1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja DKMS

KRS 0000318602

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja DKMS

KRS 0000318602

Prezent OPP

Policz się z nowotworami krwi.

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy szpiku dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Co 40 min jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. Niestety wielu Pacjentów wciąż nie znajduje zgodnego genetycznie Dawcy.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 14 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 800 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego. 

Przekaż 1,5% podatku podczas rozliczania tegorocznego PITa. Twoje 1,5% pomoże nam zarejestrować nowych potencjalnych Dawców i skutecznie wspierać Pacjentów chorych na nowotwory krwi.

Wpisz w PIT KRS 0000 318 602, by pomóc nam zarejestrować nowych Dawców szpiku i wspierać Pacjentów chorych na nowotwory krwi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dzięki środkom z jednego 1,5% wesprzemy Pacjentów oraz szpitale hematoonkologiczne

Środki zebrane z kampanii 1,5 proc. będą przeznaczone na nasze działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który Fundacja DKMS z powodzeniem realizuje od 2018 roku. Jego celem jest pomoc Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. Poprzez współpracę z ośrodkami hematologicznymi i organizacjami pacjenckimi, przy wsparciu naszych Darczyńców chcemy zmieniać obraz polskiej hematologii i transplantologii, by realnie przyczynić się do poprawy warunków leczenia i jakości życia Pacjentów.

Jednym z kluczowych obszarów naszych działań w ramach Programu jest inicjatywa Dar Fundacji DKMS, której celem jest wsparcie szpitali w zakupie specjalistycznych urządzeń i sprzętu, niezbędnych do skutecznego leczenia i rehabilitacji Pacjentów hematoonkologicznych. W 2024 roku zebrane środki z 1,5 proc. podatku planujemy przeznaczyć na wsparcie nawet 8 ośrodków w Polsce.

WSPARCIE PACJENTÓW: dieta, pomoc psychologiczna, rehabilitacja

WSPARCIE SZPITALI: zakup urządzeń medycznych budowa/rozbudowa/remont oddziałów

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia.

Historia Fundacji DKMS - została założona w 1991 roku z prywatnej inicjatywy w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf. Jej rodzina chciała zrobić wszystko, by ją uratować. Jedyną szansą było przeszczepienie szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Niestety w tamtych czasach w Niemczech zarejestrowanych było tylko 3000 niespokrewnionych Dawców. Rodzina Mechtild zmobilizowała wszelkie siły znajomych i przyjaciół, by zdążyć z pomocą. Tak z prywatnej inicjatywy dr Petera Harf’a (męża Mechtild) oraz jej lekarza, dr Gerharda Ehningera, powstała Fundacja DKMS. 

Dało to początek powstaniu największej bazy danych na świecie, skupiającej ponad 8,6 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców komórek macierzystych . Chcąc zwiększyć szanse na znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie DKMS rozszerza swoją działalność o kolejne centra Dawców w USA (2004), Polsce (2008), Wielkiej Brytanii (2013) i Chile (2018).

W ciągu 27 lat szansę na życie chorym na nowtwory krwi podarowało ponad 74 tysięcy dawców z baz DKMS. Dziś każdego dnia komórki macierzyste na całym świecie oddaje co najmniej 20 Dawców DKMS.

W ciągu 15 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 900 000 potencjalnych Dawców.

Co 40 min jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. Niestety wielu Pacjentów wciąż nie znajduje zgodnego genetycznie Dawcy.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego. Rejestracja potencjalnych Dawców szpiku.
Nasze cele realizujemy między innymi poprzez następujące działania:

zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;

edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;

pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;

pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;

prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;

współpracę z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;

badania i wspieranie badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;

badania potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;

działalność mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;

wspieranie osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);

inicjowanie grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;

współpracę oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000318602
 • Konto:92 1240 6292 1111 0010 5530 0549
 • Adres:ul. Altowa 6 lok.9, 02-386 Warszawa
 • WWW:https://www.dkms.pl/pl/1procent
 • E-mail:darowizny@dkms.pl
 • Telefon:22 8829401

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja DKMS” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja DKMS

KRS 0000318602

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00