1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Żydowski Dom Seniora Moszaw Zkenim
  KRS 0000347933

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Senior nie może być sam

Prowadzimy działalność wspierającą potrzeby społeczne seniorów. Pomagamy przede wszystkim osobom dotkniętym samotnością i nie mającym wystarczających środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Naszymi podopiecznymi są osoby korzystające z domów pomocy, ale przede wszystkim koncentrujemy się na osobach „uwięzionych” we własnych czterech ścianach. Od 2019r. Stowarzyszenie SŻDS wspiera inicjatywę powołania Żydowskiej Spółdzielni Socjalnej. Nasza Spółdzielnia Socjalna ma na celu społeczną i ekonomiczną reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak wykorzystamy 1%

Środki zebrane w 2018r. z 1% podatku od dochodów osób fizycznych za 2017r.  przeznaczyliśmy na dofinansowanie badań i zabiegów medycznych nierefundowanych przez NFZ. Decyzja o przeznaczeniu środków zebranych w 2019r. z 1% podatku od dochodów osób fizycznych  za 2018r. zapadnie na Walnym Zebraniu, ale na pewno będzie dotyczyć pomocy finansowej seniorów. Środki te nie mogą i nigdy nie były wydawane na cele administracyjne, Stowarzyszenie  pracuje bowiem charytatywnie. W roku 2018  dofinansowalismy także pobyt Pani Wandy - naszej podopiecznej, w Domu Opieki.

Więcej o nas

Jesteśmy środowiskiem, któremu zależy na właściwej opiece nad ludźmi starszymi niezależnie od światopoglądu religijnego. Dotychczas udało się nam zmobilizować sporą grupę osób myślących podobnie. Seniorzy, szczególnie ci wymagający zewnętrznego wsparcia, muszą go otrzymać jak najszybciej, a nie wszystkie związane tym rozwiązania wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Chodzi głównie o przeciwdziałaniu poczuciu samotności, odrzucenia oraz braku aktywności życiowych.

Misją naszego Stowarzyszenia jest budowa i prowadzenie domu aktywnego seniora. Nasz program zakłada nie tylko stworzenie miejsca przyjaznego zamieszkujących je osobom, ale też włączenie ich rodzin i przyjaciół w budowanie wspólnoty wokół naszego domu.

Do tej pory borykaliśmy się z trudnościami finansowymi, które hamowały realizację naszych zamierzeń. Brakowało nam inwestora strategicznego, zainteresowanego dziełem społecznym. Musieliśmy zrezygnować z budowy Żydowskiego Domu Seniora w posiadłosci dworskiej , z pieknym dworkiem i dibrze utrzymanym ogrodem, Przygotowałyśmy samodzielnie biznesplan zaakceptowany przez bank, ale zabrakło nam poręczenia finansowego  i musiałyśmy zrezygnować z zaciagniecia kredytu i budowy Domu Seniora. Teraz, wraz z powstaniem spółdzielni socjalnej i jej działalności gospodarczej  liczymy na przezwyciężenie tej przeszkody.

Realizując, na razie w ograniczonym zakresie, naszą misję, nawiązaliśmy współpracę z domem „Biała Dalia”. Tam właśnie kierujemy osoby, które zwracają się do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu przyjaznego domu. Opiekujemy się nimi nadal, pomagając w zaspokojeniu ich potrzeb materialnych, duchowych i kulturalnych.

Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do spraw związanych z domem seniora. Staramy się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, między innymi pomagając im sfinansowaniu, nierzadko bardzo wysokich, kosztów opieki medycznej i rehabilitacji.

Poszukujemy  kompetentnych informacji o formach opieki i pomocy dla osób mocno starszych i mniej zdolnych do samoobsługi: co świat wynalazł w tym obszarze i jakie można by propagować przykłady do naśladowania?  Tradycja polska nakazuje dążenia do  umożliwienia seniorom pozostanie  w swoich domach, co najczęściej jest ich pragnieniem. Niestety są oni często w tych swoich domach bardzo samotni i pod opieka bardzo przypadkowych osób,  przeważnie niewykwalifikowanych.  Pracujemy więc nad koncepcją mieszkań na wynajem  ze zwiększoną opieka  dla seniorów i osób niepełnosprawnych . Chociaż tego problemu nie da się rozwiązać od ręki i potrzebne są odpowiednie fundusze,  nie można odkładać w czasie  zbadania możliwości i policzenia  kosztów takiej inwestycji. Takie rozwiązania funkcjonują już w Polsce.i nam tez musi się udac.

Własnymi siłami (a jesteśmy grupą kobiet 70+) nieodpłatnie prowadzimy stronę Internetową  http://domseniora-szds.pl/.  Zapraszamy do zaglądania na nią.. Przynajmniej raz na miesiąc  umieszczamy na niej artykuły  interesujące naszych czytelników, recenzje ciekawych książek i filmów, sprawdzone przepisy kulinarne naszych mam i babć, a nawet dowcipy no i oczywiści coroczne sprawozdania z działalności Zarządu.  Drogą mailowa zapraszamy na wydarzenia kulturalne, wycieczki i dyskusje. Informujemy naszych członków o wszystkim co dzieje się w naszym środowisku.

Naszych darczyńców i ofiarodawców 1% podatku dochodowego informujemy o naszych działaniach, oczywiście  o ile znamy ich nazwiska i adresy. 

Jesteśmy bardzo małym Stowarzyszeniem, ale bardzo ambitnym i zdeterminowany w osiągnieciu zamierzonego celu, nie prowadzimy działalności gospodarczej . na nasze dochody składają się składki członkowskie, dotacje od osób fizycznych i wpływy z 1% podatku dochodowego.  Potrzebujemy wsparcia finansowego i moralnego.

Apelujemy i prosimy o wsparcie działalności Stowarzyszenia Żydowski Dom Seniora  KRS 0000347933.


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000347933
 • Konto:27 116 0 22 02 0 000 0001 589 9 77 71
 • Adres:ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa
 • WWW:http://domseniora-szds.pl/
 • E-mail:maz.rott@gmail.com
 • Telefon:48 609319209 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Żydowski Dom Seniora Moszaw Zkenim

  KRS 0000347933

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Żydowski Dom Seniora Moszaw Zkenim

 • Senior nie może być sam

  Prowadzimy działalność wspierającą potrzeby społeczne seniorów. Pomagamy przede wszystkim osobom dotkniętym samotnością i nie mającym wystarczających środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Naszymi podopiecznymi są osoby korzystające z domów pomocy, ale przede wszystkim koncentrujemy się na osobach „uwięzionych” we własnych czterech ścianach. Od 2019r. Stowarzyszenie SŻDS wspiera inicjatywę powołania Żydowskiej Spółdzielni Socjalnej. Nasza Spółdzielnia Socjalna ma na celu społeczną i ekonomiczną reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki zebrane w 2018r. z 1% podatku od dochodów osób fizycznych za 2017r.  przeznaczyliśmy na dofinansowanie badań i zabiegów medycznych nierefundowanych przez NFZ. Decyzja o przeznaczeniu środków zebranych w 2019r. z 1% podatku od dochodów osób fizycznych  za 2018r. zapadnie na Walnym Zebraniu, ale na pewno będzie dotyczyć pomocy finansowej seniorów. Środki te nie mogą i nigdy nie były wydawane na cele administracyjne, Stowarzyszenie  pracuje bowiem charytatywnie. W roku 2018  dofinansowalismy także pobyt Pani Wandy - naszej podopiecznej, w Domu Opieki.

 • Więcej o nas

  Jesteśmy środowiskiem, któremu zależy na właściwej opiece nad ludźmi starszymi niezależnie od światopoglądu religijnego. Dotychczas udało się nam zmobilizować sporą grupę osób myślących podobnie. Seniorzy, szczególnie ci wymagający zewnętrznego wsparcia, muszą go otrzymać jak najszybciej, a nie wszystkie związane tym rozwiązania wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Chodzi głównie o przeciwdziałaniu poczuciu samotności, odrzucenia oraz braku aktywności życiowych.

  Misją naszego Stowarzyszenia jest budowa i prowadzenie domu aktywnego seniora. Nasz program zakłada nie tylko stworzenie miejsca przyjaznego zamieszkujących je osobom, ale też włączenie ich rodzin i przyjaciół w budowanie wspólnoty wokół naszego domu.

  Do tej pory borykaliśmy się z trudnościami finansowymi, które hamowały realizację naszych zamierzeń. Brakowało nam inwestora strategicznego, zainteresowanego dziełem społecznym. Musieliśmy zrezygnować z budowy Żydowskiego Domu Seniora w posiadłosci dworskiej , z pieknym dworkiem i dibrze utrzymanym ogrodem, Przygotowałyśmy samodzielnie biznesplan zaakceptowany przez bank, ale zabrakło nam poręczenia finansowego  i musiałyśmy zrezygnować z zaciagniecia kredytu i budowy Domu Seniora. Teraz, wraz z powstaniem spółdzielni socjalnej i jej działalności gospodarczej  liczymy na przezwyciężenie tej przeszkody.

  Realizując, na razie w ograniczonym zakresie, naszą misję, nawiązaliśmy współpracę z domem „Biała Dalia”. Tam właśnie kierujemy osoby, które zwracają się do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu przyjaznego domu. Opiekujemy się nimi nadal, pomagając w zaspokojeniu ich potrzeb materialnych, duchowych i kulturalnych.

  Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do spraw związanych z domem seniora. Staramy się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, między innymi pomagając im sfinansowaniu, nierzadko bardzo wysokich, kosztów opieki medycznej i rehabilitacji.

  Poszukujemy  kompetentnych informacji o formach opieki i pomocy dla osób mocno starszych i mniej zdolnych do samoobsługi: co świat wynalazł w tym obszarze i jakie można by propagować przykłady do naśladowania?  Tradycja polska nakazuje dążenia do  umożliwienia seniorom pozostanie  w swoich domach, co najczęściej jest ich pragnieniem. Niestety są oni często w tych swoich domach bardzo samotni i pod opieka bardzo przypadkowych osób,  przeważnie niewykwalifikowanych.  Pracujemy więc nad koncepcją mieszkań na wynajem  ze zwiększoną opieka  dla seniorów i osób niepełnosprawnych . Chociaż tego problemu nie da się rozwiązać od ręki i potrzebne są odpowiednie fundusze,  nie można odkładać w czasie  zbadania możliwości i policzenia  kosztów takiej inwestycji. Takie rozwiązania funkcjonują już w Polsce.i nam tez musi się udac.

  Własnymi siłami (a jesteśmy grupą kobiet 70+) nieodpłatnie prowadzimy stronę Internetową  http://domseniora-szds.pl/.  Zapraszamy do zaglądania na nią.. Przynajmniej raz na miesiąc  umieszczamy na niej artykuły  interesujące naszych czytelników, recenzje ciekawych książek i filmów, sprawdzone przepisy kulinarne naszych mam i babć, a nawet dowcipy no i oczywiści coroczne sprawozdania z działalności Zarządu.  Drogą mailowa zapraszamy na wydarzenia kulturalne, wycieczki i dyskusje. Informujemy naszych członków o wszystkim co dzieje się w naszym środowisku.

  Naszych darczyńców i ofiarodawców 1% podatku dochodowego informujemy o naszych działaniach, oczywiście  o ile znamy ich nazwiska i adresy. 

  Jesteśmy bardzo małym Stowarzyszeniem, ale bardzo ambitnym i zdeterminowany w osiągnieciu zamierzonego celu, nie prowadzimy działalności gospodarczej . na nasze dochody składają się składki członkowskie, dotacje od osób fizycznych i wpływy z 1% podatku dochodowego.  Potrzebujemy wsparcia finansowego i moralnego.

  Apelujemy i prosimy o wsparcie działalności Stowarzyszenia Żydowski Dom Seniora  KRS 0000347933.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000347933
 • Konto:27 116 0 22 02 0 000 0001 589 9 77 71
 • Adres:ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa
 • WWW:http://domseniora-szds.pl/
 • E-mail:maz.rott@gmail.com
 • Telefon:48 609319209
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00