1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria"
KRS 0000345950

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Sport, rekreacja i edukacja

"Nauczcie dzieci grać w szachy a o przyszłość możecie być spokojni. Znikną wojny i bezprawie a bezkrwawe bitwy rozgrywać się będą jedynie na szachownicach" - Paul Morphy

Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria" powstał w 2005 roku w celu popularyzacji kultury fizycznej i sportu.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Prowadzimy wszechstronną działalność w zakresie rozwoju dyscypliny sportowej, jaką są szachy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich w uprawianej dyscyplinie sportu.
Organizujemy pozalekcyjne życie dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający uprawianie sportu, organizujemy zajęcia sportowe i rekreacyjne, turnieje i zawody, prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, organizujemy zajęcia sportowe, rekreacyjne i szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Klub jest dobrowolną organizacją i prowadzi działalność w oparciu o inicjatywę
swoich członków.

Celem Klubu jest :
a. prowadzenie wśród zrzeszonych członków prawidłowej i wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dyscypliny - szachy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich w uprawianej dyscyplinie sportu,
b. organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający uprawianie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny szachy,
c. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie dzieci, młodzieży i rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
d. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla członków Klubu w celu rozwoju ich sprawności intelektualnej i fizycznej,
e. organizowanie turniejów i zawodów szachowych, branie udziału w zawodach rankingowych, turniejach w kraju i za granicą,
f. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez szlachetne współzawodnictwo oraz systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy szachowej,
g. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, propagowaniu zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
h. organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osiągnięcia celów i wypełnienia swych zadań, Klub współpracuje i współdziała z Polskim Związkiem Szachowym, klubami i innymi Związkami Szachowymi w Polsce i za granicą oraz organizacjami samorządowymi, społecznymi i jednostkami administracji rządowej.

W szczególności Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie i prowadzenie sekcji szachowej,
b. organizowanie i prowadzenie szkolenia szachowego w postaci treningów i zgrupowań, obozów, kursów oraz innych zajęć,
c. organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz udział w zawodach i imprezach prowadzonych przez powołane do tego organizacje,
d. zapewnienie i zabezpieczenie w ramach swych możliwości finansowych kadry trenersko – instruktorskiej,
e. czuwanie nad całością majątku ruchomego i nieruchomego Klubu
f. kontynuowanie tradycji Klubu oraz przechowywanie dokumentów i pamiątek zgromadzonych na przestrzeni działalności Klubu,
g. współpracę z rodzicami i opiekunami zrzeszonej młodzieży
h. szerzenie zamiłowania do rozwoju dyscypliny - szachy i propagowanie stałego podnoszenia poziomu sportowego członków.

i. „organizowanie i prowadzenie kursów instruktora sportu szachowego oraz kursów i warsztatów doszkalających w dyscyplinie szachy"

1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być szachiści-zawodnicy, pełnoletnie osoby fizyczne i rodzice zawodników niepełnoletnich, którzy złożą podpisaną deklarację członkowską, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. Przyjęcie w poczet członków Klubu osób małoletnich, które nie ukończyły 18 lat, może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele statutowe Klubu, złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu w określonej formie i wysokości. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.

"Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni"

Paul Morphy


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000345950
 • Wizytówka:www.pitax.pl/victoria
 • Adres:ul. Św. Stanisława Kostki 17, 25-335 Kielce
 • WWW:www.victoria-kielce.org
 • E-mail:jarosz.victoriakielce@interia.pl
 • Telefon:605 989 473Formularze PIT 2021/2022 dla
Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria"

KRS 0000345950

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria"

 • Sport, rekreacja i edukacja

  "Nauczcie dzieci grać w szachy a o przyszłość możecie być spokojni. Znikną wojny i bezprawie a bezkrwawe bitwy rozgrywać się będą jedynie na szachownicach" - Paul Morphy

  Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria" powstał w 2005 roku w celu popularyzacji kultury fizycznej i sportu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Prowadzimy wszechstronną działalność w zakresie rozwoju dyscypliny sportowej, jaką są szachy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich w uprawianej dyscyplinie sportu.
  Organizujemy pozalekcyjne życie dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający uprawianie sportu, organizujemy zajęcia sportowe i rekreacyjne, turnieje i zawody, prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, organizujemy zajęcia sportowe, rekreacyjne i szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Więcej o nas

  Klub jest dobrowolną organizacją i prowadzi działalność w oparciu o inicjatywę
  swoich członków.

  Celem Klubu jest :
  a. prowadzenie wśród zrzeszonych członków prawidłowej i wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dyscypliny - szachy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich w uprawianej dyscyplinie sportu,
  b. organizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający uprawianie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny szachy,
  c. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie dzieci, młodzieży i rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
  i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  d. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla członków Klubu w celu rozwoju ich sprawności intelektualnej i fizycznej,
  e. organizowanie turniejów i zawodów szachowych, branie udziału w zawodach rankingowych, turniejach w kraju i za granicą,
  f. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez szlachetne współzawodnictwo oraz systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy szachowej,
  g. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, propagowaniu zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  h. organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.

  Dla osiągnięcia celów i wypełnienia swych zadań, Klub współpracuje i współdziała z Polskim Związkiem Szachowym, klubami i innymi Związkami Szachowymi w Polsce i za granicą oraz organizacjami samorządowymi, społecznymi i jednostkami administracji rządowej.

  W szczególności Klub realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie i prowadzenie sekcji szachowej,
  b. organizowanie i prowadzenie szkolenia szachowego w postaci treningów i zgrupowań, obozów, kursów oraz innych zajęć,
  c. organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz udział w zawodach i imprezach prowadzonych przez powołane do tego organizacje,
  d. zapewnienie i zabezpieczenie w ramach swych możliwości finansowych kadry trenersko – instruktorskiej,
  e. czuwanie nad całością majątku ruchomego i nieruchomego Klubu
  f. kontynuowanie tradycji Klubu oraz przechowywanie dokumentów i pamiątek zgromadzonych na przestrzeni działalności Klubu,
  g. współpracę z rodzicami i opiekunami zrzeszonej młodzieży
  h. szerzenie zamiłowania do rozwoju dyscypliny - szachy i propagowanie stałego podnoszenia poziomu sportowego członków.

  i. „organizowanie i prowadzenie kursów instruktora sportu szachowego oraz kursów i warsztatów doszkalających w dyscyplinie szachy"

  1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  a. członków zwyczajnych,
  b. członków wspierających,
  c. członków honorowych.
  2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być szachiści-zawodnicy, pełnoletnie osoby fizyczne i rodzice zawodników niepełnoletnich, którzy złożą podpisaną deklarację członkowską, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. Przyjęcie w poczet członków Klubu osób małoletnich, które nie ukończyły 18 lat, może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych.
  3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele statutowe Klubu, złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu w określonej formie i wysokości. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
  4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.

  "Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni"

  Paul Morphy

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000345950
 • Wizytówka:www.pitax.pl/victoria
 • Adres:ul. Św. Stanisława Kostki 17, 25-335 Kielce
 • WWW:www.victoria-kielce.org
 • E-mail:jarosz.victoriakielce@interia.pl
 • Telefon:605 989 473
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00