1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ratuj Tenczyn
KRS 0000332177

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ty też możesz uratować Tenczyn !

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn to organizacja pozarządowa skupiająca osoby aktywnie działające na rzecz ochrony ruin zamku Tenczyn – jednego z najwspanialszych zabytków Małopolski.

www.ratujtenczyn.org.pl

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki 1 % podatków stowarzyszenie Ratuj Tenczyn będzie mogło zrealizować następujące projekty:

 1. Utworzenie średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej działającej na terenie zamku Tenczyn i obecnej na nim w dniach największego natężenia ruchu turystycznego. Projekt wymaga uszycia strojów średniowiecznych, zakupu niezbędnych rekwizytów pozwalających na odtworzenie średniowiecznych zwyczajów dworskich oraz pokrycia kosztów cyklicznych występów grupy rekonstrukcyjnej. Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna będzie prezentowała obecnym na zamku turystom  historię Tenczyna odtwarzając autentyczne wydarzenia związane z jego dziejami oraz odgrywając scenki historyczne.
 2. Dodruk albumu „Tenczyn Historia rozkwitu i upadku zamku” Książka zawiera bogato ilustrowany opis dziejów najwspanialszego zabytku ziemi krzeszowickiej urozmaicony opowieściami zaczerpniętymi z życia mieszkańców warowni. Bogata szata graficzna albumu obfituje w piękne fotografie, ryciny i rekonstrukcje. Mają one na celu przekazanie czytelnikowi jak największej ilości treści w formie obrazów pobudzających wyobraźnię i motywujących do uważnego przeczytania lektury. Ilustracje albumu wykonane zostały w nowoczesnej konwencji tak, aby wydawnictwo było atrakcyjne szczególnie dla młodych odbiorców. Na dużą uwagę zasługują przede wszystkim rekonstrukcje Tenczyna z czasów jego świetności, których sporządzenie wymagało licznych konsultacji architektonicznych z ekspertami z dziedziny budownictwa obronnego oraz ochrony zabytków. Do ich przygotowania konieczne okazało się stworzenie modelu Tenczyna w wersji 3D, będącego punktem wyjścia dla prac rysownika. Podobizny Tęczyńskich przedstawione w albumie narysowano na podstawie zachowanych XVII w. portretów lub zrekonstruowano dzięki wykorzystaniu dostępnych materiałów ikonograficznych, opisów strojów i uzbrojenia oraz przekazów dotyczących wydarzeń historycznych.Tekst zamieszczony w książce utrzymany jest w zwięzłej, syntetycznej formie.  Zawiera on najważniejsze fakty historyczne z dziejów zamku oraz szereg ciekawostek i anegdot,  co sprawia że czyta się go z nieustającym zainteresowaniem. Przygotowano go na podstawie przekazów historycznych, dokumentów oraz opracowań naukowych.  Wszystko to powoduje że  zachowuje on walory naukowego źródła informacji. Materiały na temat Tenczyna były dotychczas trudno dostępne. Nie istniało żadne wydawnictwo popularno-naukowe które w przystępny sposób przybliżałoby historię zamku a powszechnie dostępne źródła traktujące o jego tematyce ograniczały się jedynie do podstawowych informacji. Pojawienie się wyżej opisanej pozycji wydawniczej jest więc szczególnie istotne gdyż daje możliwość zgłębienia wiedzy na temat zamku Tenczyn przez szerokie grono czytelników. W związku z wyczerpaniem się poprzedniego nakładu albumu konieczny jest jednak jego dodruk. Całość zysku uzyskanego ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczona na działalność statutową stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn”.
 3. Opracowanie i publikacja książki noszącej roboczy tytuł „Opowieści o Tenczynie”. Wydawnictwo będzie zbiorem najciekawszych historii związanych z rodem Tęczyńskich i wzniesionym przez nich zamkiem. Celem wydania książki jest popularyzacja historii zamku  Tenczyn. Dzięki barwnym opowieściom zaczerpniętym z dziejów warowni i jej mieszkańców będzie można prześledzić historię rodu Tęczyńskich od zarania jego dziejów aż do jego wygaśnięcia. Projekt wymaga poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem ilustracji, składem książki oraz jej drukiem. Będzie to drugie wydawnictwo poświęcone Tenczynowi wydane przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn.
 4. Opracowanie i przygotowanie wyrobów pamiątkarskich związanych z Tenczynem. Będą to produkty snycerskie, breloki, kubki, widokówki i malowidła oraz produkty rękodzielnicze. Projekt wymaga poniesienia kosztów związanych z opracowaniem wzorów produktów pamiątkarskich, ich produkcją i dystrybucją. Ewentualne wpływy uzyskane z ich sprzedaży zasilą budżet stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i będą przeznaczone na realizację celów statutowych.  
 5. Stała obecność medialna stowarzyszenia Ratuj Tenczyn: opłacenie kosztów związanych z funkcjonowaniem strony internetowej (hosting, opłata za rezerwację domeny)
 6. Pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów obsługi finansowej: księgowość, obsługa prawna, opłaty sądowe itp.
Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność prowadzimy od stycznia 2008 r., początkowo jako nieformalna grupa a od 25 czerwca 2009 r. jako towarzyszenie. Nasze działania polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnych popularyzujących walory artystyczne i historyczne Tenczyna, organizacji imprez turystycznych i kulturalnych na terenie zamku i w jego okolicach, publikowaniu wydawnictw historycznych. Wszystkie te inicjatywy realizowane są z poświęceniem prywatnego czasu i środków. Nie mają one celu zarobkowego a przyświeca im szczytny cel ochrony przed zniszczeniem wspaniałego zabytku o szczególnych wartościach dla polskiej historii i kultury. Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy Gminy Krzeszowice, studenci z Krakowa i okolic, miłośnicy zamków jurajskich, członkowie bractw rycerskich.

Zrealizowane projekty:

 1. Organizacja  turniejów rycerskich o topór Andrzeja Tęczyńskiego przy zamku Tenczyn w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Turniej rycerski o topór Andrzeja Tęczyńskiego organizowany był przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn i Krakowskie Bractwo Grodzkie. Cieszył się  ogromnym zainteresowaniem i każdego roku przybierał coraz większe rozmiary. Uczestniczyło w nim zwykle około 100 rekonstruktorów historii wznoszącycych obóz złożony z ok. 25 namiotów. 
 2. Organizacja pochodu św. Marcina w latach 2016 i 2017 z wykorzystaniem średniowiecznych strojów. Pochód odbywał się w dniu 11 listopada, uczestniczyło w nim ok. 25 rekonstruktorów.
 3. Odtworzenie renesansowego proporca rodu Tęczyńskich. Prace związane z wykonaniem proporca poprzedzone były wielomiesięcznymi badaniami zachowanych zabytków i opisów historycznych mogących świadczyć o jego wyglądzie, konsultacjami z historykami sztuki, specjalistami w dziedzinie heraldyki, muzealnikami. Konieczne było bowiem określenie wyglądu i kształtu proporca, jego rozmiarów, materiałów jak również technik jakie miały być użyte w pracach odtworzeniowych. Dzięki wyjaśnieniu tych, jak i wielu innych zagadnień udało się wykonać proporzec z wykorzystaniem historycznych metod i z użyciem takich jak przed wiekami materiałów. Pracownia rekonstrukcji historycznych Amictus która wykonywała proporzec zastosowała metodę haftu, aplikacji wyszywanej i malowania detalu. Materiały (ręcznie tkany jedwab i nici) sprowadzone zostały z Indii. Drzewce wraz z grotem stanowiące integralną część proporca wykonane zostały również zgodnie z wykorzystaniem historycznych metod i materiałów. Na proporcu zrekonstruowanym przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn herb Tęczyńskich przedstawiony jest w wersji z 1561 roku. Jako wzór posłużył jego szkic oraz opis z herbarza Bartosza Paprockiego (1584 r.), a także barwne wizerunki widniejące na portrecie Jana Magnusa Tęczyńskiego, jak również na obrazie znajdującym się w kościele klasztoru w Rytwianach.Kolejnym etapem projektu, realizowanego przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, było przeprowadzenie pięciu prelekcji na temat proporca, jak i historii zamku Tenczyn. 
 4. Wykonanie reprodukcji historycznych portretów przedstawicieli rodu Tęczyńskich:  Jana Magnusa Tęczyńskiego i jego siostry Agnieszki Tęczyńskiej Firlejowej i syna Stanisława Tęczyńskiego. Oryginały dzieł stanowią  ozdobę kolekcji malarstwa polskiego - wystawiane są obecnie  w  Muzeum Narodowym w  Warszawie (portret Jana Magnusa Tęczyńskiego) i w muzeum w Wilanowie (portret Agnieszki Tęczyńskiej Firlejowej) oraz w klasztorze Karmelitów w Czernej. Reprodukcje w skali 1:1 wykonane  zostały w technice druku na płótnie. 
 5. Stała obecność w mediach mająca na celu propagowanie walorów historycznych i architektonicznych zamku Tenczyn oraz doprowadzenie do rozpoczęcia prac zabezpieczających obiekt

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000332177
 • Wizytówka:www.pitax.pl/tenczyn
 • Konto:09 2490 0005 0000 4500 2662 4873
 • Adres:ul. Grunwaldzka 274 32-065 Krzeszowice
 • WWW:www.ratujtenczyn.org.pl
 • E-mail:ratujtenczyn@gmail.com
 • Telefon:606205228

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
Ratuj Tenczyn

KRS 0000332177

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Ratuj Tenczyn

 • Ty też możesz uratować Tenczyn !

  Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn to organizacja pozarządowa skupiająca osoby aktywnie działające na rzecz ochrony ruin zamku Tenczyn – jednego z najwspanialszych zabytków Małopolski.

  www.ratujtenczyn.org.pl

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki 1 % podatków stowarzyszenie Ratuj Tenczyn będzie mogło zrealizować następujące projekty:

  1. Utworzenie średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej działającej na terenie zamku Tenczyn i obecnej na nim w dniach największego natężenia ruchu turystycznego. Projekt wymaga uszycia strojów średniowiecznych, zakupu niezbędnych rekwizytów pozwalających na odtworzenie średniowiecznych zwyczajów dworskich oraz pokrycia kosztów cyklicznych występów grupy rekonstrukcyjnej. Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna będzie prezentowała obecnym na zamku turystom  historię Tenczyna odtwarzając autentyczne wydarzenia związane z jego dziejami oraz odgrywając scenki historyczne.
  2. Dodruk albumu „Tenczyn Historia rozkwitu i upadku zamku” Książka zawiera bogato ilustrowany opis dziejów najwspanialszego zabytku ziemi krzeszowickiej urozmaicony opowieściami zaczerpniętymi z życia mieszkańców warowni. Bogata szata graficzna albumu obfituje w piękne fotografie, ryciny i rekonstrukcje. Mają one na celu przekazanie czytelnikowi jak największej ilości treści w formie obrazów pobudzających wyobraźnię i motywujących do uważnego przeczytania lektury. Ilustracje albumu wykonane zostały w nowoczesnej konwencji tak, aby wydawnictwo było atrakcyjne szczególnie dla młodych odbiorców. Na dużą uwagę zasługują przede wszystkim rekonstrukcje Tenczyna z czasów jego świetności, których sporządzenie wymagało licznych konsultacji architektonicznych z ekspertami z dziedziny budownictwa obronnego oraz ochrony zabytków. Do ich przygotowania konieczne okazało się stworzenie modelu Tenczyna w wersji 3D, będącego punktem wyjścia dla prac rysownika. Podobizny Tęczyńskich przedstawione w albumie narysowano na podstawie zachowanych XVII w. portretów lub zrekonstruowano dzięki wykorzystaniu dostępnych materiałów ikonograficznych, opisów strojów i uzbrojenia oraz przekazów dotyczących wydarzeń historycznych.Tekst zamieszczony w książce utrzymany jest w zwięzłej, syntetycznej formie.  Zawiera on najważniejsze fakty historyczne z dziejów zamku oraz szereg ciekawostek i anegdot,  co sprawia że czyta się go z nieustającym zainteresowaniem. Przygotowano go na podstawie przekazów historycznych, dokumentów oraz opracowań naukowych.  Wszystko to powoduje że  zachowuje on walory naukowego źródła informacji. Materiały na temat Tenczyna były dotychczas trudno dostępne. Nie istniało żadne wydawnictwo popularno-naukowe które w przystępny sposób przybliżałoby historię zamku a powszechnie dostępne źródła traktujące o jego tematyce ograniczały się jedynie do podstawowych informacji. Pojawienie się wyżej opisanej pozycji wydawniczej jest więc szczególnie istotne gdyż daje możliwość zgłębienia wiedzy na temat zamku Tenczyn przez szerokie grono czytelników. W związku z wyczerpaniem się poprzedniego nakładu albumu konieczny jest jednak jego dodruk. Całość zysku uzyskanego ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczona na działalność statutową stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn”.
  3. Opracowanie i publikacja książki noszącej roboczy tytuł „Opowieści o Tenczynie”. Wydawnictwo będzie zbiorem najciekawszych historii związanych z rodem Tęczyńskich i wzniesionym przez nich zamkiem. Celem wydania książki jest popularyzacja historii zamku  Tenczyn. Dzięki barwnym opowieściom zaczerpniętym z dziejów warowni i jej mieszkańców będzie można prześledzić historię rodu Tęczyńskich od zarania jego dziejów aż do jego wygaśnięcia. Projekt wymaga poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem ilustracji, składem książki oraz jej drukiem. Będzie to drugie wydawnictwo poświęcone Tenczynowi wydane przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn.
  4. Opracowanie i przygotowanie wyrobów pamiątkarskich związanych z Tenczynem. Będą to produkty snycerskie, breloki, kubki, widokówki i malowidła oraz produkty rękodzielnicze. Projekt wymaga poniesienia kosztów związanych z opracowaniem wzorów produktów pamiątkarskich, ich produkcją i dystrybucją. Ewentualne wpływy uzyskane z ich sprzedaży zasilą budżet stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i będą przeznaczone na realizację celów statutowych.  
  5. Stała obecność medialna stowarzyszenia Ratuj Tenczyn: opłacenie kosztów związanych z funkcjonowaniem strony internetowej (hosting, opłata za rezerwację domeny)
  6. Pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów obsługi finansowej: księgowość, obsługa prawna, opłaty sądowe itp.
 • Więcej o nas

  Działalność prowadzimy od stycznia 2008 r., początkowo jako nieformalna grupa a od 25 czerwca 2009 r. jako towarzyszenie. Nasze działania polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnych popularyzujących walory artystyczne i historyczne Tenczyna, organizacji imprez turystycznych i kulturalnych na terenie zamku i w jego okolicach, publikowaniu wydawnictw historycznych. Wszystkie te inicjatywy realizowane są z poświęceniem prywatnego czasu i środków. Nie mają one celu zarobkowego a przyświeca im szczytny cel ochrony przed zniszczeniem wspaniałego zabytku o szczególnych wartościach dla polskiej historii i kultury. Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy Gminy Krzeszowice, studenci z Krakowa i okolic, miłośnicy zamków jurajskich, członkowie bractw rycerskich.

  Zrealizowane projekty:

  1. Organizacja  turniejów rycerskich o topór Andrzeja Tęczyńskiego przy zamku Tenczyn w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Turniej rycerski o topór Andrzeja Tęczyńskiego organizowany był przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn i Krakowskie Bractwo Grodzkie. Cieszył się  ogromnym zainteresowaniem i każdego roku przybierał coraz większe rozmiary. Uczestniczyło w nim zwykle około 100 rekonstruktorów historii wznoszącycych obóz złożony z ok. 25 namiotów. 
  2. Organizacja pochodu św. Marcina w latach 2016 i 2017 z wykorzystaniem średniowiecznych strojów. Pochód odbywał się w dniu 11 listopada, uczestniczyło w nim ok. 25 rekonstruktorów.
  3. Odtworzenie renesansowego proporca rodu Tęczyńskich. Prace związane z wykonaniem proporca poprzedzone były wielomiesięcznymi badaniami zachowanych zabytków i opisów historycznych mogących świadczyć o jego wyglądzie, konsultacjami z historykami sztuki, specjalistami w dziedzinie heraldyki, muzealnikami. Konieczne było bowiem określenie wyglądu i kształtu proporca, jego rozmiarów, materiałów jak również technik jakie miały być użyte w pracach odtworzeniowych. Dzięki wyjaśnieniu tych, jak i wielu innych zagadnień udało się wykonać proporzec z wykorzystaniem historycznych metod i z użyciem takich jak przed wiekami materiałów. Pracownia rekonstrukcji historycznych Amictus która wykonywała proporzec zastosowała metodę haftu, aplikacji wyszywanej i malowania detalu. Materiały (ręcznie tkany jedwab i nici) sprowadzone zostały z Indii. Drzewce wraz z grotem stanowiące integralną część proporca wykonane zostały również zgodnie z wykorzystaniem historycznych metod i materiałów. Na proporcu zrekonstruowanym przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn herb Tęczyńskich przedstawiony jest w wersji z 1561 roku. Jako wzór posłużył jego szkic oraz opis z herbarza Bartosza Paprockiego (1584 r.), a także barwne wizerunki widniejące na portrecie Jana Magnusa Tęczyńskiego, jak również na obrazie znajdującym się w kościele klasztoru w Rytwianach.Kolejnym etapem projektu, realizowanego przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, było przeprowadzenie pięciu prelekcji na temat proporca, jak i historii zamku Tenczyn. 
  4. Wykonanie reprodukcji historycznych portretów przedstawicieli rodu Tęczyńskich:  Jana Magnusa Tęczyńskiego i jego siostry Agnieszki Tęczyńskiej Firlejowej i syna Stanisława Tęczyńskiego. Oryginały dzieł stanowią  ozdobę kolekcji malarstwa polskiego - wystawiane są obecnie  w  Muzeum Narodowym w  Warszawie (portret Jana Magnusa Tęczyńskiego) i w muzeum w Wilanowie (portret Agnieszki Tęczyńskiej Firlejowej) oraz w klasztorze Karmelitów w Czernej. Reprodukcje w skali 1:1 wykonane  zostały w technice druku na płótnie. 
  5. Stała obecność w mediach mająca na celu propagowanie walorów historycznych i architektonicznych zamku Tenczyn oraz doprowadzenie do rozpoczęcia prac zabezpieczających obiekt
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000332177
 • Wizytówka:www.pitax.pl/tenczyn
 • Konto:09 2490 0005 0000 4500 2662 4873
 • Adres:ul. Grunwaldzka 274 32-065 Krzeszowice
 • WWW:www.ratujtenczyn.org.pl
 • E-mail:ratujtenczyn@gmail.com
 • Telefon:606205228
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00