1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja 2plus4
KRS 0000341427

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Adopcja na 6

Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy psom pochodzącym z interwencji, niechcianym, często mającym za sobą ciężkie przeżycia i/lub sprawiającym problemy behawioralne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Rozwijanie innowacyjnego projektu "Ciepła Buda" - zakładającego prewencyjne kontrole wsi oraz zmniejszanie bezdomności przez wdrożenie programu sterylizacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

BO DWA PLUS CZTERY TO IDEALNY WYNIK!
Fundacja 2plus4 została utworzona w listopadzie 2009 roku przez grupę ludzi dobrej woli, którzy swoje serca oddali potrzebującym psom. Swoim działaniem obejmuje Wrocław i Dolny Śląsk.

Wszystkie osoby zaangażowanie w działalność naszej Fundacji są wolontariuszami, a wszelki dochód Fundacji przeznaczany jest na zakup karmy, niezbędne psie akcesoria oraz transport psów do ich nowych domów – w przypadku, gdy znajdują się one poza Wrocławiem.

Priorytetem naszej działalności jest udzielanie pomocy niechcianym psom przebywającym obecnie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt lub pochodzącym z interwencji. Psom, które często mają za sobą ciężkie przeżycia, wskutek czego sprawiają problemy behawioralne. Każdemu z nich pragniemy znaleźć nowy dom, w którym mógłby godnie żyć oraz czuć, jak to jest być kochanym, i stać się prawdziwym członkiem rodziny.

Poprzez poznanie psów, socjalizację i bezpłatne szkolenia zwiększamy ich szansę na adopcję. Dzięki naszemu działaniu psy z traumatycznymi doświadczeniami i problemami z zachowaniem, które miały niewielkie prawdopodobieństwo adopcji, mają szansę na nowe, szczęśliwe życie.

Służymy pomocą także wszystkim tym, którzy wyciągną przyjazną dłoń w kierunku bezdomnych zwierząt.

Cele Fundacji

Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i w niniejszym Statucie jest:
1)Ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów.
2)Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
3)Wspieranie i stwarzanie zwierzętom jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów.
4)Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
5)Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych i źle traktowanych i udzielanie im wszelkiej pomocy.
6)Utrzymywanie i prowadzenie noclegowni, przytulisk, schronisk, hoteli i tymczasowych domów dla bezdomnych zwierząt.
7)Działanie adopcyjne polegające na poszukiwaniu nowych domów dla bezdomnych i porzuconych zwierząt.
8)Umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych i innych placówkach przystosowanych do opieki nad nimi.
9)Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych.
10)Organizowanie adopcji na odległość.
11)Zapewnienie zwierzętom specjalistycznej opieki weterynaryjnej oraz środków medycznych.
12)Zapewnienie zwierzętom odpowiedniego odżywania i opieki. 
13)Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnych, porzuconym i zagubionym.
14)Wspieranie wszelkich działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie bezdomności wśród zwierząt.
15)Propagowanie i realizacja programu sterylizacji i kastracji jako metody zapobiegania bezdomności wśród zwierząt.
16)Propagowanie i realizacja programu animaloterapii, w szczególności dogoterapii i hippoterapi jako metody wspomagającej leczenie dzieci, młodzieży i dorosłych,
17)Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
18)Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie wśród społeczeństwa wiedzy o ochronie zwierząt i odpowiedzialności za zwierzęta.
19)Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
20)Działanie na rzecz praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania oraz występowanie do właściwych władz z inicjatywą wydawania lub zmian w przepisach dotyczących praw zwierząt.
21)Działalność charytatywna na rzecz krzywdzonych i bezdomnych zwierząt.
22)Szkolenie zwierząt i ich opiekunów a także szkolenie wolontariuszy.
23)Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, szkołami, placówkami i innymi podmiotami w zakresie ochrony zwierząt.
24)Prowadzenie badań oraz popieranie prac naukowych z zakresu opieki i ochrony nad zwierzętami, 
25)Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych i publikowanie materiałów szkoleniowych, folderów i materiałów informacyjnych.
26)Nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów  w ramach wymiany doświadczeń z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000341427
 • Wizytówka:www.pitax.pl/2plus4
 • Konto:35 1940 1076 3137 8042 0000 0000
 • Adres:ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław
 • WWW:http://www.2plus4.org
 • E-mail:dwapluscztery@gmail.com
 • Telefon:792022444Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja 2plus4

KRS 0000341427

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja 2plus4

 • Adopcja na 6

  Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy psom pochodzącym z interwencji, niechcianym, często mającym za sobą ciężkie przeżycia i/lub sprawiającym problemy behawioralne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Rozwijanie innowacyjnego projektu "Ciepła Buda" - zakładającego prewencyjne kontrole wsi oraz zmniejszanie bezdomności przez wdrożenie programu sterylizacji.

 • Więcej o nas

  BO DWA PLUS CZTERY TO IDEALNY WYNIK!
  Fundacja 2plus4 została utworzona w listopadzie 2009 roku przez grupę ludzi dobrej woli, którzy swoje serca oddali potrzebującym psom. Swoim działaniem obejmuje Wrocław i Dolny Śląsk.

  Wszystkie osoby zaangażowanie w działalność naszej Fundacji są wolontariuszami, a wszelki dochód Fundacji przeznaczany jest na zakup karmy, niezbędne psie akcesoria oraz transport psów do ich nowych domów – w przypadku, gdy znajdują się one poza Wrocławiem.

  Priorytetem naszej działalności jest udzielanie pomocy niechcianym psom przebywającym obecnie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt lub pochodzącym z interwencji. Psom, które często mają za sobą ciężkie przeżycia, wskutek czego sprawiają problemy behawioralne. Każdemu z nich pragniemy znaleźć nowy dom, w którym mógłby godnie żyć oraz czuć, jak to jest być kochanym, i stać się prawdziwym członkiem rodziny.

  Poprzez poznanie psów, socjalizację i bezpłatne szkolenia zwiększamy ich szansę na adopcję. Dzięki naszemu działaniu psy z traumatycznymi doświadczeniami i problemami z zachowaniem, które miały niewielkie prawdopodobieństwo adopcji, mają szansę na nowe, szczęśliwe życie.

  Służymy pomocą także wszystkim tym, którzy wyciągną przyjazną dłoń w kierunku bezdomnych zwierząt.

  Cele Fundacji

  Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i w niniejszym Statucie jest:
  1)Ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów.
  2)Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
  3)Wspieranie i stwarzanie zwierzętom jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów.
  4)Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
  5)Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych i źle traktowanych i udzielanie im wszelkiej pomocy.
  6)Utrzymywanie i prowadzenie noclegowni, przytulisk, schronisk, hoteli i tymczasowych domów dla bezdomnych zwierząt.
  7)Działanie adopcyjne polegające na poszukiwaniu nowych domów dla bezdomnych i porzuconych zwierząt.
  8)Umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych i innych placówkach przystosowanych do opieki nad nimi.
  9)Przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych.
  10)Organizowanie adopcji na odległość.
  11)Zapewnienie zwierzętom specjalistycznej opieki weterynaryjnej oraz środków medycznych.
  12)Zapewnienie zwierzętom odpowiedniego odżywania i opieki. 
  13)Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnych, porzuconym i zagubionym.
  14)Wspieranie wszelkich działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie bezdomności wśród zwierząt.
  15)Propagowanie i realizacja programu sterylizacji i kastracji jako metody zapobiegania bezdomności wśród zwierząt.
  16)Propagowanie i realizacja programu animaloterapii, w szczególności dogoterapii i hippoterapi jako metody wspomagającej leczenie dzieci, młodzieży i dorosłych,
  17)Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
  18)Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie wśród społeczeństwa wiedzy o ochronie zwierząt i odpowiedzialności za zwierzęta.
  19)Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
  20)Działanie na rzecz praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania oraz występowanie do właściwych władz z inicjatywą wydawania lub zmian w przepisach dotyczących praw zwierząt.
  21)Działalność charytatywna na rzecz krzywdzonych i bezdomnych zwierząt.
  22)Szkolenie zwierząt i ich opiekunów a także szkolenie wolontariuszy.
  23)Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, szkołami, placówkami i innymi podmiotami w zakresie ochrony zwierząt.
  24)Prowadzenie badań oraz popieranie prac naukowych z zakresu opieki i ochrony nad zwierzętami, 
  25)Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów naukowych i publikowanie materiałów szkoleniowych, folderów i materiałów informacyjnych.
  26)Nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów  w ramach wymiany doświadczeń z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000341427
 • Wizytówka:www.pitax.pl/2plus4
 • Konto:35 1940 1076 3137 8042 0000 0000
 • Adres:ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław
 • WWW:http://www.2plus4.org
 • E-mail:dwapluscztery@gmail.com
 • Telefon:792022444
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00