1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Kiabakari

KRS 0000325046

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Kiabakari

KRS 0000325046

Prezent OPP

Zaangażowanie, bezinteresowność,działanie przekładajće się na wymierną pomoc potrzebującym

Fundacja Kiabakari powstała w 2008 r. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem Fundacji jest zwalczanie nędzy i nierówności społecznych w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Tanzanii.
Swoje działania Fundacja opiera na pracy wolontariuszy.
Każdy z nas ma inne wykształcenie, odmienne pasje, inaczej patrzymy na wiele spraw. Łączy nas jedno – pragnienie, aby wspólnymi działaniami przyczynić się do tego, by świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich, bez względu na szerokość geograficzną , w jakiej przyszło nam żyć i pracować.

Działania naszej Fundacji skierowane są do wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, bez względu na ich pochodzenie etniczne, płeć, przekonania religijne, obejmują takie dziedziny życia, jak wychowanie, edukacja, zdrowie, praca, bezpieczeństwo żywnościowe, kultura oraz środowisko naturalne. Drzwi naszej Fundacji są szeroko otwarte dla każdego, są otwarte także dla Ciebie.

Każdy rok przynosi nowe wyzwania, nowe pomysły i projekty, które możemy realizować dzięki wsparciu prywatnych darczyńców, przyjaciół, innych fundacji, firm oraz w ramach konkursów Polskiej Pomocy.  Wszystkim pięknie dziękujemy, bo to dzięki Wam możemy pomagać tym, którzy w dalekiej Tanzanii mają znacznie mniej od nas.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja Kiabakari jest Organizacją Pożytku Publicznego od 2014. Pozyskane środki z 1%, a od dwóch lat z 1,5% przekazujemy na pomoc ubogim mieszkańcom Tanzanii - Region Mara.
Szczególnym miejscem gdzie trafiają odpisy z 1,5% jest Polska Misja Katolicka w miejscowości Kiabakari, gdzie od ponad 30 lat pracuje polski ksiądz - Misjonarz z krakowskich Grzegórzek.

Na terenie Misji jest szkoła podstawowa, dwa internaty, szkoła zawodowa, ośrodek zdrowia, klinika okulistyczno-stomatologiczna. To właśnie tam, do potrzebujących mieszkańców 30 tysięcznej miejscowości Kiabakari trafia 1,5% z pozyskanych odpisów podatkowych.

Ze środków pochodzących z 1,5%, wspieramy leczenie chorób zakaźnych, tropikalnych, zakup leków ratując tym samym pacjentów, których nie stać na opłacenie sobie diagnozy i leczenie. Często jest tak, że kilkadziesiat złotych ratuje życie ubogiego pacjenta ośrodka zdrowia.

Wspieramy róenież edukację i dożywianie dzieci ze szkoły podstawowej w KIabakari.

Często myślimy, co pomoże nasze parę złotych z 1,5%.. Ten odpis działa jak kula śniegowa, grosz do grosza i na Misji w Tanzanii, przekłada się on na konkretne działanie i faktyczną, realną pomoc ubogim, których jedyną "winą" jest to, że urodzili się w tym pięknym, ale jakże ubogim kraju.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

1. Wychowanie:
Działania m.in. na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji – na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym oraz międzynarodowym;

2. Edukacja:
Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.

3. Zdrowie:
Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw.

4. Praca:
Działania m.in. na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.

5. Kultura:
Upowszechnianie wiedzy o Afryce, w szczególności o Tanzanii – kulturze suahili, grup etnicznych w Tanzanii, oraz aktualnych problemach społeczeństwa tanzańskiego i ich przyczynach; krzewienie wolontariatu krótko- i długoterminowego w celach zacieśnienia więzów między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się; wzajemnego zrozumienia, zidentyfikowania problematyki, która mieści się w zakresie działalności statutowej Fundacji.

6. Bezpieczeństwo żywnościowe:
Pomoc humanitarno-charytatywna, działania wychowawczo-dydaktyczne m.in. na rzecz zdrowego żywienia, dywersyfikacji upraw, wsparcia afrykańskich programów rolnych zgodnie z ogólnym programem rozwoju rolnictwa afrykańskiego, wspierania budowania zdolności sektora prywatnego w rolnictwie na poziomie lokalnych wspólnot; seminaria, warsztaty, kursy odnośnie degradacji i jałowienia gleby, nowych metod upraw, zmian klimatycznych itp.

7. Środowisko naturalne:
Działania wychowawczo-dydaktyczne w celu tworzenia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, jego ochronę, wsparte konkretnymi działaniami takimi jak zakładanie szkółek leśnych, zalesianie, ochrona istniejących źródeł wody, zapewnianie dostępu do wody poprzez poszukiwanie nowych źródeł, wiercenie studni głębinowych i zwykłych, zabezpieczanie ujęć wodnych; akcje uświadamiające, czyny społeczne na rzecz ochrony środowiska, szkolenia i kursy w zakresie zalesiania, ochrony ujęć wodnych, właściwego użytkowania studni i akwenów wodnych, zabezpieczania śmieci i odpadów, wspieranie utylizacji alternatywnych paliw i źródeł energii w celu ochrony środowiska naturalnego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000325046
 • Konto:88 1030 0019 0109 8530 0022
 • Adres:Sądowa 5/1
 • WWW:www.kiabakari.org
 • E-mail:fundacja@kiabakari.org
 • Telefon:606206838

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Kiabakari” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Kiabakari

KRS 0000325046

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00