1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Udaru Mózgu

KRS 0000331601

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Udaru Mózgu

KRS 0000331601

Prezent OPP

Jesteśmy

Fundacja Udaru Mózgu jest  organizacją pozarządową, której głównym celem jest pomoc chorym po udarze, ich rodzinom i opiekunom. Naszą misją są wszelkie działania w zakresie zapobiegania, rozpoznawanie i leczenia chorych po udarze mózgu. Działalność Fundacji obejmuje również profilaktykę. Nasze publikacje na temat udaru, jego skutków i profilaktyki są cennym źródłem wiedzy dla ogółu społeczeństwa. Tworzymy kampanie społeczne mające na celu uświadomienie  zagrożenia, które niesie ze sobą ta choroba, wykorzystując do tego nowoczesne środki masowego przekazu.

Niesiemy bezpośrednią pomoc materialną i niematerialną chorym po udarze mózgu, ich rodziną oraz osobom z innymi schorzeniami neurologicznymi. Każdą osobę której pomagamy  traktujemy indywidualnie i  staramy się jej  pomóc  na każdym etapie choroby.

Prowadzimy jedyną w Polsce infolinię dla chorych po udarze mózgu i ich opiekunów. Dzięki nieustannemu kontaktowi z pacjentami z całej Polski wiemy jak ważne jest wsparcie i pomoc dla osób po udarze.

Więcej informacji na stronie www.fum.info.pl

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja nie tylko deklaruje chęć pomocy, ale stara się, w miarę możliwości, dostarczać ją każdego dnia. Wiemy jak trudne bywa życie ludzi po udarze mózgu oraz ich rodzin.Pomagamy opłacając zabiegi rehabilitacyjne w domu chorego, dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, wykonanie remontów oraz przystosowanie mieszkań. Prowadzimy jedyną w Polsce infolinię dla osób po udarze mózgu oraz ich rodzin i opiekunów. Zawsze staramy się pomóc, doradzić, udzielić wsparcia. Zawsze oddzwaniamy, jeżeli w danej chwili nie możemy odebrać telefonu.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku, aby zwrócić uwagę na wszystkie problemy związane z udarem mózgu, konsolidować działalność wszystkich środowisk i grup społecznych, które są zainteresowane poprawą sytuacji osób po udarze w Polsce. Jeśteśmy jedyną polską organizację pozarządową, której głównym celem jest bezpośrednia pomoc osobą po udarze oraz ich rodziną i opiekunom. W roku 2011, po 3 latach działalności uzyskaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego. Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat udaru mózgu, ryzyka jego wystąpienia, czynników sprzyjających jego wystąpieniu. Propagowanie zachowań prozdrowotnych przeciwdziałających wystąpieniu udarowi mózgu. Rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z udarem mózgu.
 • Szeroko rozumiana działalność pomocowa skierowana do osób dotkniętych udarem mózgu oraz ich rodzin. Niesienie pomocy materialnej i prawnej, przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz telefonicznej infolinii. Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania.

Fundacja nie tylko deklaruje chęć pomocy, ale stara się, w miarę możliwości, dostarczać ją każdego dnia. Wiemy jak trudne bywa życie ludzi po udarze mózgu oraz ich rodzin.Pomagamy opłacając zabiegi rehabilitacyjne w domu chorego, dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, wykonanie remontów oraz przystosowanie mieszkań. Prowadzimy jedyną w Polsce infolinię dla osób po udarze mózgu oraz ich rodzin i opiekunów. Zawsze staramy się pomóc, doradzić, udzielić wsparcia. Zawsze oddzwaniamy, jeżeli w danej chwili nie możemy odebrać telefonu. Prowadzimy szerg kampanii edukacyjnych na terenie całego kraju w ktorych przekazujemy rzetelną wiedzę na temat udaru mózgu. Edukujemy społeczeństwo w zakresie profilaktyki udaru mózgu i innych chorób sercowo-naczyniowych.
We wszystkich swoich działaniach kierujemy się zasadami rzetelności, uczciwości i przejrzystości. Dla pełnej transparentności naszych działań utworzyliśmy dwa konta bankowe fundacji. Jedno dedykowane jest tylko i wyłącznie działalności opłacanej z darowizn 1% podatku. Wszystkie środki zgromadzane na tym koncie, przeznaczone są na opłacanie pomocy indywidualnej dla podopiecznych naszej fundacji. Żadna złotówka z tego konta nie jest przeznaczana na inną działalność statutową fundacji niż pomoc bezpośrednia. Drugie konto, które posiada nasze fundacja przeznaczone jest do obsługi pozostałej działalności fundacji. Z tego konta opłacane są między innymi wszelkie działania informacyjne takie jak – drukowanie ulotek, broszur, plakatów, organizowanie i przeprowadzanie kampanii edukacyjnych i społecznych na temat udaru mózgu. Wszystkie wyprodukowane przez fundację materiały informacyjne udostępniamy zainteresowanym za darmo. Z tego konta opłacamy także rachunki związane z bieżącą działalnością fundacji.
Swoją działalność systematycznie raportujemy. Co roku składamy Raport Finansowy do Urzędu Skarbowego oraz jako Organizacja Pożytku Publicznego Raport z Wydatkowania Środków, jakie otrzymaliśmy z 1 procenta do Narodowego Instytutu Wolności. Na naszej stronie internetowej publikujemy co roku Raport  Finansowy z działalności fundacji za ostatni rok.

Mamy wiele pomysłów na działania poprawiające sytuację osób po udarze mózgu w naszym kraju, jednak ich realizacja będzie możliwa, tylko dzięki Państwa wsparciu, o które w imieniu swoim oraz podopiecznych bardzo prosimy, a za dotychczasową pomoc bardzo dziękujemy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000331601
 • Konto:02 2030 0045 1110 0000 0416 5540
 • Adres:ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
 • WWW:www.fum.info.pl
 • E-mail:info@fum.info.pl
 • Telefon:605 647 600

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Udaru Mózgu

KRS 0000331601

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat