1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Court Watch Polska

KRS 0000353330

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Court Watch Polska

KRS 0000353330

Prezent OPP

Aby każdy w sądzie był traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem

W Fundacji Court Watch Polska dążymy do tego, aby każdy człowiek przekraczając próg sądu w Polsce był spokojny, że zostanie potraktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Nawet 10 tysięcy osób rocznie czuje się bezpieczniej, bo przebieg procesu, którego są stroną, obserwują nasi wolontariusze. Pokazujemy czego unikać i co robić, by nawet ludzie, którzy otrzymali niekorzystny dla siebie wyrok, mogli opuścić gmach sądu z przekonaniem, że mieli sprawiedliwy proces.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Podstawą naszej działalności - obserwowania rozpraw sądowych - jest współpraca z wolontariuszami. Aby program monitoringu sądów mógł faktycznie obejmować obszar całej Polski, nasi trenerzy odwiedzają ośrodki akademickie w różnych częściach kraju, by rekrutować nowych obserwatorów, głównie spośród studentów uczelni wyższych. W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń wyjaśniamy przyszłym wolontariuszom podstawowe reguły rozprawy sądowej, tłumaczymy jak ważną rolę pełni niezależny obserwator, a także zapoznajemy ich z kwestionariuszami obserwacji przebiegu rozprawy i infrastruktury sądu, które następnie będę wypełniane przez nich w trakcie wizyt w sądach.

Przez 9 lat naszej działalności zauważyliśmy, że konieczne jest odnawianie bazy obserwatorów i rekrutowanie ich spośród kolejnych roczników studentów, w miarę jak dotychczasowi kończą studia.

Środki pozyskane z 1% podatku zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów spotkań rekrutacyjnych i szkoleń dla wolontariuszy.

Więcej o nas

Więcej o nas

W Fundacji Court Watch Polska dążymy do tego, aby każdy człowiek przekraczając próg sądu w Polsce był spokojny, że zostanie potraktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Nawet 10 tysięcy osób rocznie czuje się bezpieczniej, bo przebieg procesu, którego są stroną, obserwują nasi wolontariusze. Udało nam się zaangażować w obserwację swoich lokalnych sądów już 2,5 tysiąca ochotników w całej Polsce. Zebraliśmy największą na świecie bazę danych, o tym co dzieje się w sądach. Na podstawie zebranych obserwacji skutecznie przekonujemy sędziów do zmian. Pokazujemy czego unikać i co robić, by nawet ludzie, którzy otrzymali niekorzystny dla siebie wyrok, mogli opuścić gmach sądu z przekonaniem, że mieli sprawiedliwy proces.

Obywatelska kontrola władzy sądowniczej

Fundacja nawiązuje swoją nazwą do międzynarodowego ruchu społecznego court watch. Ideą, która przyświeca ruchowi, jest nie tylko kontrola sądów, ale i stanie na straży ich niezależności i niezawisłości.

Powstaliśmy, aby upowszechnić prawo do publicznego procesu poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Prowadzimy otwarte szkolenia na terenie całego kraju, a nasi wolontariusze uczestniczą w rozprawach sądowych. Nie reprezentują oni żadnej ze stron, ale obserwują przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem pracy sądu (sędziów i pracowników sądu) i sposobu, w jaki sposób realizowane są prawa przysługujące uczestnikom postępowania, w jaki sposób są oni traktowani i w jakich warunkach stają przed sądem. Przez 8 lat działalności Fundacji łącznie 2,5 tysiąca wolontariuszy odwiedziło ponad 35 tysięcy rozpraw sądowych.

Kontrola obywatelska trzeciej władzy poprzez obecność niezależnych obserwatorów, zaangażowanie zwykłych obywateli w poprawę działania sądów i oparty na szacunku dialog z sędziami doprowadziły do trzykrotnego zmniejszenia częstości występowania niektórych niepokojących zjawisk. W wielu sędziach wzbudziliśmy świadomość tego, że najtrwalszą gwarancją niezależności sądownictwa jest zaufanie społeczne budowane właściwym traktowaniem ludzi na sali rozpraw.

Obywatelski Monitoring Sądów

Dane z obserwacji są systematycznie zbierane, aby przygotować sprawozdania i analizy, które udostępniamy sądom oraz opinii publicznej. Każdy z 7 dotychczas wydanych raportów zawierał nie tylko dane liczbowe, ale także przykłady dobrych i złych  praktyk. Dzięki nim polscy sędziowie po raz pierwszy otrzymali kompleksową, opartą na bezstronnym źródle informację zwrotną na temat tego, jak ich praca widziana jest oczami zwykłego obywatela.

Wyniki monitoringu prezentowane są na dorocznej konferencji, trafiają na biurka wszystkich prezesów sądów w Polsce. Poprzez spotkanie, szkolenia i warsztaty docieramy do sądów także bezpośrednio.

Obywatelski Sędzia Roku

Od 2015 roku organizujemy plebiscyt na „Obywatelski Sędzia Roku”. Laureatami tego konkursu zostają sędziowie, których działania otwierają sądy na potrzeby obywateli i stanowią pozytywne wzorce w swoim środowisku. Doceniane są przy tym szczególnie działania lokalne, które nie mają szansy uzyskania ogólnopolskiego rozgłosu, ale stanowią ważny wkład w budowanie kapitału społecznego w lokalnym środowisku. Plebiscyt  jest także okazją do tego, aby pokazać przykłady działalności sędziów, które wykraczają ponad ich obowiązki, a są podyktowane troską o dobro drugiego człowieka.

Monitoring prac legislacyjnych

Ważnym obszarem działalności Fundacji jest monitorowanie prac legislacyjnych wpływających na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i dążenie do zmian przepisów na lepsze, a w efekcie – poprawienie funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa. Jesteśmy głosem społecznego eksperta w pracach na rzecz zmian procedur lub źle funkcjonującego prawa, bierzemy udział w posiedzeniach zespołów problemowych, dyskusjach i konsultacjach, opiniujemy projekty aktów prawnych, publikujemy własne wnioski, rekomendacje i projekty rozwiązań instytucjonalnych.

Wokanda Obywatelska

Prowadzimy samopomocowy serwis internetowy „Wokanda Obywatelska” (wokandaobywatelska.pl). Za jego pomocą umożliwiamy każdemu zaproszenie na rozprawę publiczności. Corocznie przyjmujemy kilkaset nowych zgłoszeń. Staramy się, aby jak najwięcej z nich zakończyło się wizytą obserwatora na rozprawie. Nasi obserwatorzy trafiają nawet na 60% zgłoszonych z całej Polski rozpraw.

Program Edukacji Prawnej

Świadomość prawną i oswajanie z wymiarem sprawiedliwości realizujemy także w stosunku do osób niepełnoletnich, które bez specjalnej zgody sądu nie mogą same obserwować posiedzeń. Do nich kierujemy Program Edukacji Prawnej. Młodzież coraz mniej interesuje się klasycznymi formami przekazywania wiedzy, dlatego wykorzystujemy interaktywne metody nauczania: symulacje rozpraw sądowych, debaty. W tym roku odbędzie się druga edycja Turnieju Debat Oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej. Weźmie w nim udział młodzież licealna z całej Polski. Stworzyliśmy też nowatorskie narzędzie edukacyjne - „Prawopolis” - pierwszą w Polsce grę planszowej o tematyce prawnej.

W ciągu ostatniego roku pracownicy i wolontariusze Fundacji dotarli do prawie 2 tysięcy młodych osób, spotykając się z nimi w szkołach, na dniach otwartych sądów i na wakacyjnych festiwalach młodzieżowych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000353330
 • Konto:61 2490 0005 0000 4500 2357 9689
 • Adres:ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Toruń
 • WWW:https://courtwatch.pl/1procent/
 • E-mail:s.szczepanowska-lay@courtwatch.pl
 • Telefon:784 741 692

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Court Watch Polska” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Court Watch Polska

KRS 0000353330

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00