1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Mikołajkach

KRS 0000335866

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PSONI Koło w Mikołajkach

KRS 0000335866

Prezent OPP

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach jest terenową jednostką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej. PSONI  Koło w Mikołajkach powstało 09 marca 1996r i uzyskało status organizacji pożytku publicznego w dniu 07.09.2009. Nasze Koło prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

PSONI kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

 1. „dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie”
 2. wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym”

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

PSONI  Koło w Mikołajkach obejmuje swym działaniem powiat mrągowski w tym gminy Mrągowo, Mikołajki, Piecki, Sorkwity, powiat piski w tym gminy: Orzysz i Ruciane – Nida oraz powiat kętrzyński – gmina Reszel i świadczy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną pomoc instytucjonalną w dwóch prowadzonych placówkach - Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym i Warsztacie Terapii Zajęciowej. Z działalności prowadzonej przez Koło korzystały osoby z niepełnosprawnością intelektualną przebywające w placówkach WTZ i OREW, ich rodziny oraz osoby niepełnosprawne nie uczęszczające do placówek, ale będące pod opieką Stowarzyszenia.

Zatrudniamy 52 osoby na podstawie umowy o pracę w tym wysoce wykwalifikowaną kadrę specjalistów: nauczycieli- oliogopfrenopedagogów, intruktorów terapii zajęciowej, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów.

Stowarzyszenie ma podpisane również umowy na świadczenie usług z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: lekarze specjaliści, obsługa techniczna.

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach min: terapia behawioralna, PECS.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Darowiznę pochodzącą z 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych w poprzednich latach wykorzystaliśmy na cele statutowe Stowarzyszenia. Min. dofinansowanie zakupu środków transportu do przewozu naszych podopiecznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do placówek,  dofinansowanie wkładu własnego podczas organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: Przeglądy Małych Form Teatralnych "Doceń swój talent" i Konkurs Tańca "W rytmie serca", organizację wycieczek dla podopiecznych.

W tym roku oraz w latach następnych otrzymane środki chcemy nadal wykorzystać na działalność statutową - dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu wychowanków OREW, organizację wycieczek dla podopiecznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp. Obecnie składamy wniosek na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu wychowanków OREW. Środki PFRON to 70% wartości pojazdu. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie świadczy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną pomoc instytucjonalną w dwóch prowadzonych placówkach - Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym i Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy prowadzi działalność edukacyjną z zakresu zajęć przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz działalność rehabilitacyjną. OREW wpisany jest również do rejestru Wojewody Warmińsko- Mazurskiego jako  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i prowadzi rehabilitację leczniczą dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ośrodek jest jedyną na terenie powiatu mrągowskiego placówką umożliwiającą realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizowany jest w porozumieniu z dyrektorami szkół macierzystych. Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego uczęszcza 41 wychowanków w wieku od 2,5 do 25 lat. Uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Biorą udział w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli, byli nad morzem, w górach, zwiedzili Wrocław, Zakopane, Warszawę, Władysławowo.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika dającego możliwość niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Obecnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest 65 uczestników. Zajęcia są realizowane w ramach 12 pracowni: komputerowej, gospodarstwa domowego, teatralno-muzycznej, ceramicznej, obróbki materiałów, zachowań społecznych i aktywizacji zawodowej, rękodzieła artystycznego, krawieckiej, plastycznej, kulinarn- porządkowej, robótek ręcznych, ogrodniczo-wikliniarskiej. Dziewięć pracowni usytuowanych jest w Mikołajkach, a trzy w Warpunach (gmina Sorkwity). Prowadzone są również działania mające na celu aktywizację zawodową poprzez organizację praktyk wewnętrznych i zewnętrznych: pomoc przy sprzątaniu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej, prace porządkowe  wokół budynku, pomoc w sekretariacie, prace porządkowe w lokalach gastronomicznych, prace pomocnicze w kuchni.Niezależnie od celów głównych założonych w poszczególnych pracowniach, realizowane były cele ogólnorozwojowe, do których należały min. uspołecznienie, trening ekonomiczny, rozwój sprawności fizycznej, przestrzeganie zasad higieny i bhp.

Koło prowadzi również działania na rzecz integracji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym przez osoby niepełnosprawne oraz członków Stowarzyszenia. Organizowane są imprezy mające na celu wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia min. teatr, taniec, sport. Kierowane są również działania dla rodziców  i opiekunów obejmujące m.in. poradnictwo, informacje, spotkania z kierownikami placówek, pomoc psychologiczna, pomoc przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym. Organizowane są przez kierownictwo placówek cykliczne imprezy dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  min. wycieczki, Andrzejki, spotkania wigilijne, wyjścia na basen itp.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo warmińsko-mazurskie
 • KRS:0000335866
 • Konto:60 9350 0001 0000 0563 2061 0001
 • Adres:11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 13
 • WWW:www.psouumikolajki.mazury.pl
 • E-mail:zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl
 • Telefon:48 87 421 50 75

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „PSONI Koło w Mikołajkach” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
PSONI Koło w Mikołajkach

KRS 0000335866

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00