1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
KRS 0000337613

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Popularyzujemy edukację antydyskryminacyjną w Polsce.

Od 2009 roku edukujemy na rzecz równości!

 • Zrzeszamy osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną w Polsce.
 • Popularyzujemy metody pracy z grupą w celu przeciwdziałania i reagowania na uprzedzenia, dyskryminację i przemoc międzygrupową.
 • Podnosimy kompetencje edukatorek i edukatorów antydyskryminacyjnych.
 • Uczymy nauczycielki i nauczycieli jak dbać, żeby każde dziecko w szkole czuło się bezpieczne i wolne od dyskryminacji.
 • Zachęcamy decydentów do tworzenia szkoły, w której równość jest “przedmiotem obowiązkowym”.
 • Szkolimy.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Kierujemy swoje działania do wszystkich, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać jeszcze skuteczniej.

Twój 1% przeznaczymy na:

 • Wzmacnianie i sieciowanie kadry pedagogicznej, aby lepiej przeciwdziałała dyskryminacji w szkole

 • Szkolenia dla Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, nauczycieli i nauczycielek

 • Popularyzowanie edukacji antydyskryminacyjnej poprzez tworzenie bezpłatnych materiałów

 • Prowadzenie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Więcej o nas

Więcej o nas

Edukujemy na rzecz równości!

Misją TEA jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

Edukacja antydyskryminacyjna to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.

Misję realizujemy w trzech ścieżkach programowych:

1. Rozwijamy kompetencje osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną.

Kształcimy trenerów i trenerki zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. Organizujemy seminaria, warsztaty oraz specjalistyczne kursy trenerskie, w których biorą udział osoby profesjonalnie zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Chcemy, aby regularnie poszerzało się grono osób mających rzetelną wiedzę oraz wysokie kompetencje prowadzenia zajęć edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji i promujących równość. Przygotowaliśmy system certyfikacji trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych.

2. Budujemy standardy edukacji antydyskryminacyjnej.

Rozwijamy model edukacji antydyskryminacyjnej – zestaw treści dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji, który służy edukatorom i edukatorkom do przygotowywania i prowadzenia wysokiej jakości działań w tym zakresie. Mogą z niego skorzystać osoby prowadzące zajęcia edukacyjne oraz organizacje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. Tworzymy katalog dostępnych w Polsce narzędzi edukacyjnych związanych z promowaniem równości i różnorodności.

3. Działamy na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacyjnego w Polsce.

Prowadzimy badania systemu edukacji formalnej w Polsce, aby zobaczyć, na ile edukacja antydyskryminacyjna jest w tym systemie obecna. Badamy, w jaki stopniu sposób kształcenia nauczycielek i nauczycieli rozwija ich kompetencje w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i umożliwia zdobywanie wiedzy związanej z równością i różnorodnością. Interesuje nas to, w jaki sposób w polskiej szkole obecne są kwestie związane z prawami człowieka, zwalczaniem stereotypów i uprzedzeń, reagowania i obrony przed dyskryminacją oraz przemocą.

Koordynujemy działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zainicjowaliśmy ją we współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi w Polsce, zajmującymi się edukacją oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. Budujemy dialog z decydentkami i decydentami systemu edukacji, wypracowujemy rekomendacje w tym obszarze, dzielimy się doświadczeniami i upowszechniamy dobre praktyki. W ten sposób włączamy kwestie równości i różnorodności do systemu edukacji w Polsce.

Kierujemy swoje działania do osób i instytucji, zajmujących się edukacją formalną i nieformalną w Polsce.

Tworzymy rozwiązania dla:

 • nauczycieli i nauczycielek,
 • instytucji systemu oświaty – ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • trenerów i trenerek osób dorosłych oraz młodzieży,
 • instytucji zajmujących się edukacją nieformalną
 • gmin
 • firm

Nasze najważniejsze publikacje:

 • Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! Wspieram! Zbiór opinii.
 • Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.
 • Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe.
 • (Nie) warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej.
 • Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.
 • Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! Raport z badań.

Wszystkie nasze publikacje znajdziecie na stronie www.tea.org.pl.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000337613
 • Konto:63 2130 0004 2001 0500 4791 0001
 • Adres:Kłopotowskiego 9/31
 • WWW:https://tea.org.pl/podoba-ci-sie-to-co-robimy-przekaz-nam-swoj-1/
 • E-mail:biuro@tea.org.pl
 • Telefon:608325513Formularze PIT 2020/2021 dla
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

KRS 0000337613

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 • Popularyzujemy edukację antydyskryminacyjną w Polsce.

  Od 2009 roku edukujemy na rzecz równości!

  • Zrzeszamy osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną w Polsce.
  • Popularyzujemy metody pracy z grupą w celu przeciwdziałania i reagowania na uprzedzenia, dyskryminację i przemoc międzygrupową.
  • Podnosimy kompetencje edukatorek i edukatorów antydyskryminacyjnych.
  • Uczymy nauczycielki i nauczycieli jak dbać, żeby każde dziecko w szkole czuło się bezpieczne i wolne od dyskryminacji.
  • Zachęcamy decydentów do tworzenia szkoły, w której równość jest “przedmiotem obowiązkowym”.
  • Szkolimy.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Kierujemy swoje działania do wszystkich, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

  Dzięki Twojemu wsparciu możemy działać jeszcze skuteczniej.

  Twój 1% przeznaczymy na:

  • Wzmacnianie i sieciowanie kadry pedagogicznej, aby lepiej przeciwdziałała dyskryminacji w szkole

  • Szkolenia dla Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, nauczycieli i nauczycielek

  • Popularyzowanie edukacji antydyskryminacyjnej poprzez tworzenie bezpłatnych materiałów

  • Prowadzenie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

 • Więcej o nas

  Edukujemy na rzecz równości!

  Misją TEA jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

  Edukacja antydyskryminacyjna to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.

  Misję realizujemy w trzech ścieżkach programowych:

  1. Rozwijamy kompetencje osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną.

  Kształcimy trenerów i trenerki zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. Organizujemy seminaria, warsztaty oraz specjalistyczne kursy trenerskie, w których biorą udział osoby profesjonalnie zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Chcemy, aby regularnie poszerzało się grono osób mających rzetelną wiedzę oraz wysokie kompetencje prowadzenia zajęć edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji i promujących równość. Przygotowaliśmy system certyfikacji trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych.

  2. Budujemy standardy edukacji antydyskryminacyjnej.

  Rozwijamy model edukacji antydyskryminacyjnej – zestaw treści dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji, który służy edukatorom i edukatorkom do przygotowywania i prowadzenia wysokiej jakości działań w tym zakresie. Mogą z niego skorzystać osoby prowadzące zajęcia edukacyjne oraz organizacje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. Tworzymy katalog dostępnych w Polsce narzędzi edukacyjnych związanych z promowaniem równości i różnorodności.

  3. Działamy na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacyjnego w Polsce.

  Prowadzimy badania systemu edukacji formalnej w Polsce, aby zobaczyć, na ile edukacja antydyskryminacyjna jest w tym systemie obecna. Badamy, w jaki stopniu sposób kształcenia nauczycielek i nauczycieli rozwija ich kompetencje w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i umożliwia zdobywanie wiedzy związanej z równością i różnorodnością. Interesuje nas to, w jaki sposób w polskiej szkole obecne są kwestie związane z prawami człowieka, zwalczaniem stereotypów i uprzedzeń, reagowania i obrony przed dyskryminacją oraz przemocą.

  Koordynujemy działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zainicjowaliśmy ją we współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi w Polsce, zajmującymi się edukacją oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. Budujemy dialog z decydentkami i decydentami systemu edukacji, wypracowujemy rekomendacje w tym obszarze, dzielimy się doświadczeniami i upowszechniamy dobre praktyki. W ten sposób włączamy kwestie równości i różnorodności do systemu edukacji w Polsce.

  Kierujemy swoje działania do osób i instytucji, zajmujących się edukacją formalną i nieformalną w Polsce.

  Tworzymy rozwiązania dla:

  • nauczycieli i nauczycielek,
  • instytucji systemu oświaty – ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
  • trenerów i trenerek osób dorosłych oraz młodzieży,
  • instytucji zajmujących się edukacją nieformalną
  • gmin
  • firm

  Nasze najważniejsze publikacje:

  • Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! Wspieram! Zbiór opinii.
  • Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.
  • Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe.
  • (Nie) warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej.
  • Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.
  • Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! Raport z badań.

  Wszystkie nasze publikacje znajdziecie na stronie www.tea.org.pl.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000337613
 • Konto:63 2130 0004 2001 0500 4791 0001
 • Adres:Kłopotowskiego 9/31
 • WWW:https://tea.org.pl/podoba-ci-sie-to-co-robimy-przekaz-nam-swoj-1/
 • E-mail:biuro@tea.org.pl
 • Telefon:608325513
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00