1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PTSR Oddział w Lublinie
KRS 0000318050

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóż nam pomagać

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół z województwa lubelskiego.

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób z SM w naszym regionie oraz zapewnianie im dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% przeznaczymy na:
- organizację wycieczek dla chorych i spotkania integracyjne;
- uczestnictwo w życiu kulturalnym - wyprawy do teatrów i kina; 
- organizowanie grup wsparcia;
- wkład własny do pisanych projektów;
- cele statutowe.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działania Stowarzyszenia

Jesteśmy młodą stażem organizacją. W 2018 roku obchodziliśmy 10 lecie istnienia. Mamy około 150 członków.  Podlegamy statutowo Radzie Głównej w Warszawie.

Koncentrujemy się na dążeniu do poprawy jakości życia osób chorych na SM oraz ich rodzin i bliskich. Realizujemy ten cel poprzez następujące działania:

SPOTKANIA GRUP WSPARCIA:  w naszej siedzibie przy ul. Kapucyńskiej 1-3 (pedet) spotykamy się, aby porozmawiać o naszych doświadczeniach, problemach, ale też po prostu być z innymi ludźmi.

POMOC PSYCHOLOGICZNA: współpracujemy na stałe z wolontariuszkami neuropsychologami i pedagogami, na otwartość i wsparcie których możemy zawsze liczyć.

BEZPŁATNE KONSULTACJE NEUROLOGICZNE: każdy członek naszego Stowarzyszenia ma możliwość skorzystania z takich konsultacji po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu: 724 691 786 lub 512 679 379

SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI: organizujemy dla członków naszego Stowarzyszenia, a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką SM spotkania z lekarzami, profesorami i innymi ciekawymi ludźmi, którzy przekazują nam cenne informacje na temat naszej choroby

PROWADZIMY PUNKT INFORMACYJNY: gdzie każdy chory bądź zainteresowany tematyką SM może uzyskać wszelkie informacje na temat stwardnienia rozsianego, dobrych lekarzy, możliwościach pozyskania wsparcia,  rehabilitacji i leczenia, przysługujących ulgach, prawach, uprawnieniach socjalnych itp.

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA INTEGRACYJNE: aktywność to najlepsza terapia dla chorych na stwardnienie rozsiane, dlatego też systematycznie organizujemy spotkania integracyjne oraz wyjazdy dla naszej grupy, zarówno o charakterze towarzyskim, jak i rehabilitacyjnym

PROWADZIMY AKCJE INFORMACYJNE, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej stwardnienia rozsianego.

PROWADZIMY SUBKONTA:  chory na SM Członek Oddziału w Lublinie oraz każda osoba z niepełnosprawnością może złożyć WNIOSEK o założenie SUBKONTA. Jest to Program Leczenia i Rehabilitacji do zbierania funduszy z 1% i darowizn (wniosek o założenie subkonta można pobrać z naszej strony).  Za zgromadzone fundusze można kupić leki związane z leczeniem SM, opłacić rehabilitację lub turnus rehabilitacyjny, zakupić sprzęt do rehabilitacji i inne rzeczy zawarte w wykazie, który podpisuje się razem z Porozumieniem- Umową.

Corocznie organizujemy SPOTKANIA OPŁATKOWE I WIELKANOCNE, i okazjonalne: Dzień Babci i Dziadka, Tłusty Czwartek, Andrzejki i inne, by razem przeżywać świąteczny czas.

Cele swoje realizujemy również przez:

1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych,

3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałaniu uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.

Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji;

4. organizowanie konferencji z lekarzami, zajmującymi się pomocą medyczną chorym na stwardnienie rozsiane.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000318050
 • Konto:91 1140 1094 0000 3884 0000 1001
 • Adres:ul. Okopowa 5 lok. 357 20-022 Lublin
 • WWW:http://ptsr-lublin.pl
 • E-mail:lublin@ptsr.org.pl
 • Telefon:724 691 786

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
PTSR Oddział w Lublinie

KRS 0000318050

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PTSR Oddział w Lublinie

 • Pomóż nam pomagać

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół z województwa lubelskiego.

  Naszą misją jest poprawa jakości życia osób z SM w naszym regionie oraz zapewnianie im dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% przeznaczymy na:
  - organizację wycieczek dla chorych i spotkania integracyjne;
  - uczestnictwo w życiu kulturalnym - wyprawy do teatrów i kina; 
  - organizowanie grup wsparcia;
  - wkład własny do pisanych projektów;
  - cele statutowe.

 • Więcej o nas

  Działania Stowarzyszenia

  Jesteśmy młodą stażem organizacją. W 2018 roku obchodziliśmy 10 lecie istnienia. Mamy około 150 członków.  Podlegamy statutowo Radzie Głównej w Warszawie.

  Koncentrujemy się na dążeniu do poprawy jakości życia osób chorych na SM oraz ich rodzin i bliskich. Realizujemy ten cel poprzez następujące działania:

  SPOTKANIA GRUP WSPARCIA:  w naszej siedzibie przy ul. Kapucyńskiej 1-3 (pedet) spotykamy się, aby porozmawiać o naszych doświadczeniach, problemach, ale też po prostu być z innymi ludźmi.

  POMOC PSYCHOLOGICZNA: współpracujemy na stałe z wolontariuszkami neuropsychologami i pedagogami, na otwartość i wsparcie których możemy zawsze liczyć.

  BEZPŁATNE KONSULTACJE NEUROLOGICZNE: każdy członek naszego Stowarzyszenia ma możliwość skorzystania z takich konsultacji po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu: 724 691 786 lub 512 679 379

  SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI: organizujemy dla członków naszego Stowarzyszenia, a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką SM spotkania z lekarzami, profesorami i innymi ciekawymi ludźmi, którzy przekazują nam cenne informacje na temat naszej choroby

  PROWADZIMY PUNKT INFORMACYJNY: gdzie każdy chory bądź zainteresowany tematyką SM może uzyskać wszelkie informacje na temat stwardnienia rozsianego, dobrych lekarzy, możliwościach pozyskania wsparcia,  rehabilitacji i leczenia, przysługujących ulgach, prawach, uprawnieniach socjalnych itp.

  ORGANIZUJEMY SPOTKANIA INTEGRACYJNE: aktywność to najlepsza terapia dla chorych na stwardnienie rozsiane, dlatego też systematycznie organizujemy spotkania integracyjne oraz wyjazdy dla naszej grupy, zarówno o charakterze towarzyskim, jak i rehabilitacyjnym

  PROWADZIMY AKCJE INFORMACYJNE, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej stwardnienia rozsianego.

  PROWADZIMY SUBKONTA:  chory na SM Członek Oddziału w Lublinie oraz każda osoba z niepełnosprawnością może złożyć WNIOSEK o założenie SUBKONTA. Jest to Program Leczenia i Rehabilitacji do zbierania funduszy z 1% i darowizn (wniosek o założenie subkonta można pobrać z naszej strony).  Za zgromadzone fundusze można kupić leki związane z leczeniem SM, opłacić rehabilitację lub turnus rehabilitacyjny, zakupić sprzęt do rehabilitacji i inne rzeczy zawarte w wykazie, który podpisuje się razem z Porozumieniem- Umową.

  Corocznie organizujemy SPOTKANIA OPŁATKOWE I WIELKANOCNE, i okazjonalne: Dzień Babci i Dziadka, Tłusty Czwartek, Andrzejki i inne, by razem przeżywać świąteczny czas.

  Cele swoje realizujemy również przez:

  1. współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

  2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych,

  3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałaniu uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.

  Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji;

  4. organizowanie konferencji z lekarzami, zajmującymi się pomocą medyczną chorym na stwardnienie rozsiane.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000318050
 • Konto:91 1140 1094 0000 3884 0000 1001
 • Adres:ul. Okopowa 5 lok. 357 20-022 Lublin
 • WWW:http://ptsr-lublin.pl
 • E-mail:lublin@ptsr.org.pl
 • Telefon:724 691 786
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00