1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (w skrócie: Fundacja REPI)
KRS 0000340823

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Budzenie i wspieranie aktywności i rozwoju

W 2019 roku Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji obchodzi swoje 10. urodziny.

Organizacja powstała z pasji tworzenia, chęci działania, wprowadzania zmian, zaspakajania potrzeb, rozwiązywania problemów poprzez aktywną, efektywną i kompleksową reintegrację społeczną i zawodowa, wspieranie edukacji, sportu i pasji osób wykluczonych społecznie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Na działania zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje osób wykluczonych społeczne. Na działania, których celem jest osiągnięcie przez nich sukcesu. 

Zachodzące w społeczeństwie zmiany zarówno w skali makro jak i jednostek ludzkich powodują zmiany priorytetów działalności Fundacji REPI.

Fundacja jako nieliczna w kraju nie posiadała środka transportu dla osób z niepełną sprawnością – stawiała na naukę samodzielności i zaradności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wiek podopiecznych, rozwijające się naturalne schorzenia i ograniczenia powodują, że samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie kierowcy jest bardzo istotną potrzebą Fundacji REPI i prowadzonego przez nią Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II.

Także rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji REPI, którzy bardzo aktywnie i ochoczo współpracują w procesie rewalidacji i aktywizacji, zgłaszają taką potrzebę, gdyż tracą siły i nie są czasem w stanie pokonywać drogi na przystanek autobusowy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celami Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji są:

 1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
 2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
 3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
 4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozwój edukacji

W zakresie rozwoju edukacji Fundacja REPI m. in:

 • organizowała w Tarnowie pięć ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, teoretyków i praktyków:
  • „Lekarz – pedagog – obywatel. Janusz Korczak: wczoraj i dziś”,
  • „Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego”,
  • „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością”,
  • „Edukacja – prawo – praca w życiu osób niepełnosprawnych”,
  • „Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych”,
 • Wydała dwie pozycje książkowe:
 • „Niepełnosprawność – społeczeństwo – wychowanie”,
 • „Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w trosce o człowieka”.
 • pozyskuje i przekazuje książki dla tarnowskich bibliotek,
 • uzyskała patronat naukowy nad swoimi działaniami dwóch uczelni:
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
 • Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska,
 • aktywnie i wszechstronnie wspiera rozwój swoich pracowników,
 • prowadzi w atrakcyjny edukację osób z niepełną sprawnością kładąc nacisk na łączenie tradycji z nowoczesnością i innowacyjnością.
 • Organizuje praktyki dla studentów uczelni wyższych i słuchaczy szkół policealnych.

Rozwój pracy

W zakresie rozwoju pracy Fundacja REPI m. in:

 • Prowadzi wychowanie przez pracę i do pracy; zarówno swoich pracowników jak i podopiecznych.
 • Fundacja REPI prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową. Bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl
 • Fundacja REPI Zakupuje specjalistyczne wyposażenie pozwalające zwiększać efektywność pracy oraz nabywać przez osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 • Fundacja REPI realizuje projekt „W drodze do pracy” mający na celu aktywizację zawodową osób z niepełną sprawnością.
 • Fundacja REPI prowadzi i deleguje na kursy i szkolenia zawodowe osoby z niepełną sprawnością, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.
 • Podopieczni Fundacji REPI organizują i biorą udział w kiermaszach i targach ich prac.
 • Fundacja REPI prowadzi działania pomocowe w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełną sprawnością.

Rozwój integracji

W zakresie integracji Fundacja REPI m. in:

 • Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie realizując projekty skierowane dla osób z niepełną sprawnością:
 • Droga na szczyt – prowadzimy treningi na ściance wspinaczkowej,
 • Woda to życie – zajęcia rehabilitacyjne na basenie,
 • Mistrzowie pływania – treningi pływackie przygotowujące do zawodów;
 • Podopieczni Fundacji biorą udział w szeregu imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych, prezentujących ich ogromny potencjał. Podopieczni Fundacji  w czasie festiwali zdobywają nagrody i wyróżnienia.
 • Organizuje „Spotkania kolędowe”, „Spotkania noworoczne”, „Dni rodziców i opiekunów”, „Dni kobiet i mężczyzn”,
 • Współorganizuje z Gminą Miasta Tarnowa - Urzędem Miasta Tarnowa (liderem projektu) „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – Subregion tarnowski”.
 • Podopieczni Fundacji REPI osobiście składają życzenia świąteczne przekazując własnoręcznie wykonane kartki świąteczne przyjaciołom Fundacji.
 • Podopieczni Fundacji REPI niemal samodzielnie organizują wycieczki, na które środki zdobywają wytwarzają towary i usługi.

Fundacja REPI co roku organizuje także zawody sportowe:

 • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością od 2011 roku,
 • Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością od 2012 r.  

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000340823
 • Konto:75 1940 1076 3077 8724 0000 0000
 • Adres:ul. Hodowlana 6, 33-100 Tarnów
 • WWW:www.repi.pl
 • E-mail:biuro@repi.pl
 • Telefon:146273503Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (w skrócie: Fundacja REPI)

KRS 0000340823

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (w skrócie: Fundacja REPI)

 • Budzenie i wspieranie aktywności i rozwoju

  W 2019 roku Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji obchodzi swoje 10. urodziny.

  Organizacja powstała z pasji tworzenia, chęci działania, wprowadzania zmian, zaspakajania potrzeb, rozwiązywania problemów poprzez aktywną, efektywną i kompleksową reintegrację społeczną i zawodowa, wspieranie edukacji, sportu i pasji osób wykluczonych społecznie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na działania zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje osób wykluczonych społeczne. Na działania, których celem jest osiągnięcie przez nich sukcesu. 

  Zachodzące w społeczeństwie zmiany zarówno w skali makro jak i jednostek ludzkich powodują zmiany priorytetów działalności Fundacji REPI.

  Fundacja jako nieliczna w kraju nie posiadała środka transportu dla osób z niepełną sprawnością – stawiała na naukę samodzielności i zaradności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Wiek podopiecznych, rozwijające się naturalne schorzenia i ograniczenia powodują, że samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie kierowcy jest bardzo istotną potrzebą Fundacji REPI i prowadzonego przez nią Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II.

  Także rodzice i opiekunowie podopiecznych Fundacji REPI, którzy bardzo aktywnie i ochoczo współpracują w procesie rewalidacji i aktywizacji, zgłaszają taką potrzebę, gdyż tracą siły i nie są czasem w stanie pokonywać drogi na przystanek autobusowy.

 • Więcej o nas

  Celami Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji są:

  1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
  2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
  3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
  4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Rozwój edukacji

  W zakresie rozwoju edukacji Fundacja REPI m. in:

  • organizowała w Tarnowie pięć ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, teoretyków i praktyków:
   • „Lekarz – pedagog – obywatel. Janusz Korczak: wczoraj i dziś”,
   • „Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego”,
   • „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością”,
   • „Edukacja – prawo – praca w życiu osób niepełnosprawnych”,
   • „Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych”,
  • Wydała dwie pozycje książkowe:
  • „Niepełnosprawność – społeczeństwo – wychowanie”,
  • „Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w trosce o człowieka”.
  • pozyskuje i przekazuje książki dla tarnowskich bibliotek,
  • uzyskała patronat naukowy nad swoimi działaniami dwóch uczelni:
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
  • Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska,
  • aktywnie i wszechstronnie wspiera rozwój swoich pracowników,
  • prowadzi w atrakcyjny edukację osób z niepełną sprawnością kładąc nacisk na łączenie tradycji z nowoczesnością i innowacyjnością.
  • Organizuje praktyki dla studentów uczelni wyższych i słuchaczy szkół policealnych.

  Rozwój pracy

  W zakresie rozwoju pracy Fundacja REPI m. in:

  • Prowadzi wychowanie przez pracę i do pracy; zarówno swoich pracowników jak i podopiecznych.
  • Fundacja REPI prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową. Bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl
  • Fundacja REPI Zakupuje specjalistyczne wyposażenie pozwalające zwiększać efektywność pracy oraz nabywać przez osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
  • Fundacja REPI realizuje projekt „W drodze do pracy” mający na celu aktywizację zawodową osób z niepełną sprawnością.
  • Fundacja REPI prowadzi i deleguje na kursy i szkolenia zawodowe osoby z niepełną sprawnością, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.
  • Podopieczni Fundacji REPI organizują i biorą udział w kiermaszach i targach ich prac.
  • Fundacja REPI prowadzi działania pomocowe w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełną sprawnością.

  Rozwój integracji

  W zakresie integracji Fundacja REPI m. in:

  • Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie realizując projekty skierowane dla osób z niepełną sprawnością:
  • Droga na szczyt – prowadzimy treningi na ściance wspinaczkowej,
  • Woda to życie – zajęcia rehabilitacyjne na basenie,
  • Mistrzowie pływania – treningi pływackie przygotowujące do zawodów;
  • Podopieczni Fundacji biorą udział w szeregu imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych, prezentujących ich ogromny potencjał. Podopieczni Fundacji  w czasie festiwali zdobywają nagrody i wyróżnienia.
  • Organizuje „Spotkania kolędowe”, „Spotkania noworoczne”, „Dni rodziców i opiekunów”, „Dni kobiet i mężczyzn”,
  • Współorganizuje z Gminą Miasta Tarnowa - Urzędem Miasta Tarnowa (liderem projektu) „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych – Subregion tarnowski”.
  • Podopieczni Fundacji REPI osobiście składają życzenia świąteczne przekazując własnoręcznie wykonane kartki świąteczne przyjaciołom Fundacji.
  • Podopieczni Fundacji REPI niemal samodzielnie organizują wycieczki, na które środki zdobywają wytwarzają towary i usługi.

  Fundacja REPI co roku organizuje także zawody sportowe:

  • Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością od 2011 roku,
  • Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością od 2012 r.  
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000340823
 • Konto:75 1940 1076 3077 8724 0000 0000
 • Adres:ul. Hodowlana 6, 33-100 Tarnów
 • WWW:www.repi.pl
 • E-mail:biuro@repi.pl
 • Telefon:146273503
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00