Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane

Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
 • Wierzymy, że dobro powraca

  Nasza fundacja została założona w 2009 roku przez osoby Chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Wierzymy, że raźniej jest działać razem. Ponieważ sami jesteśmy chorzy na stwardnienie rozsiane, albo dotknięci są tą chorobą nasi najbliżsi, bardzo dobrze rozumiemy potrzeby Podopiecznych. Wiemy, jak ciężko jest pogodzić się z diagnozą nieuleczalnej i przewlekłej choroby. Wiemy, jaki wywiera ona skutek na całe życie osoby Chorej. Dlatego stworzyliśmy organizację, która ma za zadanie pomoc Podopiecznym.

  Jeżeli stwardnienie rozsiane dotyczy Ciebie, albo osoby Ci bliskiej- pamiętaj proszę , że nie jesteś  sam. Nie poddawaj się! Zapraszamy serdecznie – dołącz do nas!

  Jak wykorzystamy 1%

  Naszym celem jest celem jest niesienie pomocy Chorym na stwardnienie rozsiane oraz polepszenie sytuacji pacjentów.

  Wszystkie wpłaty z 1% podatku rozdysponujemy zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez Podatnika. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym gromadzenie środków na indywidualnych subkontach. Nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych i manipulacyjnych od naszych Podopiecznych. 100% środków przeznaczonych zostanie dla wskazanej Osoby. Wszystkie koszty obsługi bankowej, administracyjnej i informatycznej ponosi fundacja.

  Wpłaty bezpośrednio na rzecz naszej organizacji przeznaczamy na realizację celów statutowych

  Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną i przewlekłą – towarzyszy Osobie chorej przez całe życie. Terapia tej choroby pochłania bardzo wysokie koszty.

  Dlatego powołaliśmy organizację, której celem jest niesienie pomocy chorym na SM oraz polepszenie sytuacji pacjentów.

  • Obszar działalności:Zdrowie
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000338878
  • Konto:95 114 0 11 40 0 000 2133 540 0 10 01
  • Adres:ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław
  • WWW:www.dobropowraca.pl
  • E-mail:fundacja@dobropowraca.pl
  • Telefon:506107001
 • Celami Fundacji są:

  • upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród Chorych,
  • gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w zakresie terapii stwardnienia rozsianego oraz chorób towarzyszących,
  • doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane,
  • prowadzenie działalności integrującej chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
  • rzecznictwo interesów chorych na stwardnienie rozsiane przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
  • podnoszenie jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  • udzielanie chorym na stwardnienie rozsiane świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez zaspokajanie potrzeb osób chorych, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych na rynku pracy.

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. organizowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dotyczącymi najnowszych metod leczenia stwardnienia rozsianego,
  2. opracowywanie materiałów informacyjnych i ich rozpowszechnianie w placówkach związanych z chorymi na stwardnienie rozsiane,
  3. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na prowadzeniu akcji informacyjnych o prawach osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  4. zbiórkę funduszy z darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  5. prowadzenie systemu subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  6. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  7. wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Fundacji oraz osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  8. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Fundacji,
  9. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
  10. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
  11. inne działania zgodne z celami Fundacji, inspirowane przez jej działaczy.
  1. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie udzielania chorym na stwardnienie rozsiane pomocy społecznej poprzez:
   1. finansowanie terapii lekami oraz suplementami chorym na stwardnienie rozsiane,
   2. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
   3. finansowanie terapii psychologicznej, urologicznej, logopedycznej, okulistycznej, dermatologicznej i innych łagodzących objawy choroby,
   4. finansowanie zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

  SM to „przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego”. To mówi podstawowa definicja. Ale… czym jest stwardnienie rozsiane wie  najlepiej każdy Chory. I dla każdego chorego stwardnienie rozsiane może oznaczać coś innego. Wielu naszych Podopiecznych nazywa SM wrogiem, bezwzględnym przeciwnikiem, intruzem, znienawidzonym towarzyszem, pechem.

  W Fundacji doskonale rozumiemy, że każde SM jest inne. I do każdego Podopiecznego chcemy podchodzić indywidualnie i zapewnić szytą na miarę pomoc.

  Terapia stwardnienia rozsianego pochłania olbrzymie koszty, a sama choroba potrafi mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg. Wierzymy, że w otoczeniu każdego Chorego są osoby, które zechcą wesprzeć walkę ze stwardnieniem rozsianym. Wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, współpracowników są ludzie dobrej woli, które chciałyby udzielić wsparcia konkretnemu Choremu.  Dlatego wprowadziliśmy w fundacji program subkont. Ze swojej strony zapewniamy, że wszystkie środki trafią na subkonto danej Osoby oraz zostaną wykorzystane wyłącznie w procesie leczenia i terapii SM.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane