Fundacja ADRA Polska

Fundacja ADRA Polska
 • Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. Naszym celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami, a także wsparcie osób uchodźczych w Polsce.  

  1,5% podatku przeznaczamy na nasze główne obszary działań:

  Pomoc osobom uchodźczym
  Prowadzimy 7 Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców w różnych miejscach w kraju: Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, by zapewnić naszym beneficjentom kompleksową pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego, pomoc psychologiczną oraz prawną. 

  Edukacja żyjących w ubóstwie dzieci z Kenii
  Dzieciom pozbawionych rodziców opłacamy czesne w szkole i zapewniamy podstawowe potrzeby życiowe takie jak zakwaterowanie, ciepły posiłek i ubranie.

  Wsparcie dzieci z albinizmem z Tanzanii
  Już od wielu lat wspieramy dzieci dotknięte albinizmem w ramach projektu adopcji na odległość. Zakłada on zapewnienie bezpiecznego schronienia z wyżywieniem i edukacją dzieci dotkniętych bielactwem wrodzonym.

  Edukacja ubogich dzieci z Bangladeszu
  W ramach programu adopcji na odległość pragniemy zapewnić lepsze życie uczniom szkoły podstawowej z miejscowości Tongi, położonej 20 km od wielomilionowej stolicy Bangladeszu – Dhaki. Wszyscy nasi podopieczni zamieszkują slumsy Ershad Nagar. 

  Pomoc humanitarna w różnych regionach świata

  Rozwój platformy wsparcia psychologicznego GiveAndGetHelp.com
  GiveAndGetHelp.com to w pełni darmowy, anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000342704
  • Konto:49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
  • Adres:ul. Kamieniecka 15, 50-511 Wrocław
  • WWW:http://www.adra.pl
  • E-mail:adra@adra.pl
  • Telefon:22 34 99 935
 • Celem naszej Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych wspólnot w Polsce jak i za granicą. Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

  Od lat udzielamy pomocy humanitarnej krajom dotkniętym konfliktami, wojnami i klęskami naturalnymi. Organizujemy dostawy m.in. wody pitnej, żywności, odzieży i leków oraz niezbędnych materiałów do przetrwania w krytycznych sytuacjach. Działamy również długofalowo na rzecz rozwoju i wsparcia osób pokrzywdzonych w konfliktach. Z doświadczenia wiemy, że pierwsze działania emergency, to dopiero początek niezbędnej i długoterminowej pomocy.  

  Wspieramy także edukację najbiedniejszych dzieci w trzech krajach: Kenii, Bangladeszu i Tanzanii.
  Kenia zachodnia
  - to tutaj 18% dzieci to sieroty, a kolejne 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica. Staramy się odmienić los tych dzieci poprzez stworzenie im godnych warunków życiowych. Za kwotę 250 zł miesięcznie możesz zapewnić wyżywienie, ubranie, zakwaterowanie oraz możliwość dalszej edukacji jednemu konkretnemu dziecku. Otrzymasz jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz historię jego życia. Pamiętaj każdy Twój dar ma znaczenie. Dzięki naszym darczyńcom, niesiemy pomoc dzieciom w Kenii.

  Slumsy w Bangladeszu - aby zapewnić żyjącym w skrajnej biedzie dzieciom z Bangladeszu możliwość edukacji, przybory szkolne i wyżywienie, potrzebujemy środków finansowych. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 130 zł. Adoptując na odległość jedno dziecko spośród naszych podopiecznych, zapewniasz mu możliwość zdobycia wykształcenia, poprawę warunków życia, a dzięki zdobytej edukacji, Twój podopieczny będzie mógł wyrwać się ze skrajnej biedy i już nigdy więcej nie zaznać głodu.

  Dzieci dotknięte albinizmem w Tanzanii- są ofiarami wstrząsających napaści i zabójstw, a wszystko z powodu jasnej karnacji skóry. W całej Afryce Subsaharyjskiej dyskryminacja albinosów jest poważnym problemem społecznym. Niektórzy mieszkańcy uznają ich ciała za źródło magicznych talizmanów. Włosy wplecione w sieci mają przynieść obfite połowy, odcięte stopy – zapewnić bogactwo, a roztarta skóra – pomóc w poszukiwaniu złota w kopalniach. Możesz nam pomóc walczyć z tymi przesądami. Wesprzyj nasze działania i pomóż nieść pomoc w kraju, w którym już 1 na 1429 rodzących się dzieci jest dotknięte tą wadą genetyczną.
  Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 400 zł. Adoptując na odległość jedno dziecko spośród naszych podopiecznych, zapewniasz mu wyżywienie i schronienie potrzebne do przetrwania, oraz edukację. Dzięki Twoim regularnym wpłatom Twój podopieczny ma szansę ukończyć szkołę i podczas swojej edukacji czuć się bezpiecznie, przebywając w internacie.

  Udostępniamy wsparcie psychologiczne online w języku polskim i ukraińskim
  GiveAndGetHelp.com to w pełni darmowy, anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przystań, gdzie całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – można podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika