1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”
KRS 0000351260

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.

Jesteśmy grupą rodziców dotkniętych niepełnosprawnością naszych dzieci. Działamy na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Nasza Misja:
Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.
Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.
Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1%, rokrocznie przeznaczamy ka kolejną edycję Akademii Rozwoju, w ramach których przeprowadzamy grupowe oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, mające na celu:

- nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci z autyzmem,

- rozwijać umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z autyzmem

- usprawniać i wspierać funkcjonowanie dzieci z autyzmem niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Więcej o nas

Więcej o nas

Nasza Misja

Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.
Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.
Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.

Działalność

Nasza działalność koncentruje się na zapewnieniu kompleksowej terapii i opieki dla dzieci ze spektrum autyzmu, zapewnieniu wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem, propagowania wiedzy dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu, zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu.
Główny nasz obecnie wieloletni projekt, Akademia Rozwoju dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku 7-18 lat. Celami zadania są:
-    zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,
-    wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych z możliwością konsultacji po zajęciach z terapeutą, opiekującym się dzieckiem,
-    wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością.
Cele te realizowane są m.in przez terapeutów (terapeuci SI, logopedzi, psychologowie) poprzez prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych.

Bariery

Główną barierę w realizowaniu naszej działalności stanowią środki finansowe. Barierą jest również wciąż niewystarczająca wiedza o spektrum autyzmu w społeczeństwie. Problem stanowi również brak wpisanych w system prawny form publicznego wsparcia systemowego, szczególnie jeśli chodzi  o funkcjonowanie naszych podopiecznych w przyszłości w dorosłym życiu.

Potrzeby dzieci z autyzmem

Autyzm to zaburzenie rozwoju objawiające się w wielu aspektach i z różnym nasileniem (dlatego często używa się określenia „spektrum autyzmu” - autism spectrum disorders ASD). Z autyzmem wiążą się trudności w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), wyrażaniem i rozpoznawaniem uczuć i emocji, rozumieniem relacji społecznych, przetwarzaniem i integracją wrażeń zmysłowych, problemy z nabywaniem i rozwijaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. W wielu publikacjach na temat ASD  przytaczane są słowa dr Stephena Shore’a: „Jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem, poznałeś jedną osobę z autyzmem”. Dlatego potrzeby naszych podopiecznych są bardzo zróżnicowane, zależne od występujących trudności i wymagają różnorodnej terapii (indywidualnej i grupowej): logopedycznej, psychologicznej, integracji sensorycznej SI, rehabilitacji ruchowej i fizjoterapeutycznej, hipoterapii, zajęć na basenie, treningu umiejętności społecznych. Niezwykle ważnym aspektem jest również nabycie umiejętności funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych z rówieśnikami, integracja i nawiązywanie relacji. Istotne jest również, aby wsparciem objąć też rodziców i bliskich dziecka.

Obszary działania

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ZACISZE" jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się aktywnie włączyć w prace Naszego Stowarzyszenia poprzez:
1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
2. działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
4. propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie;
5. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem
6. działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000351260
 • Konto:21 1240 4650 1111 0010 3221 9176
 • Adres:ul. Białoprądnicka 34B/10 31-221 Kraków
 • WWW:www.zaciszeautyzmu.pl
 • E-mail:info@zaciszeautyzmu.pl
 • Telefon:665992983Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”

KRS 0000351260

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”

 • Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.

  Jesteśmy grupą rodziców dotkniętych niepełnosprawnością naszych dzieci. Działamy na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

  Nasza Misja:
  Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.
  Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.
  Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1%, rokrocznie przeznaczamy ka kolejną edycję Akademii Rozwoju, w ramach których przeprowadzamy grupowe oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, mające na celu:

  - nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci z autyzmem,

  - rozwijać umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z autyzmem

  - usprawniać i wspierać funkcjonowanie dzieci z autyzmem niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

 • Więcej o nas

  Nasza Misja

  Pomagamy dzieciom z autyzmem stać się szczęśliwymi dorosłymi.
  Pomagamy nam, dorosłym, być szczęśliwymi rodzicami.
  Działamy tu i teraz na rzecz naszych rodzin.

  Działalność

  Nasza działalność koncentruje się na zapewnieniu kompleksowej terapii i opieki dla dzieci ze spektrum autyzmu, zapewnieniu wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z autyzmem, propagowania wiedzy dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu, zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu.
  Główny nasz obecnie wieloletni projekt, Akademia Rozwoju dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku 7-18 lat. Celami zadania są:
  -    zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych,
  -    wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez nasilenie oddziaływań terapeutycznych z możliwością konsultacji po zajęciach z terapeutą, opiekującym się dzieckiem,
  -    wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością.
  Cele te realizowane są m.in przez terapeutów (terapeuci SI, logopedzi, psychologowie) poprzez prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych.

  Bariery

  Główną barierę w realizowaniu naszej działalności stanowią środki finansowe. Barierą jest również wciąż niewystarczająca wiedza o spektrum autyzmu w społeczeństwie. Problem stanowi również brak wpisanych w system prawny form publicznego wsparcia systemowego, szczególnie jeśli chodzi  o funkcjonowanie naszych podopiecznych w przyszłości w dorosłym życiu.

  Potrzeby dzieci z autyzmem

  Autyzm to zaburzenie rozwoju objawiające się w wielu aspektach i z różnym nasileniem (dlatego często używa się określenia „spektrum autyzmu” - autism spectrum disorders ASD). Z autyzmem wiążą się trudności w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), wyrażaniem i rozpoznawaniem uczuć i emocji, rozumieniem relacji społecznych, przetwarzaniem i integracją wrażeń zmysłowych, problemy z nabywaniem i rozwijaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. W wielu publikacjach na temat ASD  przytaczane są słowa dr Stephena Shore’a: „Jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem, poznałeś jedną osobę z autyzmem”. Dlatego potrzeby naszych podopiecznych są bardzo zróżnicowane, zależne od występujących trudności i wymagają różnorodnej terapii (indywidualnej i grupowej): logopedycznej, psychologicznej, integracji sensorycznej SI, rehabilitacji ruchowej i fizjoterapeutycznej, hipoterapii, zajęć na basenie, treningu umiejętności społecznych. Niezwykle ważnym aspektem jest również nabycie umiejętności funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych z rówieśnikami, integracja i nawiązywanie relacji. Istotne jest również, aby wsparciem objąć też rodziców i bliskich dziecka.

  Obszary działania

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem ZACISZE" jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się aktywnie włączyć w prace Naszego Stowarzyszenia poprzez:
  1. działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
  2. działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
  3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
  4. propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie;
  5. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem
  6. działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000351260
 • Konto:21 1240 4650 1111 0010 3221 9176
 • Adres:ul. Białoprądnicka 34B/10 31-221 Kraków
 • WWW:www.zaciszeautyzmu.pl
 • E-mail:info@zaciszeautyzmu.pl
 • Telefon:665992983
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00