1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Razem z Czwórką

KRS 0000339426

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Razem z Czwórką

KRS 0000339426

Prezent OPP

Razem możemy więcej! :)

Naszym głównym zadaniem jest inicjowanie i realizacja działań o charakterze: edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, rewalidacyjnym i profilaktycznym na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, którzy uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczymy na dofinansowanie zajęć dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie z zakresu: hipoterapii, arteterapii, logoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, choreoterapii, hortiterapii, zajęć sportowych, wyjazdów terapeutycznych oraz doposażenie sal: lekcyjnych, specjalistycznych i internatowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie powstało 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Działalność Stowarzyszenia od początku istnienia oparta jest na pracy społecznej członków i ma na celu:

 1. Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. Wspieranie działań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie,
 3. Umożliwienie Naszym uczniom pełnego funkcjonowania we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej,
 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 5. Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, a także socjalnej,
 6. Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom,
 7. Współpracowanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji rządowej, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi - działającymi na terenie kraju i poza jego granicami - na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 8. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej,
 9. Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, działanie na rzecz integracji społecznej.

W 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu nasza organizacja może pozyskiwać fundusze z 1% podatku dochodowego, które dotychczas przeznaczyliśmy na realizację projektów:

 • "PEGAZ", w ramach którego organizowane są seanse hipoterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie. Hipoterapiadoskonale wpływa na wyciszenie się, nawiązanie pozytywnnych relacji oraz umożliwia przeżywanie sukcesu, radości i satysfakcji. Kontakt z końmi dostarcza dzieciom wiele pozytywnych doznań, znikają bariery, które w codziennym życiu są nie do pokonania.
 • "TERAPIA W PODRÓŻY" w ramach, którego organizowane są zielone szkoły i wycieczki. Wyjazd na zieloną szkołę to dla niektórych naszych uczniów jedyna szansa na wypoczynek poza domem. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie wycieczek mogą lepiej poznać i zrozumieć rzeczywisty świat. Muszą dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, poczuć zapach i doświadczyć wrażeń.
 • "JESTEM ROZUMIANY" to przedsięwzięcie mające na celu utworzenie i wyposażenie stanowisk do komunikacji alternatywnej w SOSW nr 4. Dzięki realizacji tego projektu dzieci niepełnosprawne intelektualnie, które mają zaburzoną lub niewykształconą mowę mogą porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy nowoczesnych, specjalistycznych komunikatorów i albumów. Dzięki programowi komputerowemu nauczyciele mogą tworzyć pcs-y (czyli uproszczone obrazki) pomagające w porozumiewaniu się.
 • „ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY” w ramach, którego zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji arteterapii. Arteterapia jest formą psychoterapii. Poprzez działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne) uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji i przeżyć.Arteterapia to doskonała metoda do poznania świata dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które często nie potrafi komunikować się z otoczeniem
 • „POMALUJ MÓJ ŚWIAT”to inicjatywa mająca na celu stworzenie jak najlepszych warunków do intensywnego rozwoju i zaspokojenia najważniejszych potrzeb wychowanków przebywających w internacie przy SOSWnr 4 w Krakowie.Nasze działania ukierunkowujemy na przeobrażenie sal internatowych w przyjazne i bezpieczne miejsce dla podopiecznych Ośrodka, wyposażenie pomieszczeń w funkcjonalne, pełne kolorów przedmioty użytku codziennego, środki dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne a także sprzęt multimedialny, który pozwoli na wielostronny rozwój dzieci i młodzieży.
 • "DOPOSAŻENIE SAL I PRACOWNI" w ramach, którego wyposażamy pracownie Ośrodka w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, akcesoria do komputerów i drukarek oraz wiele innych przedmiotów potrzebnych w czasie zajęć.
 • "SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA" dzięki, któremu SOSW nr 4 w Krakowie zyskało miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Jest to sala wyposażona w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem terapii, jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata rozwijają spostrzegawczość i kreatywność,łagodzą stres i wprawiają w dobry nastrój.
 • "SALA DO ZAJĘĆ TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ", który polegał na utworzeniu pracownii, w której dzieci i młodzież poddawane są terapii integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zmysłów, odbioru bodźców z otoczenia i właściwych reakcji na nie.
 • "IMPREZY W OŚRODKU" czyli wspieranie organizacji imprez i uroczystości w SOSW nr 4: "Baśniowa Europa", "Wesołe Dni Szkoły", występy grup teatralnych: "ITAKA i owaka"oraz "Przyjaciele", koncerty zespołu muzycznego "I oto chodzi", Impreza Plenerowa z Biciem Rekordu, “Tęczowa przystań”, “Mała Liga Bocce”.

Stowarzyszeni "Razem z Czwórką" wciąż rozwija swoją działalność. W najbliższym czasie planujemy utworzenie ściezki sensorycznej w ramach projektu "Ogród doświadczeń" oraz kontunację rozpoczętych w poprzednich latach projektów.

Dziękujemy za wasze wsparcie!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000339426
 • Konto:13 2490 0005 0000 4530 3612 7886
 • Adres:ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków
 • WWW:www.razemz4.pl
 • E-mail:admin@razemz4.pl
 • Telefon:12 430 5400

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Razem z Czwórką” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Razem z Czwórką

KRS 0000339426

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00