1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
KRS 0000338878Katarzyna Kosińska-Chyc

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wierzymy, że dobro powraca

Nasza fundacja została założona w 2009 roku przez osoby Chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Wierzymy, że raźniej jest działać razem. Ponieważ sami jesteśmy chorzy na stwardnienie rozsiane, albo dotknięci są tą chorobą nasi najbliżsi, bardzo dobrze rozumiemy potrzeby Podopiecznych. Wiemy, jak ciężko jest pogodzić się z diagnozą nieuleczalnej i przewlekłej choroby. Wiemy, jaki wywiera ona skutek na całe życie osoby Chorej. Dlatego stworzyliśmy organizację, która ma za zadanie pomoc Podopiecznym.

Jeżeli stwardnienie rozsiane dotyczy Ciebie, albo osoby Ci bliskiej- pamiętaj proszę , że nie jesteś  sam. Nie poddawaj się! Zapraszamy serdecznie – dołącz do nas!

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Naszym celem jest celem jest niesienie pomocy Chorym na stwardnienie rozsiane oraz polepszenie sytuacji pacjentów.

Wszystkie wpłaty z 1% podatku rozdysponujemy zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez Podatnika. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym gromadzenie środków na indywidualnych subkontach. Nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych i manipulacyjnych od naszych Podopiecznych. 100% środków przeznaczonych zostanie dla wskazanej Osoby. Wszystkie koszty obsługi bankowej, administracyjnej i informatycznej ponosi fundacja.

Wpłaty bezpośrednio na rzecz naszej organizacji przeznaczamy na realizację celów statutowych

Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną i przewlekłą – towarzyszy Osobie chorej przez całe życie. Terapia tej choroby pochłania bardzo wysokie koszty.

Dlatego powołaliśmy organizację, której celem jest niesienie pomocy chorym na SM oraz polepszenie sytuacji pacjentów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród Chorych,
 • gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w zakresie terapii stwardnienia rozsianego oraz chorób towarzyszących,
 • doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane,
 • prowadzenie działalności integrującej chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
 • rzecznictwo interesów chorych na stwardnienie rozsiane przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
 • podnoszenie jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,
 • udzielanie chorym na stwardnienie rozsiane świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez zaspokajanie potrzeb osób chorych, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych na rynku pracy.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dotyczącymi najnowszych metod leczenia stwardnienia rozsianego,
 2. opracowywanie materiałów informacyjnych i ich rozpowszechnianie w placówkach związanych z chorymi na stwardnienie rozsiane,
 3. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na prowadzeniu akcji informacyjnych o prawach osób chorych na stwardnienie rozsiane,
 4. zbiórkę funduszy z darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 5. prowadzenie systemu subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
 6. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 7. wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Fundacji oraz osób chorych na stwardnienie rozsiane,
 8. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Fundacji,
 9. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
 10. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
 11. inne działania zgodne z celami Fundacji, inspirowane przez jej działaczy.
 1. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie udzielania chorym na stwardnienie rozsiane pomocy społecznej poprzez:
  1. finansowanie terapii lekami oraz suplementami chorym na stwardnienie rozsiane,
  2. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  3. finansowanie terapii psychologicznej, urologicznej, logopedycznej, okulistycznej, dermatologicznej i innych łagodzących objawy choroby,
  4. finansowanie zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

SM to „przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego”. To mówi podstawowa definicja. Ale… czym jest stwardnienie rozsiane wie  najlepiej każdy Chory. I dla każdego chorego stwardnienie rozsiane może oznaczać coś innego. Wielu naszych Podopiecznych nazywa SM wrogiem, bezwzględnym przeciwnikiem, intruzem, znienawidzonym towarzyszem, pechem.

W Fundacji doskonale rozumiemy, że każde SM jest inne. I do każdego Podopiecznego chcemy podchodzić indywidualnie i zapewnić szytą na miarę pomoc.

Terapia stwardnienia rozsianego pochłania olbrzymie koszty, a sama choroba potrafi mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg. Wierzymy, że w otoczeniu każdego Chorego są osoby, które zechcą wesprzeć walkę ze stwardnieniem rozsianym. Wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, współpracowników są ludzie dobrej woli, które chciałyby udzielić wsparcia konkretnemu Choremu.  Dlatego wprowadziliśmy w fundacji program subkont. Ze swojej strony zapewniamy, że wszystkie środki trafią na subkonto danej Osoby oraz zostaną wykorzystane wyłącznie w procesie leczenia i terapii SM.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000338878
 • Konto:95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
 • Adres:ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław
 • WWW:www.dobropowraca.pl
 • E-mail:fundacja@dobropowraca.pl
 • Telefon:506107001Formularze PIT 2021/2022 dla
Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane

KRS 0000338878

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane

 • Wierzymy, że dobro powraca

  Nasza fundacja została założona w 2009 roku przez osoby Chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Wierzymy, że raźniej jest działać razem. Ponieważ sami jesteśmy chorzy na stwardnienie rozsiane, albo dotknięci są tą chorobą nasi najbliżsi, bardzo dobrze rozumiemy potrzeby Podopiecznych. Wiemy, jak ciężko jest pogodzić się z diagnozą nieuleczalnej i przewlekłej choroby. Wiemy, jaki wywiera ona skutek na całe życie osoby Chorej. Dlatego stworzyliśmy organizację, która ma za zadanie pomoc Podopiecznym.

  Jeżeli stwardnienie rozsiane dotyczy Ciebie, albo osoby Ci bliskiej- pamiętaj proszę , że nie jesteś  sam. Nie poddawaj się! Zapraszamy serdecznie – dołącz do nas!

 • Jak wykorzystamy 1%

  Naszym celem jest celem jest niesienie pomocy Chorym na stwardnienie rozsiane oraz polepszenie sytuacji pacjentów.

  Wszystkie wpłaty z 1% podatku rozdysponujemy zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez Podatnika. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym gromadzenie środków na indywidualnych subkontach. Nie pobieramy żadnych opłat administracyjnych i manipulacyjnych od naszych Podopiecznych. 100% środków przeznaczonych zostanie dla wskazanej Osoby. Wszystkie koszty obsługi bankowej, administracyjnej i informatycznej ponosi fundacja.

  Wpłaty bezpośrednio na rzecz naszej organizacji przeznaczamy na realizację celów statutowych

  Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną i przewlekłą – towarzyszy Osobie chorej przez całe życie. Terapia tej choroby pochłania bardzo wysokie koszty.

  Dlatego powołaliśmy organizację, której celem jest niesienie pomocy chorym na SM oraz polepszenie sytuacji pacjentów.

 • Więcej o nas

  Celami Fundacji są:

  • upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród Chorych,
  • gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w zakresie terapii stwardnienia rozsianego oraz chorób towarzyszących,
  • doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane,
  • prowadzenie działalności integrującej chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską,
  • rzecznictwo interesów chorych na stwardnienie rozsiane przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego,
  • podnoszenie jakości życia osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  • udzielanie chorym na stwardnienie rozsiane świadczeń z zakresu pomocy społecznej, celem umożliwienia im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych spowodowanych chorobą, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez zaspokajanie potrzeb osób chorych, umożliwianie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, wspieranie działań zmierzających do usamodzielnienia osób chorych, ich integracji ze środowiskiem, wspieranie obecności osób chorych na rynku pracy.

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. organizowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dotyczącymi najnowszych metod leczenia stwardnienia rozsianego,
  2. opracowywanie materiałów informacyjnych i ich rozpowszechnianie w placówkach związanych z chorymi na stwardnienie rozsiane,
  3. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na prowadzeniu akcji informacyjnych o prawach osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  4. zbiórkę funduszy z darowizn oraz z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  5. prowadzenie systemu subkont dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  6. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  7. wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla członków Fundacji oraz osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  8. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Fundacji,
  9. działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
  10. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi,
  11. inne działania zgodne z celami Fundacji, inspirowane przez jej działaczy.
  1. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie udzielania chorym na stwardnienie rozsiane pomocy społecznej poprzez:
   1. finansowanie terapii lekami oraz suplementami chorym na stwardnienie rozsiane,
   2. ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
   3. finansowanie terapii psychologicznej, urologicznej, logopedycznej, okulistycznej, dermatologicznej i innych łagodzących objawy choroby,
   4. finansowanie zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych.

  SM to „przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego”. To mówi podstawowa definicja. Ale… czym jest stwardnienie rozsiane wie  najlepiej każdy Chory. I dla każdego chorego stwardnienie rozsiane może oznaczać coś innego. Wielu naszych Podopiecznych nazywa SM wrogiem, bezwzględnym przeciwnikiem, intruzem, znienawidzonym towarzyszem, pechem.

  W Fundacji doskonale rozumiemy, że każde SM jest inne. I do każdego Podopiecznego chcemy podchodzić indywidualnie i zapewnić szytą na miarę pomoc.

  Terapia stwardnienia rozsianego pochłania olbrzymie koszty, a sama choroba potrafi mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg. Wierzymy, że w otoczeniu każdego Chorego są osoby, które zechcą wesprzeć walkę ze stwardnieniem rozsianym. Wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, współpracowników są ludzie dobrej woli, które chciałyby udzielić wsparcia konkretnemu Choremu.  Dlatego wprowadziliśmy w fundacji program subkont. Ze swojej strony zapewniamy, że wszystkie środki trafią na subkonto danej Osoby oraz zostaną wykorzystane wyłącznie w procesie leczenia i terapii SM.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000338878
 • Konto:95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
 • Adres:ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław
 • WWW:www.dobropowraca.pl
 • E-mail:fundacja@dobropowraca.pl
 • Telefon:506107001
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00