1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA
  KRS 0000343609

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Dobro wypiera zło

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa założone w 2009 roku jest organizacją której celem statutowym jest praca wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W Stowarzyszeniu prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative, Klub Rodzica, Klub Seniora, Centrum Wolontariatu „U Mikołaja”, zapewniamy wsparcie prawne i psychologiczne. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób doświadczających różnych trudności. Naszym celem jest przywrócenie nadziei, poczucia godności, pragnienia dobra, miłości i rozwoju. Pomagając angażujemy osoby, które wspieramy do działań na rzecz innych. Pracujemy w oparciu o zasady: „Dobro wypiera zło” – im więcej stworzymy Dobra, tym mniej będzie miejsca na zło, „Podaj dalej” – każde otrzymane Dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom oraz „Prawdziwe życie” – Dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni czy zamierzeniach.

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze z 1% wykorzystujemy na działania, które wykraczają poza prowadzone przez nas projekty. Przede wszystkim jest to organizowanie specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla dzieci i dorosłych. Kolejną niezwykle istotną sprawą jest podsumowanie rocznej pracy socjoterapeutycznej w ramach, którego wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi na kolonie (dzieci 7-12 lat), obozy (młodzież 13-19 lat), a także organizujemy weekendy rodzinne (dla klubu rodzica wraz z dziećmi).

Często jednak wsparcie z 1% ratuje nas w sytuacjach nieprzewidzianych przez życie. Przywykliśmy już do tego, że życie naszych podopiecznych bywa czasem bardzo zaskakujące. W momentach kiedy ktoś traci dom nad głową albo ucieka przez przemocą w rodzinie lub jest ofiarą wykorzystywania seksualnego musimy reagować natychmiast i często zaspokajać najbardziej podstawowe potrzeby beneficjentów. W takich momentach wsparcie z 1% jest niezastąpione.

 

Więcej o nas

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa założone w 2009 roku jest organizacją której celem statutowym jest praca wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W Stowarzyszeniu prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative w ramach której tworzymy bezpieczną przystań dla ok 50-tki dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Poza tym prężnie działa u nas Klub Rodzica, Klub Seniora i Centrum Wolontariatu „U Mikołaja”, które zapewnia m.in wsparcie prawne i psychologiczne. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób doświadczających różnych trudności. Naszym celem jest przywrócenie nadziei, poczucia godności, pragnienia dobra, miłości i rozwoju. Pomagając angażujemy osoby, które wspieramy do działań na rzecz innych. 

Historia naszego Stowarzyszenia sięga września 2009 kiedy to w parafii Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni odbyły się warsztaty pt.: „Dobro wypiera zło”, prowadzone przez członków Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza działającego na Śląsku. Dzielili się oni swoim doświadczeniem pracy wśród najuboższych jak również metodami pracy i jej owocami, których doświadczali od wielu lat. W warsztatach tych wzięło udział wiele osób, w których sercach zrodziło się pragnienie, by podobne rzeczy robić w naszym mieście. I tak 4 grudnia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa. W marcu 2010 roku rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna. Początkowo zajęcia prowadziliśmy 2 razy w tygodniu na zasadzie wolontariatu. Zaprosiliśmy do naszej świetlicy dzieci z naszej dzielnicy. Staraliśmy się dotrzeć z zaproszeniami przede wszystkim do rodzin borykających się z różnymi problemami.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka, a w szczególności niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez nasze działania pragniemy przywracać im nadzieję, poczucie godności, pragnienie dobra, miłości i rozwoju. Aby sprostać temu zadaniu angażujemy osoby, które wspieramy, do działań na rzecz innych, a także zapraszamy do różnych projektów społecznych z ich udziałem.
Pracujemy w oparciu o zasady: „dobro wypiera zło” - im więcej stworzymy dobra, tym mniej będzie miejsca na zło, „podaj dalej”- każde otrzymane dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom oraz „prawdziwe życie” - dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni, czy zamierzeniach.
Wierzymy, że taka forma działania jest zgodna z ewangelicznym przesłaniem niesienia ludziom wiary, nadziei i miłości poprzez nawiązywanie z nimi osobistych więzi, odkrywanie ich potencjału, wskazywanie możliwości czynienia dobra i rozwoju.

Prowadzimy różne działania:

PWD Spot Mikołaj Alternative

Swoją działalność rozpoczęła w marcu 2010 roku. Zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, pochodzących w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W ramach zajęć prowadzimy: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości edukacyjnych, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Klub Rodzica

Klub Rodzica to nie tylko miejsce spotkań, odkrywania talentów, rozwijania umiejętności, gdzie powstają ręcznie wykonywane ozdoby świąteczne, odbywają się warsztaty, rodzą się pomysły, realizują marzenia. To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą grupę, nawiązują relacje i uczą się je budować, którzy często mimo niełatwych historii życiowych starają się pomagać innym i być jak najlepszymi rodzicami/ opiekunami dla swoich i nie swoich dzieci. Klub rodzica jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz ze środków Mops Gdynia

Klub Seniora

Zaproszenie Klubu Seniora jest skierowane do starszych osób, które mają wolny czas i pragną go spędzić z innymi. W ramach zajęć Klubu proponujemy udział we wspólnych projektach z dziećmi ze świetlicy, a także wyjazdy krajoznawcze, spotkania okolicznościowe i integracyjne. Dla chętnych organizujemy m.in. zajęcia językowe, komputerowe, sportowe, oświatowe, kulturowe, plastyczne i muzyczne.

Konsultacje psychologiczne

W ramach konsultacji jest możliwość uzyskania porady gdzie szukać konkretnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, przemocy, kryzysu w rodzinie, zaburzeń lękowych, depresji dla naszych podopiecznych.

Wolontariat

Wierzymy, że każdy człowiek nosi w swoim sercu dobre pragnienia. Może czasem są one uśpione. Dlatego zapraszamy wszystkie chętne osoby do włączenia się w działalność naszego Stowarzyszenia. Poprzez organizację wolontariatu, który ze swojego założenia ma aktywować ludzi do niesienia bezinteresownej pomocy, chcemy pokazać mieszkańcom całej dzielnicy, że wiele potrafimy i, że możemy wspólnie zmieniać otaczający nas świat na lepszy.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000343609
 • Konto:85 124 0 53 54 1 111 0010 660 7 47 12
 • Adres:Gdynia 81-062, ul. Św. Mikołaja 1
 • WWW:www.bpmikolaj.pl
 • E-mail:projekty@bpmikolaj.pl
 • Telefon:506231537

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA

  KRS 0000343609

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA

 • Dobro wypiera zło

  Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa założone w 2009 roku jest organizacją której celem statutowym jest praca wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W Stowarzyszeniu prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative, Klub Rodzica, Klub Seniora, Centrum Wolontariatu „U Mikołaja”, zapewniamy wsparcie prawne i psychologiczne. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób doświadczających różnych trudności. Naszym celem jest przywrócenie nadziei, poczucia godności, pragnienia dobra, miłości i rozwoju. Pomagając angażujemy osoby, które wspieramy do działań na rzecz innych. Pracujemy w oparciu o zasady: „Dobro wypiera zło” – im więcej stworzymy Dobra, tym mniej będzie miejsca na zło, „Podaj dalej” – każde otrzymane Dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom oraz „Prawdziwe życie” – Dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni czy zamierzeniach.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze z 1% wykorzystujemy na działania, które wykraczają poza prowadzone przez nas projekty. Przede wszystkim jest to organizowanie specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla dzieci i dorosłych. Kolejną niezwykle istotną sprawą jest podsumowanie rocznej pracy socjoterapeutycznej w ramach, którego wyjeżdżamy z naszymi podopiecznymi na kolonie (dzieci 7-12 lat), obozy (młodzież 13-19 lat), a także organizujemy weekendy rodzinne (dla klubu rodzica wraz z dziećmi).

  Często jednak wsparcie z 1% ratuje nas w sytuacjach nieprzewidzianych przez życie. Przywykliśmy już do tego, że życie naszych podopiecznych bywa czasem bardzo zaskakujące. W momentach kiedy ktoś traci dom nad głową albo ucieka przez przemocą w rodzinie lub jest ofiarą wykorzystywania seksualnego musimy reagować natychmiast i często zaspokajać najbardziej podstawowe potrzeby beneficjentów. W takich momentach wsparcie z 1% jest niezastąpione.

   

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa założone w 2009 roku jest organizacją której celem statutowym jest praca wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W Stowarzyszeniu prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative w ramach której tworzymy bezpieczną przystań dla ok 50-tki dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Poza tym prężnie działa u nas Klub Rodzica, Klub Seniora i Centrum Wolontariatu „U Mikołaja”, które zapewnia m.in wsparcie prawne i psychologiczne. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób doświadczających różnych trudności. Naszym celem jest przywrócenie nadziei, poczucia godności, pragnienia dobra, miłości i rozwoju. Pomagając angażujemy osoby, które wspieramy do działań na rzecz innych. 

  Historia naszego Stowarzyszenia sięga września 2009 kiedy to w parafii Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni odbyły się warsztaty pt.: „Dobro wypiera zło”, prowadzone przez członków Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza działającego na Śląsku. Dzielili się oni swoim doświadczeniem pracy wśród najuboższych jak również metodami pracy i jej owocami, których doświadczali od wielu lat. W warsztatach tych wzięło udział wiele osób, w których sercach zrodziło się pragnienie, by podobne rzeczy robić w naszym mieście. I tak 4 grudnia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa. W marcu 2010 roku rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna. Początkowo zajęcia prowadziliśmy 2 razy w tygodniu na zasadzie wolontariatu. Zaprosiliśmy do naszej świetlicy dzieci z naszej dzielnicy. Staraliśmy się dotrzeć z zaproszeniami przede wszystkim do rodzin borykających się z różnymi problemami.

  Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka, a w szczególności niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

  Poprzez nasze działania pragniemy przywracać im nadzieję, poczucie godności, pragnienie dobra, miłości i rozwoju. Aby sprostać temu zadaniu angażujemy osoby, które wspieramy, do działań na rzecz innych, a także zapraszamy do różnych projektów społecznych z ich udziałem.
  Pracujemy w oparciu o zasady: „dobro wypiera zło” - im więcej stworzymy dobra, tym mniej będzie miejsca na zło, „podaj dalej”- każde otrzymane dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom oraz „prawdziwe życie” - dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni, czy zamierzeniach.
  Wierzymy, że taka forma działania jest zgodna z ewangelicznym przesłaniem niesienia ludziom wiary, nadziei i miłości poprzez nawiązywanie z nimi osobistych więzi, odkrywanie ich potencjału, wskazywanie możliwości czynienia dobra i rozwoju.

  Prowadzimy różne działania:

  PWD Spot Mikołaj Alternative

  Swoją działalność rozpoczęła w marcu 2010 roku. Zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, pochodzących w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W ramach zajęć prowadzimy: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości edukacyjnych, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

  Klub Rodzica

  Klub Rodzica to nie tylko miejsce spotkań, odkrywania talentów, rozwijania umiejętności, gdzie powstają ręcznie wykonywane ozdoby świąteczne, odbywają się warsztaty, rodzą się pomysły, realizują marzenia. To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą grupę, nawiązują relacje i uczą się je budować, którzy często mimo niełatwych historii życiowych starają się pomagać innym i być jak najlepszymi rodzicami/ opiekunami dla swoich i nie swoich dzieci. Klub rodzica jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz ze środków Mops Gdynia

  Klub Seniora

  Zaproszenie Klubu Seniora jest skierowane do starszych osób, które mają wolny czas i pragną go spędzić z innymi. W ramach zajęć Klubu proponujemy udział we wspólnych projektach z dziećmi ze świetlicy, a także wyjazdy krajoznawcze, spotkania okolicznościowe i integracyjne. Dla chętnych organizujemy m.in. zajęcia językowe, komputerowe, sportowe, oświatowe, kulturowe, plastyczne i muzyczne.

  Konsultacje psychologiczne

  W ramach konsultacji jest możliwość uzyskania porady gdzie szukać konkretnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, przemocy, kryzysu w rodzinie, zaburzeń lękowych, depresji dla naszych podopiecznych.

  Wolontariat

  Wierzymy, że każdy człowiek nosi w swoim sercu dobre pragnienia. Może czasem są one uśpione. Dlatego zapraszamy wszystkie chętne osoby do włączenia się w działalność naszego Stowarzyszenia. Poprzez organizację wolontariatu, który ze swojego założenia ma aktywować ludzi do niesienia bezinteresownej pomocy, chcemy pokazać mieszkańcom całej dzielnicy, że wiele potrafimy i, że możemy wspólnie zmieniać otaczający nas świat na lepszy.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000343609
 • Konto:85 124 0 53 54 1 111 0010 660 7 47 12
 • Adres:Gdynia 81-062, ul. Św. Mikołaja 1
 • WWW:www.bpmikolaj.pl
 • E-mail:projekty@bpmikolaj.pl
 • Telefon:506231537
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00