1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  "Przyjaciele Świata"
  KRS 0000335056

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomagajmy Razem - Razem Możemy Więcej!

Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata” powstało w Łodzi w 2009 roku. Jest organizacją NON-PROFIT. Zrzesza grupę kilkunastu aktywnych zawodowo kobiet, które pomagają potrzebującym doposażając  placówki medyczne i  opiekuńcze poprzez zakup niezbędnych lub innowacyjnych, a nieosiągalnych w inny sposób sprzętów.  Oprócz organizowania   imprez charytatywnych stowarzyszenie prowadzi również sprzedaż przedmiotów codziennego użytku, takich jak kubki, talerze i koszulki z rysunkami i autografami znanych i lubianych osób.

 

Jak wykorzystamy 1%

Fundusze zgromadzone dzięki wpłatom 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych stowarzyszenie "Przyjaciele Świata" w całości przeznacza na cele charytatywne.  Stowarzyszenie rokrocznie przeprowadza weryfikację próśb różnych potencjalnych beneficjentów tak, aby obrane cele były  zgodne z założonym obszarem działalności i mając jednocześnie na względzie jak największy zakres przekazywanej pomocy.  W miarę możliwości stara się realizować wszelkie przeanalizowane w ten sposób i zaakceptowane potrzeby. Bywa, że jest to również uzupełnienie lub unowocześnienie już posiadanego przez daną placówkę sprzętu, aby mógł on być w pełni wykorzystywany. W najbliższych planach jest zakup głowic do ultrasonografu dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zakup aparatury monitorującej oraz innych niezbędnych urządzeń (inhalator, ssaki) dla Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Stowarzyszenie ma również w planach pomoc Oddziałowi Psychiatrycznemu dla Dzieci przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. J.Babińskiego w Łodzi oraz dalsze wspieranie placówek dydaktyczno - opiekuńczych dla dzieci i młodzieży.

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”  działa od 10 lat. Jest to  organizacja NON-PROFIT zrzeszająca  grupę kilkunastu aktywnych zawodowo kobiet, które poświęcają swój wolny czas na pomoc potrzebującym. Całość funduszy przekazanych stowarzyszeniu przez  darczyńców jest w całości przeznaczona na realizację celów charytatywnych.  Za działania na rzecz Potrzebujących Stowarzyszenie otrzymało w roku 2013 nagrodę Grand Prix, a w roku 2014 zostało Laureatem medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej.

Pieniądze uzyskane z organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć również są w całości przekazywane na ratowanie i polepszanie życia oraz pomoc, przede wszystkim potrzebującym dzieciom. Stowarzyszenie nie ponosi opłat związanych z siedzibą, nie zatrudnia żadnych pracowników, a wszelkie koszty administracyjne związane z działaniami stowarzyszenia pokrywa ze składek członkowskich. Podobnie jest z kosztami akcji promocyjno-reklamowych. Członkinie Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” nie czerpią żadnych korzyści materialnych, a zapłatą jest dla nich satysfakcja z niesienia uśmiechu i odrobiny radości najbardziej poszkodowanym przez los.

Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż przedmiotów (kubki, koszulki) z rysunkami i autografami gwiazd świata kultury oraz  sportu. Kolejnym sposobem pozyskania pieniędzy na cele charytatywne są aukcje przedmiotów podarowanych przez znane osoby i firmy, przeprowadzane podczas imprez dobroczynnych. Imprezy te, objęte są patronatem honorowym władz miasta i województwa i od lat  cieszą się dużą frekwencją i uznaniem.  

Dotychczas między innymi udało się przeznaczyć fundusze na:

 • Wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi, do którego uczęszczają dzieci z deficytem mowy i słuchu. Dla szkoły Przyjaciele Świata zakupiło sprzęt rehabilitacyjny do nauki mowy metodą Tomatisa .
 • Zakup stanowisk do pielęgnacji noworodków dla Kliniki Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
 • Wyposażenie w instrumenty muzyczne orkiestry dzieci chorujących na zespół Downa, działającej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi.
 • Sfinansowanie zakupu aparatu do badań genetycznych Nano-drop dla Zakładu Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wyposażenie Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w fetoskopy, które pozwalają na ratowanie życia nienarodzonym dzieciom. Użycie tego sprzętu jest niezbędne w trakcie zabiegów operacyjnych, którym poddawane są dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, zdiagnozowanymi w czasie ciąży.
 • Środki pozyskane dzięki działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” pozwoliły także zakupić lampy czołowe LED potrzebne przy operacjach.
 • Stowarzyszenie „Słyszę Serce” otrzymało nowoczesny sprzęt Moto Med Viva 2, który pozwala osobom z dużymi ograniczeniami ruchowymi i czuciowymi, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, odzyskać część utraconej samodzielności.
 • Wyjazd dzieci z domu dziecka na wakacje, wymarzone ferie zimowe
 • Zakup aparatu do badań EKG, dwóch kardiomonitorów, aparatu do drenażu oraz materacyka do monitorowania bezdechu u dzieci.
 • Zakup przenośnej sztucznej nerki i szybkiego analizatora medycznego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi opiekującej się dziećmi z chorobami nerek z całej Polski
 • Zakup szybkiego analizatora medycznego dla oddziału intensywnej terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
 • Zakup respiratorów dla podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa

Wśród osób o wielkim sercu, którzy podarowali nam swoje rysunki są m.in:

Mario Vargas Llosa © Sting © Claudia Cardinale © Kenzo Takada © Patrizia Gucci © Bonie Tyler © Piotr Fronczewski © Andrzej Pągowski © Kpt. Krzysztof Baranowski  © Paprocki & Brzozowski  © Jerzy Stuhr © Allan Starski © Stanisław Soyka © Agnieszka Radwańska © Pectus © Agatha Ruiz de la Prada © Beata Kozidrak © Agnieszka Holland i Kasia Adamik © Andrzej Bartkowiak 

więcej na www.przyjacieleswiata.pl 

 


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000335056
 • Konto:76 154 0 12 45 2 056 4807 814 8 00 01
 • Adres:ul.Żeromskiego 53, 90-625 Łódź
 • WWW:www.przyjacieleswiata.pl
 • E-mail:biuro@przyjacieleswiata.pl
 • Telefon:607142023 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  "Przyjaciele Świata"

  KRS 0000335056

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

"Przyjaciele Świata"

 • Pomagajmy Razem - Razem Możemy Więcej!

  Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata” powstało w Łodzi w 2009 roku. Jest organizacją NON-PROFIT. Zrzesza grupę kilkunastu aktywnych zawodowo kobiet, które pomagają potrzebującym doposażając  placówki medyczne i  opiekuńcze poprzez zakup niezbędnych lub innowacyjnych, a nieosiągalnych w inny sposób sprzętów.  Oprócz organizowania   imprez charytatywnych stowarzyszenie prowadzi również sprzedaż przedmiotów codziennego użytku, takich jak kubki, talerze i koszulki z rysunkami i autografami znanych i lubianych osób.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundusze zgromadzone dzięki wpłatom 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych stowarzyszenie "Przyjaciele Świata" w całości przeznacza na cele charytatywne.  Stowarzyszenie rokrocznie przeprowadza weryfikację próśb różnych potencjalnych beneficjentów tak, aby obrane cele były  zgodne z założonym obszarem działalności i mając jednocześnie na względzie jak największy zakres przekazywanej pomocy.  W miarę możliwości stara się realizować wszelkie przeanalizowane w ten sposób i zaakceptowane potrzeby. Bywa, że jest to również uzupełnienie lub unowocześnienie już posiadanego przez daną placówkę sprzętu, aby mógł on być w pełni wykorzystywany. W najbliższych planach jest zakup głowic do ultrasonografu dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zakup aparatury monitorującej oraz innych niezbędnych urządzeń (inhalator, ssaki) dla Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Stowarzyszenie ma również w planach pomoc Oddziałowi Psychiatrycznemu dla Dzieci przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. J.Babińskiego w Łodzi oraz dalsze wspieranie placówek dydaktyczno - opiekuńczych dla dzieci i młodzieży.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”  działa od 10 lat. Jest to  organizacja NON-PROFIT zrzeszająca  grupę kilkunastu aktywnych zawodowo kobiet, które poświęcają swój wolny czas na pomoc potrzebującym. Całość funduszy przekazanych stowarzyszeniu przez  darczyńców jest w całości przeznaczona na realizację celów charytatywnych.  Za działania na rzecz Potrzebujących Stowarzyszenie otrzymało w roku 2013 nagrodę Grand Prix, a w roku 2014 zostało Laureatem medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej.

  Pieniądze uzyskane z organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć również są w całości przekazywane na ratowanie i polepszanie życia oraz pomoc, przede wszystkim potrzebującym dzieciom. Stowarzyszenie nie ponosi opłat związanych z siedzibą, nie zatrudnia żadnych pracowników, a wszelkie koszty administracyjne związane z działaniami stowarzyszenia pokrywa ze składek członkowskich. Podobnie jest z kosztami akcji promocyjno-reklamowych. Członkinie Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” nie czerpią żadnych korzyści materialnych, a zapłatą jest dla nich satysfakcja z niesienia uśmiechu i odrobiny radości najbardziej poszkodowanym przez los.

  Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż przedmiotów (kubki, koszulki) z rysunkami i autografami gwiazd świata kultury oraz  sportu. Kolejnym sposobem pozyskania pieniędzy na cele charytatywne są aukcje przedmiotów podarowanych przez znane osoby i firmy, przeprowadzane podczas imprez dobroczynnych. Imprezy te, objęte są patronatem honorowym władz miasta i województwa i od lat  cieszą się dużą frekwencją i uznaniem.  

  Dotychczas między innymi udało się przeznaczyć fundusze na:

  • Wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi, do którego uczęszczają dzieci z deficytem mowy i słuchu. Dla szkoły Przyjaciele Świata zakupiło sprzęt rehabilitacyjny do nauki mowy metodą Tomatisa .
  • Zakup stanowisk do pielęgnacji noworodków dla Kliniki Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
  • Wyposażenie w instrumenty muzyczne orkiestry dzieci chorujących na zespół Downa, działającej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi.
  • Sfinansowanie zakupu aparatu do badań genetycznych Nano-drop dla Zakładu Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wyposażenie Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w fetoskopy, które pozwalają na ratowanie życia nienarodzonym dzieciom. Użycie tego sprzętu jest niezbędne w trakcie zabiegów operacyjnych, którym poddawane są dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, zdiagnozowanymi w czasie ciąży.
  • Środki pozyskane dzięki działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” pozwoliły także zakupić lampy czołowe LED potrzebne przy operacjach.
  • Stowarzyszenie „Słyszę Serce” otrzymało nowoczesny sprzęt Moto Med Viva 2, który pozwala osobom z dużymi ograniczeniami ruchowymi i czuciowymi, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, odzyskać część utraconej samodzielności.
  • Wyjazd dzieci z domu dziecka na wakacje, wymarzone ferie zimowe
  • Zakup aparatu do badań EKG, dwóch kardiomonitorów, aparatu do drenażu oraz materacyka do monitorowania bezdechu u dzieci.
  • Zakup przenośnej sztucznej nerki i szybkiego analizatora medycznego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi opiekującej się dziećmi z chorobami nerek z całej Polski
  • Zakup szybkiego analizatora medycznego dla oddziału intensywnej terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
  • Zakup respiratorów dla podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa

  Wśród osób o wielkim sercu, którzy podarowali nam swoje rysunki są m.in:

  Mario Vargas Llosa © Sting © Claudia Cardinale © Kenzo Takada © Patrizia Gucci © Bonie Tyler © Piotr Fronczewski © Andrzej Pągowski © Kpt. Krzysztof Baranowski  © Paprocki & Brzozowski  © Jerzy Stuhr © Allan Starski © Stanisław Soyka © Agnieszka Radwańska © Pectus © Agatha Ruiz de la Prada © Beata Kozidrak © Agnieszka Holland i Kasia Adamik © Andrzej Bartkowiak 

  więcej na www.przyjacieleswiata.pl 

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000335056
 • Konto:76 154 0 12 45 2 056 4807 814 8 00 01
 • Adres:ul.Żeromskiego 53, 90-625 Łódź
 • WWW:www.przyjacieleswiata.pl
 • E-mail:biuro@przyjacieleswiata.pl
 • Telefon:607142023
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00