1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół SP nr 12 w Płocku "Szkoła Pod Brzozami"
KRS 0000355598

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy

Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami” jest organizacją działającą przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku od roku 2010 . Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym: pomoc naukowa , finansowa i rzeczowa, nauka, edukacja, oświata , wychowanie, kultura , ekologia i ochrona zwierząt, działalność charytatywna, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły w realizacji bieżących zadań, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, finansowanie i organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń a także wiele innych przedsięwzięć

Zrealizowaliśmy  w latach 2010 – 2019  m. innymi zdania publiczne:

  „Igrzyska Sportowe pod Brzozami”.  

  „Międzyszkolny konkurs polskiej muzyki filmowej im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej” 

„Tworzę, bo lubię – czyli młodzi artyści na europejskim poziomie” 2014 

”Rozwijamy skrzydła w dwunastce” 2014 r. 

„Smak Zdrowia” 2015 r. 

„Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje” 2015 r.

 „Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji” 2016 r. Celem projektu było:  - umożliwienie uczestnikom współtworzenia, wyrażania ekspresji i własnych pomysłów przy realizacji adaptacji teatralnej, zarówno w sferze opracowania adaptacji dzieła literackiego jak również tworzenia dekoracji i oprawy muzycznej,  - aktywna, bezpośrednia praca z uczniem szczególnie uzdolnionym,  - zindywidualizowanie pracy z uczestnikami programu, kształcenie ich zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych,  - poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin plastyki, muzyki i teatru, która wykracza poza podstawę programową,  - zdobycie przez ucznia doświadczenia w procesie twórczym - dostrzeżenie ważności każdego etapu, na którym powstaje każde dzieło - uczeń zauważy, jak potrzebne jest zaangażowanie i wiedza w procesie twórczym,  - zdobycie świadomości i odpowiedzialności za to, co uczeń stworzy,  - zaprezentowanie pracy dzieci uzdolnionych uczęszczających na zajęcia  w formie spektaklu pokazującego odbiorcom ich twórczy potencjał,  - zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

- "Bawmy się matematyką" część I i II -

"Przerwa na teatr" rok 2017 -

„Szkoła- Kreacja- Innowacja. Happening i performance w szkole ‘’ w 2017 r. część I , w 2018 część II  i w 2019 część III. Projekt z ogromnym powodzeniem.

W roku 2018 i 2019-ZGRANA PAKA Jest to rodzaj pozytywnej rywalizacji, pomiędzy zespołami klasowymi. Konkurs ma  na celu: • integrację klasy • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie • kształtowanie poczucia wartości u każdego ucznia • umiejętność komunikowania się z kolegami • praca w wolontariacie -WARSZTATY DLA RODZICÓW - PIĘKNY UMYSŁ DZIECKA -

Zajęcia taneczne

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Obserwując uczniów można dostrzec : -  ogromne chęci twórcze, -  potrzebę wyrażenia swojej indywidualności w kreacji artystycznej, -  chęć poznania nowoczesnych form wyrazu artystycznego -  zapał do stworzenia własnego dzieła-   muzycznego, plastycznego czy teatralnego, z wykorzystaniem elementów tańca -  chęć integracji osób o podobnej wrażliwości artystycznej,  -  potrzebę prezentacji i konfrontacji osiągnięć wśród rówieśników, a także w większym gronie odbiorców. -  chęć szerszego poznawania dziedzin sztuki takich jak teatr, muzyka, plastyka. Ponadto widzimy potrzebę wsparcia dzieci mających problemy w nauce. Organizujemy dodatkowe zajęcia z matematyki, które prowadzone są w formie zabaw  z użyciem gier planszowych. Naszym marzeniem jest rozszerzenie tych zajęć o inne przedmioty.

Środki pozyskane z 1% pozwolą nam na zakup pomocy dydaktycznych, wypłatę wynagrodzeń dla trenerów. Możliwość kontynuowania warsztatów ceramicznych dla rodziców i dzieci. Realizowania projektów związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami” jest organizacją działającą przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku od roku 2010 . Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym: pomoc naukowa , finansowa i rzeczowa, nauka, edukacja, oświata , wychowanie, kultura , ekologia i ochrona zwierząt, działalność charytatywna, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły w realizacji bieżących zadań, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, finansowanie i organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń a także wiele innych przedsięwzięć

Zrealizowaliśmy  w latach 2010 – 2019  m. innymi zdania publiczne:

1. „Igrzyska Sportowe pod Brzozami”.  zadanie sportowe, które zaangażowało szkoły podstawowe w Płocku.

2.  „Międzyszkolny konkurs polskiej muzyki filmowej im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej” - uczestnikami konkursu byli młodzi artyści ze szkół podstawowych w Płocku i okolic.

3. „Tworzę, bo lubię – czyli młodzi artyści na europejskim poziomie” 2014  skupiliśmy się na uczniach wybitnie uzdolnionych plastyczne, muzycznie i teatralnie.

4. ”Rozwijamy skrzydła w dwunastce” 2014 r. 

5. „Smak Zdrowia” 2015 r. 

6. „Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje” 2015 r.

 7.„Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji” 2016 r. Celem projektu było:  - umożliwienie uczestnikom współtworzenia, wyrażania ekspresji i własnych pomysłów przy realizacji adaptacji teatralnej, zarówno w sferze opracowania adaptacji dzieła literackiego jak również tworzenia dekoracji i oprawy muzycznej,  - aktywna, bezpośrednia praca z uczniem szczególnie uzdolnionym,  - zindywidualizowanie pracy z uczestnikami programu, kształcenie ich zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych,  - poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin plastyki, muzyki i teatru, która wykracza poza podstawę programową,  - zdobycie przez ucznia doświadczenia w procesie twórczym - dostrzeżenie ważności każdego etapu, na którym powstaje każde dzieło - uczeń zauważy, jak potrzebne jest zaangażowanie i wiedza w procesie twórczym,  - zdobycie świadomości i odpowiedzialności za to, co uczeń stworzy,  - zaprezentowanie pracy dzieci uzdolnionych uczęszczających na zajęcia  w formie spektaklu pokazującego odbiorcom ich twórczy potencjał,  - zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

8. "Bawmy się matematyką" część I i II - dodatkowe zajęcia w zakresie matematyki dla dzieci potrzebujących wsparcia w nauce.

9. "Przerwa na teatr" rok 2017 - zajęcia teatralne dla wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej

10.„Szkoła- Kreacja- Innowacja. Happening i performance w szkole ‘’ w 2017 r. część I , w 2018 część II  i w 2019 część III. Projekt z ogromnym powodzeniem.

Projekty własne:

1. W roku 2018 i 2019-ZGRANA PAKA Jest to rodzaj pozytywnej rywalizacji, pomiędzy zespołami klasowymi. Konkurs ma  na celu: • integrację klasy • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie • kształtowanie poczucia wartości u każdego ucznia • umiejętność komunikowania się z kolegami • praca w wolontariacie  2. WARSZTATY DLA RODZICÓW :

temat pierwszych warsztatów: "Piękny umysł dziecka - Indywidualne Wzorce Myślenia i niezwykły potencjał, jaki ma każde dziecko"

Psychologowie wyróżnili sześć sposobów funkcjonowania umysłu (tzw. Wzorców Myślenia). Teoria twórców daje odpowiedź, dlaczego jedne dzieci czytają bardzo sprawnie a inne mają z tym problemy, dlaczego jedne zapamiętują wszystko z lekcji a inne, nie mają pojęcia o tym, co było powiedziane w szkole.

Podczas spotkania rodzice odkryją jakim Wzorcem Myślenia posługuje się ich dziecko (ale również partner życiowy czy szef), dowiedzą się jaką rolę odgrywa ciało w procesie uczenia się i na czym polega współzależność ciała i umysłu w przetwarzaniu informacji. Poznają potencjały, które ma każdy wzorzec. Odnajdą klucz do lepszej komunikacji z dzieckiem oraz do rozumienia własnych i dziecięcych potrzeb. Odkryją sposób docierania i wzmacniania tego, co w dziecku działa na "plus". Dotrą do skutecznych i prostych sposobów aktywizacji i wsparcia naturalnego potencjału każdego z sześciu wzorców.

Temat drugich warsztatów: "Dziecko pewne siebie - jak rozwijać poczucie pewności siebie u dzieci i młodzieży".

Podczas warsztatów, rodzice i nauczyciele poznają proste i ciekawe techniki, które pomogą rozwijać u swojego dziecka poczucie zdrowej pewności siebie, umiejętność wyznaczania celów i odwagę do ich realizacji. Dowiedzą się, skąd bierze utrata poczucia pewności siebie i jakie narzędzia można wykorzystać w sytuacjach problemowych, jak pomóc dziecku wyjść z negatywnej roli i dotrzeć do jego zasobów. Jak wspierać dziecko w budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby? Co robić, gdy pojawiają się trudności? Rodzice i nauczyciele odkryją proste sposoby i otrzymają praktyczne wskazówki.

Temat trzecich warsztatów: "Bez korzeni nie ma skrzydeł - zasoby a emocje"

Podczas warsztatów, rodzice dowiedzą się, co blokuje dzieci w uczeniu się, poznają podstawowe prawa osobiste, nauczą się docierać do zasobów dziecka czyli "korzeni sukcesu". Nauczą się wysyłać pociechom komunikaty charakterystyczne dla dobrej matki i dobrego ojca oraz poprawnie udzielać pochwał swoim dzieciom tak, aby zachęcały do działania i pełniły rolę motywującą.

3. Warsztaty dla mam z córkami z brafittingu.

4. Zajęcia taneczne - zajęcia dodatkowe breakdance, cheerleader.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000355598
 • Konto:04 1240 3174 1111 0010 6821 5641
 • Adres:SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEG
 • WWW:http://sp12plock.pl/index.php/stowarzyszenie/
 • E-mail:podbrzozami.sp12@op.pl
 • Telefon:507112034

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół SP nr 12 w Płocku "Szkoła Pod Brzozami"

KRS 0000355598

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół SP nr 12 w Płocku "Szkoła Pod Brzozami"

 • Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy

  Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami” jest organizacją działającą przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku od roku 2010 . Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym: pomoc naukowa , finansowa i rzeczowa, nauka, edukacja, oświata , wychowanie, kultura , ekologia i ochrona zwierząt, działalność charytatywna, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły w realizacji bieżących zadań, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, finansowanie i organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń a także wiele innych przedsięwzięć

  Zrealizowaliśmy  w latach 2010 – 2019  m. innymi zdania publiczne:

    „Igrzyska Sportowe pod Brzozami”.  

    „Międzyszkolny konkurs polskiej muzyki filmowej im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej” 

  „Tworzę, bo lubię – czyli młodzi artyści na europejskim poziomie” 2014 

  ”Rozwijamy skrzydła w dwunastce” 2014 r. 

  „Smak Zdrowia” 2015 r. 

  „Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje” 2015 r.

   „Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji” 2016 r. Celem projektu było:  - umożliwienie uczestnikom współtworzenia, wyrażania ekspresji i własnych pomysłów przy realizacji adaptacji teatralnej, zarówno w sferze opracowania adaptacji dzieła literackiego jak również tworzenia dekoracji i oprawy muzycznej,  - aktywna, bezpośrednia praca z uczniem szczególnie uzdolnionym,  - zindywidualizowanie pracy z uczestnikami programu, kształcenie ich zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych,  - poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin plastyki, muzyki i teatru, która wykracza poza podstawę programową,  - zdobycie przez ucznia doświadczenia w procesie twórczym - dostrzeżenie ważności każdego etapu, na którym powstaje każde dzieło - uczeń zauważy, jak potrzebne jest zaangażowanie i wiedza w procesie twórczym,  - zdobycie świadomości i odpowiedzialności za to, co uczeń stworzy,  - zaprezentowanie pracy dzieci uzdolnionych uczęszczających na zajęcia  w formie spektaklu pokazującego odbiorcom ich twórczy potencjał,  - zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

  - "Bawmy się matematyką" część I i II -

  "Przerwa na teatr" rok 2017 -

  „Szkoła- Kreacja- Innowacja. Happening i performance w szkole ‘’ w 2017 r. część I , w 2018 część II  i w 2019 część III. Projekt z ogromnym powodzeniem.

  W roku 2018 i 2019-ZGRANA PAKA Jest to rodzaj pozytywnej rywalizacji, pomiędzy zespołami klasowymi. Konkurs ma  na celu: • integrację klasy • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie • kształtowanie poczucia wartości u każdego ucznia • umiejętność komunikowania się z kolegami • praca w wolontariacie -WARSZTATY DLA RODZICÓW - PIĘKNY UMYSŁ DZIECKA -

  Zajęcia taneczne

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Obserwując uczniów można dostrzec : -  ogromne chęci twórcze, -  potrzebę wyrażenia swojej indywidualności w kreacji artystycznej, -  chęć poznania nowoczesnych form wyrazu artystycznego -  zapał do stworzenia własnego dzieła-   muzycznego, plastycznego czy teatralnego, z wykorzystaniem elementów tańca -  chęć integracji osób o podobnej wrażliwości artystycznej,  -  potrzebę prezentacji i konfrontacji osiągnięć wśród rówieśników, a także w większym gronie odbiorców. -  chęć szerszego poznawania dziedzin sztuki takich jak teatr, muzyka, plastyka. Ponadto widzimy potrzebę wsparcia dzieci mających problemy w nauce. Organizujemy dodatkowe zajęcia z matematyki, które prowadzone są w formie zabaw  z użyciem gier planszowych. Naszym marzeniem jest rozszerzenie tych zajęć o inne przedmioty.

  Środki pozyskane z 1% pozwolą nam na zakup pomocy dydaktycznych, wypłatę wynagrodzeń dla trenerów. Możliwość kontynuowania warsztatów ceramicznych dla rodziców i dzieci. Realizowania projektów związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami” jest organizacją działającą przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku od roku 2010 . Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym: pomoc naukowa , finansowa i rzeczowa, nauka, edukacja, oświata , wychowanie, kultura , ekologia i ochrona zwierząt, działalność charytatywna, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie działań szkoły w realizacji bieżących zadań, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, finansowanie i organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń a także wiele innych przedsięwzięć

  Zrealizowaliśmy  w latach 2010 – 2019  m. innymi zdania publiczne:

  1. „Igrzyska Sportowe pod Brzozami”.  zadanie sportowe, które zaangażowało szkoły podstawowe w Płocku.

  2.  „Międzyszkolny konkurs polskiej muzyki filmowej im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej” - uczestnikami konkursu byli młodzi artyści ze szkół podstawowych w Płocku i okolic.

  3. „Tworzę, bo lubię – czyli młodzi artyści na europejskim poziomie” 2014  skupiliśmy się na uczniach wybitnie uzdolnionych plastyczne, muzycznie i teatralnie.

  4. ”Rozwijamy skrzydła w dwunastce” 2014 r. 

  5. „Smak Zdrowia” 2015 r. 

  6. „Od myślenia do tworzenia – pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje” 2015 r.

   7.„Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji” 2016 r. Celem projektu było:  - umożliwienie uczestnikom współtworzenia, wyrażania ekspresji i własnych pomysłów przy realizacji adaptacji teatralnej, zarówno w sferze opracowania adaptacji dzieła literackiego jak również tworzenia dekoracji i oprawy muzycznej,  - aktywna, bezpośrednia praca z uczniem szczególnie uzdolnionym,  - zindywidualizowanie pracy z uczestnikami programu, kształcenie ich zdolności plastycznych, muzycznych i teatralnych,  - poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin plastyki, muzyki i teatru, która wykracza poza podstawę programową,  - zdobycie przez ucznia doświadczenia w procesie twórczym - dostrzeżenie ważności każdego etapu, na którym powstaje każde dzieło - uczeń zauważy, jak potrzebne jest zaangażowanie i wiedza w procesie twórczym,  - zdobycie świadomości i odpowiedzialności za to, co uczeń stworzy,  - zaprezentowanie pracy dzieci uzdolnionych uczęszczających na zajęcia  w formie spektaklu pokazującego odbiorcom ich twórczy potencjał,  - zagospodarowanie wolnego czasu uczniów,

  8. "Bawmy się matematyką" część I i II - dodatkowe zajęcia w zakresie matematyki dla dzieci potrzebujących wsparcia w nauce.

  9. "Przerwa na teatr" rok 2017 - zajęcia teatralne dla wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej

  10.„Szkoła- Kreacja- Innowacja. Happening i performance w szkole ‘’ w 2017 r. część I , w 2018 część II  i w 2019 część III. Projekt z ogromnym powodzeniem.

  Projekty własne:

  1. W roku 2018 i 2019-ZGRANA PAKA Jest to rodzaj pozytywnej rywalizacji, pomiędzy zespołami klasowymi. Konkurs ma  na celu: • integrację klasy • rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w grupie • kształtowanie poczucia wartości u każdego ucznia • umiejętność komunikowania się z kolegami • praca w wolontariacie  2. WARSZTATY DLA RODZICÓW :

  temat pierwszych warsztatów: "Piękny umysł dziecka - Indywidualne Wzorce Myślenia i niezwykły potencjał, jaki ma każde dziecko"

  Psychologowie wyróżnili sześć sposobów funkcjonowania umysłu (tzw. Wzorców Myślenia). Teoria twórców daje odpowiedź, dlaczego jedne dzieci czytają bardzo sprawnie a inne mają z tym problemy, dlaczego jedne zapamiętują wszystko z lekcji a inne, nie mają pojęcia o tym, co było powiedziane w szkole.

  Podczas spotkania rodzice odkryją jakim Wzorcem Myślenia posługuje się ich dziecko (ale również partner życiowy czy szef), dowiedzą się jaką rolę odgrywa ciało w procesie uczenia się i na czym polega współzależność ciała i umysłu w przetwarzaniu informacji. Poznają potencjały, które ma każdy wzorzec. Odnajdą klucz do lepszej komunikacji z dzieckiem oraz do rozumienia własnych i dziecięcych potrzeb. Odkryją sposób docierania i wzmacniania tego, co w dziecku działa na "plus". Dotrą do skutecznych i prostych sposobów aktywizacji i wsparcia naturalnego potencjału każdego z sześciu wzorców.

  Temat drugich warsztatów: "Dziecko pewne siebie - jak rozwijać poczucie pewności siebie u dzieci i młodzieży".

  Podczas warsztatów, rodzice i nauczyciele poznają proste i ciekawe techniki, które pomogą rozwijać u swojego dziecka poczucie zdrowej pewności siebie, umiejętność wyznaczania celów i odwagę do ich realizacji. Dowiedzą się, skąd bierze utrata poczucia pewności siebie i jakie narzędzia można wykorzystać w sytuacjach problemowych, jak pomóc dziecku wyjść z negatywnej roli i dotrzeć do jego zasobów. Jak wspierać dziecko w budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby? Co robić, gdy pojawiają się trudności? Rodzice i nauczyciele odkryją proste sposoby i otrzymają praktyczne wskazówki.

  Temat trzecich warsztatów: "Bez korzeni nie ma skrzydeł - zasoby a emocje"

  Podczas warsztatów, rodzice dowiedzą się, co blokuje dzieci w uczeniu się, poznają podstawowe prawa osobiste, nauczą się docierać do zasobów dziecka czyli "korzeni sukcesu". Nauczą się wysyłać pociechom komunikaty charakterystyczne dla dobrej matki i dobrego ojca oraz poprawnie udzielać pochwał swoim dzieciom tak, aby zachęcały do działania i pełniły rolę motywującą.

  3. Warsztaty dla mam z córkami z brafittingu.

  4. Zajęcia taneczne - zajęcia dodatkowe breakdance, cheerleader.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000355598
 • Konto:04 1240 3174 1111 0010 6821 5641
 • Adres:SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEG
 • WWW:http://sp12plock.pl/index.php/stowarzyszenie/
 • E-mail:podbrzozami.sp12@op.pl
 • Telefon:507112034
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00