1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Dobrych Działań

KRS 0000353742

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Dobrych Działań

KRS 0000353742

Prezent OPP

Misją Fundacji Dobrych Działań jest kultura, edukacja i inicjatywy lokalne.

Edukacja, Kultura Inicjatywy lokalne - to trzy główne kierunki działań prowadzonych przez Fundację Dobrych Działań. Powołując fundację jej założyciele kierowali się potrzebą podjęcia działań związanych z kulturą na terenie miejsca w którym mieszkają oraz edukacji kulturalnej przyszłych pokoleń odbiorców kultury. Z czasem okazało się jednak, że z doświadczenia fundacji oraz  wiedzy osób z nią związanych mogą korzystać także inne organizacje pozarządowe oraz aktywni mieszkańcy, stąd pojawił się nowy kierunek działań. Obecnie Fundacja Dobrych Działań jest jedyną w powiecie ząbkowickim organizacją pozarządową wspierającą inne NGO-sy oraz aktywność społeczną mieszkańców.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% podatku dochodowego przekazanego Fundacji Dobrych Działań będzie wykorzystany na dwa sposoby:
1. Działania statutowe Fundacji –  realizacja  zaplanowanych zadań fundacji w roku bieżącym czyli wsparcia innych organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców w realizacji działań na rzecz ich lokalnych społeczności, organizacja „Indiańskiego  Lata” dla dzieci z powiatu ząbkowickiego  nieodpłatnego aktywnego wypoczynku połączonego z edukacją przez zabawę na terenie Indiańskiej Wioski w Srebrnej Górze.
2.  Operacja Tosi – wszystkie środki które będą oznaczone celem szczegółowym - Tosia Dołyk, będą zabezpieczone na poczet przyszłej operacji  serduszka małej dziewczynki. Tosia przeszła już jedną operację serca we Włoszech w pierwszym roku swojego życia.  W tej chwili jest pod stałą opieką lekarzy, w każdej chwili może się okazać, że druga operacja jest niezbędna. Zbieramy więc środki aby zabezpieczyć ją na tę okoliczność.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja prowadzi działania w zakresie kultury, edukacji, wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych.

Fundacja powstała w roku  2010 i od początku swojej działalności  jest organizacją pożytku publicznego. Impulsem do powołania do życia  fundacji była wielka potrzeba podjęcia działań w sferze kultury i  edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.  
Do najważniejszych celów fundacji spośród wymienionych w statucie należą:  
1. popularyzacja i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,       
2. popularyzacja i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3. prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo działalność organizacji pozarządowych,
4. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju  przedsiębiorczości,
5. popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki  oraz wypoczynku dzieci i  młodzieży,
6. ochrona i promocja zdrowia,
7. promocja i organizacja wolontariatu,
8. upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

10. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,  obywatelskiej i kulturowej,
11.działalność na rzecz mniejszości narodowych,
12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z  pracy.

Realizując swoje cele statutowe fundacja podejmuje następujące  dobre działania:
I. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych – prowadzenie Inkubatora NGO, w którym każda organizacja pozarządowa otrzymuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie swojej działalności. Od powołania organizacji do życia, stworzenia statutu, złożenia dokumentów do  KRS, poprzez  tworzenie projektów, pisanie wniosków projektowych, tworzenie planów rozwoju organizacji o codzienne funkcjonowanie  - w każdym z tych tematów profesjonalnie  wspieramy organizacje pozarządowe. Działania te do tej pory były dla organizacji nieodpłatne, finansowane z różnych projektów.
II. Wspieranie aktywności mieszkańców i inicjowanie działań aktywizujących wspólnoty lokalne -  aktywność mieszkańców, grup nieformalnych, Grup Odnowy Wsi często jest początkiem nowej organizacji pozarządowej.  Fundacja Dobrych Działań wspiera aktywnych obywateli w podejmowaniu działań, które przekładają się na aktywność społeczności lokalnych.
III. Organizacja koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – Fundacja współpracując z muzykami z całej Polski tworzy koncerty edukacyjne, których uczestnikami są dzieci i młodzież Dolnego Śląska. Każdy koncert to inna muzyczna podróż, instrumenty, tematy – działanie to  przygotowuje nowe zastępy odbiorcóa. kultury, wpływa na poszerzanie horyzontów i kształtowanie gustów młodych słuchaczy.
IV. Indiańskie Lato – akcja letnia podczas której ok. 100 dzieci z powiatu ząbkowickiego bierze udział w bezpłatnych zajęciach letnich w formie półkolonii na terenie Wioski Indiańskiej w Srebrnej Górze. Podczas pięciodniowych zajęć dzieci poznają kulturę Indian Ameryki Północnej, ale także uczą  się współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, współdziałania oraz  ćwiczą zachowania,  które wpływają na zwiększenie ich aktywności w środowisku lokalnym. Różnorodne warsztaty, rywalizacja międzyplemienna oraz poczucie wspólnoty w grupie sprawiają, że dzieci  wspominają swój pobyt w Indiańskiej Wiosce bardzo dobrze, chętnie tu wracają a kiedy są już zbyt duże na uczestnictwo - stają się wolontariuszami.
V. Tosia - mała dziewczynka, której pomagamy już dwa lata. Zebrany na cel szczegółowy 1% przekazaliśmy na operację ratującą życie Tosi zanim zaczęła chodzić. To co pozostało jest zarezerwowane na poczet kolejnej operacji, które może być konieczna w każdej chwili. Tosia jest śliczną, uśmiechniętą, radosną dwulatką – chcielibyśmy aby jej śmiech rozbrzmiewał zawsze. 100% przekazywanego na ten cel 1% jest odkładane na rzecz Tosi.

Dziękujemy za przekazany na rzecz Fundacji Dobrych Działań 1% - na pewno będzie to dobra inwestycja.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000353742
 • Konto:18 9533 0004 2001 0014 9855 0001
 • Adres:Ząbkowice Śląskie
 • WWW:fundacjadobrychdzialan.org
 • E-mail:fddfundacja@gmail.com
 • Telefon:606333989

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Dobrych Działań” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Dobrych Działań

KRS 0000353742

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00