Fundacja ADRA Polska

Fundacja ADRA Polska
 • Dla biednych dzieci nie tylko w Afryce

  Jesteśmy polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej. Wspieramy biedne dzieci, w tym sieroty w Afryce, dając im możliwość zdobycia wykształcenia. Pomagamy ofiarom klęsk żywiołowych i wojen. Nasze projekty wspierają rozwój całych społeczności w różnych biednych częściach świata. Pomóż nam zmieniać świat na lepszy.

  Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki darczyńcom realizujemy szereg działań pomocowych począwszy od wspierania biednych dzieci w Afryce, poprzez edukację, po realizację projektów humanitarnych oraz rozwojowych dla biednych krajów.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000342704
  • Konto:49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
  • Adres:ul. Oleśnicka 4, 50-320 Wrocław
  • WWW:http://www.adra.pl
  • E-mail:adra@adra.pl
  • Telefon:22 266 80 75
 • Twój 1% pozwala dotrzeć nam z pomocą tam,
  gdzie nas potrzebują

  Fundacja ADRA Polska jest częścią międzynarodowej organizacji ADRA, działającej w ponad 130 krajach świata. Nasze biura oddalone są od siebie setkami kilometrów, ale przyświeca nam ten sam cel: szerzyć pozytywną zmianę w potrzebującym świecie. Niesiemy pomoc ofiarom wojen, kataklizmów, osieroconym dzieciom, rodzinom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Dzięki naszym darczyńcom możemy docierać ze wsparciem wszędzie tam, gdzie umiera nadzieja na lepsze jutro.

  Celem naszej Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Dzięki Waszej pomocy w minionym roku mogliśmy prowadzić akcje, które realnie wpłynęły na życie ludzkie. Przekazanie jednego 1% na Fundację ADRA Polska pozwoli nam na kontynuowanie naszych działań:

  • Pomoc dzieciom w Kenii, a dokładnie sierotom z jej najbardziej ubogiego rejonu. Brak podstawowych warunków do życia wpływa na ich życiowe wybory. Chęć przeżycia zmusza do porzucenia szkoły i zrezygnowania z jakichkolwiek marzeń. Nasze działania polegają na stworzeniu godnych warunków życiowych dla tych dzieci. Odmieniamy ich los poprzez zapewnienie im posiłku, zakwaterowania, ubrania oraz możliwości dalszej edukacji. Już 200 zł miesięcznie pozwala jednemu osieroconemu dziecku mieć marzenia o lepszym jutrze.
  • Pomoc albinoskim dzieciom w Tanzanii, które odziedziczyły geny o zbyt niskiej produkcji pigmentu w oczach, skórze oraz włosach. Wszechobecna dyskryminacja i izolacja wywołana niezrozumieniem ich choroby powoduje, że stają się one ofiarami przemocy. Zapewnienie bezpiecznego schronienia w ośrodkach skupiających dzieci dotkniętych tą chorobą pozwala im rozwijać się w spokojnych warunkach. Otoczeni pomocą, z dostępem do preparatów chroniących ich skórę, wyposażeni w odpowiednią odzież i okulary mają szansę na normalny rozwój. 350 zł miesięcznie naprawdę zmienia ich życie. 
  • Pomoc ubogim dzieciom z Armenii, a konkretnie ze słabo rozwiniętego ekonomicznie regionu wiejskiego Ararat. Niskie zarobki, słabe perspektywy to rzeczywistość otaczająca te dzieci. Pragniemy dać im szanse na zaznanie odrobiny szczęścia i pozytywnych wspomnień. Poprzez programy edukacyjne, zajęcia integracyjne, zapewnienie dostępu do gier i zabawek pozwalamy im inaczej spojrzeć na otaczający ich świat.

  Międzynarodowość naszej organizacji pozwala nam działać efektywnie. W przeciągu roku wspieramy szereg akcji i działań. Współpracujemy z oddziałami ADRA z innych krajów, włączając się również w prowadzone przez nich projekty. Staramy się dotrzeć z pomocą wszędzie tam, gdzie nas potrzebują!

  Wiele lat ciężkiej pracy zaowocowało ogromnym zaufaniem, którym nas obdarzyliście. Rok rocznie do naszej fundacji napływa coraz więcej środków z 1% podatku. W roku ubiegłym przekazaliście nam kwotę powyżej 1 mln złotych, dzięki której mogliśmy pomagać i zmieniać ludzkie życie. Mamy nadzieję, że również w tym roku wesprzecie nasze działania.

   

  Skorzystaj z usług naszego Biura Rachunkowego dedykowanego organizacjom pozarządowym  

  Prowadzisz organizację pozarządową?
  Potrzebujesz pomocy w obsłudze księgowej?
  A może chcesz obniżyć koszty prowadzenia księgowości? 

  Pomagamy na odległość – napisz: biuro@ksiegowyngo.pl

  Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze działalności organizacji pozarządowych NGO mamy świadomość Państwa potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, iż prowadzenie tego typu organizacji wymaga odpowiedniego dostosowania usług księgowych i finansowych do specyficznych wymogów prawa, sposobów finansowania i zarządzania. Nasze biuro rachunkowe doskonale zna standardy organizacji pozarządowych ponieważ specjalizujemy się w prowadzeniu obsługi księgowej dla fundacji i stowarzyszeń. Na co dzień stykamy się z problemami i trudnościami w nich występującymi, więc wiemy jak najlepiej Państwu pomóc.  

  Organizacje pozarządowe, wykonując zadania pożytku publicznego, które są finansowane zarówno ze środków publicznych, dotacji europejskich, a także prywatnych, muszą mieć świadomość wszystkich wymogów stawianych przez podmioty finansujące. Wybierając usługi naszego biura rachunkowego zyskają Państwo bezpieczeństwo swoich działań ze strony finansowo-księgowej. Naszym celem jest Państwa zadowolenie z oferowanych przez nas usług, dlatego sami stawiamy sobie wysokie wymagania.

  Dzięki specjalizacji w dziedzinie trzeciego sektora, jesteśmy w stanie zaoferować obsługę księgową w bardzo konkurencyjnych cenach, przy jednocześnie wysokim standardzie oferowanej usługi. Obsługujemy fundację i stowarzyszenia mające swoje siedziby na terenie całego kraju. Sprawdzone metody obiegu dokumentów i wsparcia księgowego, nie tylko są w stanie obniżyć Państwu koszty, ale także pozwolą zaoszczędzić czas.

  Napisz do nas na biuro@ksiegowyngo.pl i przekonaj się sam, że warto zaufać profesjonalistom.

  Poznaj zakres naszych usług

  Prowadzenie pełnej księgowości:

  • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • obsługa JPK
  • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
  • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego zeznania rocznego CIT-8
  • bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
  • na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem zakładowego planu kont

  Prowadzenie kadr i płac:

  • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
  • wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
  • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do urzędu skarbowego
  • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
  • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
  • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika