1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

OPP Dobry Siew

KRS 0000320041

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

OPP Dobry Siew

KRS 0000320041

Prezent OPP

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich

OPP DOBRY SIEW jest wewnętrzną jednostką organizacyjną parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Siewnej w Wilczopolu, organizacyjnie
i rachunkowo wyodrębnioną, nie posiadającą osobowości prawnej. Gmina Głusk, Lubelskie.

Celem działania DOBEGO SIEWU jest:

1. niesienie pomocy bezdomnym, i bezrobotnym,

2. niesienie pomocy ludziom potrzebującym i uzależnionym,

3. wspieranie działalności charytatywne - opiekuńczej, oświatowe -wychowawczej,
naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji
zabytków,

4. wspieranie działalności związanej z integracją wsi z Unią Europejską.

DOBRY SIEW realizuje swoje cele przez:

a. organizowanie spotkań z kadrą profesjonalnie przygotowaną do pomocy psychologicznej i medycznej,

b. organizowanie i prowadzenie spotkań formacyjnych o charakterze edukacyjnym,
sportowym i religijnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

c. niesienie pomocy materialnej i duchowej bezrobotnym, potrzebującym i uzależnionym,

d. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji,
instytucjami społecznymi oraz organizacjami i instytucjami religijnymi,

e. udzielanie dydaktycznej i materialnej pomocy dzieciom z rodzin ubogich,

f. organizowanie zajęć wyrównujących szanse dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich,

g. organizowanie spotkań dotyczących integracji wsi z Unią Europejską.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

OPP  „Dobry Siew” prowadzi od 13 lat Ognisko Muzyczne w Wilczopolu, które promuje zdolne muzycznie dzieci i młodzież. Ognisko wspomaga rozwój i promocję kultury muzycznej w Gminie Głusk. W czasie działalności ogniska muzycznego zostały wypromowane osoby, które rozwijają swoje dalsze umiejętności w szkołach muzycznych czy w chórach. Wilczopole ze względu na swoje położenie administracyjne nie posiada dostatecznej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych rozwijających zdolności artystyczne. Ognisko muzyczne doskonale trafia w potrzeby mieszkańców, gdyż oferuje szereg zajęć z zakresu gry na instrumentach muzycznych, teorii muzyki i wokalu. Kontakt z muzyką to świetna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży odbierana bardzo dobrze w lokalnym środowisku. Wśród nadrzędnych zadań Ogniska jest równanie szans edukacyjnych mieszkańców terenów wiejskich oraz możliwość wzajemnych inspiracji z innymi instytucjami kultury. Prowadzone od 12 lat koncerty uczniów podczas festynów, dożynek i w czasie świątecznym zostały bardzo dobrze przyjęte w lokalnym środowisku i wpisały się na dobre w miejscowy kalendarz imprez. Oferta z roku na roku jest coraz bogatsza, obejmuje różnorodny repertuar muzyczny i skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. 

"Dobry Siew" od 14 lat współpracuje ze szkołą j. angielskiego z Lublina. Lekcje angielskiego prowadzone są w kilku grupach wiekowych począwszy od najmłodszych dziecie, młodzieży i dorosłych. Lekcje sieszą się dużym powodzeniem i ułatwiają mieszkańcom z obszaru wiejskiego dostęp do zajęć pozalekcyjnych, których szeroki wybór mają mieszkańcy miast.

"Dobry Siew" wspomaga zwłaszcza uboższe rodziny z nastawieniem na dzieci i młodzież w ich rozwoju kulturalnym, naukowym i odkrywaniu talentów.

Na te cele przeznaczamy 1,5% i jest to dobra, sprawdzona w naszym środowisku inwestycja.

Więcej o nas

Więcej o nas

OPP Dobry Siew powstała 24.12.2008 roku z inicjatywy rady parafialnej działającej przy parafii Narodzenia NMP-MB Siewnej w Wilczopolu (Lubelskie). Widzieliśmy potrzebę wyrównywania szans dzieci i młodzieży z naszego środowiska z ich rówieśnikami z miast. Wilczopole jest położone blisko Lublina, wielu pracuje w Lublinie, jednak powrót z pracy do domu o 17.00 i póżniej praktycznie utrudnia lub wręcz uniemożliwa ponowny powrót do miasta, by zawieźć dzieci na zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich talenty, umożliwiające zdobycie większej wiedzy, rozwój kulturalny. Stąd myśl, by założyć ognisko muzyczne, by zorganizować szkołę języka angielskiego, prowadzić zajęcia plastyczne, organizować koncerty i inne spotkania o charakterze kulturalnym. 

Cieszymy się z rozwijających się a odkrytych u nas talentów. Są młodzi, którzy realizują swoje pasje muzyczne w profesjonalnych zespołach wokalno-muzycznych znanych w Polsce, np. Gospel Rain.

OPP Dobry Siew ma 21 członków. Wszyscy pracują społecznie. 

Ostatni nasz sukces to Koncerty Organowo-Kameralne w Wilczopolu. Odbyły się już trzy edycje, przygotowujemy się w tym roku jesienią do czwartej. Wśród wykonawców gościliśmy dwukrotnie światowej sławy organistę Mateusza Rzewuskiego z Warszawy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000320041
 • Konto:21 8689 0007 6000 9568 2000 0010
 • Adres:Wilczopole 38, 20-388 Lublin
 • WWW:dobry siew.pl
 • E-mail:dobrysiew@gmail.com
 • Telefon:603172972

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „OPP Dobry Siew” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
OPP Dobry Siew

KRS 0000320041

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00