1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Ekonomik

KRS 0000322277

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Ekonomik

KRS 0000322277

Prezent OPP

Razem można skuteczniej działać i osiągać więcej

Główne cele działania to zwiększenie udziału uczniów ZSE w życiu publicznym miasta, regionu, rozwój wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji, pomoc absolwentom w planowaniu kariery zawodowej , odnalezieniu się na rynku pracy, inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących szkołę,

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Działania popularyzujące szkołę, fundowanie stypendiów i nagród , zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjnych, wolontariat. pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji finansowej Istotnym celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności :

a)edukacyjnej,wychowawczej,kulturalnej, sportowo–rekreacyjnej, turystycznej  i prozdrowotnej  zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspieraniai pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

b)na rzecz wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej

c)na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

d) na rzecz ochrony i promocji zdrowia

e) na rzecz osób niepełnosprawnych

f) na rzecz aktywizacji zawodowej

g)charytatywnej

h) na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki

i) na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii

j) na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym

k)na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1.Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych,sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska,przedsiębiorczością dla uczniów szkoły ich rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego

2.Organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin

3.Wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4.Podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły

5.Promowanie osiągnięć szkoły i jej zasłużonych wychowankó

6 Organizację imprez naukowych, kulturalnych

 7.Zakup pomocy dydaktycznych

Głównymi zadaniami jakie stawia przed sobą  stowarzyszenie, są:

 • zwiększenie udziału uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w życiu publicznym i kulturalnym miasta, regionu, kraju czy kontynentu,
 • rozwój wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji
 • pomoc absolwentom w planowaniu kariery zawodowej odnalezieniu się na rynku pracy
 • zachęcenie młodzieży do pomagania innym.

Cele te realizowane będą przez inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących szkołę, fundowanie stypendiów i nagród wybijającym się uczniom, zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, prowadzenie działalności rozszerzającej horyzonty poznawcze młodzieży, organizację zajęć turystycznych i rekreacyjnych, wolontariat. Istotnym celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami.  

Działania popularyzujące szkołę, fundowanie stypendiów i nagród , zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego, organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjnych, wolontariat. pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji finansowej Istotnym celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami.

Przykłady naszych działań :

- fundowanie paczek żywnościowych dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej

- fundowanie zapomóg losowych

- współfinansowanie udziału uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

- zakup podręczników i pomocy naukowych

- współfinansowanie warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Fotografia kreatywna moja szansa na dobry zawód” (projekt Fundacji BZWBK)

- współfinansowanie  remontu  i wyposażenia siłowni szkolnej

- współorganizacja Dnia Absolwenta oraz Sesji Popularnonaukowej Młodego Ekonomisty

- finansowanie zajęć fakultatywnych dla uczniów ZSE

- finansowanie prenumeraty specjalistycznych czasopism

Kto może przekazać nam 1% podatku?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000322277
 • Konto:02 1540 1131 2113 6201 1198 0001
 • Adres:ul.Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
 • WWW:ekonomik.rzeszow.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.ekonomik@wp.pl
 • Telefon:17 748 3000

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Ekonomik” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Ekonomik

KRS 0000322277

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00