1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Razem z Czwórką
KRS 0000339426

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Razem możemy więcej! :)

Naszym głównym zadaniem jest inicjowanie i realizacja działań o charakterze: edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, rewalidacyjnym i profilaktycznym na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, którzy uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczymy na dofinansowanie zajęć dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie z zakresu: hipoterapii, arteterapii, logoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, choreoterapii, hortiterapii, zajęć sportowych, wyjazdów terapeutycznych oraz doposażenie sal: lekcyjnych, specjalistycznych i internatowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie powstało 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Działalność Stowarzyszenia od początku istnienia oparta jest na pracy społecznej członków i ma na celu:

 1. Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 2. Wspieranie działań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie,
 3. Umożliwienie Naszym uczniom pełnego funkcjonowania we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej,
 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 5. Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, a także socjalnej,
 6. Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom,
 7. Współpracowanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji rządowej, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi - działającymi na terenie kraju i poza jego granicami - na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 8. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej,
 9. Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, działanie na rzecz integracji społecznej.

W 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu nasza organizacja może pozyskiwać fundusze z 1% podatku dochodowego, które dotychczas przeznaczyliśmy na realizację projektów:

 • "PEGAZ", w ramach którego organizowane są seanse hipoterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie. Hipoterapiadoskonale wpływa na wyciszenie się, nawiązanie pozytywnnych relacji oraz umożliwia przeżywanie sukcesu, radości i satysfakcji. Kontakt z końmi dostarcza dzieciom wiele pozytywnych doznań, znikają bariery, które w codziennym życiu są nie do pokonania.
 • "TERAPIA W PODRÓŻY" w ramach, którego organizowane są zielone szkoły i wycieczki. Wyjazd na zieloną szkołę to dla niektórych naszych uczniów jedyna szansa na wypoczynek poza domem. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie wycieczek mogą lepiej poznać i zrozumieć rzeczywisty świat. Muszą dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, poczuć zapach i doświadczyć wrażeń.
 • "JESTEM ROZUMIANY" to przedsięwzięcie mające na celu utworzenie i wyposażenie stanowisk do komunikacji alternatywnej w SOSW nr 4. Dzięki realizacji tego projektu dzieci niepełnosprawne intelektualnie, które mają zaburzoną lub niewykształconą mowę mogą porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy nowoczesnych, specjalistycznych komunikatorów i albumów. Dzięki programowi komputerowemu nauczyciele mogą tworzyć pcs-y (czyli uproszczone obrazki) pomagające w porozumiewaniu się.
 • „ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY” w ramach, którego zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji arteterapii. Arteterapia jest formą psychoterapii. Poprzez działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne) uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji i przeżyć.Arteterapia to doskonała metoda do poznania świata dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które często nie potrafi komunikować się z otoczeniem
 • „POMALUJ MÓJ ŚWIAT”to inicjatywa mająca na celu stworzenie jak najlepszych warunków do intensywnego rozwoju i zaspokojenia najważniejszych potrzeb wychowanków przebywających w internacie przy SOSWnr 4 w Krakowie.Nasze działania ukierunkowujemy na przeobrażenie sal internatowych w przyjazne i bezpieczne miejsce dla podopiecznych Ośrodka, wyposażenie pomieszczeń w funkcjonalne, pełne kolorów przedmioty użytku codziennego, środki dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne a także sprzęt multimedialny, który pozwoli na wielostronny rozwój dzieci i młodzieży.
 • "DOPOSAŻENIE SAL I PRACOWNI" w ramach, którego wyposażamy pracownie Ośrodka w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, akcesoria do komputerów i drukarek oraz wiele innych przedmiotów potrzebnych w czasie zajęć.
 • "SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA" dzięki, któremu SOSW nr 4 w Krakowie zyskało miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Jest to sala wyposażona w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem terapii, jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata rozwijają spostrzegawczość i kreatywność,łagodzą stres i wprawiają w dobry nastrój.
 • "SALA DO ZAJĘĆ TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ", który polegał na utworzeniu pracownii, w której dzieci i młodzież poddawane są terapii integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zmysłów, odbioru bodźców z otoczenia i właściwych reakcji na nie.
 • "IMPREZY W OŚRODKU" czyli wspieranie organizacji imprez i uroczystości w SOSW nr 4: "Baśniowa Europa", "Wesołe Dni Szkoły", występy grup teatralnych: "ITAKA i owaka"oraz "Przyjaciele", koncerty zespołu muzycznego "I oto chodzi", Impreza Plenerowa z Biciem Rekordu, “Tęczowa przystań”, “Mała Liga Bocce”.

Stowarzyszeni "Razem z Czwórką" wciąż rozwija swoją działalność. W najbliższym czasie planujemy utworzenie ściezki sensorycznej w ramach projektu "Ogród doświadczeń" oraz kontunację rozpoczętych w poprzednich latach projektów.

Dziękujemy za wasze wsparcie!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000339426
 • Konto:13 2490 0005 0000 4530 3612 7886
 • Adres:ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków
 • WWW:www.razemz4.pl
 • E-mail:admin@razemz4.pl
 • Telefon:12 430 5400Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Razem z Czwórką

KRS 0000339426

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Razem z Czwórką

 • Razem możemy więcej! :)

  Naszym głównym zadaniem jest inicjowanie i realizacja działań o charakterze: edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, rewalidacyjnym i profilaktycznym na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, którzy uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczymy na dofinansowanie zajęć dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie z zakresu: hipoterapii, arteterapii, logoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, choreoterapii, hortiterapii, zajęć sportowych, wyjazdów terapeutycznych oraz doposażenie sal: lekcyjnych, specjalistycznych i internatowych.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie powstało 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Działalność Stowarzyszenia od początku istnienia oparta jest na pracy społecznej członków i ma na celu:

  1. Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  2. Wspieranie działań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie,
  3. Umożliwienie Naszym uczniom pełnego funkcjonowania we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej,
  4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  5. Wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, a także socjalnej,
  6. Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom,
  7. Współpracowanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji rządowej, placówkami oświatowymi, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi - działającymi na terenie kraju i poza jego granicami - na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  8. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej,
  9. Upowszechnianie i ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, działanie na rzecz integracji społecznej.

  W 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW nr 4 w Krakowie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu nasza organizacja może pozyskiwać fundusze z 1% podatku dochodowego, które dotychczas przeznaczyliśmy na realizację projektów:

  • "PEGAZ", w ramach którego organizowane są seanse hipoterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie. Hipoterapiadoskonale wpływa na wyciszenie się, nawiązanie pozytywnnych relacji oraz umożliwia przeżywanie sukcesu, radości i satysfakcji. Kontakt z końmi dostarcza dzieciom wiele pozytywnych doznań, znikają bariery, które w codziennym życiu są nie do pokonania.
  • "TERAPIA W PODRÓŻY" w ramach, którego organizowane są zielone szkoły i wycieczki. Wyjazd na zieloną szkołę to dla niektórych naszych uczniów jedyna szansa na wypoczynek poza domem. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie wycieczek mogą lepiej poznać i zrozumieć rzeczywisty świat. Muszą dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, poczuć zapach i doświadczyć wrażeń.
  • "JESTEM ROZUMIANY" to przedsięwzięcie mające na celu utworzenie i wyposażenie stanowisk do komunikacji alternatywnej w SOSW nr 4. Dzięki realizacji tego projektu dzieci niepełnosprawne intelektualnie, które mają zaburzoną lub niewykształconą mowę mogą porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy nowoczesnych, specjalistycznych komunikatorów i albumów. Dzięki programowi komputerowemu nauczyciele mogą tworzyć pcs-y (czyli uproszczone obrazki) pomagające w porozumiewaniu się.
  • „ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY” w ramach, którego zakupiono materiały plastyczne i dekoracyjne do realizacji arteterapii. Arteterapia jest formą psychoterapii. Poprzez działania artystyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne) uczestnicy zajęć mają możliwość wyrażenia siebie, swoich emocji i przeżyć.Arteterapia to doskonała metoda do poznania świata dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, które często nie potrafi komunikować się z otoczeniem
  • „POMALUJ MÓJ ŚWIAT”to inicjatywa mająca na celu stworzenie jak najlepszych warunków do intensywnego rozwoju i zaspokojenia najważniejszych potrzeb wychowanków przebywających w internacie przy SOSWnr 4 w Krakowie.Nasze działania ukierunkowujemy na przeobrażenie sal internatowych w przyjazne i bezpieczne miejsce dla podopiecznych Ośrodka, wyposażenie pomieszczeń w funkcjonalne, pełne kolorów przedmioty użytku codziennego, środki dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne a także sprzęt multimedialny, który pozwoli na wielostronny rozwój dzieci i młodzieży.
  • "DOPOSAŻENIE SAL I PRACOWNI" w ramach, którego wyposażamy pracownie Ośrodka w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe, akcesoria do komputerów i drukarek oraz wiele innych przedmiotów potrzebnych w czasie zajęć.
  • "SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA" dzięki, któremu SOSW nr 4 w Krakowie zyskało miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Jest to sala wyposażona w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem terapii, jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata rozwijają spostrzegawczość i kreatywność,łagodzą stres i wprawiają w dobry nastrój.
  • "SALA DO ZAJĘĆ TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ", który polegał na utworzeniu pracownii, w której dzieci i młodzież poddawane są terapii integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zmysłów, odbioru bodźców z otoczenia i właściwych reakcji na nie.
  • "IMPREZY W OŚRODKU" czyli wspieranie organizacji imprez i uroczystości w SOSW nr 4: "Baśniowa Europa", "Wesołe Dni Szkoły", występy grup teatralnych: "ITAKA i owaka"oraz "Przyjaciele", koncerty zespołu muzycznego "I oto chodzi", Impreza Plenerowa z Biciem Rekordu, “Tęczowa przystań”, “Mała Liga Bocce”.

  Stowarzyszeni "Razem z Czwórką" wciąż rozwija swoją działalność. W najbliższym czasie planujemy utworzenie ściezki sensorycznej w ramach projektu "Ogród doświadczeń" oraz kontunację rozpoczętych w poprzednich latach projektów.

  Dziękujemy za wasze wsparcie!

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000339426
 • Konto:13 2490 0005 0000 4530 3612 7886
 • Adres:ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków
 • WWW:www.razemz4.pl
 • E-mail:admin@razemz4.pl
 • Telefon:12 430 5400
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00