1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TPD OM w Bydgoszczy

KRS 0000347637

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TPD OM w Bydgoszczy

KRS 0000347637

Prezent OPP

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa od 1919 roku na rzecz i dla dobra dzieci i ich rodzin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bydgoszczy prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich zdrowych rówieśników. Prowadzimy działalność charytatywną, reprezentujemy interesy dziecka i rodziny, współpracujemy z organami administracji rządowej i samorządami. Zajmujemy się kształceniem i edukacją dzieci w różnym wieku. Ważna jest dla nas terapia ogólnorozwojowa dzieci z problemami. W naszych placówkach wdrażane są programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ( profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków, Internetu, itp.). Jesteśmy organizatorami wypoczynku zimowego (ferie zimowe) i letniego (półkolonie, obozy).
 Prowadzimy dwa przedszkola z oddziałem integracyjnym oraz dwa Centra Edukacyjno-Wychowawcze "Ognisko" na terenie miasta Bydgoszcz ( Osiedle Leśne i Śródmieście ). 

Dzieci i mlodzież uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne korzytają z dożywiania .

Placówki czynne są od poniedziałku do piątku .

Głównym założeniem TPD OM jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań , uzdolnień , pogłębiania wiedzy , doskonalenie własnych umiejętności , formy dokształcania , pomocy w nauce oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-edukacyjnych .

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Realizacja zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii oraz innych dziedzin. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym , upowszechnianie zdrowego stylu życia  , kultury fizycznej i sportu , zachowań proekologicznych . Ochrona dzieci przed patologią , wykluczeniem społecznym , złym traktowaniem ,dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy .Zapobieganie wychowaniu się dzieci poza rodziną , upowszechnianiu prorodzinnego modelu opieki , łagodzenie skutków sieroctwa. Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji .Wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych . Podejmowanie interwencji w sprawach dzieci , reprezentowanie interesów dziecka i rodziny .

Organizowanie środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka , zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci .

Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego o ogólnopolskim zasięgu, działającym na rzecz i dla dobra dzieci i ich rodzin. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców i opiekunów.

Działa nieprzerwanie od 104 lat.

Zapewnia równe szanse wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka. Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka.

Tożsamość Towarzystwa kształtowana jest w oparciu o zasady :

- równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie , dostęp do nauki , opieki zdrowotnej , dóbr kultury , zdobyczy techniki , rozwoju perspektyw życiowych dzieci

- sprawiedliwego , równego traktowania , poszanowania podmiotowości i godności dziecka

- tolerancji , szacunku dla drugiego człowieka , jego praw i poglądów

- wychowania w duchu patriotyzmu

- integracji , solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych i wolontariatu


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000347637
 • Konto:59 1090 1072 0000 0001 1856 8172
 • Adres:85-628 Bydgoszcz, ul. Jaworowa 5
 • WWW:https://www.facebook.com/
 • E-mail:tpd.om_bydgoszcz@interia.pl
 • Telefon:523721532

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „TPD OM w Bydgoszczy” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
TPD OM w Bydgoszczy

KRS 0000347637

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00