dzięki tym książkom zostawiamy wiedzę o życiu wsi: jej historii, zwyczajach, tradycji i życiu codziennym mieszkańców.

Prowadzimy Izbę Tradycji

Członkowie Stowarzyszenia wyszukują stare przedmioty, które dawniej niezbędne były w gospodarstwie, dokumenty i zdjęcia związanych z życiem naszej wsi. Są one przez nas odnawiane i konserwowane. W swojej siedzibie,  w Domu Ludowym, utworzyliśmy w 2010 r. Kącik Regionalny, gdzie zgromadziliśmy pozyskane „skarby”.

W 2012 roku po adaptacji strychu utworzyliśmy Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji przedmiotów, zdjęć i dokumentów mówiących o historii wsi oraz miejsce naszych spotkań i warsztatów.

W roku 2016 pozyskiwaliśmy od mieszkańców stare religijne obrazy, które niejednokrotnie leżały zakurzone na strychach, odnawialiśmy je czyszcząc i konserwując.

W 2017 dzięki środkom z FS i bardzo dużemu zaangażowaniu Członków Stow. zaadoptowano kolejną część strychu, powstała tam Stałą Galerię Starych Religijnych Obrazów.

W Izbie Tradycji organizujemy Dni Otwarte oraz lekcje muzealne

Odwiedzają nas dzieci z terenu naszej gminy i sąsiednich, Hyżne, Albigowa oraz panie z KGW, które wspominają dawne czasy, tradycje, zwyczaje. Mieliśmy również gości z powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, łańcuckiego.

Izba Tradycji z galerią obrazów jest miejscem pielęgnowania i pokazywania tradycji lokalnych, warsztatów, obcowania ze sztuką, integrującym i rozwijającym talenty mieszkańców w różnym wieku. Odnowione i zaprezentowane eksponaty są świadkami historii, zabytkami kultury materialnej, naszym dziedzictwem.

Podejmujemy działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów poprzez organizowanie spotkania i imprezy integrujących środowisko

Przy współpracy z Radą Sołecką, OSP, SP i Biblioteką w Woli Rafałowskiej, zorganizowaliśmy 8 imprez plenerowych, festynów, pikników z okazji Dnia Dziecka, dożynek, w których brało udział wielu mieszkańców wsi i okolicy. Mieli oni okazję do obejrzenia ciekawych programów artystycznych oraz korzystania z wielu zgromadzonych na placu atrakcji.

Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych

Stowarzyszenie wspólnie z Caritasem i SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w latach 2009 – 2011 organizowało w szkole oraz świetlicy Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych. W 2013 r. wspólnie z Parafialnym Kołem Caritas i ks. Proboszczem, na plebanii zorganizowaliśmy Dzień Chorego. Od tego też roku współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz paniami z KGW Gminy Chmielnik przy przygotowaniu tradycyjnego „opłatka” dla osób starszych i samotnych z terenu  Gminy.

W latach 2008 -2010 organizowane były Mikołajki dla najmłodszych, a od roku 2011 do 2017 „Mikołaj z Teatrem”. Do najmłodszych z prezentami, pozyskanymi przez Stowarzyszenie od sponsorów, przychodził Święty Mikołaj, była zabawa przy muzyce, konkursy, oglądanie profesjonalnego spektaklu teatralnego w wykonaniu Teatr z Krakowa, dzieci obejrzały 8 bajek.
W 2018 r. było to spotkanie z muzyką - zabawa mikołajkowa ze Szkołą Muzyczną Yamacha.

Organizujemy rajdy piesze „Szlakiem Wolańskich Przysiółków” - od roku 2008

Pragniemy, aby mieszkańcy, zwłaszcza najmłodsi, lepiej poznali swoją „Małą Ojczyznę”, jej historię (nazwy przysiółków), kapliczki na trasie rajdu. Chcemy popularyzować piesze wędrówki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uwrażliwiać na piękno przyrody, wzmacniać poczucie tożsamości i identyfikacji z najbliższym otoczeniem W ciągu 10 lat zorganizowaliśmy ich 8, w tym 2 o zasięgu gminnym.

Organizujemy wycieczki dla mieszkańców,

aby umożliwić im zwiedzanie różnych zakątków naszego regionu i Polski. Chcemy rozbudzić w nich zamiłowanie do wędrówek. Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy z naszymi mieszkańcami w 15 wycieczkach.
W 2018 r. odbyła sie wycieczka w Bieszczady "Szlakiem znanych Polaków" - Jesiorka Dusztyńskie, Komańcza, Zagórz oraz Zalipie- malowana wieś i Solec Zdrój.

Od 2010 roku Stowarzyszenie włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu „Ogniska Patriotyzmu” dlatego 3-maja i 11 listopada  na Placu Arena w Woli Rafałowskiej lub obok Domu Ludowego, o godz.18tej  rozpalamy ognisko przy którym zebrani śpiewają pieśni i piosenki patriotyczne.

Przygotowujemy wystawy „Odkrywamy talenty i pasje mieszkańców Woli Rafałowskiej”

Robimy to, aby pokazać prace naszych mieszkańców oraz dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, którzy tworzą, mają swoje pasje i chcieliby się nimi podzielić, a może „zarazić” innych. Pierwsza wystawa to rok 2010, podobną zorganizowaliśmy również w 2014 roku, robimy je  również przy każdej imprez plenerowych na Placu Arena – Dzień Dziecka, Dożynki, 2017r. Święto Przedsiębiorczości.

Organizujemy szereg warsztatów pozwalających mieszkańcom rozwinąć swoje predyspozycje, zainteresowania, zdolności. Odbyły się warsztaty: bibułkarstwo – kwiaty i ozdoby z bibuły, plenery malarskie, ozdoby ze wstążki (bombki, pisanki) oraz filcu, decupage – ozdabianie różnych starych przedmiotów, wykonywanie bombek, pisanek, malowanie na szkle, rzeźbiarskie, wykonywanie dekoracji stołu na różne okazje, wyroby ze słomy – pająki, łańcuchy, modelarskie, kulinarne itp.

Celem zdobycia środków na działania dla dobra społeczności lokalnej pozyskujemy środki w ramach ogólnodostępnych konkursów, na realizację projektów.

W ramach zadań publicznych z UG w Chmielniku

2013 -2018 realizujemy zadanie „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik", a w 2019 „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” w ramach których organizowano rajdy, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, warsztaty artystyczne, garncarskie, cyrkowe, spotkania z teatrem dla dzieci, w ostatnim Gminnym Rajdzie Pieszym dla Niepodległej – wzięło w nim udział 150 osób

W ramach dotacji z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej- Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalny Fundację Generator Inspiracji od 2012 r. zrealizowaliśmy  6 projektów

 • 2012 r. „Izba Tradycji - łączy pokolenia" utworzono Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji oraz miejsce spotkań i warsztatów. Odbyły się lekcje muzealne „Opowieści z babcinego kuferka”, warsztaty rękodzieła ludowego: kwiaty z bibuły, wyjazd do Skansenu w Markowej. Wykonaliśmy fotografie wszystkich drewnianych zabudowań w naszej wsi.
 • 2013 r. Projekt „Od kłóska do kiczki” Były to warsztaty w plenerze i w Izbie Tradycji, które pozwoliły przypomnieć i udokumentować ciężką prace rolnika oraz piękno naszej wsi. Wzięło w nich udział kilkanaście osób: członkowie Stowarzyszenia, młodzież, dzieci. Była to rekonstrukcja prac gospodarskich: żniwa, zwózka, młócenie zboża cepami, robienie kiczek. Powstał film „Żniwa w Woli Rafałowskie” oraz dokumentacja zdjęciowa do Izby Tradycji.
 • 2014 r. „AKTA w DL” (Aktywni, Kreatywni, Twórczy Amatorzy w Domu Ludowym) Głównym celem projektu był tętniący życiem 80-cio letni Dom Ludowy oraz odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań mieszkańców w różnym wieku. Zorganizowano: plener malarski „Wolańskie pejzaże”; warsztaty modelarskie, których efektem była makieta wiejskiej zagrody; warsztaty wokalne MUZA; spotkanie mieszkańców z miłośnikami podróży, zaadoptowano w piwnicy DL pomieszczenie na siłownię oraz przygotowano trzy wystawy: „Odkrywamy pasje i talenty mieszkańców” „25 lat wolnej Polski” „80 lat Domu Ludowego”.
 • 2015r ”Rusz głowa i mięśniami”  użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej, która realizując projekt  prowadziła zajęcia w siłowni, dni z grami planszowymi oraz zajęcia artystyczne sutasz i malowanie na szkle.
 • 2016 r. „Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje” pozyskaliśmy od mieszkańców stare, religijne obrazy, które odnowili je czyszcząc i konserwując. Odbyły się warsztaty artystyczne: malowanie na szkle, robienie bombek choinkowych. Wspólnie ze Szkołą Podstawową obchodziliśmy 11 listopada - Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na plebanii zorganizowano czasową wystawę zebranych obrazów.
 • 2017 r.- "Ze Sztuką i Tradycją za pan brat" zorganizowano Stałą Galerię Obrazów.  Młodzież uwiła tradycyjne wieńce, zostały wyhaftowane gorsety dla zespołu. Odbył się również plener malarski.

W ramach Programu FIO 2015, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  zrealizowaliśmy projekt „NASZA WOLA- Historia wsi życiem ludzi pisana”. Zorganizowano: dożynki wiejskie, wystawę zdjęć drewnianej zabudowy wsi Wola Rafałowska, wycieczkę dla mieszkańców do Kopalni Soli w Bochni, wystawę „Dawna sala lekcyjna” oraz przeprowadzono 3 lekcje muzealne, Odbyła się dwudniową wizyta studyjna w Bieszczady. prezentacja obrzędów związanych z dożynkami i Świętami Bożego Narodzenia - zaprezentowano szopkę. Wydano książkę „Z mojej małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana” cz.3, Zakupiono materiał i uszyto stroje dla zespołu ludowego, gabloty do Izby Tradycji, zmodernizowano kuchnię, pozyskano składaną podłogę do tańca.

W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych:

 •  w 2017 r. Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej grupie nieformalnej, która zrealizowała projekt „Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu!” Odbył się Rajd  Pieszy „Szlakiem Wolańskich Przysiółków”, przebudowano boisko do piłki plażowej na placu Arena, młodzież prowadziła z dziećmi zajęcia, odbył się Turniej Gminny w Piłce Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”.
 • w 2018 r. ponownie użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi i na baseny z leczniczą wodą siarkową do Solca Zdroju. Odbyło się spotkanie z autorem opracowania „Historia Wsi Wola Rafałowska w XIX wieku”. Uczestniczyliśmy w Filharmonii Rzeszowskiej w koncercie "Na Cygańską nutę” w wykonaniu Teatru Operetki Kijowskiej, w wyjeździe do Muzeum Ulmów w Markowej

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000307811

Organizujemy zbiórki publiczne dla osób potrzebujących: pogorzelców, chorych dzieci – wszystkie zebrane kwoty trafiły do adresatów oraz zbiórkę na urządzanie Placu Arena.

Dom Ludowy wybudowany czynem społecznych przez naszych przodków i oddany do użytku w 1934 r. oraz  Plac Arena w Woli Rafałowskiej to nasze dobro wspólne.

Stowarzyszenie od momentu powstania dąży do poprawy infrastruktury  w obu tych miejscach. Wykonaliśmy społecznie szereg prac poprawiających ich funkcjonalność i estetykę.

Chcemy, aby Dom Ludowy odzyskał rolę aktywnego ośrodka integracji i działalności kulturalno-oświatowej społeczności wiejskiej, a Plac Aren był ważnym zapleczem do organizacji imprez plenerowych. Plac ten jednak wymaga szeregu inwestycji - zadaszonej sceny, siłowni na świeżym powietrzu, zbudowania placu zabaw, grzybka grillowego. Wymaga także zamontowania ogrodzenia, urządzenia sanitarnego. Mamy nadzieję, że wreszcie na Placu Arena stanie wiata taneczno-widowiskowa, na której w każdej chwili będzie można zorganizować imprezę plenerową.

Chcąc dobrze realizować cele statutowe

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i wyjazdach studyjnych podnosząc  swoje umiejętności i kwalifikacje uczestniczyliśmy się wizytach studyjnych w Bieszczadach i na Polesiu Lubelskim w Krainie Rumianku, podczas których spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej, pasjonatami. Wizyty te dostarczyły nam pomysłów na dalsze działania.

Opracowaliśmy Plan działań na lata 2015-2020 dla Stowarzyszenia „Nasza Wola”.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”  otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” w III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Współpraca z mediami

O działalności Stowarzyszenia można było usłyszeć w Polskim Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, w Katolickim Radio Via. Współpracujemy z Pismem Samorządu Terytorialnego w Chmielniku, redakcją Kwartalnika Wieść Gminna. Systematycznie opisujemy swoją działalność, aby poinformować o niej mieszkańców naszej gminy. 

Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, instytucjami i firmami z naszego terenu, co pomaga nam w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Bardzo cenimy sobie współpracę Radą Sołecką, Urzędem Gminy w Chmielniku, Biblioteką Publiczną, Dyrekcją i Gronem Nauczycielskim Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, firmą REWA i SZiK oraz Kołami Kół Gospodyń z terenu Gminy Chmielnik i Albigowa-Honie.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000307811
 • Konto:93 916 4 10 18 2 002 2000 990 6 00 01
 • Adres:Wola Rafałowska 137
 • WWW:Faceebook Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska "Nasza Wola
 • E-mail:naszawola@gmail.com
 • Telefon:535281787 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie "Nasza Wola"

  KRS 0000307811

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Nasza Wola"

 • DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

  Stowarzyszenie liczy 25 osób, działamy od 2008 r. w małej wsi Wola Rafałowska. Wszyscy członkowie pracują społecznie.

  DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

  Zbieramy, opracowujemy i wydajemy w postaci książek historię naszej miejscowości Woli Rafałowskiej:

  - Jesienią 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na dzieło literackie i prace historyczną pt. „Ocalić od zapomnienia moją małą Ojczyznę” – nagrodzone prace wydaliśmy w pokonkursowym tomiku „Z Mojej Małej Ojczyzny”. Było to inspiracją do dalszego zbierania i uwieczniania dla potomnych historii naszej małej Ojczyzny.

  - W 2011, 2012,2015 i 2018 wydaliśmy kolejne części książkiZ Mojej Małej Ojczyzny – Historia wsi życiem ludzi pisana”, które powstała z potrzeby ocalania od zapomnienia dziejów Woli Rafałowskiej. Powstała, aby utrwalić sylwetki Ludzi, którym wieś i jej mieszkańcy wiele zawdzięczają

  piąte jubileuszowe wydanie z 2018r składa się z dwóch części, pierwsza to kilka rozdziałów o różnej tematyce (X lecie Stowarzyszenia, wspomnienia o nauczycielach, o wolańskich organistach od 1922 r., historia rodziny naszego rodaka, który z Wołynia został wywieziony na Syberię i tam stracił zdrowie i życie), zaś druga w całości mówi o historii Woli Rafałowskiej w XIX w

  Prowadzimy Izbę Tradycji

  Członkowie Stowarzyszenia wyszukują stare przedmioty, które dawniej niezbędne były
  w gospodarstwie, dokumenty i zdjęcia związanych z życiem naszej wsi.
  Są one przez nas odnawiane i konserwowane. W swojej siedzibie,  w Domu Ludowym, utworzyliśmy w 2010 r. Kącik Regionalny, gdzie zgromadziliśmy pozyskane „skarby”.

  W 2012 roku po adaptacji strychu utworzyliśmy Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji przedmiotów, zdjęć i dokumentów mówiących o historii wsi oraz miejsce spotkań i warsztatów.

  W roku 2016 pozyskiwaliśmy od mieszkańców stare religijne obrazy, które niejednokrotnie leżały zakurzone na strychach, odnawialiśmy je czyszcząc i konserwując.

  W 2017 dzięki środkom z FS i bardzo dużemu zaangażowaniu Członków Stow. zaadoptowano kolejną część strychu, powstała tam Stałą Galerię Starych Religijnych Obrazów.

  W Izbie Tradycji organizujemy Dni Otwarte oraz lekcje muzealne

  Odwiedzają nas dzieci z terenu naszej gminy i sąsiednich, Hyżne, Albigowa oraz panie z KGW, które wspominają dawne czasy, tradycje, zwyczaje.

  Podejmujemy działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów poprzez organizowanie spotkania i imprezy integrujących środowisko

  Przy współpracy z Radą Sołecką, OSP, SP i Biblioteką w Woli Rafałowskiej, zorganizowaliśmy 8 imprez plenerowych, festynów, pikników z okazji Dnia Dziecka, dożynek, w których brało udział wielu mieszkańców wsi i okolicy. Mieli oni okazję do obejrzenia ciekawych programów artystycznych oraz korzystania z wielu zgromadzonych na placu atrakcji.

  Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych

  Stowarzyszenie wspólnie z Caritasem i SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w latach 2009 – 2011 organizowało w szkole oraz świetlicy Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych. W 2013 r. wspólnie z Parafialnym Kołem Caritas i ks. Proboszczem, na plebanii zorganizowaliśmy Dzień Chorego. Od tego też roku współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz paniami z KGW Gminy Chmielnik przy przygotowaniu tradycyjnego „opłatka” dla osób starszych
  i samotnych z terenu  Gminy.

  W latach 2008 -2010 organizowane były Mikołajki dla najmłodszych, a od roku 2011 do 2017 „Mikołaj z Teatrem”. Do najmłodszych z prezentami, pozyskanymi przez Stowarzyszenie od sponsorów, przychodził Święty Mikołaj, była zabawa przy muzyce, konkursy, oglądanie profesjonalnego spektaklu teatralnego w wykonaniu Teatr z Krakowa, dzieci obejrzały 8 bajek.
  W 2018 r. było to spotkanie z muzyką - zabawa mikołajkowa ze Szkołą Muzyczną Yamacha.

  Organizujemy rajdy piesze „Szlakiem Wolańskich Przysiółków” - od roku 2008

  Pragniemy, aby mieszkańcy, zwłaszcza najmłodsi, lepiej poznali swoją „Małą Ojczyznę”, jej historię (nazwy przysiółków), kapliczki na trasie rajdu. Chcemy popularyzować piesze wędrówki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uwrażliwiać na piękno przyrody, wzmacniać poczucie tożsamości i identyfikacji z najbliższym otoczeniem W ciągu 10 lat zorganizowaliśmy ich 8, w tym 2 o zasięgu gminnym.

  Organizujemy wycieczki dla mieszkańców,

  aby umożliwić im zwiedzanie różnych zakątków naszego regionu i Polski. Chcemy rozbudzić w nich zamiłowanie do wędrówek. Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy z naszymi mieszkańcami w 15 wycieczkach. W 2018 r. odbyła sie wycieczka w Bieszczady "Szlakiem znanych Polaków" - Jesiorka Dusztyńskie, Komańcza, Zagórz oraz Zalipie- malowana wieś i Solec Zdrój.

  Od 2010 roku Stowarzyszenie włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu „Ogniska Patriotyzmu” dlatego 3-maja i 11 listopada  na Placu Arena w Woli Rafałowskiej lub obok Domu Ludowego, o godz.18tej  rozpalamy ognisko przy którym zebrani śpiewają pieśni i piosenki patriotyczne.

  Przygotowujemy wystawy „Odkrywamy talenty i pasje mieszkańców Woli Rafałowskiej”

  Robimy to, aby pokazać prace naszych mieszkańców oraz dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, którzy tworzą, mają swoje pasje i chcieliby się nimi podzielić, a może „zarazić” innych. Pierwsza wystawa to rok 2010, podobną zorganizowaliśmy również w 2014 roku, robimy je  również przy każdej imprez plenerowych na Placu Arena – Dzień Dziecka, Dożynki, 2017r. Święto Przedsiębiorczości.

  Organizujemy szereg warsztatów pozwalających mieszkańcom rozwinąć swoje predyspozycje, zainteresowania, zdolności. Odbyły się warsztaty: bibułkarstwo – kwiaty i ozdoby z bibuły, plenery malarskie, ozdoby ze wstążki (bombki, pisanki) oraz filcu, decupage – ozdabianie różnych starych przedmiotów, wykonywanie bombek, pisanek, malowanie na szkle, rzeźbiarskie, wykonywanie dekoracji stołu na różne okazje, wyroby ze słomy – pająki, łańcuchy, modelarskie, kulinarne itp.

  Celem zdobycia środków na działania dla dobra społeczności lokalnej pozyskujemy środki w ramach ogólnodostępnych konkursów, na realizację projektów.

  W ramach zadań publicznych z UG w Chmielniku

  2013 -2018 realizujemy zadanie „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik", a w 2019 „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” w ramach których organizowano rajdy, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, warsztaty artystyczne, garncarskie, cyrkowe, spotkania z teatrem dla dzieci, w ostatnim Gminnym Rajdzie Pieszym dla Niepodległej – wzięło w nim udział 150 osób

  W ramach dotacji z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej- Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalny Fundację Generator Inspiracji od 2012 r. zrealizowaliśmy  6 projektów

  • 2012 r. „Izba Tradycji - łączy pokolenia" utworzono Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji oraz miejsce spotkań i warsztatów. Odbyły się lekcje muzealne „Opowieści z babcinego kuferka”, warsztaty rękodzieła ludowego: kwiaty z bibuły, wyjazd do Skansenu w Markowej. Wykonaliśmy fotografie wszystkich drewnianych zabudowań w naszej wsi.
  • 2013 r. Projekt „Od kłóska do kiczki” Były to warsztaty w plenerze i w Izbie Tradycji, które pozwoliły przypomnieć i udokumentować ciężką prace rolnika oraz piękno naszej wsi. Wzięło w nich udział kilkanaście osób: członkowie Stowarzyszenia, młodzież, dzieci. Była to rekonstrukcja prac gospodarskich: żniwa, zwózka, młócenie zboża cepami, robienie kiczek. Powstał film „Żniwa w Woli Rafałowskie” oraz dokumentacja zdjęciowa do Izby Tradycji.
  • 2014 r. „AKTA w DL” (Aktywni, Kreatywni, Twórczy Amatorzy w Domu Ludowym) Głównym celem projektu był tętniący życiem 80-cio letni Dom Ludowy oraz odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań mieszkańców w różnym wieku. Zorganizowano: plener malarski „Wolańskie pejzaże”; warsztaty modelarskie, których efektem była makieta wiejskiej zagrody; warsztaty wokalne MUZA; spotkanie mieszkańców z miłośnikami podróży, zaadoptowano w piwnicy DL pomieszczenie na siłownię oraz przygotowano trzy wystawy: „Odkrywamy pasje i talenty mieszkańców” „25 lat wolnej Polski” „80 lat Domu Ludowego”.
  • 2015r ”Rusz głowa i mięśniami”  użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej, która realizując projekt  prowadziła zajęcia w siłowni, dni z grami planszowymi oraz zajęcia artystyczne sutasz i malowanie na szkle.
  • 2016 r. „Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje” pozyskaliśmy od mieszkańców stare, religijne obrazy, które odnowili je czyszcząc i konserwując. Odbyły się warsztaty artystyczne: malowanie na szkle, robienie bombek choinkowych. Wspólnie ze Szkołą Podstawową obchodziliśmy 11 listopada - Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na plebanii zorganizowano czasową wystawę zebranych obrazów.
  • 2017 r.- "Ze Sztuką i Tradycją za pan brat" zorganizowano Stałą Galerię Obrazów.  Młodzież uwiła tradycyjne wieńce, zostały wyhaftowane gorsety dla zespołu. Odbył się również plener malarski.

  W ramach Programu FIO 2015, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  zrealizowaliśmy projekt „NASZA WOLA- Historia wsi życiem ludzi pisana”. Zorganizowano: dożynki wiejskie, wystawę zdjęć drewnianej zabudowy wsi Wola Rafałowska, wycieczkę dla mieszkańców do Kopalni Soli w Bochni, wystawę „Dawna sala lekcyjna” oraz przeprowadzono 3 lekcje muzealne, Odbyła się dwudniową wizyta studyjna w Bieszczady. prezentacja obrzędów związanych z dożynkami i Świętami Bożego Narodzenia - zaprezentowano szopkę. Wydano książkę „Z mojej małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana” cz.3, Zakupiono materiał i uszyto stroje dla zespołu ludowego, gabloty do Izby Tradycji, zmodernizowano kuchnię, pozyskano składaną podłogę do tańca.

  W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych:

  •  w 2017 r. Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej grupie nieformalnej, która zrealizowała projekt „Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu!” Odbył się Rajd  Pieszy „Szlakiem Wolańskich Przysiółków”, przebudowano boisko do piłki plażowej na placu Arena, młodzież prowadziła z dziećmi zajęcia, odbył się Turniej Gminny w Piłce Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”.
  • w 2018 r. ponownie użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi i na baseny z leczniczą wodą siarkową do Solca Zdroju. Odbyło się spotkanie z autorem opracowania „Historia Wsi Wola Rafałowska w XIX wieku”. Uczestniczyliśmy w Filharmonii Rzeszowskiej w koncercie "Na Cygańską nutę” w wykonaniu Teatru Operetki Kijowskiej, w wyjeździe do Muzeum Ulmów w Markowej

  Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000307811

  Organizujemy zbiórki publiczne dla osób potrzebujących: pogorzelców, chorych dzieci – wszystkie zebrane kwoty trafiły do adresatów oraz zbiórkę na urządzanie Placu Arena.

  Dom Ludowy wybudowany czynem społecznych przez naszych przodków i oddany do użytku w 1934 r. oraz  Plac Arena w Woli Rafałowskiej to nasze dobro wspólne.

  Stowarzyszenie od momentu powstania dąży do poprawy infrastruktury  w obu tych miejscach. Wykonaliśmy społecznie szereg prac poprawiających ich funkcjonalność i estetykę.

  Chcemy, aby Dom Ludowy odzyskał rolę aktywnego ośrodka integracji i działalności kulturalno-oświatowej społeczności wiejskiej, a Plac Aren był ważnym zapleczem do organizacji imprez plenerowych. Plac ten jednak wymaga szeregu inwestycji - zadaszonej sceny, siłowni na świeżym powietrzu, zbudowania placu zabaw, grzybka grillowego. Wymaga także zamontowania ogrodzenia, urządzenia sanitarnego. Mamy nadzieję, że wreszcie na Placu Arena stanie wiata taneczno-widowiskowa, na której w każdej chwili będzie można zorganizować imprezę plenerową.

  Chcąc dobrze realizować cele statutowe

  członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i wyjazdach studyjnych podnosząc  swoje umiejętności i kwalifikacje uczestniczyliśmy się wizytach studyjnych w Bieszczadach i na Polesiu Lubelskim w Krainie Rumianku, podczas których spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej, pasjonatami. Wizyty te dostarczyły nam pomysłów na dalsze działania.

  Opracowaliśmy Plan działań na lata 2015-2020 dla Stowarzyszenia „Nasza Wola”.

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”  otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” w III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

  Współpraca z mediami

  O działalności Stowarzyszenia można było usłyszeć w Polskim Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, w Katolickim Radio Via. Współpracujemy z Pismem Samorządu Terytorialnego w Chmielniku, redakcją Kwartalnika Wieść Gminna. Systematycznie opisujemy swoją działalność, aby poinformować o niej mieszkańców naszej gminy. 

  Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, instytucjami i firmami co pomaga nam w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane z 1% pomagają nam realizować cele statutowe. Umożliwiły zabezpieczenie wkładów własnych przy realizacji projektów.
  Przy realizacji projektu „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik" dofinansowaliśmy wyjazd w Bieszczady oraz organizację Mikołajek. Wspomogliśmy również Grupię Nieformalną „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów, dofinansowaliśmy wyjazd do filharmonii oraz wyjazd do Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Pieniądze z 1% pomogły w urządzeniuStałej Galerii Starych Religijnych Obrazów oraz w zorganizowaniu dla społeczeństwa Xlecie Stowarzyszenia i promocji jubileuszowej, 5 książki "Z mojej małej Ojczyzny - historia wsi życiem ludzi pisana cz. IV".

  Pozwoliły również na dofinansowanie rehabilitacji chorych dzieci z naszej wsi, 17letniego Pawła po przeszczepie serca oraz Wiktorii - 6letniej dziewczynce po 3 operacjach na serduszku. Środki przekazywane są zgodnie z życzeniem podatników.

 • Więcej o nas

  Jako mieszkańcy Woli Rafałowskiej, a jednocześnie członkowie Stowarzyszenia staramy się wcielać w życie słowa Jan Paweł II, który powiedział:

  "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania

  o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

  Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
  niech to wołanie nie pozostanie
  bez odpowiedzi! "

  Głównym naszym celem jest  rozwój i promocja naszej wsi, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych i towarzyskich mieszkańców. DZIAŁAMY DLA DOBRA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, NASZEJ WSI WOLI RAFAŁOWSKIEJ

  Realizując cele statutowe podejmujemy różne działania:

  Zbieramy, opracowujemy i wydajemy w postaci książek historię naszej miejscowości Woli Rafałowskiej:

  - Jesienią 2008 r. ogłosiliśmy konkurs na dzieło literackie i prace historyczną pt. „Ocalić od zapomnienia moją małą Ojczyznę” – nagrodzone prace wydaliśmy w pokonkursowym tomiku „Z Mojej Małej Ojczyzny”. Było to inspiracją do dalszego zbierania i uwieczniania dla potomnych historii naszej małej Ojczyzny.

  - W 2011, 2012,2015 i 2018 wydaliśmy kolejne części książkiZ Mojej Małej Ojczyzny – Historia wsi życiem ludzi pisana”, które powstała z potrzeby ocalania od zapomnienia dziejów Woli Rafałowskiej. Powstała, aby utrwalić sylwetki Ludzi, którym wieś i jej mieszkańcy wiele zawdzięczają.

  Piąte jubileuszowe wydanie z 2018 r. składa się z dwóch części, pierwsza to kilka rozdziałów o różnej tematyce (X lecie Stowarzyszenia, wspomnienia o nauczycielach, o wolańskich organistach od 1922 r., historia rodziny naszego rodaka, który z Wołynia został wywieziony na Syberię i tam stracił zdrowie i życie), zaś druga w całości mówi o historii Woli Rafałowskiej w XIX w. („Życie mieszkańców Woli Rafałowskiej w XIX w. czyli co wyczytałem z ksiąg metrykalnych tutejszej parafii?”).

  Przystępując w 2008 r. do spisywania losów mieszkańców Woli Rafałowskiej, mieliśmy przekonanie i mamy je do dziś, że jest to naszą powinnością, naszym obowiązkiem wobec przodków oraz następnych pokoleń.  Dzięki tym książkom zostawiamy wiedzę o życiu wsi: jej historii, zwyczajach, tradycji i życiu codziennym mieszkańców.

  Prowadzimy Izbę Tradycji

  Członkowie Stowarzyszenia wyszukują stare przedmioty, które dawniej niezbędne były w gospodarstwie, dokumenty i zdjęcia związanych z życiem naszej wsi. Są one przez nas odnawiane i konserwowane. W swojej siedzibie,  w Domu Ludowym, utworzyliśmy w 2010 r. Kącik Regionalny, gdzie zgromadziliśmy pozyskane „skarby”.

  W 2012 roku po adaptacji strychu utworzyliśmy Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji przedmiotów, zdjęć i dokumentów mówiących o historii wsi oraz miejsce naszych spotkań i warsztatów.

  W roku 2016 pozyskiwaliśmy od mieszkańców stare religijne obrazy, które niejednokrotnie leżały zakurzone na strychach, odnawialiśmy je czyszcząc i konserwując.

  W 2017 dzięki środkom z FS i bardzo dużemu zaangażowaniu Członków Stow. zaadoptowano kolejną część strychu, powstała tam Stałą Galerię Starych Religijnych Obrazów.

  W Izbie Tradycji organizujemy Dni Otwarte oraz lekcje muzealne

  Odwiedzają nas dzieci z terenu naszej gminy i sąsiednich, Hyżne, Albigowa oraz panie z KGW, które wspominają dawne czasy, tradycje, zwyczaje. Mieliśmy również gości z powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, łańcuckiego.

  Izba Tradycji z galerią obrazów jest miejscem pielęgnowania i pokazywania tradycji lokalnych, warsztatów, obcowania ze sztuką, integrującym i rozwijającym talenty mieszkańców w różnym wieku. Odnowione i zaprezentowane eksponaty są świadkami historii, zabytkami kultury materialnej, naszym dziedzictwem.

  Podejmujemy działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów poprzez organizowanie spotkania i imprezy integrujących środowisko

  Przy współpracy z Radą Sołecką, OSP, SP i Biblioteką w Woli Rafałowskiej, zorganizowaliśmy 8 imprez plenerowych, festynów, pikników z okazji Dnia Dziecka, dożynek, w których brało udział wielu mieszkańców wsi i okolicy. Mieli oni okazję do obejrzenia ciekawych programów artystycznych oraz korzystania z wielu zgromadzonych na placu atrakcji.

  Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych

  Stowarzyszenie wspólnie z Caritasem i SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w latach 2009 – 2011 organizowało w szkole oraz świetlicy Spotkania Opłatkowe dla osób starszych, chorych, samotnych. W 2013 r. wspólnie z Parafialnym Kołem Caritas i ks. Proboszczem, na plebanii zorganizowaliśmy Dzień Chorego. Od tego też roku współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz paniami z KGW Gminy Chmielnik przy przygotowaniu tradycyjnego „opłatka” dla osób starszych i samotnych z terenu  Gminy.

  W latach 2008 -2010 organizowane były Mikołajki dla najmłodszych, a od roku 2011 do 2017 „Mikołaj z Teatrem”. Do najmłodszych z prezentami, pozyskanymi przez Stowarzyszenie od sponsorów, przychodził Święty Mikołaj, była zabawa przy muzyce, konkursy, oglądanie profesjonalnego spektaklu teatralnego w wykonaniu Teatr z Krakowa, dzieci obejrzały 8 bajek.
  W 2018 r. było to spotkanie z muzyką - zabawa mikołajkowa ze Szkołą Muzyczną Yamacha.

  Organizujemy rajdy piesze „Szlakiem Wolańskich Przysiółków” - od roku 2008

  Pragniemy, aby mieszkańcy, zwłaszcza najmłodsi, lepiej poznali swoją „Małą Ojczyznę”, jej historię (nazwy przysiółków), kapliczki na trasie rajdu. Chcemy popularyzować piesze wędrówki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uwrażliwiać na piękno przyrody, wzmacniać poczucie tożsamości i identyfikacji z najbliższym otoczeniem W ciągu 10 lat zorganizowaliśmy ich 8, w tym 2 o zasięgu gminnym.

  Organizujemy wycieczki dla mieszkańców,

  aby umożliwić im zwiedzanie różnych zakątków naszego regionu i Polski. Chcemy rozbudzić w nich zamiłowanie do wędrówek. Zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy z naszymi mieszkańcami w 15 wycieczkach.
  W 2018 r. odbyła sie wycieczka w Bieszczady "Szlakiem znanych Polaków" - Jesiorka Dusztyńskie, Komańcza, Zagórz oraz Zalipie- malowana wieś i Solec Zdrój.

  Od 2010 roku Stowarzyszenie włączyło się w realizację ogólnopolskiego projektu „Ogniska Patriotyzmu” dlatego 3-maja i 11 listopada  na Placu Arena w Woli Rafałowskiej lub obok Domu Ludowego, o godz.18tej  rozpalamy ognisko przy którym zebrani śpiewają pieśni i piosenki patriotyczne.

  Przygotowujemy wystawy „Odkrywamy talenty i pasje mieszkańców Woli Rafałowskiej”

  Robimy to, aby pokazać prace naszych mieszkańców oraz dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, którzy tworzą, mają swoje pasje i chcieliby się nimi podzielić, a może „zarazić” innych. Pierwsza wystawa to rok 2010, podobną zorganizowaliśmy również w 2014 roku, robimy je  również przy każdej imprez plenerowych na Placu Arena – Dzień Dziecka, Dożynki, 2017r. Święto Przedsiębiorczości.

  Organizujemy szereg warsztatów pozwalających mieszkańcom rozwinąć swoje predyspozycje, zainteresowania, zdolności. Odbyły się warsztaty: bibułkarstwo – kwiaty i ozdoby z bibuły, plenery malarskie, ozdoby ze wstążki (bombki, pisanki) oraz filcu, decupage – ozdabianie różnych starych przedmiotów, wykonywanie bombek, pisanek, malowanie na szkle, rzeźbiarskie, wykonywanie dekoracji stołu na różne okazje, wyroby ze słomy – pająki, łańcuchy, modelarskie, kulinarne itp.

  Celem zdobycia środków na działania dla dobra społeczności lokalnej pozyskujemy środki w ramach ogólnodostępnych konkursów, na realizację projektów.

  W ramach zadań publicznych z UG w Chmielniku

  2013 -2018 realizujemy zadanie „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik", a w 2019 „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” w ramach których organizowano rajdy, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, warsztaty artystyczne, garncarskie, cyrkowe, spotkania z teatrem dla dzieci, w ostatnim Gminnym Rajdzie Pieszym dla Niepodległej – wzięło w nim udział 150 osób

  W ramach dotacji z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej- Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalny Fundację Generator Inspiracji od 2012 r. zrealizowaliśmy  6 projektów

  • 2012 r. „Izba Tradycji - łączy pokolenia" utworzono Izbę Tradycji, jako miejsce ekspozycji oraz miejsce spotkań i warsztatów. Odbyły się lekcje muzealne „Opowieści z babcinego kuferka”, warsztaty rękodzieła ludowego: kwiaty z bibuły, wyjazd do Skansenu w Markowej. Wykonaliśmy fotografie wszystkich drewnianych zabudowań w naszej wsi.
  • 2013 r. Projekt „Od kłóska do kiczki” Były to warsztaty w plenerze i w Izbie Tradycji, które pozwoliły przypomnieć i udokumentować ciężką prace rolnika oraz piękno naszej wsi. Wzięło w nich udział kilkanaście osób: członkowie Stowarzyszenia, młodzież, dzieci. Była to rekonstrukcja prac gospodarskich: żniwa, zwózka, młócenie zboża cepami, robienie kiczek. Powstał film „Żniwa w Woli Rafałowskie” oraz dokumentacja zdjęciowa do Izby Tradycji.
  • 2014 r. „AKTA w DL” (Aktywni, Kreatywni, Twórczy Amatorzy w Domu Ludowym) Głównym celem projektu był tętniący życiem 80-cio letni Dom Ludowy oraz odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji i zainteresowań mieszkańców w różnym wieku. Zorganizowano: plener malarski „Wolańskie pejzaże”; warsztaty modelarskie, których efektem była makieta wiejskiej zagrody; warsztaty wokalne MUZA; spotkanie mieszkańców z miłośnikami podróży, zaadoptowano w piwnicy DL pomieszczenie na siłownię oraz przygotowano trzy wystawy: „Odkrywamy pasje i talenty mieszkańców” „25 lat wolnej Polski” „80 lat Domu Ludowego”.
  • 2015r ”Rusz głowa i mięśniami”  użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej, która realizując projekt  prowadziła zajęcia w siłowni, dni z grami planszowymi oraz zajęcia artystyczne sutasz i malowanie na szkle.
  • 2016 r. „Izba Tradycji uczy, bawi, wychowuje” pozyskaliśmy od mieszkańców stare, religijne obrazy, które odnowili je czyszcząc i konserwując. Odbyły się warsztaty artystyczne: malowanie na szkle, robienie bombek choinkowych. Wspólnie ze Szkołą Podstawową obchodziliśmy 11 listopada - Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na plebanii zorganizowano czasową wystawę zebranych obrazów.
  • 2017 r.- "Ze Sztuką i Tradycją za pan brat" zorganizowano Stałą Galerię Obrazów.  Młodzież uwiła tradycyjne wieńce, zostały wyhaftowane gorsety dla zespołu. Odbył się również plener malarski.

  W ramach Programu FIO 2015, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  zrealizowaliśmy projekt „NASZA WOLA- Historia wsi życiem ludzi pisana”. Zorganizowano: dożynki wiejskie, wystawę zdjęć drewnianej zabudowy wsi Wola Rafałowska, wycieczkę dla mieszkańców do Kopalni Soli w Bochni, wystawę „Dawna sala lekcyjna” oraz przeprowadzono 3 lekcje muzealne, Odbyła się dwudniową wizyta studyjna w Bieszczady. prezentacja obrzędów związanych z dożynkami i Świętami Bożego Narodzenia - zaprezentowano szopkę. Wydano książkę „Z mojej małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana” cz.3, Zakupiono materiał i uszyto stroje dla zespołu ludowego, gabloty do Izby Tradycji, zmodernizowano kuchnię, pozyskano składaną podłogę do tańca.

  W ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych:

  •  w 2017 r. Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej grupie nieformalnej, która zrealizowała projekt „Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu!” Odbył się Rajd  Pieszy „Szlakiem Wolańskich Przysiółków”, przebudowano boisko do piłki plażowej na placu Arena, młodzież prowadziła z dziećmi zajęcia, odbył się Turniej Gminny w Piłce Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”.
  • w 2018 r. ponownie użyczyliśmy osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która zrealizowała inicjatywę „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” skierowaną do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi i na baseny z leczniczą wodą siarkową do Solca Zdroju. Odbyło się spotkanie z autorem opracowania „Historia Wsi Wola Rafałowska w XIX wieku”. Uczestniczyliśmy w Filharmonii Rzeszowskiej w koncercie "Na Cygańską nutę” w wykonaniu Teatru Operetki Kijowskiej, w wyjeździe do Muzeum Ulmów w Markowej

  Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000307811

  Organizujemy zbiórki publiczne dla osób potrzebujących: pogorzelców, chorych dzieci – wszystkie zebrane kwoty trafiły do adresatów oraz zbiórkę na urządzanie Placu Arena.

  Dom Ludowy wybudowany czynem społecznych przez naszych przodków i oddany do użytku w 1934 r. oraz  Plac Arena w Woli Rafałowskiej to nasze dobro wspólne.

  Stowarzyszenie od momentu powstania dąży do poprawy infrastruktury  w obu tych miejscach. Wykonaliśmy społecznie szereg prac poprawiających ich funkcjonalność i estetykę.

  Chcemy, aby Dom Ludowy odzyskał rolę aktywnego ośrodka integracji i działalności kulturalno-oświatowej społeczności wiejskiej, a Plac Aren był ważnym zapleczem do organizacji imprez plenerowych. Plac ten jednak wymaga szeregu inwestycji - zadaszonej sceny, siłowni na świeżym powietrzu, zbudowania placu zabaw, grzybka grillowego. Wymaga także zamontowania ogrodzenia, urządzenia sanitarnego. Mamy nadzieję, że wreszcie na Placu Arena stanie wiata taneczno-widowiskowa, na której w każdej chwili będzie można zorganizować imprezę plenerową.

  Chcąc dobrze realizować cele statutowe

  Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i wyjazdach studyjnych podnosząc  swoje umiejętności i kwalifikacje uczestniczyliśmy się wizytach studyjnych w Bieszczadach i na Polesiu Lubelskim w Krainie Rumianku, podczas których spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej, pasjonatami. Wizyty te dostarczyły nam pomysłów na dalsze działania.

  Opracowaliśmy Plan działań na lata 2015-2020 dla Stowarzyszenia „Nasza Wola”.

  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”  otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” w III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

  Współpraca z mediami

  O działalności Stowarzyszenia można było usłyszeć w Polskim Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, w Katolickim Radio Via. Współpracujemy z Pismem Samorządu Terytorialnego w Chmielniku, redakcją Kwartalnika Wieść Gminna. Systematycznie opisujemy swoją działalność, aby poinformować o niej mieszkańców naszej gminy. 

  Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, instytucjami i firmami z naszego terenu, co pomaga nam w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Bardzo cenimy sobie współpracę Radą Sołecką, Urzędem Gminy w Chmielniku, Biblioteką Publiczną, Dyrekcją i Gronem Nauczycielskim Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, firmą REWA i SZiK oraz Kołami Kół Gospodyń z terenu Gminy Chmielnik i Albigowa-Honie.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000307811
 • Konto:93 916 4 10 18 2 002 2000 990 6 00 01
 • Adres:Wola Rafałowska 137
 • WWW:Faceebook Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska "Nasza Wola
 • E-mail:naszawola@gmail.com
 • Telefon:535281787
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00