1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bumeikan
KRS 0000346484

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Bumeikan „miejsce jasnego Budo”

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 1. organizacja szkolenia sportowego, współpraca ze szkołami i funkcjonującymi w nich uczniowskimi klubami sportowymi, uczelniami, związkami sportowymi, federacjami i stowarzyszeniami sportowymi (również międzynarodowymi) oraz organami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury;
 2. organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 3. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 4. organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie imprez sportowych i innych (towarzyszących) pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych;
 6. organizowanie szkoleń, spotkań i seminariów z zakresu japońskich sztuk walki;
 7. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych;
 8. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów rekreacyjno-sportowych;
 9. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych;
 10. stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków ćwiczenia;
 11. zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu;
 12. rozwój kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność o podobnym profilu;
 13. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej;
 14. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych;
 15. popularyzowanie japońskich sztuk walki m.in. poprzez organizowanie pokazów, współpracę z władzami miasta, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i władzami oświatowymi podczas organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych;
 16. współpraca z instytucjami popularyzującymi kulturę, sztukę i tradycję japońską;
 17. organizowanie prelekcji, wystaw, zajęć i szkoleń upowszechniających kulturę, sztukę i tradycję japońską;
 18. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia oraz promowanie i organizowanie wolontariatu;
 19. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych;
 20. podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów, innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

- zakup wyposażenia sportowego takiego jak drabinki, drążki i maty tatami oraz zakup drobnego sprzętu sportowego do sekcji w Katowicach i Siemianowicach Śląskich

- organizacja nieodpłatnej imprezy pn. mAKRO mikołAIKI . Po raz kolejny razem będą bawiły się dzieci ćwiczące u nas Aikido oraz z nowych sekcji Akrobatyki.

- finansowanie szkoleń dla naszych wolontariuszy i instruktorów. Dbamy o zapewnienie naszym członkom jak najlepiej wyszkolonej i przygotowanej kadry instruktorskiej oraz najlepszych wolontariuszy pod słońcem!

- dofinansujmey najem sal w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Szacujemy, że w sumie wynajmowane przez nas lokale posłużyły co najmniej 400 osobom zarówno podczas regularnych treningów Iaido, Jodo, Akrobatyki i Aikido, ale również różnego rodzaju treningów dodatkowych, zajęć otwartych, spotkań szkoleń, warsztatów, imprez i egzaminów. Jesteśmy pewni, że w kolejnych latach liczb a ta znacznie wzrośnie a miejsca te staną się jeszcze bardziej uniwersalne!

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Działamy w Katowicach od 1996 roku. Początkowo, na Uniwersytecie Śląskim, jako jedna z pierwszych sekcji należących do Stowarzyszenia Instytut Shudokan Aikido Polska obejmującego swoim zasięgiem wiele miast województwa śląskiego. Jakiś czas później przenieśliśmy treningi na Osiedle Paderewskiego, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (dzisiaj Szkoła Podstawowa  Nr 4), gdzie do dnia dzisiejszego ćwiczy sekcja Aikido Yoshinkan.

W październiku 2003 nasz Klub został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Katowice. Na tej podstawie uzyskaliśmy osobowość prawną i od tego momentu mogliśmy oficjalnie działać pod nazwą Klub Sportowy Yoshinkan Aikido - Bumeikan Dojo. Nazwę Bumeikan nasze dojo otrzymało od Hiromichi Nagano Sensei. Nagano Sensei tłumaczy to jako „miejsce jasnego Budo” czyli miejsce gdzie ćwiczy się „jasne”, dobre Budo.

24 maja 2004 roku, po egzaminie instruktorskim w Monachium u Hiromichi Nagano Sensei, Rafał Rzepus został zarejestrowany w Międzynarodowej Federacji Yoshinkai Aikido (IYAF - International Yoshinkai Aikido Federation) jako instruktor Yoshinkan Aikido i tym samy otrzymał uprawnienia do przeprowadzania egzaminów do stopnia 4 kyu.

7 czerwca 2004 roku Bumeikan Dojo zostało oficjalnie zarejestrowane w International Yoshinkai Aikido Federation ze swoją siedzibą w Honbu Dojo i stało sie członkiem IYAF.

W październiku 2007 roku poszerzyliśmy naszą działalność o Iaido i Jodo. W 2008 roku Klub został wpisany w poczet klubów członkowskich Polskiego Związku Kendo. W 2009 roku Łukasz Machura zdał egzamin państwowy na instruktora dyscypliny Kendo. Łukasz Machura jako Trener Kadry Narodowej Jodo w roku 2010, a wcześniej od 2009 roku jako Szef Wyszkolenia Technicznego przyczyniał się do sukcesów zawodników startujących w zawodach międzynarodowych, w tym rangi Mistrzostw Europy. Prowadzona Przez Łukasza Machurę Kadra zdobyła łącznie 30 medali Mistrzostw Europy Jodo, w tym 7 złotych ! Funkcję trenera reprezentacji Polskiego Związku Kendo pełnił do czerwca 2018 roku. Łukasz Machura jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy Iaido i Jodo, gdzie udaje mu się sięgnąć po najwyższe miejsce na podium.

W styczniu 2010r. przyznano nam status organizacji pożytku publicznego i od tego czasu możemy przyjmować wsparcie w postaci przekazywanego przez Was 1% podatku.

W czerwcu 2014 postawiliśmy duży krok na przód i rozpoczęliśmy treningi we własnym dojo (miejsce treningów) na Bytkowie w Siemianowicach Śląskich (ul. Niepodległości 20). Na uwagę zasługuje fakt, iż dojo zostało wyremontowane i dostosowane do zajęć  całkowicie przy pomocy wolontariuszy. Dzięki temu nasze stowarzyszenie może gościć takie znakomitości ze świata Aikido jak Joe Thambu Shihan, oraz Robert Mustard Shihan, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Rok 2017 to kolejny krok na przód w rozwoju stowarzyszenia. Poszerzyliśmy naszą działalność o sekcję AKRObatyczną łączącą w sobie podstawy gimnastyki oraz akrobatyki sportowej. Zajęcia prowadzone są przez absolwenta AWF w Katowicach (kierunek wychowanie fizyczne), trenera akrobatyki sportowej (II kl.), instruktora sportu specjaloność gimnastyka sportowa, trenera personalnego, nauczyciela WF w szkole mistrzostwa sportowego. Na zajęciach dzieci i młodzież poznają swoje ciało, rozwijają zdolności motoryczne (szybkość, siłę, gibkość).

Ponadto cyklicznie organizujemy tzw. „spotkania japońskie”, podczas których przybliżana jest naszym klubowiczom kultura japońska, oraz zwyczaje japończyków.

W chwili obecnej w Klubie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, kobiet, rodziców wraz z dziećmi oraz dorosłych. Wiele z dzieciaków, wraz z upływem lat i kontynuacją treningów w sekcjach Aikido, swoją ścieżkę rozwoju kontynuują w sekcji dla osób dorosłych. Zdarza się również tak, iż rodzice naszych młodocianych podopiecznych patrząc na swoje pociechy próbują z sukcesami swoich sił w Aikido.    W chwili obecnej nasz Klub zrzesza około 200 członków.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000346484
 • Konto:93 2030 0045 1110 0000 0341 7390
 • Adres:ul. Bolesława Prusa 38C /24, 40-619 Katowice, woj. śląskie
 • WWW:www.bumeikan.pl
 • E-mail:info@bumeikan.pl
 • Telefon:605033244Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bumeikan

KRS 0000346484

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Klub Sportowy Bumeikan

 • Bumeikan „miejsce jasnego Budo”

  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  1. organizacja szkolenia sportowego, współpraca ze szkołami i funkcjonującymi w nich uczniowskimi klubami sportowymi, uczelniami, związkami sportowymi, federacjami i stowarzyszeniami sportowymi (również międzynarodowymi) oraz organami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury;
  2. organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  3. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  4. organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
  5. organizowanie imprez sportowych i innych (towarzyszących) pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych;
  6. organizowanie szkoleń, spotkań i seminariów z zakresu japońskich sztuk walki;
  7. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych;
  8. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów rekreacyjno-sportowych;
  9. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych;
  10. stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków ćwiczenia;
  11. zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu;
  12. rozwój kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność o podobnym profilu;
  13. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej;
  14. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych;
  15. popularyzowanie japońskich sztuk walki m.in. poprzez organizowanie pokazów, współpracę z władzami miasta, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i władzami oświatowymi podczas organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych;
  16. współpraca z instytucjami popularyzującymi kulturę, sztukę i tradycję japońską;
  17. organizowanie prelekcji, wystaw, zajęć i szkoleń upowszechniających kulturę, sztukę i tradycję japońską;
  18. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia oraz promowanie i organizowanie wolontariatu;
  19. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych;
  20. podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów, innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Jak wykorzystamy 1%

  - zakup wyposażenia sportowego takiego jak drabinki, drążki i maty tatami oraz zakup drobnego sprzętu sportowego do sekcji w Katowicach i Siemianowicach Śląskich

  - organizacja nieodpłatnej imprezy pn. mAKRO mikołAIKI . Po raz kolejny razem będą bawiły się dzieci ćwiczące u nas Aikido oraz z nowych sekcji Akrobatyki.

  - finansowanie szkoleń dla naszych wolontariuszy i instruktorów. Dbamy o zapewnienie naszym członkom jak najlepiej wyszkolonej i przygotowanej kadry instruktorskiej oraz najlepszych wolontariuszy pod słońcem!

  - dofinansujmey najem sal w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Szacujemy, że w sumie wynajmowane przez nas lokale posłużyły co najmniej 400 osobom zarówno podczas regularnych treningów Iaido, Jodo, Akrobatyki i Aikido, ale również różnego rodzaju treningów dodatkowych, zajęć otwartych, spotkań szkoleń, warsztatów, imprez i egzaminów. Jesteśmy pewni, że w kolejnych latach liczb a ta znacznie wzrośnie a miejsca te staną się jeszcze bardziej uniwersalne!

 • Więcej o nas

  Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

  Działamy w Katowicach od 1996 roku. Początkowo, na Uniwersytecie Śląskim, jako jedna z pierwszych sekcji należących do Stowarzyszenia Instytut Shudokan Aikido Polska obejmującego swoim zasięgiem wiele miast województwa śląskiego. Jakiś czas później przenieśliśmy treningi na Osiedle Paderewskiego, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (dzisiaj Szkoła Podstawowa  Nr 4), gdzie do dnia dzisiejszego ćwiczy sekcja Aikido Yoshinkan.

  W październiku 2003 nasz Klub został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Katowice. Na tej podstawie uzyskaliśmy osobowość prawną i od tego momentu mogliśmy oficjalnie działać pod nazwą Klub Sportowy Yoshinkan Aikido - Bumeikan Dojo. Nazwę Bumeikan nasze dojo otrzymało od Hiromichi Nagano Sensei. Nagano Sensei tłumaczy to jako „miejsce jasnego Budo” czyli miejsce gdzie ćwiczy się „jasne”, dobre Budo.

  24 maja 2004 roku, po egzaminie instruktorskim w Monachium u Hiromichi Nagano Sensei, Rafał Rzepus został zarejestrowany w Międzynarodowej Federacji Yoshinkai Aikido (IYAF - International Yoshinkai Aikido Federation) jako instruktor Yoshinkan Aikido i tym samy otrzymał uprawnienia do przeprowadzania egzaminów do stopnia 4 kyu.

  7 czerwca 2004 roku Bumeikan Dojo zostało oficjalnie zarejestrowane w International Yoshinkai Aikido Federation ze swoją siedzibą w Honbu Dojo i stało sie członkiem IYAF.

  W październiku 2007 roku poszerzyliśmy naszą działalność o Iaido i Jodo. W 2008 roku Klub został wpisany w poczet klubów członkowskich Polskiego Związku Kendo. W 2009 roku Łukasz Machura zdał egzamin państwowy na instruktora dyscypliny Kendo. Łukasz Machura jako Trener Kadry Narodowej Jodo w roku 2010, a wcześniej od 2009 roku jako Szef Wyszkolenia Technicznego przyczyniał się do sukcesów zawodników startujących w zawodach międzynarodowych, w tym rangi Mistrzostw Europy. Prowadzona Przez Łukasza Machurę Kadra zdobyła łącznie 30 medali Mistrzostw Europy Jodo, w tym 7 złotych ! Funkcję trenera reprezentacji Polskiego Związku Kendo pełnił do czerwca 2018 roku. Łukasz Machura jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy Iaido i Jodo, gdzie udaje mu się sięgnąć po najwyższe miejsce na podium.

  W styczniu 2010r. przyznano nam status organizacji pożytku publicznego i od tego czasu możemy przyjmować wsparcie w postaci przekazywanego przez Was 1% podatku.

  W czerwcu 2014 postawiliśmy duży krok na przód i rozpoczęliśmy treningi we własnym dojo (miejsce treningów) na Bytkowie w Siemianowicach Śląskich (ul. Niepodległości 20). Na uwagę zasługuje fakt, iż dojo zostało wyremontowane i dostosowane do zajęć  całkowicie przy pomocy wolontariuszy. Dzięki temu nasze stowarzyszenie może gościć takie znakomitości ze świata Aikido jak Joe Thambu Shihan, oraz Robert Mustard Shihan, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

  Rok 2017 to kolejny krok na przód w rozwoju stowarzyszenia. Poszerzyliśmy naszą działalność o sekcję AKRObatyczną łączącą w sobie podstawy gimnastyki oraz akrobatyki sportowej. Zajęcia prowadzone są przez absolwenta AWF w Katowicach (kierunek wychowanie fizyczne), trenera akrobatyki sportowej (II kl.), instruktora sportu specjaloność gimnastyka sportowa, trenera personalnego, nauczyciela WF w szkole mistrzostwa sportowego. Na zajęciach dzieci i młodzież poznają swoje ciało, rozwijają zdolności motoryczne (szybkość, siłę, gibkość).

  Ponadto cyklicznie organizujemy tzw. „spotkania japońskie”, podczas których przybliżana jest naszym klubowiczom kultura japońska, oraz zwyczaje japończyków.

  W chwili obecnej w Klubie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, kobiet, rodziców wraz z dziećmi oraz dorosłych. Wiele z dzieciaków, wraz z upływem lat i kontynuacją treningów w sekcjach Aikido, swoją ścieżkę rozwoju kontynuują w sekcji dla osób dorosłych. Zdarza się również tak, iż rodzice naszych młodocianych podopiecznych patrząc na swoje pociechy próbują z sukcesami swoich sił w Aikido.    W chwili obecnej nasz Klub zrzesza około 200 członków.

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000346484
 • Konto:93 2030 0045 1110 0000 0341 7390
 • Adres:ul. Bolesława Prusa 38C /24, 40-619 Katowice, woj. śląskie
 • WWW:www.bumeikan.pl
 • E-mail:info@bumeikan.pl
 • Telefon:605033244
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00