1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Kolonia
KRS 0000324662

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

1% na Sztukę

Fundacja Kolonia Artystów powstała jako odpowiedź środowiska na potrzebę stworzenia niezależnej przestrzeni, oddolnego działania – nie dla zysku, lecz społecznej korzyści. Kolonia Artystów ma na celu budowanie nowoczesnej platformy wymiany myśli oraz projektów. 
Prezentujemy autorskie wystawy, pokazy wideo, koncerty najróżniejszych gatunków muzycznych.

Fundacja Kolonia Artystów pełni niezwykle istotną funkcję kulturotwórczą – zarówno dla rozwoju sztuki współczesnej, jak i w procesie upowszechniania i popularyzowania sztuki. We współtworzenie Kolonii angażują się rozmaite osobowości trójmiejskiego świata sztuki, artyści, muzycy, kolektywy.Fundacja prowadzi Galerię sztuki współczesnej, przestrzeń koncertową, kawiarnię z czytelnią oraz pracownie artystyczne z programem rezydencyjnym dla artystów z trójmiasta oraz z Europy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekazany 1% podatku przeznaczamy na działania w zakresie projektów i działności statutowej:

- prowadzenie Otwartych Pracwoni Artystycznych, 

- organizację pokazów filmowych,

- organizację wystaw artystów młodego pokolenia,

- organizację koncertów - Open Source Art Festival, Drone Noise Ambient

- działania statutowe,

- wkłady własne w projekty wtym OPEN, Mieszkańcy, Wieszajmy Artystów każdego dnia, Open Source Art Festival. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Realizowane projektyw roku 2020: 

OPEN - Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych
OPEN to projekt otwartych narracji artystycznych, który oparty jest na działaniach z zakresu sztuk wizualnych i dźwiękowych, nastawiony na prezentację aktualnych zjawisk w sztuce współczesnej i muzyce z kraju i zagranicy. Głównym celem projektu jest zapoznanie odbiorców z nowymi trendami w sztuce współczesnej i muzyce oraz podnoszenie atrakcyjności i podnoszenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gdańska. Cykliczne działanie artystyczne zaproszonych do projektu artystów doprowadzą do uaktywnienia przestrzeni kulturalnej miasta.

Na projekt OPEN składają się:
- wystawy, 
- instalacje dźwiękowe,
- koncerty.
Projekt jest skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem w zakresie eksperymentowania za pomocą sztuki, kultury i dźwięku.

MIESZKAŃCY
“Mieszkańcy” to kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2016 przez grupę artystów, studentów, rezydentów i animatorów Kolonii Artystów na Dolnym Mieście, który jest skierowany do osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych postaw obywatelskich.
“Mieszkańcy” to projekt społeczno-artystyczny, który powstał z naturalnej potrzeby mieszkańców Dolnego Miasta i środowiska artystów, którzy mają tu swoje pracownie.  Od 2012 roku w budynku przy ulicy Dolnej 4 działają i tworzą artyści, którzy stali się naturalnymi mieszkańcami, wpisując się na stałe w krajobraz rewitalizowanej dzielnicy Dolne Miasto. Na projekt skłądają się Wystawy, Pobyty rezydencyjne, Otwarte Pracownie Artystyczne. 

Grupą docelową projektu są przede wszystkim mieszkańcy Trójmiasta, w tym osoby z dzielnicy Dolne Miasto, zainteresowane zdobywaniem wiedzy na temat sztuki i kultury współczesnej. Projekt jest skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem w zakresie sztuki współczesnej, jak również wszystkich wykluczonych kulturowo. 

Open Source Art Festival 
Open Source Art Festival to międzynarodowy, trzydniowy festiwal dla młodych mieszkańców Sopotu. 
Jest to wydarzenie prezentujące prace światowych artystów, porównywalne przez media do najważniejszych wydarzeń z zakresu sztuk wizualnych w Europie (Undsound - Kraków, REWIRE - Holandia, TRANSMEDIALE- Niemcy, MUTEK - CANADA).  Open Source Art 2020 wskazuje nowe trendy i nadbudowuje swoją własną historię o muzyce elektronicznej, przygotowaną nie w formie imprezy, lecz szeregu koncertów, instalacji artystycznych i z dużym naciskiem na komfort przeżycia estetycznego. Nie ma tu nadmiaru, a muzyka z klubu przenosi się do abstrakcyjnego „whitecube’a” (nazwijmy tak umownie salę Państwowej Galerię Sztuki).
Koncertowy format jako model programowania wciąż wydaje się potencjalnie ważny. To w nim objawia się duża siła, jaką jest możliwość zarządzania zbiorową obecnością. I tak skuteczna oszczędność Open Source Art Festival 2020 zdaje się podważać sens pokrewnych modeli zbiorowego doświadczenia narzucanych przez krzykliwy pejzaż festiwalowy. Mimo obecnego rozstroju samej kategorii, to właśnie w refleksji nad przeżyciem (nie tylko zmysłowym) upatruje się dziś główną szansę przeformułowania zasad, na których wyrosło zjawisko festiwalozy, w wielu przypadkach podtrzymującej rytuał rodem z centrów handlowych, który wszyscy nauczyliśmy się kochać.
Open Source Art Festival 2020 to wydarzenie budowane na bazie najnowszych i najciekawszych projektów realizowanych przez artystów międzynarodowych.  
Open Source Art Festival zyskał miano jednego z najciekawszych festiwali w kraju zwany w skrócie OSA Festival dzięki międzynarodowym artystom występującym w Sopocie jest rozpoznawalny na mapie najważniejszych wydarzeń w Europie i przyciąga co roku coraz większe grono miłośników muzyki eksperymentalnej i znawców sztuki współczesnej oraz ruchomego obrazu z całej Europy. 
Od roku 2011 odbyło się 9 edycji Open Source Art Festival. Z każdym rokiem przybywa w Sopocie młodych odbiorców dźwięków z pogranicza muzyki konkretnej i eksperymentalnej.  

Wieszajmy Artystów każdego dnia
„Wieszajmy artystów każdego dnia” to autorski projekt wystawienniczy. Na projekt skłądają się prezentacje artystów – wernisaże oraz moderowane, otwarte dyskusje. Ideą przewodnią projektu jest spotkanie oraz dialog, ponieważ wspólnotowość i współdziałanie to genius loci Gdańska.

Projekt „Wieszajmy artystów każdego dnia!” powstał z trzech powodów:
Przede wszystkim i po pierwsze - z miłości do malarstwa.
Po drugie z obserwacji pewnego zjawiska. Coraz częściej chodzimy na wernisaże, jednak bardzo rzadko odwiedzamy ekspozycje już w trakcie trwania wystaw. Jest to związane z brakiem czasu oraz poczuciem „zaliczenia” wystawy podczas wernisażu. Z drugiej strony mało jest ekspozycji na które chcemy wrócić po raz drugi. Jeśli przegapimy wernisaż, to często przegapiamy też finisaż, a nawet całe wydarzenie.
Powód trzeci to Kolonia Artystów –  przestrzeń dedykowana sztuce, muzyce, artystom i spotkaniom. I właśnie takie codzienne, naturalne spotkania ze sztuką ma na celu ta inicjatywa. 
Projekt ma charakter badawczy i służy podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska.
 

Drone Noise Ambient 
to przedsięwzięcie, na które składają się trzy dni koncertów w przestrzeni Kolonii Artystów. Podczas cyklu spotkań muzycznych, zaprezentujemy 10 nowych projektów zagranicznych i krajowych artystów muzyki współczesnej z pogranicza gatunków Drone, Noise, Ambient. Pierwsze litery nazwy projektu pochodzą od gatunków muzycznych: Drone, Noise, Ambient i tworzą skrót „DNA”. Kod DNA pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych, natomiast w naszym projekcie skrót „DNA” pełni rolę nośnika informacji muzycznej. Projekt jest realizowany od roku 2013 roku prezentując wykonawców z pogranicza muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i awangardowej. Od 2013 na scenie Kolonii Artystów w Gdańsku zaprezentowało się 38 artystów, muzyków, performerów.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000324662
 • Konto:29 1540 1098 2109 5553 0608 0001
 • Adres:0000324662
 • WWW:www.kolonia-artystow.pl
 • E-mail:kolonia.artystow@gmail.com
 • Telefon:505391891

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Kolonia

KRS 0000324662

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Kolonia

 • 1% na Sztukę

  Fundacja Kolonia Artystów powstała jako odpowiedź środowiska na potrzebę stworzenia niezależnej przestrzeni, oddolnego działania – nie dla zysku, lecz społecznej korzyści. Kolonia Artystów ma na celu budowanie nowoczesnej platformy wymiany myśli oraz projektów. 
  Prezentujemy autorskie wystawy, pokazy wideo, koncerty najróżniejszych gatunków muzycznych.

  Fundacja Kolonia Artystów pełni niezwykle istotną funkcję kulturotwórczą – zarówno dla rozwoju sztuki współczesnej, jak i w procesie upowszechniania i popularyzowania sztuki. We współtworzenie Kolonii angażują się rozmaite osobowości trójmiejskiego świata sztuki, artyści, muzycy, kolektywy.Fundacja prowadzi Galerię sztuki współczesnej, przestrzeń koncertową, kawiarnię z czytelnią oraz pracownie artystyczne z programem rezydencyjnym dla artystów z trójmiasta oraz z Europy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazany 1% podatku przeznaczamy na działania w zakresie projektów i działności statutowej:

  - prowadzenie Otwartych Pracwoni Artystycznych, 

  - organizację pokazów filmowych,

  - organizację wystaw artystów młodego pokolenia,

  - organizację koncertów - Open Source Art Festival, Drone Noise Ambient

  - działania statutowe,

  - wkłady własne w projekty wtym OPEN, Mieszkańcy, Wieszajmy Artystów każdego dnia, Open Source Art Festival. 

 • Więcej o nas

  Realizowane projektyw roku 2020: 

  OPEN - Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych
  OPEN to projekt otwartych narracji artystycznych, który oparty jest na działaniach z zakresu sztuk wizualnych i dźwiękowych, nastawiony na prezentację aktualnych zjawisk w sztuce współczesnej i muzyce z kraju i zagranicy. Głównym celem projektu jest zapoznanie odbiorców z nowymi trendami w sztuce współczesnej i muzyce oraz podnoszenie atrakcyjności i podnoszenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gdańska. Cykliczne działanie artystyczne zaproszonych do projektu artystów doprowadzą do uaktywnienia przestrzeni kulturalnej miasta.

  Na projekt OPEN składają się:
  - wystawy, 
  - instalacje dźwiękowe,
  - koncerty.
  Projekt jest skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem w zakresie eksperymentowania za pomocą sztuki, kultury i dźwięku.

  MIESZKAŃCY
  “Mieszkańcy” to kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2016 przez grupę artystów, studentów, rezydentów i animatorów Kolonii Artystów na Dolnym Mieście, który jest skierowany do osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych postaw obywatelskich.
  “Mieszkańcy” to projekt społeczno-artystyczny, który powstał z naturalnej potrzeby mieszkańców Dolnego Miasta i środowiska artystów, którzy mają tu swoje pracownie.  Od 2012 roku w budynku przy ulicy Dolnej 4 działają i tworzą artyści, którzy stali się naturalnymi mieszkańcami, wpisując się na stałe w krajobraz rewitalizowanej dzielnicy Dolne Miasto. Na projekt skłądają się Wystawy, Pobyty rezydencyjne, Otwarte Pracownie Artystyczne. 

  Grupą docelową projektu są przede wszystkim mieszkańcy Trójmiasta, w tym osoby z dzielnicy Dolne Miasto, zainteresowane zdobywaniem wiedzy na temat sztuki i kultury współczesnej. Projekt jest skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem w zakresie sztuki współczesnej, jak również wszystkich wykluczonych kulturowo. 

  Open Source Art Festival 
  Open Source Art Festival to międzynarodowy, trzydniowy festiwal dla młodych mieszkańców Sopotu. 
  Jest to wydarzenie prezentujące prace światowych artystów, porównywalne przez media do najważniejszych wydarzeń z zakresu sztuk wizualnych w Europie (Undsound - Kraków, REWIRE - Holandia, TRANSMEDIALE- Niemcy, MUTEK - CANADA).  Open Source Art 2020 wskazuje nowe trendy i nadbudowuje swoją własną historię o muzyce elektronicznej, przygotowaną nie w formie imprezy, lecz szeregu koncertów, instalacji artystycznych i z dużym naciskiem na komfort przeżycia estetycznego. Nie ma tu nadmiaru, a muzyka z klubu przenosi się do abstrakcyjnego „whitecube’a” (nazwijmy tak umownie salę Państwowej Galerię Sztuki).
  Koncertowy format jako model programowania wciąż wydaje się potencjalnie ważny. To w nim objawia się duża siła, jaką jest możliwość zarządzania zbiorową obecnością. I tak skuteczna oszczędność Open Source Art Festival 2020 zdaje się podważać sens pokrewnych modeli zbiorowego doświadczenia narzucanych przez krzykliwy pejzaż festiwalowy. Mimo obecnego rozstroju samej kategorii, to właśnie w refleksji nad przeżyciem (nie tylko zmysłowym) upatruje się dziś główną szansę przeformułowania zasad, na których wyrosło zjawisko festiwalozy, w wielu przypadkach podtrzymującej rytuał rodem z centrów handlowych, który wszyscy nauczyliśmy się kochać.
  Open Source Art Festival 2020 to wydarzenie budowane na bazie najnowszych i najciekawszych projektów realizowanych przez artystów międzynarodowych.  
  Open Source Art Festival zyskał miano jednego z najciekawszych festiwali w kraju zwany w skrócie OSA Festival dzięki międzynarodowym artystom występującym w Sopocie jest rozpoznawalny na mapie najważniejszych wydarzeń w Europie i przyciąga co roku coraz większe grono miłośników muzyki eksperymentalnej i znawców sztuki współczesnej oraz ruchomego obrazu z całej Europy. 
  Od roku 2011 odbyło się 9 edycji Open Source Art Festival. Z każdym rokiem przybywa w Sopocie młodych odbiorców dźwięków z pogranicza muzyki konkretnej i eksperymentalnej.  

  Wieszajmy Artystów każdego dnia
  „Wieszajmy artystów każdego dnia” to autorski projekt wystawienniczy. Na projekt skłądają się prezentacje artystów – wernisaże oraz moderowane, otwarte dyskusje. Ideą przewodnią projektu jest spotkanie oraz dialog, ponieważ wspólnotowość i współdziałanie to genius loci Gdańska.

  Projekt „Wieszajmy artystów każdego dnia!” powstał z trzech powodów:
  Przede wszystkim i po pierwsze - z miłości do malarstwa.
  Po drugie z obserwacji pewnego zjawiska. Coraz częściej chodzimy na wernisaże, jednak bardzo rzadko odwiedzamy ekspozycje już w trakcie trwania wystaw. Jest to związane z brakiem czasu oraz poczuciem „zaliczenia” wystawy podczas wernisażu. Z drugiej strony mało jest ekspozycji na które chcemy wrócić po raz drugi. Jeśli przegapimy wernisaż, to często przegapiamy też finisaż, a nawet całe wydarzenie.
  Powód trzeci to Kolonia Artystów –  przestrzeń dedykowana sztuce, muzyce, artystom i spotkaniom. I właśnie takie codzienne, naturalne spotkania ze sztuką ma na celu ta inicjatywa. 
  Projekt ma charakter badawczy i służy podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska.
   

  Drone Noise Ambient 
  to przedsięwzięcie, na które składają się trzy dni koncertów w przestrzeni Kolonii Artystów. Podczas cyklu spotkań muzycznych, zaprezentujemy 10 nowych projektów zagranicznych i krajowych artystów muzyki współczesnej z pogranicza gatunków Drone, Noise, Ambient. Pierwsze litery nazwy projektu pochodzą od gatunków muzycznych: Drone, Noise, Ambient i tworzą skrót „DNA”. Kod DNA pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych, natomiast w naszym projekcie skrót „DNA” pełni rolę nośnika informacji muzycznej. Projekt jest realizowany od roku 2013 roku prezentując wykonawców z pogranicza muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i awangardowej. Od 2013 na scenie Kolonii Artystów w Gdańsku zaprezentowało się 38 artystów, muzyków, performerów.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000324662
 • Konto:29 1540 1098 2109 5553 0608 0001
 • Adres:0000324662
 • WWW:www.kolonia-artystow.pl
 • E-mail:kolonia.artystow@gmail.com
 • Telefon:505391891
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00