Fundacja ADRA Polska

Fundacja ADRA Polska
 • Dla biednych dzieci

  Jesteśmy polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej. Wspieramy biedne dzieci, w tym sieroty, dając im możliwość zdobycia wykształcenia. Pomagamy ofiarom klęsk żywiołowych i wojen. Nasze projekty wspierają rozwój całych społeczności w różnych biednych częściach świata. Pomóż nam zmieniać świat na lepszy.

  Jak wykorzystamy 1,5%

  Dzięki darczyńcom realizujemy szereg działań pomocowych począwszy od wspierania biednych dzieci, poprzez edukację, po realizację projektów humanitarnych oraz rozwojowych dla biednych krajów.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000342704
  • Konto:49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
  • Adres:ul. Oleśnicka 4, 50-320 Wrocław
  • WWW:http://www.adra.pl
  • E-mail:adra@adra.pl
  • Telefon:22 266 80 75
 • Twój 1% pozwala dotrzeć nam z pomocą tam, gdzie nas potrzebują

  Fundacja ADRA Polska jest częścią międzynarodowej organizacji ADRA, działającej w ponad 130 krajach świata. Nasze biura oddalone są od siebie setkami kilometrów, ale przyświeca nam ten sam cel: szerzyć pozytywną zmianę w potrzebującym świecie. Niesiemy pomoc uchodźcom, ofiarom wojen, kataklizmów, osieroconym dzieciom, rodzinom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Dzięki naszym darczyńcom możemy docierać ze wsparciem wszędzie tam, gdzie umiera nadzieja na lepsze jutro.

  Międzynarodowość naszej organizacji pozwala nam działać efektywnie. W przeciągu roku wspieramy szereg akcji i działań. Współpracujemy z oddziałami ADRA z innych krajów, włączając się również w prowadzone przez nich projekty. Staramy się dotrzeć z pomocą wszędzie tam, gdzie nas potrzebują!

  Celem naszej Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. 

  Dzięki Waszej pomocy w minionym roku mogliśmy prowadzić akcje, które realnie wpłynęły na życie ludzkie. Przekazanie jednego 1% na Fundację ADRA Polska pozwoli nam na kontynuowanie naszych działań:

  • Pomoc uchodźcom na granicach. Aż 68 milionów ludzi na świecie to obecnie uchodźcy lub wysiedleńcy. Żaden z nich nie wybrał życia, do którego został zmuszony. Obecnie Fundacja ADRA rozpoczyna kolejny etap działań pomocowych na rzecz migrantów. Tym razem wsparcie otrzymają rodziny przebywające w otwartych i zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w naszym kraju.
  • Adopcja na odległość. Program adopcji na odległość to nie tylko doraźna pomoc. To krok ku zatrzymaniu błędnego koła głodu, ubóstwa i beznadziei. Adoptując na odległość jedno z dzieci należących do podopiecznych Fundacji ADRA, zapewniasz mu wyżywienie i schronienie potrzebne do przetrwania, ale przede wszystkim zapewniasz mu edukację. Obecnie pomoc kierowana jest do dzieci z Kenii, Tanzanii i Bangladeszu.
  • Pomoc ofiarom tajfunów oraz innych klęsk żywiołowych. Świat nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia globalnego celu, jakim jest zmniejszenie skrajnego ubóstwa do 3 procent do 2030 roku. Przyczyniła się do tego światowa epidemia wirusa SARS-CoV-2 oraz liczne kataklizmy nawiedzające przede wszystkim Azje Południowo-Wschodnią. Fundacja ADRA stara się działać wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka pomoc fundując ofiarom kataklizmów żywność, lekarstwa i środki pierwszej potrzeby.
  • Remonty ośrodków dla niepełnosprawnych dzieci w Gruzji. Sytuacja osób niepełnosprawnych w tym kraju jest znacznie gorsza niż w Polsce. Osoby dotknięte niepełnosprawnością nie mają dostępu do odpowiedniej infrastruktury, która pomogłaby im brać czynny udział w edukacji oraz życiu społecznym, szczególnie jeśli są mieszkańcami terenów wiejskich. W ramach tego działania wyposażyliśmy i wyremontowaliśmy ośrodki w trzech miejscowościach: w Cziaturze, Gori i Marneuli.

  Wsparcie osób w kryzysie na platformie GrupaWsparcia.pl. Nasz portal daje możliwość darmowego i w pełni anonimowego podzielenia się problemami bez względu na porę dnia i miejsce – wystarczy dostęp do Internetu. Po zalogowaniu się użytkownik może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Dla użytkowników dostępna jest także pomoc doświadczonych specjalistów – psychoterapeuty i prawnika. GrupaWsparcia.pl dostępna jest również w aplikacji mobilnej.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika