1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Amazonki Ruch Społeczny
KRS 0000346788PodajCel

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Przyłącz się do innych działających na rzecz zmian w polskiej onkologii!

Polskie Amazonki Ruch Społeczny to stowarzyszenie wywodzące się z dobrze znanej organizacji Amazonek, działającej na rzecz raka piersi. W 2009 r. postanowiliśmy pójść o krok dalej i stworzyć ruch społeczny skupiający pacjentów onkologicznych, zarówno kobiety jak i mężczyzn, a także wszystkich, dla których znacząca jest sytuacja polskiej onkologii. Polskie Amazonki Ruch Społeczny to platforma szerokiego dialogu i współpracy, której celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wszystkich rodzajów nowotworów. Do tej pory inicjowaliśmy i wspieraliśmy akcje społeczne, profilaktyczne oraz edukacyjne związane z rakiem piersi, jajnika, skóry, wątroby oraz nerek i płuc. Łączymy edukację z możliwością realnego zadbania o swoje zdrowie ułatwiając dostęp do określonych badań profilaktycznych i konsultacji medycznych. Wierzymy, że wiedza i doświadczenia każdej osoby, która mierzy się z chorobą są cennym drogowskazem wyznaczającym kierunek naszej działalności.

W zamierzeniu Ruch ma stanowić szeroką platformę dialogu społecznego i współpracy międzyludzkiej. Każdy, komu przyszło mierzyć się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ na korzystne zmiany w polskiej onkologii. Chcemy, aby Polskie Amazonki Ruch Społeczny stał się silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach z przedstawicielami administracji państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających w systemie opieki zdrowotnej, by proponował rozwiązania systemowe, informował o potrzebach chorych na nowotwory i należnych im standardach leczenia, by pobudzał do aktywności obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej. Nie jest to zadanie łatwe, ale przecież zwycięstwo kocha trud. Wspólnie możemy jemu podołać.

Ruch Społeczny, skupiający zarówno chore kobiety, jak i chorych mężczyzn, kobiety z grupy podwyższonego ryzyka oraz tych, którym leży na sercu stan polskiej onkologii może mieć znaczący wpływ na prace nad programem zmierzającym do wyrównania szans w obszarze polityki zdrowotnej obywateli krajów „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Jesteśmy obywatelami zjednoczonej Europy i mamy prawo domagać się równego traktowania w dostępie do właściwej opieki oraz nowoczesnych terapii medycznych, prawo burzenia barier systemowych.
Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza organizacja pacjencka - pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.

Już dziś tym, którzy mają utrudniony dostęp do specjalistów proponujemy wejście na stronę www.poradniaamazonki.pl, gdzie można uzyskać konsultacje: lekarzy onkologów, rehabilitantów, pielęgniarek, kosmetologa i prawnika. Wymienieni specjaliści udzielają porad zarówno drogą elektroniczną, telefoniczną, jak i w ramach bezpośredniej wizyty.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wieloletnie doświadczenie Amazonek w niesieniu pomocy potrzebującym wsparcia kobietom ze zdiagnozowanym rakiem piersi wykazało, że kluczem do sukcesu jest dbałość o odpowiednie standardy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Z tego doświadczenia chcemy skorzystać.

Stwierdzamy, iż niezbędne jest tworzenie dużych wyspecjalizowanych ośrodków, w których pacjent uzyska optymalny dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Będziemy głosem, który w oparciu o opinie uznanych autorytetów i doświadczenia pacjentów weryfikuje pomysły i zarządzenia decydentów. Jedynie bliska współpraca wielu środowisk, aktywność zwykłych obywateli i poszanowanie zasad dialogu społecznego może zbudować system, w centrum którego znajduje się pacjent.

Będziemy promować przykłady ośrodków o najwyższych standardach opieki zdrowotnej oraz inspirować środowisko do dzielenia się sprawdzonymi rozwiązaniami z innymi placówkami. Będziemy naciskać, by potencjał naukowy polskiej onkologii, który jest niemały, był optymalnie wykorzystywany.

Będziemy wpływać na podnoszenie jakości opieki w państwowych ośrodkach i przychodniach onkologicznych, między innymi poprzez aktywną postawę, znających swoje prawa pacjentów.

Będziemy na bieżąco podejmować działania w kierunku podnoszenia świadomości zdrowotnej społeczeństwa – wczesne wykrycie choroby, to większa szansa na wyleczenie.

Więcej o nas

Więcej o nas

 1. Ochrona i promocję zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Ułatwianie powszechnego dostępu do profilaktyki i nowoczesnej diagnostyki chorób nowotworowych
 3. Wspieranie rozwoju działalności naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz dobroczynności
 4. Ułatwianie dostępu do terapii o udowodnionej naukowo skuteczności
 5. Dostarczanie informacji oraz propozycji rozwiązań systemowych skierowanych do Parlamentu, organów administracji rządowej i samorządowej na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce
 6. Opiniowanie przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia
 7. Inspirowanie środowiska naukowego do wspólnego opiniowania przepisów oraz polityki Państwa w zakresie opieki zdrowotnej
 8. Popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, leczenia oraz rehabilitacji osób chorych na raka
 9. Zbudowanie platformy stałych kontaktów i wymiany informacji między pacjentami, rodzinami osób chorych oraz środowiskiem medycznym
 10. Dążenie do podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie reintegracji społecznej osób chorych onkologicznie

Nasze kampanie:

 1. Zdrowiej - w ramach programu „Zdrowiej” co miesiąc odbywają się otwarte spotkania dla wszystkich pacjentów onkologicznych i ich bliskich
 2. Również w ramach programu Zdrowiej stworzyliśmy kompleksowy cykl warsztatów dla kobiet z doświadczeniem kobiecych operacji, warsztaty mają na celu samodzielne wspieranie się w procesie choroby. W tym roku zachęcone poprzednią edycją, kontynuujemy warsztaty dla kobiet.
 3. DOTYKAM=WYGRYWAM to ważna edukacyjna kampania, której partnrem jest stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.  Kampania ta mówi nie tylko o pięknie kobiecych piersi, ale przede wszystkim o ich zdrowiu. 
 4. Poradnia z Apetytem na życie, stworzona wraz z Lecznicą Onkologiczną Onkolmed. To stały punk na mapie Warszawy, w który można wykonać specjalistyczne badania profilaktyczne i zasięgnąć porad lekarzy
 5. „Liczy się czas w raku płuca” - kampania, w której pokazujemy zmiany zachodzące w sposobie  leczenia tego nowotworu. Rak płuca to wciąż zabójca nr 1 w Polsce spośród wszystkich nowotworów
 6. Kampania Motyle pod ochroną, w ramach której pwostał specjalny poradnik, który podpowiada jak radzić sobie z chorobą, terapią oraz badaniami kontrolnymi
 7. Bądź blisko - nasz poradnik dla osób wspierających chorych z rakiem płuca
 8. Co roku organizujemy badania w Hali Koszyki - Zdrowe Koszyki (USG tarczycy i piersi, dermatolog)
 9. Kampania tegoroczna dotycząca szpiczaka mnogiego 

Ruch realizuje swoje cele w obszarach:

a) działalności oświatowej

b) dobroczynności

c) pomocy społecznej i ochrony zdrowia

d) rehabilitacji społecznej.

Ruch realizuje swoje cele jako działalność odpłatną i nieodpłatną poprzez następujące działania:

a) prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia organom władzy, administracji rządowej i samorządowej – pisemnie oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów

b) współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni strategiczni partnerzy

c) współpracę z innymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia

d) działalność wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji Ruchu w środowisku związanym z organizacjami pacjenckimi oraz systemem ochrony zdrowia

e) działalność edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji

f) uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Ruchu wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z ochroną zdrowia w Polsce i za granicą

g) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój organizacji zrzeszających pacjentów

h) prowadzenie kampanii społecznych dotyczących profilaktyki oraz kampanii mających na celu podnoszenie jakości życia osób dotkniętych rakiem

i) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi pacjentów

j) współpracę z ekspertami i doradcami


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000346788
 • Konto:57 1020 1169 0000 8302 0153 1896
 • Adres:ul. Roentgena 5
 • WWW:http://ruchspoleczny.org.pl/
 • E-mail:biuro@ruchspoleczny.org.pl
 • Telefon:601727901Formularze PIT 2021/2022 dla
Polskie Amazonki Ruch Społeczny

KRS 0000346788

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Amazonki Ruch Społeczny

 • Przyłącz się do innych działających na rzecz zmian w polskiej onkologii!

  Polskie Amazonki Ruch Społeczny to stowarzyszenie wywodzące się z dobrze znanej organizacji Amazonek, działającej na rzecz raka piersi. W 2009 r. postanowiliśmy pójść o krok dalej i stworzyć ruch społeczny skupiający pacjentów onkologicznych, zarówno kobiety jak i mężczyzn, a także wszystkich, dla których znacząca jest sytuacja polskiej onkologii. Polskie Amazonki Ruch Społeczny to platforma szerokiego dialogu i współpracy, której celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wszystkich rodzajów nowotworów. Do tej pory inicjowaliśmy i wspieraliśmy akcje społeczne, profilaktyczne oraz edukacyjne związane z rakiem piersi, jajnika, skóry, wątroby oraz nerek i płuc. Łączymy edukację z możliwością realnego zadbania o swoje zdrowie ułatwiając dostęp do określonych badań profilaktycznych i konsultacji medycznych. Wierzymy, że wiedza i doświadczenia każdej osoby, która mierzy się z chorobą są cennym drogowskazem wyznaczającym kierunek naszej działalności.

  W zamierzeniu Ruch ma stanowić szeroką platformę dialogu społecznego i współpracy międzyludzkiej. Każdy, komu przyszło mierzyć się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ na korzystne zmiany w polskiej onkologii. Chcemy, aby Polskie Amazonki Ruch Społeczny stał się silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach z przedstawicielami administracji państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających w systemie opieki zdrowotnej, by proponował rozwiązania systemowe, informował o potrzebach chorych na nowotwory i należnych im standardach leczenia, by pobudzał do aktywności obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej. Nie jest to zadanie łatwe, ale przecież zwycięstwo kocha trud. Wspólnie możemy jemu podołać.

  Ruch Społeczny, skupiający zarówno chore kobiety, jak i chorych mężczyzn, kobiety z grupy podwyższonego ryzyka oraz tych, którym leży na sercu stan polskiej onkologii może mieć znaczący wpływ na prace nad programem zmierzającym do wyrównania szans w obszarze polityki zdrowotnej obywateli krajów „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Jesteśmy obywatelami zjednoczonej Europy i mamy prawo domagać się równego traktowania w dostępie do właściwej opieki oraz nowoczesnych terapii medycznych, prawo burzenia barier systemowych.
  Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza organizacja pacjencka - pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.

  Już dziś tym, którzy mają utrudniony dostęp do specjalistów proponujemy wejście na stronę www.poradniaamazonki.pl, gdzie można uzyskać konsultacje: lekarzy onkologów, rehabilitantów, pielęgniarek, kosmetologa i prawnika. Wymienieni specjaliści udzielają porad zarówno drogą elektroniczną, telefoniczną, jak i w ramach bezpośredniej wizyty.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wieloletnie doświadczenie Amazonek w niesieniu pomocy potrzebującym wsparcia kobietom ze zdiagnozowanym rakiem piersi wykazało, że kluczem do sukcesu jest dbałość o odpowiednie standardy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Z tego doświadczenia chcemy skorzystać.

  Stwierdzamy, iż niezbędne jest tworzenie dużych wyspecjalizowanych ośrodków, w których pacjent uzyska optymalny dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

  Będziemy głosem, który w oparciu o opinie uznanych autorytetów i doświadczenia pacjentów weryfikuje pomysły i zarządzenia decydentów. Jedynie bliska współpraca wielu środowisk, aktywność zwykłych obywateli i poszanowanie zasad dialogu społecznego może zbudować system, w centrum którego znajduje się pacjent.

  Będziemy promować przykłady ośrodków o najwyższych standardach opieki zdrowotnej oraz inspirować środowisko do dzielenia się sprawdzonymi rozwiązaniami z innymi placówkami. Będziemy naciskać, by potencjał naukowy polskiej onkologii, który jest niemały, był optymalnie wykorzystywany.

  Będziemy wpływać na podnoszenie jakości opieki w państwowych ośrodkach i przychodniach onkologicznych, między innymi poprzez aktywną postawę, znających swoje prawa pacjentów.

  Będziemy na bieżąco podejmować działania w kierunku podnoszenia świadomości zdrowotnej społeczeństwa – wczesne wykrycie choroby, to większa szansa na wyleczenie.

 • Więcej o nas

  1. Ochrona i promocję zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  2. Ułatwianie powszechnego dostępu do profilaktyki i nowoczesnej diagnostyki chorób nowotworowych
  3. Wspieranie rozwoju działalności naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz dobroczynności
  4. Ułatwianie dostępu do terapii o udowodnionej naukowo skuteczności
  5. Dostarczanie informacji oraz propozycji rozwiązań systemowych skierowanych do Parlamentu, organów administracji rządowej i samorządowej na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce
  6. Opiniowanie przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia
  7. Inspirowanie środowiska naukowego do wspólnego opiniowania przepisów oraz polityki Państwa w zakresie opieki zdrowotnej
  8. Popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, leczenia oraz rehabilitacji osób chorych na raka
  9. Zbudowanie platformy stałych kontaktów i wymiany informacji między pacjentami, rodzinami osób chorych oraz środowiskiem medycznym
  10. Dążenie do podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie reintegracji społecznej osób chorych onkologicznie

  Nasze kampanie:

  1. Zdrowiej - w ramach programu „Zdrowiej” co miesiąc odbywają się otwarte spotkania dla wszystkich pacjentów onkologicznych i ich bliskich
  2. Również w ramach programu Zdrowiej stworzyliśmy kompleksowy cykl warsztatów dla kobiet z doświadczeniem kobiecych operacji, warsztaty mają na celu samodzielne wspieranie się w procesie choroby. W tym roku zachęcone poprzednią edycją, kontynuujemy warsztaty dla kobiet.
  3. DOTYKAM=WYGRYWAM to ważna edukacyjna kampania, której partnrem jest stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.  Kampania ta mówi nie tylko o pięknie kobiecych piersi, ale przede wszystkim o ich zdrowiu. 
  4. Poradnia z Apetytem na życie, stworzona wraz z Lecznicą Onkologiczną Onkolmed. To stały punk na mapie Warszawy, w który można wykonać specjalistyczne badania profilaktyczne i zasięgnąć porad lekarzy
  5. „Liczy się czas w raku płuca” - kampania, w której pokazujemy zmiany zachodzące w sposobie  leczenia tego nowotworu. Rak płuca to wciąż zabójca nr 1 w Polsce spośród wszystkich nowotworów
  6. Kampania Motyle pod ochroną, w ramach której pwostał specjalny poradnik, który podpowiada jak radzić sobie z chorobą, terapią oraz badaniami kontrolnymi
  7. Bądź blisko - nasz poradnik dla osób wspierających chorych z rakiem płuca
  8. Co roku organizujemy badania w Hali Koszyki - Zdrowe Koszyki (USG tarczycy i piersi, dermatolog)
  9. Kampania tegoroczna dotycząca szpiczaka mnogiego 

  Ruch realizuje swoje cele w obszarach:

  a) działalności oświatowej

  b) dobroczynności

  c) pomocy społecznej i ochrony zdrowia

  d) rehabilitacji społecznej.

  Ruch realizuje swoje cele jako działalność odpłatną i nieodpłatną poprzez następujące działania:

  a) prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia organom władzy, administracji rządowej i samorządowej – pisemnie oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów

  b) współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni strategiczni partnerzy

  c) współpracę z innymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia

  d) działalność wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji Ruchu w środowisku związanym z organizacjami pacjenckimi oraz systemem ochrony zdrowia

  e) działalność edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji

  f) uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Ruchu wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z ochroną zdrowia w Polsce i za granicą

  g) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój organizacji zrzeszających pacjentów

  h) prowadzenie kampanii społecznych dotyczących profilaktyki oraz kampanii mających na celu podnoszenie jakości życia osób dotkniętych rakiem

  i) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi pacjentów

  j) współpracę z ekspertami i doradcami

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000346788
 • Konto:57 1020 1169 0000 8302 0153 1896
 • Adres:ul. Roentgena 5
 • WWW:http://ruchspoleczny.org.pl/
 • E-mail:biuro@ruchspoleczny.org.pl
 • Telefon:601727901
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00