1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

KRS 0000344487

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

KRS 0000344487

Prezent OPP

Pomagamy cały rok

Stowarzyszenie skupia osoby, pragnące pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym dopiero diagnozowanym, będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je ukończyli. Celem Stowarzyszenia, które zapoczątkowało działalność w lutym 2008 roku, jest m.in. niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia. Stowarzyszenie m.in. oferuje chorym pomoc psychologiczną i duchową, a także rozpowszechnia materiały edukacyjne i organizuje wykłady, webinaria i kampanie uczące rozpoznawania objawów chorób hematoonkologicznych i metod ich leczenia. Ptaktycznie codziennie walczymy o lepszy dostep do leczenia, a okazjonalnie organizujemy zbiórki krwi. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej: http://www.przebisnieg.org/ 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" przeznaczane sa na działalność statutową. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" od ponad 10 lat podejmuje działania mające na celu szeroką edukację społeczeństwa na temat diagnozowania objawów chłoniaków oraz potrzeby samoobserwacji. Edukujemy zwykłych ludzi oraz Lekarzy POZ, od których bardzo często zalezy to, czy pacjent otrzyma skierowanie na odpowiednie badania diagnostyczne. Stowarzyszenie monitoruje również doniesienia naukowe na teamt leczenia chorób hematoonkologicznych (białaczek, chłoniaków, szpisczaków) z całego świata i dzieli się pozyskaną wiedzą. W celach edukacyjnych prowadzimy różnego rodzaju kampanie społecznościowe, wykłady na Uniwersytetach III Wieku, webinaria, a także tworzymy materiały edukacyjne, które udostępniamy w centach onkologii oraz online.

Środki pozyskane z 1% pomoga nam również w organizacji zbiórek krwi i osocza, które są tak bardzo potrzebne pacjentom hematookologicznym.

Wiedząc, jak bardzo jest to potrzebne, w tym roku dążymy również do uruchomienia telefonu zaufania, który będzie wsparciem chorych i ich bliskich przed, w trakcie i po zakończeniu procesu leczenia.

 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” jest młodą organizacją, która swą działalność zapoczątkowała w lutym 2008 roku, jako Grupa Pacjentów z Chorobami Układu Limfatycznego, działająca przy Klinice Hematologii w Krakowie, a od grudnia 2009 r. oficjalnie została zarejestrowana pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”. Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Obserwujemy, że społeczna wiedza na temat chłoniaków jest ciągle zbyt niska. W dalszym ciągu pacjent po usłyszeniu takiej diagnozy reaguje zdumieniem i nie jest to tylko zaskoczenie osoby, u której niespodziewanie rozpoznano chorobę nowotworową, ale również objaw zupełnej nieznajomości problemu (przy równocześnie obserwowanym stałym wzroście liczby zachorowań, odnotowywanym przez ośrodki hematologiczne i onkologiczne tak w Polsce, jak i na świecie). Pragniemy przyczyniać się do podniesienia społecznej wiedzy na temat tej grupy chorób.

Pacjent, w naszym przekonaniu, winien być człowiekiem świadomym swojej choroby i spraw z nią związanych, a więc rodzaju stosowanych terapii, ich skutków ubocznych, unikania czynników mogących ją zakłócać oraz metod niwelowania działań niepożądanych. Stąd, dla rzetelnego propagowania wiedzy o chorobach rozrostowych układu limfatycznego współpracujemy ściśle z lekarzami z różnych ośrodków hematologicznych.

Wielu pacjentom bardzo pomaga wiedza na temat choroby, jej przebiegu i leczenia. Znajomość terapii, jej efektów ubocznych i czynników, które mogą utrudniać leczenie bywa pomocne – stwarza poczucie bezpieczeństwa i pomaga aktywnie uczestniczyć w procesie zdrowienia. Naszym celem jest udostępnianie najbardziej aktualnej wiedzy pacjentom i ich bliskim.

Elementami wspomagającymi terapię chorób układu krwiotwórczego i limfatycznego są przetoczenia preparatów krwiopochodnych (koncentratów czerwonokrwinkowych i płytkowych), stąd nasze zaangażowanie w akcje zachęcające do oddawania krwi na rzecz chorych. My doskonale wiemy, jak prawdziwe jest określenie oddanej krwi jako „daru życia”, na który oczekiwanie bywa nieraz dramatyczne. Jedną z form akcji krwiodawstwa jest organizowany przez nas coroczny turniej szachowy „Daj MATA chorobie”, którego inicjatorem był członek Zarządu Stowarzyszenia, sędzia szachowy Jan Zapała.

Najistotniejszą sprawą w drodze ku wyleczeniu jest dawanie nadziei, bez której nie można mówić o mobilizacji pacjenta do podjęcia trudu terapii. Nadziei popartej świadectwem osób wyleczonych, których liczba systematycznie wzrasta wraz z coraz lepszą diagnostyką oraz dostępem do nowoczesnych metod terapii. Nadziei, o której twórca Kliniki Hematologii w Krakowie – profesor Julian Aleksandrowicz (1908 – 1988) – powiedział:

„Nie ma nieuleczalnie chorych. Poznałem siłę nadziei i destrukcyjną moc rozpaczy. Zalecam trwanie przy nadziei, nigdy bowiem nie wiadomo, w której chwili i skąd może przyjść ocalenie”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” od wielu lat inicjuje i angażuje się w akcje i kampanie, których celem jest szeroko pojęta edukacja hematoonkologiczna. Nasze kampanie:

 • Zdemaskuj chłoniaka - kampania, której celem jest edukacja społeczeństwa na temat objawów chłoniaków.
 • Zapytaj Bliskich o Zdrowie - kampania, której celem jest uświadomienie potrzeby samoobserwacji oraz rozmowy na temat stanu zdrowia z najbliższymi.
 • Daj MATA chorobie - kampania, której celem jest pozyskanie krwi dla pacjentów hemetoonkologicznych
 • Twoje osocze jest pozytywne? #osoczopozytywni - kampania, której celem jest pozyskanie osocza od pacjentów, którzy przeszli covid-19 na rzecz pacjentów hematoonkologicznych
 • W gruncie wiedzy - kampania edukacyjna na temat diagnozowania i leczenia chłoniaków, żywienia w trakcie choroby hematoonkologicznej oraz aspektów psychoonkologicznych.
   

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000344487
 • Konto:85 1020 2892 0000 5702 0414 1743
 • Adres:Os. Centrum D 9/31, 31-933 Kraków
 • WWW:https://przebisnieg.org/
 • E-mail:przebisnieg.org@gmail.com
 • Telefon:784916956

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

KRS 0000344487

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00